Bakanlığın doğal sit alanı ilan ettiği yerde lüks villalar çıktı! Bir "Geçti Bor'un pazarı..." haberi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sakarya'da yaklaşık 155 dönümlük alanı Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan etti. Bu karar ile 14 Şubat tarihinden itibaren bölgede inşaatlara 'sınırlı' izin verilecek. Ancak bu ilan öncesi bölgede firmalar inşaatlarını çoktan tamamlamak üzere..

Bakanlığın doğal sit alanı ilan ettiği yerde lüks villalar çıktı! Bir "Geçti Bor'un pazarı..." haberi
Bakanlığın doğal sit alanı ilan ettiği yerde lüks villalar çıktı! Bir "Geçti Bor'un pazarı..." haberi
Haber albümü için resme tıklayın

MEDYABAR.COM - 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya'nın Sapanca İlçesi Kurtköy mahallesinde bulunan yaklaşık 155 dönümlük alanı Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı; hemen yanındaki yaklaşık 30 dönümlük alanı ise Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilan etti.
14 Şubat 2023 tarihli bakanlık oluruyla tescil kararı bakanlığın internet sitesinde 21 Mart 2023 tarihinde yayınlandı. Bu karar ile 14 Şubat tarihinden itibaren bölgede inşaatlara 'sınırlı' izin verilecek. Ancak bu ilan öncesi aynı bölgede inşaat firmaları inşaatlarını çoktan tamamlamak üzere.. 

KIR DÜĞÜNÜ İÇİN KULLANILIYOR

Bakanlığın doğal sit alanı ettiği bölgelere bakıldığında ise ne doğallığının ne de korumaya değecek bir durumun olmadığı görülüyor. Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilan edilen yaklaşık 30 dönümlük alan ağaçlık ve kır düğünü etkinlik alanı olarak kullanılıyor.

KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANINDA YÜZLERCE VİLLA YAPILMIŞ

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ilan edilen yaklaşık 155 dönümlük alanın hali internet sitesinde görsel olarak yer alıyor.

Uydu görüntüsündeki alada ünlü firmaların yaptığı konutlar ve devam eden inşaatlar yer alıyor. Hal böyleyken bakanlığın bu alanı inşaatlar tamamlanmak üzere iken koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan etmesine anlam verilemedi.. 
 2019 Aralık ayında Resmi Gazete'de yayınlanan sit alanlarının nasıl kullanılabileceğine yönelik ilke kararında; sit alanı tescili öncesi yapılan ruhsatlı yapılar mevcut durumlarını koruyacağı bilgisi yer aldı. Yani söz konusu alan için şubat ayında alınan karar sebebiyle biten ve bitmek üzere olan projeler için herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. 

Bakanlığın doğal sit alanı ilan ettiği yerde lüks villalar çıktı! Bir

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşulları İlke Kararına göre söz konusu alanları ilgilendiren kararlar şu şekilde:

Nitelikli doğal koruma alanı

Nitelikli doğal koruma alanı, doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modem yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak tanımlandı.

Bu şekilde tescili yapılmadan önce mevcut bulunan ve bu ilke kararı kapsamında yenisine izin verilemeyen mevzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilecek.

Nitelikli doğal koruma alanlarında madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzeme dökülemeyecek.

Bu alanlarda, koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ve faaliyetin niteliğine göre geçiş dönemi koruma koşulları ve kullanım şartları veya koruma amaçlı imar planlarıyla şu faaliyetlere izin verilebilecek:

"- Kesin Korunacak Hassas Alanlarda izin verilebilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilecek.

- Entegre tarım ve hayvancılık uygulamaları hariç, barınma amaçlı olmamak ve diğer kurum görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilecek.

- Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler sürdürülebilecek.

- Koruma amaçlı imar planı yapılması koşulu ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi inşa edilebilecek.

- Günübirlik alanlar, A tipi hariç mesire alanları ile kıyı mevzuatına uygun olarak park ve rekreaktif alanlar yapılabilecek.

- Doğal kaynak suyunun kullanımına ve kaynak tuzlasına yönelik uygulamalar, ekolojik dengeye etkisine ilişkin ÇED izin Denetim Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılabilecek.

- Herhangi bir yapılaşmaya gidilmeden Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik çerçevesinde avlak sahası ayrılabilecek.

- Zorunluluk halinde atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyej inşa edilebilecek.

- İmar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve ahşap iskele ile koruma amaçlı imar planı yapılması koşuluyla iskele yapılabilecek.

- Sulama amaçlı baraj ve göletlerde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak su ürünleri faaliyetlerine izin verilebilecek.

- Şehitlik ve mezarlık alanları açılabilecek.

- Koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun olarak süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitki, fidan üretilebilecek. "

- Kamping alanlarına düzenleme

Nitelikli doğal koruma alanlarında, kadastral yola cepheli parsellerde koruma amaçlı imar planı yapılması veya imar planlarında fonksiyon ayrılması koşuluyla Turizm Tesislerinin Belgelendirmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ve vaziyet planı doğrultusunda kamping alanları düzenlenebilecek.

