Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi

Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

28.11.2011 01:30
ORTAK KADER
Baş döndürücü hızla gelişen bir dünya..
Bilgi çağı tüm hızıyla devam ediyor.
İnsanlık 1800 yıl tarım toplumu ve ona paralel yönetim sistemleriyle yaşamış..
1800 den 2000 lere kadarda sanayi toplumu ve onun etkisindeki yönetimlerle yaşamış..
Ama 2000 lı yıllarda şekillenen bilgi çağı o kadar hızlı ve süratli ilerliyor ki takip etmek yakalamak nerdeyse imkansız.

Bu yeni çağ yeni bir insan modeli,yeni bir ticaret modeli,yeni model devletler,yeni model şirket yapılarını da peşinde getirmiş durumda..
Bugün yeni bir anayasayı tartışıyoruz.mevcut anayasanın çağın gerisinde kaldığı konusunda herkes hem fikir.daha özgürlükçü,daha yenilikçi,insanı daha çok öne çıkaran anayasa isteği işte bilgi çağının ortaya çıkardığı yeni devlet modelinin en güzel örneğidir..
Özellikle telekomünikasyon ve iletişim alanındaki büyük değişiklikler ve onun yaratığı yeni insan modelinde özgürlükçü ve bireysellik öne çıkıyor.

İnternet teknolojisinde gelinen noktada enteresan..
Arap baharında insan örgütlenmeleri, sosyal paylaşım siteleriyle oluştu.
Ve insanların özgürlük isteklerini diktatörler karşı koyamadı.
Bu hızlı iletişim ve ticarette ki elektronik haberleşme küreselleşme olgusunu doğurdu...
Dünya birbirine entegre oldu..
Yani bugün dünyanın herhangi bir yerinde ki ekonomik dalgalanma artık sadece o ülkeyi değil bütün dünya devletlerini ilgilendiriyor.
Çünkü bilgi çağıyla birlikte herkesin herkesle ticareti var.
Her şirketin her şirketle bir şekilde bağı var..
Bakın Yunanistan batmak üzere ama Türkiye dahil hiçbir ülke Yunanistan?ın batmasını istemiyor.
Bütün dünya Yunanistan'ın krizine çözüm arıyor.
Niye arıyor?
Çünkü ilişkiler o kadar içice girmiş ki, birinin sorunu artık herkesin sorunu oluyor.
Şimdi sorun ne?
Bu globalleşen, küreselleşen dünyaya belli, herkesin uyacağı evrensel standartlar getirmek
İşte bu fikirden doğmuş, KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ(global compact)

KURUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
Küresel ilkeler sözleşmesi ilk olarak 1999 yılında o günkü birleşmiş milletler genel sekreteri Kofi Annan tarafından dünya ekonomik formunda yaptığı konuşma sırasında önerilmiş ve 2000 yılında da uygulamaya başlamıştır..
Küreselleşme olgusunu vahşi kapitalizm olarak değerlendiren görüşlere cevap olarak insan hakları,çevre,işçilerin çalışma standartları ve yolsuzluk konusunda ortak bir kültür ve şirket yapısı oluşturmak için Birleşmiş milletler tarafında 10 madde açıklanmıştır.
Küresel ilkeler sözleşmesi bir kurumsak sorumluluk projesidir.
Küresel ilkeler sözleşmesi sosyal bir kontratdır.
Küresel ilkeler sözleşmesi her şeyin para olmadığını gösteren,çevre sorunlarına duyarlı,insan hakları ihlallerine karşı,çalıştırdıkları işçilere insan gibi çalışma ve yaşama hakkı tanıyan.yolsuzluk ve rüşvete karşı çıkan evrensel şirketler ve evrensel bir sosyal iş kültürü yaratma çabasıdır.
Küresel ilişkiler sözleşmesinin yasal bir yaptırımı yoktur.
Gönüllü bir uygulamadır.
Bugün toplam 100 ülkede 8.000 civarında şirket ve STK Küresel ilkeler Sözleşmesini(global compact) imzalamıştır.
Amaç imzalayan firmalar için sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın çevresel ve sosyal çerçevesini çizmektir.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİNİN 10 MADDESİ
Birleşmiş milletler tarafından açıklanan Küresel İlkeler Sözleşmesi(global compact) 10 ilkeden oluşmaktadır.
Şimdi bu 10 ilkeyi sıralamak istiyorum..
1.İlke: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli,
2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı,
3. İlke: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,
4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli,
5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli
6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne g
7. İlke: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli
8. İlke: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu
desteklemeli,
9. İlke: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,
10. İlke: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücade etmelidir.

Evet..
Birleşmiş Milletlerin uyulmasını istediği evrensel ilkeler bunlar..
Yani birleşmiş milletler şirketlere şunu diyor:
Ey şirketler ticaret yapın, para kazanın.
Bütün dünya şirketleri birbiri ile ticaret yapsın.

