Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi

Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

Allah'ın halifesi kim?

13.10.2017 10:10
Bu soruya cevap vermeden önce HİLAFET ve HALİFE kelimelerinin ne manaya geldiğine bakalım.
HİLÂFET (الخلافة)
HALİFE (الخليفة)
HİLAFET,Sözlükte "birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından gelmek / gitmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek" gibi anlamlara gelir.

HALÎFE ise, (çoğulu hulefâ, halâif) "bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse" demektir. Sonraları devlet başkanı için kullanılır oldu.

Devlet başkanlığının bir adı imâmettir. Devlet başkanına, Resûl-i Ekrem'in vekili olarak onun adına toplumu yönettiği için halife, önder ve lider olması sebebiyle de imam denildiği anlaşılmaktadır.

Hz. Ömer devrinden itibaren "emîrü'l-mü'minîn" tabirinin halife yerine kullanıldığı ve ileri dönem kaynaklarında cemaatle kılınan namazlardaki imamlıktan ayırmak için devlet başkanlığına "imâmet-i kübrâ" (imâmet-i uzmâ) denildiği görülür. Şiî literatüründe ise imâmet terimi daha yaygın olarak kullanılmıştır.

Kuran-ı Kerim de bu terim şu şekilde geçer.
... وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ
"O (Allah), sizi dünyaya mirasçı yapmış..." (6/Enam 165)
... وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ ...
"...sizi yeryüzünün varisleri kılan kimdir?"(27/ Neml 62)
وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
...إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

"Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı, onlar birbirleriyle tartışmaya devam edeceklerdir. Yalnız Rabbinin rahmetine mazhar olanlar bunun dışındadır. Zaten (Allah) onları bunun için yaratmıştır" (Hud 118-119)
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Bir gün Rabbin meleklere: "Yeryüzünde bir halifelik oluşturmaktayım" dedi. Melekler: "Orada karıştırıcılık yapacak ve kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? Ama neylersen, güzel eylersin; biz bu sebeple sana boyun eğeriz. Sen en temizini yaparsın" dediler. Allah dedi ki: "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." (Bakara 2/ 30)

Bütün karışıklıklar, elindekini kaybetme korkusundan veya başkasının yerine geçme arzusundan kaynaklanır. Peygamberlere karşı gelenler de ellerindekini kaybetme korkusu ile hareket etmişlerdir.

Melekler; "Orada karıştırıcılık yapacak ve kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun?" derken bu sistemden duydukları endişeyi aktarmışlardır. Allah Teâlâ bunun olmayacağını söylememiş ama meleklerin bilmediği şeyler olduğunu belirtmiştir.

... وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ...
"sizi ardarda gelen kuşaklar halinde yeryüzüne egemen kılan,
"sizi yeryüzünün hâkimleri kılan"
"sizi yeryüzünün sahipleri yapan"
"sizleri yeryüzünün yöneticileri kılan"
"sizi yeryüzüne mirasçı kılan"... (27/ Neml 62)

Görüldüğü gibi HALİFE-HÜLEFA kelimesi çeşitli manalara gelir.

Bu âyetlere dayanılarak insanın, Allah'ın halifesi olduğu iddia ediliyor. Başkasının yerine geçene halife veya halef denir. [1]

Her insan, öncelikle aile büyüklerinin yerine geçer. Önceki kişi ya orada bulunmamalı veya aciz yahut ölmüş olmalıdır. Bunlar Allah hakkında düşünülemez. Öyle ise insan Allah'ın değil, ancak, bir başka insanın halifesi olabilir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
"Bak Davûd! Biz seni bu toprağa halife yaptık. İnsanlar arasında gerçekçi kararlar ver. Arzuna uyma, bu seni Allah'ın yolundan saptırır..." (Sâd 38/26)

Çünkü Davûd, kendinden önce o toprağa hakim olan Talut'un yerine geçmişti. Konu ile ilgili âyetlerin tamamı insanların birbirlerine halife olmasını anlatır. Onlardan ikisi şöyledir:

"Kavmi, Nuh'u yalancı yerine koydu. Biz de onu ve gemide kendisiyle beraber olanları kurtardık. Onları ötekilere halifeler yaptık..." (Yunus 10/73)

İsrail oğulları Musa aleyhisselama demişlerdi ki: "Sen gelmeden önce de işkence gördük, geldikten sonra da." Musa dedi ki: "Belki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder de bu toprakta sizi onların halifesi yapar. Sonra da nasıl davranacağınıza bakar." (A'raf 7/129)

'Half'; arka demek olup, 'Halfeke'; senden sonra demektir. 'Halefe' fiili; sonradan gelmek demektir. "Onların arkasından yerlerine başka bir kuşak geçti" [Araf/169], "Bunların yerine namazı umursamayan kuşaklar geçti" [Meryem/59] [3].

