Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi

Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

Öyle Bir Kavga Ki; Bu Ona Kafir Dedi, O Buna Mürted

12.05.2017 09:59
Değerli dostlar, beni takip edenler bilir ki malümu ilam etmekten kaçınır, farklılıkları fark ettirmeye farklı bir yaklaşımla gayret etmeye çalışırım.
İslam denilince efendisi, şeyhini aklına getiren,
Müslümanlığı kılık kıyafette arayanlardan inanın alınacak hiçbir şey yok.

İlimden, irfandan, izandan nasibi olmayanların, imanını, islamını şeyhine, hazretine, efendisine teslim edenlerin kes yapıştır yorumlarıyla ilgilenmiyorum.

Kaldı ki, dostlarımdan bazılarının haber vermesi dışında cep telefonumda ve Ipad'ımda bu yorumlar çıkmadığı için bilgim olmuyor, göremiyorum, görsem bile katkı yapmayacak ifadelere ayıracak vaktim olmadığını belirtmek isterim.
Saygı duyduğum sizlerin takdirine değil, Yüce Allahın takdirine talibim.

O Yüce Yaratıcı takdir ettikten sonra başkalarının ne diyeceğiyle ilgilenmiyorum.
17 yıl boyu hazırlayıp sunduğum tv programlarımda olduğu gibi yazılarımı da hiçbir maddi karşılık olmadan yazıyorum.

Benim yazılarımı beğenmeyenler başka kapıya!
tv ekranlarında kayıt dışı islam, masal hikaye karşılığı arzu endam edenleri, astronomik rakamlarla İstanbulun göbeğinde işhanı kuranları izleyebilirler.
Aksiyoner bir Müslüman olarak görevimi yapıyorum, Karşılığını ahirette Mevlam takdir eder, inanıyorum ki O yüce Yaratıcı yapılan hiçbir şeyi boşa çıkarmaz, O, ne yaparsa güzel yapar.


Allah, Kuranda der ki:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا

"Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a, Kur'an'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın" (3/ Ali İmran 103)

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"(Ey inananlar!) Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın! İşte bunlar için büyük bir azap vardır." (Ali İmran 105)

Ayet gayet açık olduğu halde gelin görün ki ayetler göz ardı edilmiş.

Kuran merkezde olsaydı ileride ifade edeceğim ithamlar, küfürler sergilenir miydi?

Öyle söylenildiği gibi, ihtilaflar tali meselelerde değil, ana meselelerdedir.

Biri farz dediğine öbürü sünnet diyebiliyor.

Bunları saymaya kalksak sahifeler yetmez.


İNANILMAZ DİNİ KAVGALAR

Bu yazımda size MEZHEB İMAMLARININ İNANILMAZ KAVGALARInı biraz olsun anlatmaya çalışacağım.

Niyetim bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek.

İstedim ki çuvaldızı başkalarına batırırken hiç olmazsa iğneyi kendimize batıralım.

Bilmediklerinizi gözler önüne sereyim,

Halü melalimizi bir görelim.

İftiralar, ithamlar konusunda kitaplar dolusu bilgiler var ama ben özetinde özetini B. İslam'dan faydalanarak aktarmak istiyorum.

İnanıyorum ki birçoğunuz şimdiye kadar duymadıklarınızı okuyunca hayretler içinde kalacaksınız.

150 yılında başlangıcı olan ve ikinci yüzyılın sonu, üçüncü yüzyılın başlarında HAŞEVİYYE denilen bir mezheb doğdu.

Bu mezheb, ideolojik hadisçidir.

Kitaba ortak olarak sünneti ilave ediyorlar.

Sünnet diyerek, Hadis diyerek adeta borsa oluşturdular.

Hadis, para ile alınıp satılır oldu bunların döneminde.

Binlerce kişi bir alana toplanıyor, zamanımızdaki pop yıldızlarından daha meşhur olan bu rivayetçileri dinliyor.

O kadar rağbet görüyorlar ki "Siyeru Alamin Nubela" da geçtiğine göre bu meşhurlardan biri BİN kadın boşayıp BİN kadın alacak kadar meşhur.

Günümüzdeki pop yıldızları denenler bu kadar ileri gitmemiş.

Müdhiş bir itibar ve ilgi.

Çocukları yollarına köle ediyorlar.

Din denilince Kuran değil de bu rivayetler akla geliyor.

Örgüt kurmuşlar, adam dövüyorlar, adam öldürüyorlar, adam soyuyorlar, bilhassa geceleri milletin korkulu rüyası haline gelmişler.

Bağdatı yönetiyorlar.

Bunun için Memun Mervden Bağdata dönünce sıkıyönetim ilan etmişti.

70 âlimi asmak için Bağdatta bir gece olay çıkardılar. Buna ĞULAMI HALİL OLAYI denir.

