Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi
Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi Firma Tanıtım Resmi

Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

Müslim Kim, Mücrim Kim?

24.11.2017 10:59
Kuranı incelediğimizde, mümin ve kafir kelimelerinden ayrı olarak, ses uyumu birbirine yakın fakat zıt anlamlı iki kelime ile karşılaşırız.
İlk insandan bu yana var olan ve kıyamete kadar var olacak ve de günümüzde bazı kesimler için daha da anlamlı bu iki kelime üzerinde durmak isterim.


MÜSLİM

İslâm, "silm" ve "selam"; kökünden türeyen bir kelimedir. Bu şekliyle Kur'ân'ın 105 yerinde geçmektedir. "İslâm" kelimesi, isim ve fiil halinde 10 kadar âyette geçmektedir. Silm; barış, güven ve huzur, selam da; mutluluk, esenlik ve güvenlik demektir. İslâm ise; Allah'a teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmek mânâsınadır.

Kur'ân'a göre İslâm, kişinin kendisini yalnız Allah'a teslim etmesi, yalnız O'na kul olması, yalnız O'na ibadet etmesi, yalnız Ondan yardım (meded) istemesi demektir. Tevhidin gereği de budur.

MÜCRİM

Sözlükte "günah ve suç işlemek, kabahat" anlamlarındaki cürm kökünden türemiş bir sıfat olan mücrim "ağır günah işleyen kişi" demektir. Ebü'l-Bekā el-Kefevî, genelde "günah" mânasına gelen çeşitli kavramları izah ederken cürmü "ağır günah" ve mücrimi "kâfir" diye açıklamıştır (el-Külliyyât, s. 40-41; krş. Lisânü'l-ǾArab, "crm" md.).

Kur'ân-ı Kerîm'de mücrim kelimesi elli iki âyette geçmektedir.

Bu âyetlerin çoğunda mücrim kavramı, dinî mânada en büyük suçu işleyenler konumunda bulunan kâfirlere işaret etmektedir. Bunların içinde peygamberlere ve müminlere zulmedenler, inananlar karşısında kibirlenip onları aşağılayan ve alaya alanlar (meselâ bk. Yûnus 10/13, 75; el-Hicr 15/12; el-Câsiye 45/31),

Allah'a şirk koşanlar (er-Rûm 30/12-13) ve münafık olanlar da (et-Tevbe 9/65-66) vardır. Ayrıca Allah'ın âyetlerini yalanlamak da mücrimlikle nitelendirilmiştir (el-A'râf 7/40.

Yûnus 10/17; es-Secde 32/22) ayetleri konumuza ışık tutma bakımından ayrı bir yer tutar MÜŞRİK-MÜNAFIK ve AYET YALANCILARI maalesef Müslüman görüntülü.

Mücrim kavramı bazı âyetlerde dinin temel ilkelerinden nübüvvet ve âhiret inancını benimsemekten kaçınanları ifade eder (meselâ bk. el-En'âm 6/147; en-Neml 27/66-69). Hz. Lût'un kavminden iman etmeyenler de insan onuruyla bağdaşmayan "aşırı derecede çirkin fiili" (fâhişe) işledikleri için mücrim olarak anılmıştır (el-A'râf 7/84; el-Hicr 15/58; ez-Zâriyât 51/32).

Müddessir sûresinde beyan edildiğine göre (74/39-47) âhiret hayatında cennettekiler cehennemdeki mücrimlere kendilerini yakıcı ateşe sevkeden davranışlarının ne olduğunu soracak, onlar da şu cevabı verecektir:

"Biz musallinden yani Allah tarafında, dayanışma içinde olanlardan değildik, Allah ile bağımızı koparmıştık, yoksulu doyurmuyorduk. Sürekli günah işleyenlerle beraber bulunuyorduk. Büyük hesap gününün vuku bulacağına inanmıyorduk. Nihayet ölüm karşımıza çıkıverdi"

Naslardan anlaşılacağı üzere mücrim iman esaslarını ve bunların gerektirdiği davranış kurallarını ihlâl eden, dolayısıyla cehennemde kalmaya mahkûm edilecek olan âsi ve günahkâr kişidir. Elmalılı Muhammed Hamdi, Kalem sûresinin 35. âyetindeki kullanıma dayanarak mücrim kelimesini müslimin zıddı olarak gösterir. (Hak Dini, VII, 5289-5290).

