Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

Orhangazi Kültür Merkezi ihaleye çıkıyor!

2 Ocak Salı günü toplanacak olan Adapazarı Belediyesi meclisinin 16 maddelik gündemi arasında yer alan Orhangazi Kültür Merkezi ihalesine ait madde dikkat çekti..

00:04   |   31.12.2017
Haber Resmi

Azim Çelik haberi 

Adapazarı Belediye Meclis toplantısı 2 Ocak Salı günü saat 14.00'da toplanacak.  Meclis çoğunluğu imar maddelerinden oluşan 16 maddeyi görüşerek karara bağlayacak.


O görüşmeler arasında yer alan Orhangazi Kültür Merkezinin toplantı salonu hariç diğer tüm alanlarının ihale yoluyla kiraya verilmesi yer alıyor. İşyerleri ve çeşitli alanların bulunduğu Kültür Merkezinin detayları ise merak edildi. 


İŞTE O MADDELER 


1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Korucuk Mahallesi 1696 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili 15/12/2017 tarih ve 301.01-E.37538 sayılı yazı.


2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Güllük Mahallesi 633 ada, 130 ve 132 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili 20/12/2017 tarih ve 301.01-E.38062 sayılı yazı.


3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, B.B. Proje Geliştirme Müşavirlik'in 27/12/2017 tarihli 25974 sayılı dilekçesi ile Tepekum Mahallesi 4455 ada 1 nolu parselin 15.000(on beş bin)m²'lik kısmında Özel Eğitim Tesisi Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilmesi talebi ile ilgili 27/12/2017 tarih ve 301.01-E.39071 sayılı yazı.


4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi ile ilgili 27/12/2017 tarih ve 301.01-E.38999 sayılı yazı.


5. Adapazarı Belediye Meclisi'nin 06/11/2017 tarih ve 11/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu'na havale edilen Tepekum Mahallesi 4455 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ve yakın çevresine yönelik yapılan plan teklifinin REDDİ ile ilgili 19/12/2017 tarih ve 2017/40 sayılı Komisyon Raporu.


6. Adapazarı Belediye Meclisi'nin 04/12/2017 tarih ve 12/163 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu'na havale edilen Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4430 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parseller ile 4431 ada, 1 ve 2, 4432 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.10.2017 tarih 9/591 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, ilan-askı süreci içinde yapılan itiraz taleplerinin REDDİ ile ilgili 16/12/2017 tarih ve 2017/42 sayılı Komisyon Raporu.


7. Adapazarı Belediye Meclisi'nin 06/11/2017 tarih ve 11/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu'na havale edilen Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1620 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan çocuk bahçesi ve otopark alanına yönelik yapılan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifinin REDDİ ile ilgili 21/12/2017 tarih ve 2017/43 sayılı Komisyon Raporu.


8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3693 ada, 1 parsel nolu 1755.24 m² yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda ''Aile Sağlığı Merkezi yapılması'' için Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 20 yıla kadar bedelsiz olarak tahsis edilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili 18/12/2017 tarih ve 756.01-E.37726 sayılı yazı.


9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 110 pafta, 575 ada, 2 parsel nolu 19.456,00 m2 yüzölçümlü parseldeki Adapazarı Belediyesine ait 3/4 pay/paydaya tekabül eden 14.592,00 m2 taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili 27/12/2017 tarih ve 756.01-E.39068 sayılı yazı.


10. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet Mahallesi 78 ada, 233 parsel nolu taşınmaz üzerine inşa edilmiş bulunan Belediye Kültür Merkezi'nin toplantı salonu hariç diğer bölümlerin bir bütün halinde işletme hakkının 10 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dahilinde kiraya verilebilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine kiralama yetkisi verilmesi ile ilgili 27/12/2017 tarih ve 251.02.01-E.39056 sayılı yazı.


11. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan muhtelif Mahallelerdeki park ve yeşil alanlarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi, asfalt yol yama, parke yol yapım ve onarımı, avlu, duvar v.b. bakım onarımı çalışmalarında istihdam edilmek üzere tüm giderleri proje kapsamında İŞKUR Bünyesinde oluşturulan toplum yararına Program Projelerinde destek fonundan karşılanması amacıyla Belediyemiz ile İŞKUR arasında 3 ay süre ile ek sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili 07/12/2017 tarih ve 301-03-E.36379 sayılı yazı.


12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Adapazarı Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Teknik Hizmetler Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil 28 kadronun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (I) bendine göre iptal ? ihdasının yapılabilmesi talebi ile ilgili 25/12/2017 tarih ve 907.02-E.38638 sayılı yazı.

13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Adapazarı Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil münhal bulunan 3 kadronun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (I) bendine göre iptal ? ihdasının yapılabilmesi talebi ile ilgili 25/12/2017 tarih ve 907.02-E.38637 sayılı yazı.


14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Adapazarı Belediyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde 87 adet, (31 Eğitmen, 5 Avukat, 2 Veteriner Hekim, 20 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Şehir Plancısı, 3 Mimar, 1 Matematikçi, 1 Çözümleyici, 2 Jeofizikçi, 10 Tekniker, 2 Teknisyen, 2 Ekonomist, 2 İstatistikçi, 1 Programcı) Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve 5393 sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele unvan bazında dosyası ekli listede belirtilen ücretlerin ödenmesi ile ilgili 25/12/2017 tarih ve 903.99.E.38636 sayılı yazı.


15. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün, Çamyolu Mahallesi Enka yolu Caddesi No:162 adresinde faaliyet gösteren Nallıhan Restaurantın işletmecisi Yasemin GAZİ 26/12/2017 tarih ve 25882 kayıt nolu dilekçesi ile 19/12/2016 tarih ve 30393 sayılı ruhsatlı Nallıhan Restaurant' ın bulunduğu alanın içkili yer bölgesi alanına dahil edilmesi talebi ile ilgili 27/12/2017 tarih ve 622.03.E.39009 sayılı yazı.


16. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği Belediyenin bir önceki yılı gelir ve giderleri ile hesap işlerinin denetimi için gizli oyla 5 kişiden oluşacak Denetim Komisyonu Üye seçimi ile ilgili 26/12/2017 tarih ve E.38855 sayılı yazısı.

Medyabar Youtube Kanalı

Kategori : Arka Kapı

Medyabar.com bugun 158396 kez ziyaret edildi. Bu haber ise 5033 kere okundu
YORUMLAR 1 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
Sakaryalı
31.12.2017 14:04
Kültür merkezi ni kiraya vermek nedir vatandaş için bir şeyler yapsaniz olmaz mi
Online Ziyaretçiler