Yılın son Büyükşehir meclisi toplanıyor

Büyükşehir Meclisi 12 Aralık Pazartesi günü toplanıyor. 56 gündem maddesinin görüşüleceği yılın son meclis toplantısında Başkan Yüce, yeni yatırımların müjdesini paylaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

Yeni yatırımları açıklayacak

Toplantıda; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehre kazandırılacak yeni yatırımları kamuoyuna açıklayacak. Ayrıca devam eden projelere ilişkin de bilgiler verecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bisiklet Şehri Sakarya’da bisiklet kullanımını özendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla 2023 yılında bisiklet alanında düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlarda 2000 bisikletin vatandaşa hediye edilmesini içeren madde de meclis üyelerinin oylarına sunulacak.

İŞTE GÜNDEM MADDELERİ


    T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   12.12.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

•Yoklama ve açılış.
•14.11.2022 ve 21.11.2022 tarihli Meclis Kararları
•Sakarya Büyükşehir Belediyesi “2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu”nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.


1.11/617- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/568 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi  Güneşler Mahallesi  4403 ada  1 nolu parsel ve 4403 ada 3 nolu parselin batısında yer alan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

2.11/618- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/604 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi  Yağcılar Mahallesi  954 ada, 437 nolu parsel ile tescil dışı alana ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün 21.10.2022 tarihli ve 62422 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

3.11/619- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/563 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi  Mithatpaşa Mahallesi  1041 ada, 15 nolu parselin bir kısmı ile 1039 ada, 17 nolu parselin bir kısmına yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

4.11/620- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/565 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi  Mithatpaşa Mahallesi  3070 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

5.11/621- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/566 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi  Güllük Mahallesi  637 ada, 228 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

6.11/622-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/567 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi  Maltepe Mahallesi  649 ada, 349-298 ve 519 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

7.11/623-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/569 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Çukurahmediye Mahallesi, 368 ada, 24-25- 33-48 ve 49 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

8.11/624-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2018 tarihli, 5/363 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1836 ada, 5 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare mahkemesinin E=2017/741 - 26.03.2018 tarihli 2018/246 sayılı iptal kararını yerine getirmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

9.11/625-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/570 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi (Tapu Sınır), 32 evler Mahallesi (İdari Sınır) sınırları içerisine isabet eden 380 kV Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme EİH’ne (Enerji İletim Hattı) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

10.11/626- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/605 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi (Tapu Sınır), İstiklal Mahallesi (İdari Sınır), 1999 ada, 2 nolu parselin değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifi ekli plandaki şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

11.11/627- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/571 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Nehri kenarında Kıyı Kenar Çizgisine uygun olarak hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile üst ölçekli planlara  uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

12.11/628- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/572 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 605 ada, 66 ve 67 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

13.11/629- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/573 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahalleleri köy yerleşik alan sınırlarını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

14.11/630- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/574 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Sivritepe Mahallesi 107 ada,11 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

15.11/631- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/129 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi 113 ada, 6 nolu parsel ile 122 ada, 31 ve 32 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.


16.11/632- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/505 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 906 ada, 7-10-29-30 ve 31 nolu parseller, 896 ada, 16 nolu parsel ve 945 ada, 2 nolu parselin bir kısmına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

17.11/633- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/546 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Arifiye İlçesi Hanlı/Sakarya Mahallesi 444 ada, 2 nolu parsel ve 441 ada, 13 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

18.11/634- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/577 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlı/Sakarya Mahallesi 407- 408- 409 ve 411 nolu imar adalarının Ticaret Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

19.11/635- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/578 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12.09.2022 tarih ve 8/408 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 131 ada 1 ve 2 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

20.11/636- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/579 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12/09/2022 tarih ve 8/406 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi 296 ada 1 nolu parsel, 968 ada 67-72 nolu parsellerde bulunan Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanının yer değiştirmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

21.11/637- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/580 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Adliye ve Ahmediye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı emsal değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

22.11/638- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/438  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 106 ada, 35-36-37 nolu parseller, 107 ada, 1-5 nolu parsel, 111 ada, 5 nolu parsel ile bu alanda bulunan kadastral boşlukların bulunduğu 5 adet bölgeye ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.