Türkçede kullanılan 'halef-selef' bunu ifade eder. Eski bakan selef, yeni bakan haleftir. Halife hem ism-i fail, hem de ism-i mef'ul'dür. İsm-i fail olursa; başkasına vekâlet eden, İsm-i mef'ul olursa; bir başkasına vekâlet veren anlamına gelir.

Halife kelimesinin çoğulu 'Halâif' tir. Anlamı; olumlu manada bir başkasına vekâlet eden, yerine geçen, halef olan demektir.
Halîf; bir kusur yüzünden arkadan gelen kimse demektir. Çoğulu ise; 'Hulefâ' dır. Anlamı; kötü olanın yerine geçen, onu temsil eden demektir.[4] 'Halef'; bir kimsenin ardından gelen hayırlı kimseler demektir. 'Half' ise; bir kişinin ardından gelen kötü insanlar demektir.[5]

Bakara/30 ayetinde geçen 'halife' çoğul anlamında olup, insan nesli kastedilmiştir. Buradaki halife deyimi ile ya daha önceki çağlarda yaşamış, kan dökücü, insan olarak anılmaya değmeyen insanımsı/hominid canlıların ardılı, onların yerini alacak insan türü kastedilmiştir. Ya da; yeryüzüne en son gelecek, yaratılmışların halefi, en mükemmel varlığı yaratacağım, denilmiş olabilir.

Gerek 'halâif, gerekse hulefâ' şeklinde Kur'an'da geçen, hilafet; Allah'ın vekilliği ve nâibliği anlamında kullanılmamıştır. İnsan hiçbir şekilde Allah'ın vekili ve ya nâibi olamaz. Halifelik/vekâlet; ölen, orada olmayan ya da işinde aciz olanlar için söz konusu olabilir. Allah âlemlerden müstağnidir. Artı, insanı bir defa Allah'ın vekili yaptınız mı, 'El-vekîlü ke'l-asîl/Vekil asil gibidir' kuralı gereği, Allah'ın tüm yetkilerini kullanmaya kalkar.

Pavluslar, insanları tanrılaştırmaya çalışacaklar, insanları küfre ve ilhada davet edecekler, biz muvahhidler ise, onu layık olduğu en yüksek yere, Allah'ın kulu ve abdi olma mertebesine yükselteceğiz. Zira Allah'ın halife ve vekile ihtiyacı yoktur. İnsan ancak insana halife olabilir.

SONUÇ
Halife, bir başkasının yerine geçen olduğuna göre Allah haşa izinli mi ki yerine başkasını geçirsin,
Veya Allah ,hasta mı ki haşa yerine başkası baksın.

Halife kelimesi, tarikatçılar tarafından anlamı kaydırılan bir kavramdır. Onlara göre; 'İnsan küçük âlemdir. Allah büyük âlemdir. İnsan Allah'ın halifesi, vekilidir.

Sufiler, İnsanı 'Allah adına evrende hükmetme' anlamında Allah'ın halifesi olarak kabul ederler. Mesela Gazali; İnsanda Allah'ın üflediği bir ruh bulunduğunu, Âdem'i/insanoğlunu kendi suretinde yarattığını, dolayısıyla Allah'ın halifesi olduğunu söyler.

İbn-i Arabî, halife kavramını daha başka boyalara sokarak, Allah'ın halifesi; 'Allah'ın tüm isim ve sıfatlarıyla kendisinde tecelli ettiği insan-ı kâmildir'. Allah halkı ve mülkü bu insan-ı kâmil ile korur. Yine, İnsan Allah'ın halifesi olduğu gibi, Allah'ta insanların halifesidir. Veliler de Rasuller gibi doğrudan doğruya Allah'tan hüküm alabilirler. Veliler manen halife, devlet başkanları da zahiren halifedir.

