Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

Karasu Limanın karayolu bağlantısı yok!

Mar­ma­ra Böl­ge­si'nin Ka­ra­de­niz'den dün­ya­ya açı­lan ilk kapı­sı Ka­ra­su Li­ma­nı'nın ka­ra­yo­lu bağ­lan­tı­sı, hiz­me­te açı­lı­şının üze­rin­den üç ay geç­me­si­ne rağ­men hala ya­pıl­ma­dı.

23:31   |   21.06.2017
Haber Resmi

Liman yet­ki­li­le­ri ge­çi­ci ola­rak kul­lan­mak­ta ol­duk­la­rı Piri Reis Cad­de­si'nin tu­rizm se­zo­nun­da ya­şa­dı­ğı yo­ğun­lu­ğa dik­kat çe­ke­rek Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan iha­le­si ya­pı­lan yol tu­rizm ha­re­ket­li­li­ği baş­la­ma­dan  önce ta­mam­lan­ma­lı di­yor­lar.


İçtaş yet­ki­li­le­ri iha­le­yi Doğuş Hol­ding'in al­dı­ğı­nı ancak şu ana kadar yolun ya­pı­la­ca­ğı­na dair her­han­gi bir ha­zır­lı­ğın ol­ma­dı­ğı­na vurgu ya­pı­yor­lar.


16 Mart 2017'de hiz­me­te açı­lan IC İçtaş Ka­ra­su Li­ma­nı , Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin ami­ral ge­mi­le­rin­den Mar­ma­ra Böl­ge­si'ne ya­kın­lı­ğı ile ül­ke­mi­zin Ka­ra­de­niz kı­yı­sın­da­ki ül­ke­ler­le ara­sın­da­ki ti­ca­re­te önem­li öl­çü­de katkı sağ­lı­yor.


Sa­kar­ya'nın ih­ra­cat ve it­ha­la­tı için önem­li bir al­ter­na­tif olan Ka­ra­su Li­ma­nı'ndan OSB'de ku­ru­lu Gazi Metal şu ana kadar 50 bin ton rulo sac ihraç etmiş du­rum­da. 


Medyabar Youtube Kanalı

Kategori : Arka Kapı

Medyabar.com bugun 22022 kez ziyaret edildi. Bu haber ise 4765 kere okundu
YORUMLAR 3 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
haydar haydar
22.06.2017 15:02
Haydar aydar be ya -.okuduunuda annamazsın be ya.Bah hele ne diyo ihale edimiş bakanlıkça ihaleyide DOĞUŞ holdink almış körmüsün be ya.
kadırgalı Haydar
22.06.2017 12:07
Şimdi anladınız'mı sakarya için yatırımcı gelmiyor.siz gelenin yolunu yapmaz,plananan alanlara teşvikler olmasına rağmen oligarşik brokrasi oluşturusanız.tabiki kimse gelmez.yatırımlar kaplumbağa hızı ile ilerler.sizde kaldım söküp kaldırım yapın.asvaltları bozup asvalt yapın.Millet artık gözünü açsın brokratik beklentisi olan değil.vatandaşın toplumsal çıkarları için çalışacak dinamik arkadaşları ön plana çıkartıp seçtirsinler.artık rantı vatandaş hizmet olarak yemesinin vakti geldi geçti de
erhan ay
22.06.2017 09:50
Neyimiz doğru ki yolumuz doğru olsun :( Sezon açılır kazmaya başlarlar millete çile çektirirler.
Online Ziyaretçiler