Ğulam-ı Halil, Ahmed b. Hanbelin talebesidir.

"Bu hadisler yoktu, nerden çıktı" diye soranlara, "Allah rızası için uydurdum" diyen kişidir bu.

İdam edeceği 70 kişiyi elinden halk aldı da kurtarıldılar.

Bunlar güya sünnetçi,

Kafa kesme sünnetçileri...

DEAŞ'ın da kafa kesmesi kendi islam anlayışlarına göre meşruluk bir yana Allahın emri (haşa).

İşte bu kellecilerden biri olan hadisçi denilen Evzai, İmam-ı Azamın idam fermanını imzalayan kişidir.

Ölüm fetvası veren diğerleri İbni Ebi Leyla, iki Süfyan diye bilinen Süfyan-ı Sevri, Süfyan b. Üyeyne .

Ebu Cafer Mansur İmam-ı Azamı öldürdüğünde bu zevat dedi ki:

Küfre düştü, imana davet edildi, tevbe edip dönmediği için öldürdü onu Ebu Cafer Mansur.

Değerli okuyucular, imamınız Ebu Hanife küfre düşmüş, imana davet edilmiş 70 yaşında tevbe etmediği için öldürüldüğünden haberiniz varmıydı?

Yoktu, olamaz, çünkü bunları bizden hep gizlediler ki putları devrilmesin.

Bunları bize Hazret diye tanıttılar.

Hadis uydurukçuları, nakilciler merhumun önüne dizilip güya hadis rivayet etttiklerinde onlara derdi ki:

Bu sizin rivayet ettikleriniz herzedir, Allahın Resulüne iftira etmeyin!

Mehmed Akifimiz ne diyor:

Din adına binlerce herze uydurdun

Yıktın da dini mübini yepyeni bir din uydurdun.

Buhari ve Müslime göre İmam-ı Azam, yalancıdır, metruktür, sapık, mürcie, Mecusi, deccal, kafir dir.


İmamı Şafi, Hicri 150 yılında Gazze de doğdu, 204 yılında Mısır'da vefat etti.

Döve döve öldürdüler İmamı Şafiiyi.

Kim bunlar?

Hocası İmamı Malik-in talebeleri.

İmamı Malik hocası İmamı Şafi için iki, diğer hocası, aynı zamanda İmamı Azamın talebesi olan İmamı Muhammed için de üç kitap dolusu eleştiri yaptığı için döve döve öldürüldü.

İmamı Şafii, Kuranda sünnet arıyor, bulamıyor, kuranda sünnet 6 yerde geçiyor ama kendi istediği şekilde değil, aradığını bulamayınca hiç alakası olmayan HİKMET kelimesine sünnet diyerek buldum diyor ama tabi ki değil.

Kuran'da peygamberler için "Kitap ve Hikmet Verdik" diye ayetler var ya işte oradan yola çıkarak HİKMET'in SÜNNET olduğunu iddia ediyor.

Bakalım öyle mi:

وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

"Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir" ( Bakara 113)

Allah Teala, İsrailoğullarına hikmet verdiğini, Hz. Meryeme hikmet verdiğini, İbrahim ailsine Kitap ve hikmet verdiğini söyleyince onlara SÜNNET verdiğini mi söylemiş oluyor, Hayır.

Hud süresi 1-2 ayetlerde Kuranı tefsir edenin Allah olduğu ifade edilir.

Bu, Allahtan başkasına kulluk yapılmaması içindir.

Bir ayeti başka ayet tefsir eder,

Kendilerine verilen kitabı en iyi ve doğru anlayanlar peygamberlerdir.

Hikmet, Kitab, Kuran ayetleri arasındaki münasebeti tam anlayıp doğru hüküm çıkarmaktır.

İşte HİKMET budur.

BUHARİNİN EBU HANİFE HAKKINDA İNANILMAZ İFADELERİ

Aşağıda okuyacağınız sözler İmam Buharinin Ebu Hanife hakkındaki söylemleridir.

1- "Güvenilmez Adam." (Tarihul Kebir c. 8 s.81)

2- "Sapık Mürcie Mezhebinin Mensubu." (Tarihul Evsat c.2 s.93)

3- "Küfründen dönmesi için iki defa tövbeye çağrılan adam." (Kitabuz Zuafa s.132)

Ehl-i Sunnet için meşhur olan, ünlü Muhaddis, alim ve Fakih, Süfyan bin Uyeyne, Ebu Hanifenin Ölüm haberi kendisine gelince, kendisi İmam Buhariden geri kalmayarak şöyle demiştir:

"Allah ona lanet etsin! İslam'ın can damarlarını, bir, bir kopardı. Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır." (İbni Abdulbirr, El İntika s.149-150)

İbnül Carud ise Ebu Hanifeyi tanıtırken şu korkunç sözü söylüyor: "Müslüman olup olmadığı tartışmalıdır." (El İntika s.150)

Bir diğer Mezhep İmamı olan İmam Malik ise şöyle demiştir:

"Ebu Hanife, İslam bünyesinde doğan en şerir varlıktır. Bu ümmete, fikirleri yerine kılıçla vursaydı daha iyi olurdu." (El İntika s.150)

Buharinin hocası Ammad b. Seleme, Hadisçi İbni Adiyy İmam-ı Azama Şeytan diyenlerden.

