Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

Başkanlık makamı böyle uygun gördü!

Karasu Belediyesi'nde 46 mil­yon­luk iha­le­nin ge­çi­ci kabul ra­po­ru­nu imza­la­ma­yan ikin­ci ko­mis­yon üyede şantiyeye gönderildi

22:43   |   31.05.2017
Haber Resmi

Yük­le­ni­ci fir­ma­la­rın ta­ah­hüt­le­rin­de ek­sik­lik­ler be­lir­le­ye­rek ge­çi­ci kabul ra­po­ru­na imza at­ma­yı kabul et­me­yen üç ki­şi­lik ko­mis­yo­nun iki üye­sin­den İnşaat Mü­hen­di­si M.E.'nin ar­dın­dan diğer üye T.E.'de hak­kın­da açı­lan so­ruş­tur­ma­nın ar­dın­dan geç­ti­ği­miz hafta için­de sür­gün yeri ola­rak bi­li­nen be­le­di­ye­ şan­ti­ye­sine gön­de­ril­di.


   Edi­ni­len bil­gi­le­re göre ko­mis­yon, ihale kap­sa­mın­da inşa edi­len başta yağ­mur suyu hat­la­rı, park­lar ve fut­bol sa­ha­la­rın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Ko­mis­yo­nun iki üyesi M.H. ve T.E. yağ­mur­su­yu hat­la­rı­nın in­şa­at­la­rın­da söz­leş­me şart­la­rı­na uy­ma­yan alt­ya­pı ek­sik­lik­le­ri be­lir­le­di ve bun­la­rın ta­mam­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di. 


   Her iki üye Azi­zi­ye, Da­rı­ça­yı­rı ve Ku­ru­de­re sen­te­tik fut­bol sa­ha­la­rı­nın alt­ya­pı iş­le­riy­le, kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin fi­yat­la­rın­da da pi­ya­sa­nın üs­tün­de hak­ke­diş­ler ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lir­le­di. İki üye ben­zer fiyat şi­şir­me­le­ri­nin Ata­türk Bul­va­rı ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­nin alı­mın­da da uy­gu­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ra­po­ra çe­kin­ce koydu.

Medyabar Youtube Kanalı

Kategori : Arka Kapı

Medyabar.com bugun 16648 kez ziyaret edildi. Bu haber ise 5228 kere okundu
YORUMLAR 4 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
Sakaryalı
02.06.2017 05:54
Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be.
45 tilyon nerde?
01.06.2017 14:12
45 trilyonun hanki kalem için geldiğini ve hangi kalemlere harcandığını, basın açıklaması yaparak bilgilendir bizi başkan.
Ömer Faruk
01.06.2017 09:07
Acaba 46.000.000 TL lik ihale de gerçekte yapılan iş kaç liralık. NE kadar büyük paralara NE küçük işler yapar olduk? Devlet her şeyden vergi alıyor en ufak alışverişten devletin kasasına vergi olarak gönderiyor vatandaşlar fakat vergi mükelleflerinin paraları kimlere emanet ediliyor ve bu emanetin yerinde kullanılıp kullanılmadığı ne kadar denetleniyor. Her şey vatandaşın gözü önünde cereyan ediyor ve artık isyan noktasına yaklaşıldı. Lütfen müdahale edin artık şu belediyelere. Bizim vergilerimizi işi bilmeyen kılıfına uydurmayı bilen basiretsiz insanlara emanet edip çarçur olmasına izin vermeyin.
Karasulu Osman
01.06.2017 11:46

Cumhuriyet Savcısı'nın iddianamesinden:... Başlık 3: "İhale sürecinde yapılan hileli davranışlarla 41 imalat kalemi için belediyenin firmaya 36.514.000 TL ödemek zorunda kalarak KDV dahil en az 21.976.092,26 TL zarara uğratıldığı..." Bu kadar bilgi yeter mi?

Online Ziyaretçiler