Kur'an'ın hiçbir yerinde ne tekil, ne de çoğul, اللَّه خَلِيفَةً 'Allah'ın halifesi/halifeleri' şeklinde geçmez.[2]

Raşid Halifeler kendilerine asla 'Allah'ın halifesi' diye hitap edilmesini kabul etmemişlerdir. Onlara 'Emîr'ul-Mü'minîn, ya da Resulullah'ın halifesi' diye hitap edilmiştir. 'Allah'ın halifesi' unvanını zalim Emevi sultanları kullanmışlardır. Böylece Allah'a kulluktan uzaklaşıp, O'nun vekilliğine soyunmuşlardır.

Halife için ظل الله في الارض "zıllüllahi fil'erzı" yerdeki Allahın gölgesi denir. Tamamen uydurma. Allahın gölgesi mi olur haşa.
İnsanı, Allahın gölgesi diyebilecek kadar sapıtmışlardır.
Topkapı Sarayının kapısında bu ifade varmış, varsa çok yanlış, tez elden imha edilmelidir.
Halife, Müslümanların temsilcisidir, Allahın temsilcisi değildir.
Her tarikat mensubu kendi şeyhlerini Allahın halifesi görür ve sayar.
Muhammed Abduh, Nisa 59 ayette geçen "...sizden olan ulul emre (idarecilere) itaat edin..." ifadesindeki ulul emrin ortak akıl olduğunu söylüyor.

Yani kendi dallarında uzman olan kişilerin oluşturduğu şura, Dr.Psikolog,avukat, ziraatçı,ekonomist vs.

Ortak akılla hareket etmezseniz âlemin maskarası olursunuz.
Adam, en azından her namazda okuduklarının manasını bilmez, fetva vermeye kalkarsa.....
13 Ekim 2013

---------------------------------------------------------

[1] "الخليفة من استخلف مكان من قبله و يقوم مقامه" el-Halil b. Ahmed (100-175 h.) el-Ayn, Tahkik;: Mehdî el-Mahzûmî, İbrahim es-Sâmrâî, İran 1409 خلف mad., c. IV, s.267).
[2] Süleyman Uludağ, Halife md. DİA, C.15, s.299-300
[3] İsfehânî, Müfredât, Halefe md.
[4] M. İslamoğlu, Meal, s.15
[5] Süleyman Ateş, Kur'an Ans., Halef md.