Değerli dostlar, haddini bilen herkes kendi bilgi alanında konuşur, bilmediği konularda sükût eder, yani bilmediğinin farkındadır, bu ayıp değildir.

Ayıp olan ise, bilmediğini bildiği halde her konuda lafazanlık yapmaktır.
Cemiyette öyle kişiler var ki her konuda ahkâm keser, böylece cehaletini izhar eder.
Bilginlik taslarken kendini rezil eder.

Hususiyle din hususunda yanlış yapmaktan Allaha sığınırım, şurada yanlış mana verdin, şu ayeti yanlış yazdın diyemeyen ve de adımızı belledi ya yazıyı okumadan hakarete yeltenenler olduğunu duyuyorum.

Bir kısım yorumlar bana aktarıldığında ilkokulda okuduğumuz BOŞ FIÇI şiiri hatırıma geliyor.

Boş fıçıda bilmem neden bu kadar
Gürültülü ve sürekli ses çıkar
Boş insanda işte tıpkı böyledir
Boşluk onu işte böyle söyletir.

Benim telefonumda ve IPAD'ımda yorumları göremiyorum, bazı dostlar tarafıma mesaj veya tel ederse haberim oluyor.

Mesela bir yorumcu, "Ben Hadislere inanmıyor olsam Kuran-ı Kerim'e de inanmam, herkes uydurukçuysa Kuran-ı Kerim'i de uydurmuşlardır" gibi müslimanlıkla alakası olmayan laf edebiliyor.

Ayetle rivayeti eşit tutan bir anlayış, Allah ıslah etsin.
Yazılarımı okuyanlar bilir ki merkezde ayetler var.
Onlarca ayet yazıyorum, cahilin biri, bir hadis yazmamışsın, sende mi hadis düşmanısın diyorsa siz bu kafaya ne anlatabilirsiniz.
Ayetlerin tamamı şüpheden aridir.
Rivayetlerin tamamı ise şüphelidir.
Peygamberimizden 150-200 yıl sonra birileri çıkıp peygamberimiz şöyle şöyle dedi demesi ne kadar doğru olabilir, insaf edin.

Bu rivayetlerden Kurana uygun olanı alır, yararlanırız, çünkü Peygamberler, ayete uygun olanı söyler, ayete uygun olmayanı söylemez, söyleyemezler.

Kurana aykırı rivayetleri (dedikoduları) elimizin tersiyle iteriz, reddederiz.
Şahsıma yapılan hakaretamiz yorumlardan asla üzüntü duymam zira beni dostlarım iyi tanır hamdolsun.

Bir okuyucumun dediği gibi,İslam fukaraları, kayıt dışı din mensuplarının hakaretleri benim hak yolda, doğru yolda olduğumun isbatıdır.
Şahsıma değil, islama, ayetlere olan hakaretleri zoruma gidiyor.

Bu kişilerin mahşer günü bu hususta Allaha hesap veremeyecekleri beni üzüyor.
Cahillerin, cehli inadı üzüyor beni.
Bu kişiler yazılarımı beğenmiş olsa, kendimden şüphe ederim.
İslam'ın i'sinden haberi olmadığı yaptığı yorumdan rahatça anlaşılmakta.
Cehalette israr edenleri zorlayacak değiliz.

Onlara diyeceğim, Allahın Peygamberimize dediği şu ayettir.

ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
"Bırak onları, yesinler, eğlensinler ve boş ümitler onları oyalayadursun. İleride yaptıklarının yanlış olduğunu bilecekler" (Hicr 3).

NETİCE
Allah cc MÜSLİM-MÜCRİM kelimelerinin kapsam alanı olanlardan Kuranda bahseder.
Bu bahis, basit seslendirilerek geçilen kelimeler değildir.
MÜSLİM: Allah'a teslim olandır.
MÜCRİM: Allahı teslim almaya yönelendir.
Allah'ın hududlarına riayet eden müslimandır.
Allah'a haddini bildirmeye çalışan ise hayduttur.