ANCAK!..
Para kazanırken çevreye saygılı olun.
Para kazanacağız diye hepimizin ortak değeri çevreyi kirletmeyin.
Bu dünya hepimizin.
Birleşmiş milletler diyor ki; tamam para kazanın ama insan haklarına saygılı olun, para kazanmak için çocuk işçi çalıştırmayın.
Para kazanın ama yanınızda çalışan işçilerin sendikal yapılanmalarına engel olmayın.yanınızda ki işçileri 24 saat çalıştırmayın.
Para kazanın ama rüşvet ve yolsuzlukla haksız kazanç elde etmeyin.
İşe adam alırken liyakatla alın şunun bunun tavsiyesi ile işe adam almayın,diyor birleşmiş milletler..
Nasıl uluslar arası ekonomik ilişkilerin ticari kuralları varsa bu da uluslar arası ekonomik ilişkilerin sosyal kuralları..
Yani birleşmiş milletler küreselleşmesinin eksik kalan sosyal altyapısını oluşturmaya çalışıyor.
Sürdürülebilir küresel ekonominin sosyal boyutu.
İnsana, çevreye, insan haklarına, yolsuzluğa, rüşvete karşı şirketler..
Çalışanının insan gibi ortamda insan gibi çalışma şartlarında çalıştıran şirketler.
Para kazanmak için çevreyi hiçe sayarak iş yapmayacak şirket modelleri.
Her yıl yaşadığımız çevre için bir şeyler yapan şirketler..
Bugün küresel dünyada şirketler arasında ortak bir sosyal dil ve ortak değerler bütünü oluşturma çabası..

TÜRKİYE'DE KİM BU SÖZLEŞMEYİ İMZALADI?
KOÇ holding, Afken holding, TOBB, İstanbul Ticaret Odası, Yaşar Holding, Darty, 33 tane Türkiye'nin en büyük ilaç firmaları, Doğuş Otomotiv, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, yani Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri ne büyük vergi ödeyen grupları bu sözleşmeyi imzalamışlardır
Küresel ilkeler sözleşmesini nasıl imzalayacağınız konusuna gelince;
Bu en kolay kısmı şirketin patronu veya yetkilisi bu ilkeleri benimsediğine dair birleşmiş milletler genel sekreteri Ban Ki Moon'a bir mektup yazıyorsunuz.
Birleşmiş milletlerin onayından sonra dünyada bu ilkeleri benimsemiş şirketler listesine giriyorsunuz.
İllaki büyük bir şirket olmanıza gerek yok KOBİ'lerde küresel ilkeler sözleşmesi imzalayabilirler.
Daha sonra şirket kayıt defterine işleyerek süreci tamamlıyorsunuz.
Daha sonra şirketinizin internet sitesinin kurumsal sorumluluklar kısmında bu ilkeleri yazıp birleşmiş milletlerin bu sözleşmeyle ilgili logosunu kullanmaya başlıyorsunuz.
Bu sözleşmenin yasal yaptırımı olmadığını yukarda belirtmiştim.
Sadece bir sorumluluğunuz var o da her yıl bu sözleşmeyi imzalayan kurum veya şirketin yukarıda bahsedilen 10 madde ile ilgili her yıl kamuoyuna ve birleşmiş milletlere kendi yaptıklarını açıklaması.
İşte eğer bu kamuoyu açıklamasını yapmaz iseniz listeden çıkarılıyorsunuz.
Bu sözleşmeyi imzalamak size ne avantaj getiriyor konusuna gelince..
Düşünün 20 kişinin çalıştığı bir KOBİ'siniz..
Ama bu sözleşmeyi imzalamakla uluslar arası bir kültürün parçası oluyorsunuz.
Dünya devleri ile aynı sözleşmeyi imzalamış oluyorsunuz.
Dünya'nın kurumsal sosyal sorumluluk kültürünün bir parçası oluyorsunuz.
10 kişiden fazla çalışanı olanlar bu sözleşmeyi imzalayabilirler.

SAKARYA'DA KİM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI?
Küreselleşme ile birlikte her şeyde olduğu gibi burada da KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ AĞI bulunmaktadır.
Türkiye'de de bu ağın bir ofisi bulunmaktadır.
Bu ağada üye oluyorsunuz.
Birleşmiş milletlerin bu konu ile toplantılarına davet ediliyorsunuz.
Bence bir şirket için büyük prestij..
Uluslar arası bir şirket olmanın olmazsa olmazı bu sözleşme..
İş yaptığınız firmalara göstereceğiniz evrensel bir referans..
Yurt dışı ile iş yapıyorsunuz.
Adamlar şirketinize geldi
Sizi tanımak istiyor.
Hemen söyleyin biz şirket olarak küresel ilkeler sözleşmesini imzaladık.
İnsan haklarına saygılı bir şirketiz,
Çevreye saygılı bir şirketiz,
Çocuk işçiye karşı bir şirketiz,
Burada çalışanlar sosyal güvenceleri ve sendikal hakları ile insan gibi bir çalışma ortamında çalışmaktadırlar.
Biz rüşvet ve yolsuzluğa karşı bir şirketiz.
Birleşmiş milletler küresel ilkeler sözleşmesinin logosunu da koyun internet sayfanıza.
Alın size uluslar arası bir referans.
Sizi tanıma isteyen yabancı firmalara kim olduğunuz anlatan bir belge.
Her şeyin para olmadığını sosyal sorumluluklara da önem verdiğinizi gösteren bir kontrat.

BEN SAKARYA'DA HERHANGİ BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ, KOBİ VEYA BÜYÜK BİR İŞLETMENİN BU SÖZLEŞMEYİ İMZALADIĞINI DUYMADIM.

Ne kadar büyük bir eksiklik!!!
Yerel kalıyoruz.
Küçük düşünüyoruz.
Evrensel bakamıyoruz.
Rakiplerimizin gerisinde kalıyoruz.
Dünya'nın gidişatını takip edemiyoruz.
Sakarya'lı firmalar,Sakarya'lı STK'lar hadi vakit kaybetmeden küresel ilkeler sözleşmesini imzalayın.
Küresel dünyada ki yerinizi hemen alın.
Benden söylemesi...

UNUTMAYIN, HER YOLCULUK İLK ADIMIN ATILMASIYLA BAŞLAR...

Medyabar.com bugun 158976 kez ziyaret edildi. Bu yazı ise 2754 kere okundu
YORUMLAR 0 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
Online Ziyaretçiler