İmam-ı Malik: Dine hile kattı, İblisten daha zararlıdır diyor imam için.

İmam-ı Şafii: İstihsan üzerinden kendini Allah yerine koyan kişidir diyor Ebu Hanife için.

İmam Ahmed b. Hanbel: kendisinden hiçbir şey nakledilmez, değmez diyor.

İbni Ebi Şeybe: İmam-ı Azam Yahudidir diyor.

Hadisçi Şerif b. Abdullah : Küfre düşen kafir,

Ukayli: Sahtekar, yalancı, kafir diyor imamımız için.

Sufyan es-Sevri:Zındıklığından dönmesi için iki kez kafirliğinden dönmesi içinse defalarca tövbeye çağrıldı.(Hatib el-Bağdadi 13/382-383)

Malik b.Enes: Ebu Hanife az kalsın dini yıkacaktı der. (Ahmed b.Hanbel Kitabu'l-İlel.II/69/428-32)

İmam Malik: Benim için Ebu Hanife'nin sözüyle hayvan pisliği arasında hiçbir fark yoktur. (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/411)Ebu Davud Süleyman es-Sicistani şöyle diyor: İmam Malik Şafii ve İbn Hanbel Ebu Hanife?nin dalalet içinde olduğunda ittifak etmişlerdir.(Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad 13/383-384)

Kaynaklarıyla beraber çok daha ifadeler var ama sizi daha fazla üzmemek için bu kadarla yetiniyorum.

Bu zevatı bize hep Hazret diye tanıttılar.

Baştan aşağı masal ve uyduruklarla dolu EVLİYALAR AKSİGLOPEDİSİ denilen eserde Ukayli Maddesinde Ukayli için : Hz. Ukayli, rahmetullahi aleyh diye geçer, yazık çok yazık.

Hazret, asıl itibarıyla Allahın adıdır, "burada (ruhu) hazır" demektir, bunu kullara vermişler, Hz. Olunca da Allah taksiratlarını afv etsin diye bir dua edilmiyor çünkü günahlı olduğu kabul edilmediğinden bu Hazretlere bir Müslümanın duası nasip olmadığı düşünmeye değerdir.

Taksiratını Allah afv etsin yerine, Allah şefaatine nail eylesin diyor garibanım.

Allahın Peygamberimize: senin ve müminlerin günahını afv etmesi için dua et" emri bu zevata nasip olmuyor.

Çünkü onlara göre bu hazretlerin günahı yok ki afv dilenilsin.

Neyse, dönelim konumuza, İmam-ı Azamı öldürdüler.

Peki, Buhariyi kim katletti?

Hadisçiler katletti.

Ahmed b. Hanbelin talebeleri Bağdatta Engizisyon kurdular.

Meşhur tefsirci İmamı Taberi evinde ölünce bu holiganlar evini kuşattı, evi yakacaklardı, güvenlik güçleri mani oldu, gece yarısı evinden çıkardılar, yalnızca 4 kişi geceleyin cenazesini kılabildi.

Bunları bize anlatmadılar ki bizler ve bizlerden sonra gelenler tedbir alsınlar.

Eleştirme, sus, gizle politikası izlendi maalesef.

Allah Teala, Adem as için Allaha asi oldu diyor.

Musa as için adam öldürdü diyor Allah.

Davud için ise tevbe edilecek iş işledi diyor,

Yunus için, görevden kaçan köle tabirini Allah kullanıyor,

Peygamberimizin kusurlarını Kuranda açıklıyor, günahlarına tevbe et diyor, Bu indirdiğim Kurana azıcık bir ilave yaparsan seni yakalar, şah damarını koparırım, buna da hiçbiriniz mani olamaz" diyor. (Hakka 44-47)

Allah, kul, kusursuz değildir derken bunların efendileri, hazretleri kusursuz!

Tarikat mensublarının hocasına bir kusur bul erkeksen!

Hicri 250'li yıllarda Bağdatta Engizisyon mahkemeleri kurdular.

256 yılına doğru Buharinin canı tehlikeye giriyor.

Bu endişe yüzünden Nişabura doğru yola çıkıyor.

Nişaburda Ahmed b. Hanbelin arkadaşı ve has Talebesi Zühlinin medresesine davet ediliyor.

Zühli diyor ki, sakın bu adama Kuranın kadim olup olmadığı konusunda sual sormayın.