Allah'ın dinine ilave katmadan Kuran'da anlatılan dine inanıp yaşayana Halis muhlis müsliman denir.

Allah'ın dinini eksik görüp rivayetler (dedikodu) dinine inanıp onu yaşayana müsliman denmez, haydut, mücrim denir.
Dinin öğreticisi Allah olduğu halde
Allah'a din öğretenlerle karşı karşıyayız.

Allah bu tipler için şöyle der:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ...

"Resulüm onlara de ki, Dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz" (Hucürat-16)
Ayet varken rivayet arayanlarla,
Allaha dini öğretmeye kalkanlarla,
Ayete bir türlü teslim olmayıp rivayetlere teslim olan haydutları illa da yola getirmek gibi bir niyetim olamaz.
Bu kişileri Allaha havale ediyorum.

Onlarla yevmi kıyamette hesaplaşacağımız için Allah'a hamd ediyorum.

Ayetler ortada iken rivayetlerle Allaha din öğretenlere yazıklar olsun.
Vay hallerine!
24.11.2017

Medyabar.com bugun 16670 kez ziyaret edildi. Bu yazı ise 1620 kere okundu
YORUMLAR 15 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
Kur'an ve Sünnet
04.12.2017 16:22
ömere; üslubun c.taslamana benziyor.Şunu anlamıyorsun.Benim sorularım itikadi sorular,senin soruların ise itikad dışındaki meseleleri ilgilendiriyor.Ben senin soruna senin yaptığın gibi koltuğa sandalyeye yaslanarak Alim edasıyla cevap vermem.Senki yusuf suresi 93 ayete sırf tevessülü inkar için olmayacak mana vermeye çalışıp yani nefis ve hevana göre mana vermeye çalışıyorsun.senin sorunun cevabını Muhaddisler yüzyıllar önce vermiştir.hadis usülünü bilmediğin için felsefe yapıyorsun ve aklına yatanı alıp yatmayanı atıyorsun.Sahabeler gibi ol.Efendimizin sorularına -Allah ve Resulü bilir- deyip teslim oluyorlardı.sizde ne gezer.Madem adem aleyhisselamın babası yok,var diyenlere itibar eden bu yazara niye itibar ediyorsun ömer efendi
ömer bıçakçıoğlu
30.11.2017 22:39
benim cevap vermediğimi varsayıyorsunuz.yayınlanmıyorki,sadece sitem ettiğim yazı yayınlanıyor.o da ilginç.ademin babası varmıydı diye sormuşsunuz.yüce rabbimiz ne diyor? ''Allah'a göre Îsâ'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir: Onu, topraktan yarattı, sonra ona "Ol!" dedi, artık olur..''.Ali imran 59. burdan yola çıkarak yaratılışları hangi konuda benzer?İsa peygamberin topraktan ortaya çıkmadığını ,hz meryemin doğurduğunu ama bir baba olmadan ana rahminde oluştuğunda herkes hemfikir.ozaman benzerliğin baba sızlık olduğunda birleşmek en mantıklısı. Bende size bir soru sorayım,Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz,namaz kılarken önünden geçen 5 yaşındaki kız çocuğuna beddua edip 80 yaşına kadar kötürüm yaşamasını sağladımı?
KUR'AN VE SÜNNET
30.11.2017 09:06