23.11/639- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/582 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Kurudil, Maksudiye ve Türkbeylikkışla Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanına İlişkin hazırlanan  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planının iptalinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu


24.11/640- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/583 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 6013 ve 6014 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

25.11/641- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/235 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediyesince hazırlanan Hasanfakı ve Yeniköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

26.11/642- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/585 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1115 ada, 171 ve 172 nolu parsellere yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

27.11/643- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/586 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 5728 nolu parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

28.11/644- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/606 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 7850 ve 7851 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

29.11/645- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/588 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine İlave yapılmasının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

30.11/646- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/589 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi, 128 ada, 1 nolu parsel ve 117 ada, 8 nolu parselde bulunan Trafo Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

31.11/647- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2019 tarihli, 1/54 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare mahkemesinin E=2017/545 - 19.07.2018 tarihli K=2018/624 sayılı iptal kararına istinaden, Taraklı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının Taraklı İlçesi, 27 pafta, 2207 parseli kapsayan kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu

32.11/648- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/268 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2017/546 - 21.02.2019 tarihli K=2019/121 sayılı iptal kararına istinaden, Taraklı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının Taraklı İlçesi, 27 pafta, 2208 parseli kapsayan kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.12.2022 tarihli Komisyon raporu.


33.11/649- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, (Tapuda Trabzonlar Mahallesi), 193 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67555 sayılı yazısı.

34.11/650- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresince yapılan ve Adapazarı Belediye Meclisi'nin 07.11.2022 tarih ve 14/104 sayılı kararı ile değerlendirilen  itirazların görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67550 sayılı yazısı.

35.11/651- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi, Beşköprü  Mahallesi,   3941  nolu parsele ilişkin hazırlanan  1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67563 sayılı yazısı.


36.11/652- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2486 Ada 96 - 97 nolu parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67538 sayılı yazısı.


37.11/653- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi,  Otuzikievler Mahallesi  3617 nolu parsel ile 141 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67558 sayılı yazısı.

38.11/654- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan (Kemalpaşa) Mahallesi,   2807, 2808, 2809  ve 2823 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67559 sayılı yazısı.

39.11/655- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parsele yönelik Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67557 sayılı yazısı.

40.11/656- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Karasu İlçesi,  Aşağıincilli Mah. 405 ada 628 nolu parsel, Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı sınırları içerisinde “Park Alanı” olarak planlanmıştır. Sakarya 1. İdare Mahkemesinin, işlemin iptal kararının görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67551 sayılı yazısı.


41.11/657- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, 527 ada 7 parsele yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67556 sayılı yazısı.

42.11/658- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine yönelik Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67561 sayılı yazısı.

43.11/659- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi 2623 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alanlara yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67554 sayılı yazısı.


44.11/660- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kurtköy Yavuzselim Mahallesi 703 ada 1 nolu parselde yapılacak trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67553 sayılı yazısı.

45.11/661- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Sabırlı Mahallesi, Elmapınarı Mevkii, G24B02D4C pafta, 115 ada 98 parselin  “Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Kanatlı Hayvan Yetiştirme Tesisi)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67552 sayılı yazısı.

46.11/662- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Arifiye Belediyesi adına kayıtlı olan halihazırda mezarlık olarak kullanılan ve definler bulunan Arifiye İlçesi, Mollaköy Mahallesi, 513 ada, 272 parsel nolu 693,93 m2  yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5393  sayılı  Belediye  Kanununun  15-h,  18-e  ve  75-d  maddesine  göre  bedelsiz  devir  alınması,  devir ile  ilgili  yapılacak  iş  ve  işlemler  için  Büyükşehir Belediye  Başkanına  ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17.11.2022 tarihli ve 65402 sayılı yazısı.


47.11/663- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 633 ada 155 parselde bulunan 4561.92 m² alanın otopark olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre yıllık kârının % 10’u karşılığında BELPAŞ A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının devredilmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67543 sayılı yazısı.

48.11/664- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 217 Nolu Bölme, Kurudere Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 12 Nolu Bölme, Kocaali 42, 43, 44 ve 45 numaralı bölmeler içerisinde kalan ve 3,66 Ha. alanı bulunan Maden Deresi C Tipi Orman İçi Dinlenme Yerinin “Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre yıllık kârının % 10’u karşılığında BELPAŞ A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının devredilmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67541 sayılı yazısı.