Bu konuda ne düşündüğünü bildiği halde talebelerine adeta tüyo veriyor.

Bunu duyan talebelerden biri sabredemeyip doruyor, o da diyor ki:

Bizim dille okuduğumuz lafızlar mahluktur (yaratılmıştır) çünkü bu lafızlar insanın konuştuğu dildendir, Arapça Allahın yarattığı dillerden biridir. Zira Tevrat İbranice, İncil Aramice, Kuran ise Arapça indi, diller mahluktur.

Vayyyy sen misin bunu diyen!

"siyeru alamin nübela" ya bakarsanız Zühlinin fetvası şöyle:

Kafir, hasta olursa ziyaret edilemez, ölürse namazı kılınamaz, varisi olamaz, karısı boştur.

Bunun üzerine Buhari taşlanıyor, şehirden kovuluyor, Semerkanta gitmek için yola koyuluyor.

Bu sefer Zühli, Semerkant idarecilerine ve hadisçilerine kafir geliyor, sapık geliyor diye mektup yazar,

Semerkantın halkı ikiye bölünüyor, kabul edenler, etmeyenler diye.

Buhari bu durumu yolda öğrenince güzergahı değiştirip doğduğu yere Buharaya yöneliyor.

Doğduğu yer Buharaya varamadan yolda hastalanıp vefat ediyor.


Peygamberimizin Kur'ana muhalif söz etmeyeceğini savunan ve buna ayeti kerimeyi delil gösteren bir Âlime söylenen sözleri, ona yapılan ithamları ve onu nihai anlamda nasıl katlettikleri ortadadır.

Hem ehli kıble tekfir edilmez derler, hem de kendinden olmayanı rahatlıkla kâfir ilan ederler.

Put yapıp acıktığında yiyen misali.

DEAŞ çetesine ne kadar da benziyor bu durum değil mi?


Bunları niçin mi anlattım?

İşte bizim hikâyemiz

Böyle saf böyle temiz?

Bu ve buna benzer daha nice söylenecekler var ama burada bitirmek istiyorum.

Diğer bazı konularda da söylendiği gibi:

"Hasan hoca, bunları anlatmanın ne faydası var, zamanı mı" diyenler olabilir.

Mezheplerini din yerine koyanlar, falan fişman için Hazret diyenlerin kulağına küpe olsun diye yazıyorum, tamam mı?Ya Rab, kayıt dışı islamdan bizi kurtar,

Ya Rab, kayıtlı İslamı tanımayı, yaşamayı, tanıtmayı bize nasib eyle,

Ya Rab, bizi hakkı hak bilip hakka tabi olan kullarından eyle,

Batılı batıl bilip batıldan kaçan kullarından eyle,

Bizi Kuranın rehberliğinden ayırma,

Bizi resulün rehberliğinden ayırma,

O'nun Kuran olan ahlakını hanemize, mahallemize, sokağımıza, çarşımıza, şehrimize, pazarımıza, alış verişimize, karşılıklı münasebetlerimize gelmesi için bize firaset ver, izan ver, insaf ver, yardım et Allahım, amiiiin ya Muiiiin! / 12.05.2017

Medyabar.com bugun 63471 kez ziyaret edildi. Bu yazı ise 5144 kere okundu
YORUMLAR 3 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
Yusuf Mutlu
12.05.2017 11:55
Hasan bey yine kaş yapayım derken göz çıkarmışsın. Fitneyi ön plana çıkarmışsın bu yazının ne sana faydası olur ne de müslümanlara faydası olur. Sen illa bişeyler yazacam dersen abdest nasıl alınır , namaz nasıl kılınır , gusül nasıl alınır , abdesti bozan haller mekruhlar farzlar gibi dinin temel bilgilerini yaz bilmeyen öğrensin bilen tekrar yapsın eksiği olan gidersin. MEZHEB İMAMLARININ İNANILMAZ KAVGALARI demişsin eğer imamlar kavga ediyorsa ondan imam olmaz mezheb imamı hiç olmaz ve genelleme yaparak sonucun nereye gittiği belli değil. Peygamber efendimiz zamanında da yalancı peygamberler çıkmıştı Peygamber efendimizin onlara davranışları bize örnektir. Yazının sonundaki duayya AMİN AMİN AMİN cümlemize AMİN.Birleştirici ol...
Hasanulkum
26.10.2018 18:19

Şundan hiç şüphem kalmadı ki; Mutzilenin, Şianın etkisinde kalmış zavallının birisin ... Sen başka ve alimlerin kaynaklarına inanmazken; Ben senin gibi bir zavallının kaynaklarına neden inanayım. Kaldı ki; Ehl-i Sünnet itikadı hiç kimseyi paylaştırmaz.

abadile
16.01.2018 11:28

siz pisliği halının altına süpürmeye devam edin,

Online Ziyaretçiler