Sen isme takılma esasa gel mübarek.sen saygı çerçevesinde yazıyorsunda biz hakaretmi ediyoruz.Esasında Hadislere MASAL diyen birini cansiperane savunarak en başta bu yazar ve sen Alemlere Rahmet olarak gönderilen Efendimiz aleyhissalatu vesselama en büyük saygısızlığı yapıyorsunuz.İslamoğlu mehmet okuyan meselesine gelince,Sizde onlar gibi Adem aleyhisselamın babası olduğuna inanıyormusunuz.çok basit soru.Buna cevap verin ki nasıl bir itikada sahip olduğunuz ayan beyan ortaya çıksın.Gerçi yusuf suresi 93. ayetine tevessülü inkar için hiç bir yerde okumadığım görmediğim duymadığım bir mana vermeye çalışmandan belli aslında senin safın.İstiyorsunuzki kimse olumsuz yorum yapmasın.Herkes bizim gibi düşünsün.Alanda kaçan mı he..
kamyoncu5354@mynet.com
29.11.2017 14:52
Bak işte seninde yorumun yayınlanıyor.Neden insanları itham edip duruyorsun.Siz istiyorsunuz ki hiç kimse bu yazıların altına olumsuz bir yorum yapmasın.Olumsuz olduğu ve cevap vermekte zorlandığınız an hemen mevzuyu başka yere çekerek işi hakaret boyutuna getiriyor ve esas mevzudan saptırıyorsunuz.Hem saygıdan seviyeden bahsedeceksiniz hemde bu yazarın yorumculara ve kendisi gibi düşünmeyenlere karşı haydut, mücrim, cahil, müslimanlıkla alakası olmayan, boş fıçı,şirk ehli, sapık v.s. gibi aslında tamda kendisine yakışacak şekilde hakaretler etmesine nedense hiç sesiniz çıkmayacak.tabiki çıkmaz çünkü sizde aynı kafadansınız.Size en güzel cevabı Cumhurbaşkanımız veriyor bak;-Türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldiler-NOKTA.
Kur'an ve Sünnet
29.11.2017 14:18
Peygamberi (s.a.v.) ve Sünneti savunmak için illada gerçek adlamı yazmak lazım.sen esasa gelsene mübarek.sen saygı çerçevesinde yazıyorsunda biz hakaretmi ediyoruz.Esasında Hadislere MASAL diyen birini cansiperane savunarak en başta bu yazar ve sen Alemlere Rahmet olarak gönderilen Efendimiz aleyhissalatu vesselama en büyük saygısızlığı yapıyorsunuz.islamoğlu mehmet okuyan abdülaziz bayındır meselesine gelince soruma cevap verirsen sevinirim.Sende Adem aleyhisselamın babası olduğuna inanıyormusun.çok basit soru.Buna cevap verin ki nasıl bir itikada sahip olduğunuz ayan beyan ortaya çıksın iyice.Sen rumuza takılma.esasa gel.Gerçi yusuf suresi 93. ayetine tevessülü inkar için olmayacak mana vermeye çalışmandan belli aslında senin safın.
ömer bıçakçıoğlu
28.11.2017 19:26
sevgili medyabar yönetimi,aynı şahısın farklı takma adlarla yazdığı yazıları yayınlayıp,bizim saygı çerçevesinde yazdığımız cevapları yayınlamayarak tarafınızı tekrar göstermiş oluyorsunuz.öncelikle bir müslüman düşünin ki,peygamberi,sünneti savunduğunu sanıyor fakat gizli takma ad ile! buyrun meydan sizin,benim yazdıklarım,cevaplarım yayınlanmıyor.herhafta aynı sözler,mehmet okuyan,islamoğlu şöyle dedi vs. biz bu tarza başvurmuyoruz. ortamda adalet yok zaten,editör sizden,bundan gram şüphem kalmadı
mevlüt kibar
27.11.2017 13:30
