Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

Sen misin geçici kabulü imzalayamayan!

Teknik şartnamedeki taahhütlerin tam olarak yerine getirilmediği gerekçesiyle imza vermeyen komisyon üyesi asfalt şantiyesine gönderildiği iddia edildi..

02:19   |   25.05.2017
Haber Resmi

Karasu Belediyesinde 46 mil­yon TL borç­lan­may­la ihale edi­len yağ­mur­su­yu hat­la­rı, fut­bol sa­ha­la­rı ve park­la­rın in­şa­at­la­rı­nı üst­le­nen yük­le­ni­ci fir­ma­lar, işin ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ge­çi­ci kabul is­te­di.


karasuhaber.com'da yer alan habere göre; Karasu'da be­le­di­ye ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len üç ki­şi­lik ko­mis­yo­nun iki üyesi, yap­tık­la­rı in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan tek­nik şart­na­me­de­ki ta­ah­hüt­le­rin tam ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si yönünde görüş ifade ederek  ge­çi­ci kabul ra­po­ru­nu im­za­la­ma­dılar.


İddi­aya göre Be­le­di­ye Yönetimi, ra­po­ra iti­raz eden iki ko­mis­yon üye­siy­le gö­rü­şe­rek ge­çi­ci ka­bu­le onay ver­me­le­ri­ni, aksi tak­tir­de bunun bir be­de­li ola­ca­ğı­nı bil­dir­di.


İmar Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şa­nı iki üye bu uya­rı­ya rağ­men fir­ma­la­rın söz­leş­me­de yer alan hü­küm­le­re uyma­dı­ğı şek­lin­de­ki gö­rüş­le­rin­de ısrar edip ek­sik­lik­ler ta­mam­lan­ma­dan ra­po­ru im­za­la­ma­ya­cak­la­rı­nı bil­dir­di­ler.


Bu ge­liş­me üze­ri­ne iki üye Ge­çi­ci Kabul Ko­mis­yo­nu'ndan alındı. İmzadan kaçınan İnşaat Mü­hen­di­si M.H.  bir süre sonra imar Mü­dür­lü­ğü'ndeki gö­re­vin­den uzaklaştırıp as­falt şan­ti­ye­si­ne gön­der­ildi.


Edi­ni­len bil­gi­le­re göre ata­nan yeni üye­le­rin im­za­la­ma­sıy­la ge­çi­ci kabul iş­le­mi ta­mam­lan­dı.

İha­ley­le il­gi­li ola­rak Karasu Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı'nca bir süre önce açı­lan so­ruş­tur­ma ise devam edi­yor.

Medyabar Youtube Kanalı

Kategori : Arka Kapı

Medyabar.com bugun 21890 kez ziyaret edildi. Bu haber ise 10410 kere okundu
YORUMLAR 7 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
karasulu
25.05.2017 17:22
Benim merak ettiğim karasuya 45 trilyon gelmişti. Bu para hangi kalemlere harcanması için geldi? Hangi kalemlere harcandı? 45 Trilyonluk ihale komisyonu Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Kuçhan, İhaleden sonra Karasu Belediyesinden niçin ayrıldı? Cengiz Kuçhanın Karasu Belediyesindeki görev süresi ne kadardır? 45 trilyonluk konu ile ilgili mahkeme sonuçlandımı?
karsulu biri
25.05.2017 16:18
haber içinde geçen olayların gerçekliği ile alakalı yorum bi yana dursun bu haberi kim niye servis etti buna bakmak lazım aslında....uzatmadan lafa girecem.. bu ihalenin yapılmasına mecliste evet oyu veren sözüm ona belediye bakanının eteklerinde dolaşan Mehmet Çatalbaş bu haberi servis etmiştir. amaç bir taşla iki kuş vurmaktır. hem başkana burdan yürüyecek, hem de kendi damadını gündemden uzak tutacaktır.hemde diğer sürgün yiyen personeli kurum içinde zor duruma sokup yanlızlaştırmaya çalışmak. en iyi yaptıkları şeyi, kaçak dövüşmeyi yapmıştır Çatalbaş...
CEMOVİÇ
25.05.2017 13:18
Karasu Belediyesi yolsuzluklar bakımında ülke genelinde tanınır bir hale geldi bu başarılı reklam politikası sayesinde sanırım Karasu halkı oy veriyor. Tanınıyoruz diye düşünüyorlar heralde. Karasu'nun yolları incicaps de bile konu oldu. Mars'ın engebeli yüzeyi ile Karasu'nun yollarını karşılaştırmışlar gerisini siz düşünün :)
haydi
25.05.2017 10:53
bu şekilde olmayan bir adet belediye gösteremezsiniz !!! varsa gösterin !! haydi ! vah halimize vaahh
karasulu
25.05.2017 10:43
Birokratik Makamlar;İnsanların Rant Elde Etiği,Geçim Kaynağı Olduğu Sürece Vatandaşın Haklarını,Hortumlanmaya,Orantısızca Gasp Etmeye,Güçlü Olanların adaleti Kendi Taraflarına Yönlendirmesi Daima vuku Bularak Yaşayacaktır.Bu Ülkenin Yeniden Adaletini tesis Edip.Memurun,birıkratın,seçilmişin,atanmışın,tacirin,işçinin bir birlerine olan sorumluklarını kati oranda düzenleyip tesis etmesi gerekir.Çok Kazanmak İsteyen İnsanlar Brikrat olmasına Gerek yok rızkın 10/9'u Ticarette dir.gitsinler tacir olup ticaret yapsınlar.Unutmayın yetimin Hakkını Biliçli Veya Bilinçsiz Yiyenler Kurtulduklarını Zannetmsinler.Onlar Ve 7 Kuşağı O Bedeli Ödemeden ölmeyecekler.
gizem demir
25.05.2017 09:34
Bu Karasu Belediyesindeki yolsuzluk olayları Sakaryayı aştı artık ülkede konuşuluyor. Ama bu kadar şeye rağmen Belediye Başkanı ilginç bir şekilde koltuğunda oturmaya, hiçbirşey olmamış gibi davranmaya devam ediyor.
belediyeci
25.05.2017 08:58
niye şaşırıyorsunuz ki. belediyelerde durum bu. yukarının isteklerini yapmayanlar bu tür yerlere hep sürülmüştür.
Online Ziyaretçiler