Medyabar.com bugun 13792 kez ziyaret edildi. Bu yazı ise 2240 kere okundu
YORUMLAR 8 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
Allah dostlarının düşmanlarına.
20.10.2017 09:48
yüzlerce yıl önce yazılan kitaplarına yahudiler tarafından (İslam ı tahkir için) eklemeler yapılan birtakım Allah dostlarına yüzde yüz emin olmadığı halde o yalanlara inanıp saldıran ve şirke düşmekle itham edenler, nedense kendi beyanları olduğu aleni belli olan (videolarında,kitaplarında,makalelerinde) m.islamoğlunun Adem aleyhisselamın babası var demesine,kaderi inkar etmesine,,,evrim teorisine inanan,yahudileri hıristiyanları cennete dolduran Süleyman ateşe,,,,ve mason olduğu tescilli olan m.ABDUH a tek laf etmedikleri gibi birde itibar etmeleri niyetlerini belli ediyor.İşte bu sapkın fikirleri savunabilmek adına Hadisleri inkar edecekler ki Ayetlere kafalarına göre mana verebilsinler.sihirli sözcükleri ise Kur'an müslümanlığı.
ömer bıçakçıoğlu
18.10.2017 14:25
gerçek ismini yazamadan Hasan bey e saldıran kişilerin evliyaullah dediği zatlara bir bakalım mı? muhyiddin ibn arabi; fususu'l hikem adlı eserinde,muhammed faslı nda diyorki;ey muhammed mekke ye girdin,zavallı insanların secde ettiği putları kırdın,ne fark vardı senin secde ettiğin Allah ile o putlar arasında? peki başka neler diyor?''muhammed duvarın kerpiç tuğlasıdır,ben altın tuğlasıyım '' siz bu söylemlerin sahiplerini evliyaullah bildiniz.tasavvufun tarikatın temellerini bunlar attı,sizi kim kur'an gerçeğine davet ettiyse saldırdınız.Aramızda tartışıp durduğumuz bu konuda hükmü ahirette yüce Allah verecek.Kim yüce Allah ın elçisini daha çok seviyor o da orda ortaya çıkacak.
komik amca
16.10.2017 16:00
Nice sapkın görüşleri bulunan MASON Muhammed abduh, Adem aleyhisselamın babası vardı diyen kadere imana inanmayan m.islamoğlun ve «Belki de insan, bugünkü hayvanların hiç birinden değil de doğrudan doğruya çamurdan yaratılan ilkel bir varlıktan evrimleşerek ortaya çıkmıştır. Muhakkak olan nokta insanın bir evrim geçirdiğidir.» (Kur?ân-ı Kerîme Göre Evrim Teorisi İ. F. Dergisi C. 20 S. 131) diyen sapkın süleyman ateşin tefsirlerinden ve fikirlerinden alıntı yapmak yakışırdı sana zaten.Kılavuz ve karga misali. Bunları dinleyen ve bunları rehber edinen tabiki Evliyaullaha saldıracak tabiki hadis düşmanı olacak.
Müslüman
16.10.2017 14:31
Nice sapkın görüşleri bulunan MASON Muhammed abduh, Adem aleyhisselamın babası vardı diyen kadere imana inanmayan m.islamoğlun ve «Belki de insan, bugünkü hayvanların hiç birinden değil de doğrudan doğruya çamurdan yaratılan ilkel bir varlıktan evrimleşerek ortaya çıkmıştır. Muhakkak olan nokta insanın bir evrim geçirdiğidir.» (Kur?ân-ı Kerîme Göre Evrim Teorisi İ. F. Dergisi C. 20 S. 131) diyen sapkın süleyman ateşin tefsirlerinden ve fikirlerinden alıntı yapmak yakışırdı sana zaten.Kılavuz ve karga misali. Bunları dinleyen ve bunları rehber edinen tabiki Evliyaullaha saldıracak tabiki hadis düşmanı olacak.
hadi ordannnn
16.10.2017 10:05
vay bee.bütün Evliyaya ve Onlara tabi olanlara iftira atıp hepsini kafir etti adam.Yahu sen nasıl birisin.Senin okuduğun o ayetleri o kadar Allah dostu, Alim okumadı mı görmedi mi.Hem sen kimsin ki Allah ın ayetlerini Peygamberinden daha iyi tefsir ettiğini zannediyorsun.O kadar ayet yazıyorsun ama o ayetleri en iyi okuyan en iyi anlayan en iyi yaşayan ve en iyi anlatan biri olan ve KUR'AN dada kendisine itaat etmemiz uymamız emredilen Efendimiz s.a.v. den o ayetleri mükemmel derecede tefsir eden bir tane hadisi şerif yazmıyorsun.Yani diyorsun ki ,"ey peygamber,sen Kur'anı getirdin ve işin bitti.ben bu ayetleri senden çok daha iyi tefsir ederim".Halifeliği sahabeden daha iyimi bileceksin.kılavuzun m.islamoğlu olursa ahada böyle olursun.
Müslüman
16.10.2017 09:51
Yine tarikat düşmanlığı depreşmiş şahsın.sen Evliyaullaha çatmadan O nlara saldırmadan rahat duramazmısın yahu.Hangi mürid Mürşidini haşa Allah yerine koyar.yada hangi Mürşid müridine bunu telkin eder.Utanmıyormusun O kadar Evliyaya, müslümanlara iftira atmaya.O kadar Ayet yazmışsın ve fakat O ayetleri en iyi şekilde tefsir eden Efendimiz s.a.v. den bir tane dahi hadis yazmamışsın.Demek istiyorsunki ben bu ayetleri Resulullah s.a.v. tan daha iyi anladım.çünkü hadislere itibar etmeyen kişi aynen bunu demek ister.Bunuda ayetlere kafana göre mana vermek istediğin için yapıyorsun.kaç tane müfessir ayetlere senin gibi mana vermiş acaba.Haa adem aleyhisselamın babası var diyen M.islamoğlu vermiştir..zaten senin akıl hocanda odur.
ömer bıçakçıoğlu
14.10.2017 22:05
Sayınm Hasan Karagüzel,bu güzel yazı için teşekkürler.
Cavit Tetik
14.10.2017 13:26
Amca sana bişey mi dokundu acaba ya... Bi doktora görünsen iyi olur.
Online Ziyaretçiler