malum şahsa; Eleştiri mahiyetindeki bütün yorumları okudum.Bir tanesinde bu yazara hakaret içeren bir cümle gösterirmisin.İkna edici cevap veremediğiniz zaman yok bize hakaret etti yok o yok bu diye mızmızlanmayın.Hem sen onu boşver.Adem aleyhisselama baba bulan M.İslamoğluna itibar eden ve O ndan alıntılar yapan bu yazara sen nasıl sahip çıkarsın.Ha sende aynı kafadansan yani sende Adem aleyhisselamın babası vardı, hatta Meryem validemiz çift cinsiyetliydi (mehmet okuyan) diyenlerdensen yada diyenlere itibar ediyorsan Allah sanada hidayet versin.Uydurulmuş bir dinin peşinden gidiyorsunuz. yazık size.
KUR'AN VE SÜNNET
27.11.2017 09:40
Allah seni ıslah etsin ömer bıçakçı.Sende hocan gibisin.O yazdığın ayetin evvelini neden yazmıyorsun.Dur ben yazayım.--Ey inkâr edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız.(46)--O gün vay yalanlayanların hâline!(47)--Onlara, ?Rükû edin (namaz kılın)? dendiği zaman rükû etmezler.(48)--O gün vay yalanlayanların hâline!(49)--Onlar artık ondan (Kur?an?dan) sonra hangi söze inanacaklar?(50)...ayetlerin nüzul sebebini bilmezsen ve hadislere bakmazsan kafana göre gidersen kafirler için inen ayetleri müslümana okur ve rezil olursun.--Resulullahta sizin için [uyulması gereken] güzel örnekler vardır.[Ahzab 21]--- Resulüm, kendi arzusu ile konuşmaz.Onun [dini hükümlere ait her] sözü vahiydir.[Necm 3, 4}
Tezkiye memuruna
27.11.2017 09:15
Ömer bıçakçı adındaki tezkiye memuru.Eleştiri mahiyetindeki bütün yorumları okudum.Bir tanesinde bu yazara hakaret içeren bir cümle gösterirmisin.İkna edici cevap veremediğiniz zaman yok bize hakaret etti yok o yok bu diye mızmızlanmayın.Hem sen onu boşver.Adem aleyhisselama baba bulan M.İslamoğluna itibar eden ve O ndan alıntılar yapan bu yazara sen nasıl sahip çıkarsın.Ha sende aynı kafadansan yani sende Adem aleyhisselamın babası vardı, hatta Meryem validemiz çift cinsiyetliydi (mehmet okuyan) diyenlerdensen yada diyenlere itibar ediyorsan Allah sanada hidayet versin.Uydurulmuş bir dinin peşinden gidiyorsunuz. yazık size.
Doğrucu davut
24.11.2017 16:55
Ey iman edenler, Allah?a itaat edin, peygambere de itaat edin(Nisa 59)---O kendi arzusu ile söylemez. O (nun söylediği) kendisine vahyedilenden başka birşey değildir(necm 3-4)..Hadisi şerif; -Sakın sizden birinizi, emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde, köşesine yaslanmış olarak cahilce, ?Biz Allah?ın Kitabı?nda ne bulursak ona uyarız; hadis tanımayız!? derken bulmayayım!-..(İbn Mâce, Sunne, 2; Tirmizî, İlim, 10.) DİYANETİN 12 ŞUBAT 2016 DAKİ HUTBESİ TAMDA SAYIN YAZARA UYUYOR.ZATEN HADİSLERE MASALLAR DEMİŞTİ GEÇENKİ YAZISINDA.O YÜZDEN BU HADİSİ ŞERİFE MASAL DER.AYET AYET DER DURUR AMA NEDENSE PEYGAMBERE İTAATİ İTTİBAYI EMREDEN VE PEYGAMBERİMİZİN SÖZLERİNİN VAHİY OLDUĞUNU BELİRTEN AYETLERİ HİÇ YAZMAZ.NEDEN ACABA.??
ömer bıçakçıoğlu
25.11.2017 15:00