49.11/665- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyemiz 2023 yılında yapılacak Uluslararası Bisiklet Festivali başta olmak üzere, düzenlenecek tüm etkinlikler, organizasyonlar veya yarışmalarda bisiklet kullanımını özendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla vatandaşlarımıza 2.000 adet şehir koşullarında kullanıma uygun bisiklet hediye edilmesi planlanmakta olup, tüm bu iş ve işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01.12.2022 tarihli ve 67056 sayılı yazısı.

50.11/666- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde sağlık hizmetlerinde hasta nakil aracı olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığından 20 (yirmi) adet ambulansın hibe olarak alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmek ilişkin 16.11.2022 tarihli ve 65346 sayılı yazısı.


51.11/667-Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 14.10.2019 tarihli ve 9/506 sayılı meclis kararı ile kullanım hakkı 3 yıllığına BELPAŞ A.Ş 'ye tahsis edilen ücretli yol kenarı park uygulamaları kullanım hakkının mevcut protokol esasları çerçevesinde 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67567 sayılı yazısı.

52.11/668-Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67566 sayılı yazısı.

53.11/669-Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Revize edilen UKOME Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67565 sayılı yazısı.

54.11/670-Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.05.2013 tarih ve 10/288 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Ulaşım Ana Planı’nın (SUAP) revizyonuna ihtiyaç duyulmuş, Ulaşım Ana Planı ve öncelikli Avan Projeleri ile Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Revizyonu tamamlanan Sakarya Ulaşım Ana Planı (SUAP) Raporunun görüşülmesine ilişkin 06.12.2022 tarihli ve 67568 sayılı yazısı.

55.11/671- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 2. bendi gereğince ekli ödenek aktarma formunda yer alan harcama kalemleri arasındaki ödenek aktarmasının yapılmasına ilişkin 01.12.2022 tarihli ve 67103 sayılı yazısı.

56.11/672- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Ek Ödenek Tasarısının görüşülmesine ilişkin  06.12.2022 tarihli ve 67540 sayılı yazısı.

11 Ara 2022 - 15:26 - Güncel --- Okunma

Son bir ayda medyabar.com sitesinde 10.930.193 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

06

Çileli - Selahiye kazım paşa imarı çıkartın artık yeşil caminin 200 metre ilerisinde cadde üstü tarlamıza yıllardır imar bekliyoz çıkarın artık yeter köylere Aralık yazlık imar var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 19:13
05

Şoför Hacı - Yakında yolcu olduklarını anlayınca, yangından mal kaçırır gibi imar planlarında değişiklikler yapıp son parsayı kapmaya çalışıyorlar!...

Okullar açılalı 4 ay oldu, hala UKOME'yi toplayıp öğrenci servis ücretlerini açıklamadılar... Bu durumda bu yıl öğrenci servislerine yapılmış olan bütün zamlar kanun dışıdır!... Belediyenin tarifesini bekleyen dürüst servisçiler de aptal yerine konuluyor....

Sakarya'da bisiklete verilen değer, otobüs, minibüs ve taksi esnafına, verilmiyor!...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 10:43
04

Tayfun - adapzarı içindeki yolları biri görsün artık bir tane düzgün yol yok

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 09:42
03

Recep54 - Karapurcekle ilgili tek bir madde yok.sasirmadik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 21:28
02

İ[email protected] - Sayın başkanım Erenler belediyesi çarşamba pazarından Türkiye’nin en yüksek işgaliye bedelini alan tek belediye lütfen bir el atın biz pazar esnafı olarak mağdur oluyoruz yüksek işgaliye bedeli tezgahlara yansıyor enflasyonu körüklüyor seçimlerde önünüze çıkacak metrede alınacak en yüksek işgaliye en fazla 20 TL olması gerekirken bizler metresine 66,66 TL gibi yüksek bir rakam ödüyoruz daha anlaşılır olarak anlatayım 6 metre tezgahın işgaliye bedeli 120 TL olması gerekirken Erenler belediyesi 6 metre tezgahtan 400 TL gibi fahiş işgaliye ücreti alıyor yanlış anlaşılmasın yıllık değil aylık alınıyor bu duruma pazarcılar odasıda ses çıkarmıyor böyle giderse idari dava açmayı düşünüyoruz lütfen sesimizi duyun…….

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 11 Aralık 20:49
01

Adnan bey - ya kardeşim çoluğa çocuğa saldırıyorlar yaralıyorlar siz hala neleri savunuyonuz yaaaaaaaa?o kadar çok sevisanız alın evinizde besleyin kardeşim biz bıktık bu it teröründen

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Aralık 16:51