Sayın Davut bey,peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiği zaman,müşrikler inkar ettiler,cinlendiğini,delirdiğini,kendisi uydurduğunu idda ettiler.sıkıntı had safhada idi,yüce rabbimiz bu sıkıntılar üzerine mekke de 23. sırada Necm suresini vahy etti.necm suresi bir kasem cümlesi ile başlar,kasem cümleleri ,kanıt gösterme cümleleridir.çoğu hoca 'kayan yıldıza yemin olsun ki 'şeklinde meallendiriyor.ciddi çalışmaları olan mealcilerin ise şu şekilde çevirdiğini görürsünüz.'necm necm-parça parça inen ayet gurupları kanıttır ki' arkadaşınız azmamıştır sapıtmamıştır,o boş iğreti arzusundan da konuşmuyor,Onun size söyledikleri; inen o ayet gurupları, kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir.

tekfirci kafa.
24.11.2017 16:30
Mesela bir yorumcu, "Ben Hadislere inanmıyor olsam Kuran-ı Kerim'e de inanmam, herkes uydurukçuysa Kuran-ı Kerim'i de uydurmuşlardır" gibi müslimanlıkla alakası olmayan laf edebiliyor. DEYİP ALINTI YAPMIŞSINIZ.FAKAT ALTINA BU TEZİ ÇÜRÜTÜCÜ BİR CEVAP VEREMEDİĞİNİZ GİBİ ADAMI RESMEN TEKFİR ETMİŞSİNİZ.O BEYFENDİ GAYET GÜZEL BİR TESPİT YAPMIŞ.ÇÜNKÜ O KUR'AN DA BİZE O HADİSLERİ RİVAYET EDENLERDEN GELDİ.HAA SEN DERSENKİ -YOK KUR'AN YAZIYA DÖKÜLÜRKEN BENDE ORADAYDIM BİZZAT ŞAHİDİM--!!!! O ZAMAN BAŞKA. DİYEBİLİRMİSİNİZ BUNU.KUR'ANI KERİM EFENDİMİZDEN SONRA TOPLATILIP ÇOĞALTILMAMIŞMIYDI.BU DURUMDA KUR'ANADA ŞÜPHE İLEMİ BAKACAĞIZ.YA O TOPLAMA ESNASINDA EKLEME YADA ÇIKARTILMA YAPILDIYSA.VARMI GARANTİNİZ.BU NASIL MANTIK BÖYLE.HADİSSİZ DİN OLMAZ.
ömer bıçakçıoğlu
24.11.2017 16:25
sayın Hasan Karagüzele bu güzel yazı için teşekkür ederim,Sayın hasan karagüzel ,yazılarınızın altına hakaret dolu yorumlar yapılıyor,bunlar yayınlanıyor.Şahsımın yazdığı hakaret içermeyen yazılar ise yayınlanmıyor,bunu biliniz,defalarca aradım durumu medyabar a bildirdim.öyle şey olmaz deselerde durum ortada,yayınlanmıyor.yazılacak çok şey var ama,biz yine cevabı kur an dan verelim, Onlar bun(a inanmadık)dan sonra hangi hadise (söze) inanacaklar?murselat-50
mevlüt kibar
24.11.2017 16:18
Hadis olmazsa nasıl namaz kılacaksın.nasıl abdest alacaksın.Hangi durumda abdestin bozulduğunu nasıl bileceksin.zekatın nisap miktarını nasıl bileceksin.haccın rükünlerini nasıl bileceksin.Tutturmuşsunuz bir -sözde- Kur'an müslümanlığı, milleti saptırıyorsunuz.Siz aslında Kur'ana değil kendi nefsiniz ve hevanıza göre uydurmaya çalıştığınız bir dine çağırıyorsunuz.Adam doğru demiş.Eğer sen sahih hadislere dahi inanmıyorsan o Hadisleri getiren aynı Sahabe efendilerimiz aynı zamanda Kur'anıda bize ulaştıranlardı.Hadislere inanmıyorsan vahiy katipliği yapan Sahabe efendilerimizin İlettiği ayetlerede inanmayacaksın.Hiçbir iddiaya cevap dahi veremediğin gibi cahil,İslam fukarası gibi hakaretlerle sorulan soruları geçiştirdiğini zannetmişsin.
KUR'AN VE SÜNNET
24.11.2017 16:00
Allah a itaat edin ve Resûle de itaat edin.(Teğabün/12)--- Allah ve Resûlü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur.(Ahzab/36)--- Resule itaat eden, ALLAH a itaat etmiş olur (Nisa/80)--- İhtilaflı bir işin hükmünü Allah tan [Kurandan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!.[Nisa 59]--- Resulullahta sizin için [uyulması gereken] güzel örnekler vardır.[Ahzab 21]--- Resulüm, kendi arzusu ile konuşmaz.Onun [dini hükümlere ait her] sözü vahiydir.[Necm 3, 4]-- Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının! (Haşr 7)..KUR'AN RESULE (s.a.v.) İTAATİ EMREDERKEN SEN HADİSLERE UYDURMA DE HALA.DAHA ÖNCE HADİSLERE MASAL DEDİN ZATEN.HADİSLER OLMADAN NAMAZ DAHİ KILAMAZSIN.NOKTA.
Online Ziyaretçiler