Kamping alanları 10 bin metrekarenin altında olamayacak. Kampçı ünitesi başına en az 200 metrekare birim alan hesaplanacak. Kamping alanının büyüklüğüne bakılmaksızın 150 kampçı ünitesinden fazla yapılamayacak. Bungalovlar kampçı ünite sayısının en fazla yüzde 20’'si kadar ve bölge dokusuna uygun malzemeden yapılacak. Bungalovların taban alanı 45 metrekareyi, yüksekliği ise 4,5 metreyi aşmayacak.

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı

Barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlendi.

Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olan sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları, düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilecek. Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar mevcudiyetini koruyacak.

Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilecek.

Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmeyecek ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilecek.

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında, kesin korunacak hassas alanlar ile nitelikli doğal koruma alanlarındaki faaliyetlere ek olarak şunlara da izin verilecek:

"- Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması koşulları ve ilgili yönetmelikler ve mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilecek.

- Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden gibi malzemeler alınabilecek. Bu amaçla ocak açılabilecek ancak bozulan alanların doğaya yeniden kazandırılması amaçlı toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı dökülemeyecek.

- Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşuluyla turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilecek.

- Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun olmak ve diğer kurum görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla izin verilebilecek."

Öte yandan bu ilke kararıyla 99 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı yürürlükten kaldırıldı. 

26 Mar 2023 - 14:45 Sakarya/ Sapanca- Güncel --- Okunma

Son bir ayda medyabar.com sitesinde 12.381.585 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

26

Beşli Çete - Şaşırmayın.bunlar oy verdiğiniz o partinin zenginleri.fakir izinsiz rahmetli babasının mezarına avlu yaptıramaz.belediye imar kanununun 40. maddesine göre yasak.mezar taşı bile dikip babanın ismini yazdıramazsın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mart 15:36
21

haminne - aaaa, aaaaa aaaaaaaaa:) bilinen şeyler. zengin gücü olan yapar sonra kitba uyar. aaaa deme zamanları geçti.

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 27 Mart 09:34
20

Kafkas54 - Göl kenarlarına bakın eşmeye kadar yayıldı yapılar. Önce yapılıyor sonra kendilerini zabıtaya şikayet ediyorlar ceza yazılıyor ceza ödeniyor evrk elde ediliyor aynı hız devam ediliyor. Anlıcanız gariban bankadan kredi çekiyor anasının veya karısının bileziklerini satıyor babasının arabasını sattırıyor 1 bungalov yapıyor sit alanı diye yıkmaya geliyorlar gariban vatandaş da napsın tüm hayelleri birikimi varı yoğu o yapıyı yıktırmamak için öldürüyor veya intihar ediyor! Filmin sonu bu şekilde bitiyor ben izledim hiç tavsiye etmiyor.

Yanıtla . 14Beğen . 2Beğenme 27 Mart 00:05
17

Hua - Sapancanın içene …… sınra sit alanı ilan ediliyor.

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 26 Mart 22:36
16

Mg3 - Hem yağmaladılar hemde başkasına yağmalattılar; bakın Türk Telekom örneğini verelim 2005 yılında yüzde 55 hissesinin 6,5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesine satıldı; bu aile satın aldı ama bu parayı ödemediler,ödemedikleri gibi Türk Telekomun kasasında bulunan milyonlarca TL parayı ceplerine atarak anlaşmayı iptal edip geri iade ettiler,şimdi bu acı olayı malum partinin seçmenlerine anlatsan ne olur,anlatmasan ne olur,o kadar cahiller ki ha duvara konuşmuşsun ha bunlara! Yazık ki ne yazık!

Yanıtla . 46Beğen . 7Beğenme 26 Mart 22:09
15

Varbihayalimiz - Kültür varlıkları ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerinde mevcut olan tabiat varlıkları kısmı kasıtlı olarak kaldırılmasındaki amaç tam olarakta buydu. Eğer ki Kültür ve Turizm bakanlığına bagli bu birimlerde tabiat varlıkları kismi kaldırılmasaydi, sapanca cevresi ve nice esilliklerle dolu yerler su anda hala yesillik içersindeydi. Tabiat varliklari kisminin kultur bakanlığından alinmasiyla, hem doğal sit alanları, hem anıt ağaçlar, hemde tabiat parkları kasıtlı olarak tahrip edildi ve peşkeş çekildi. 2863 sayıli yasanin artık hiç bir önemi yok. Yiyin a dostlar yemeye devam edin, elbet bu toprağın üstü su an için varsa elbette toprağın altıda var. Belki kula yalandanda olsa söyleyecek kelaminiz vardır ama biliyorum ki hakkın karşında soyleyecek hiç bir kelaminiz olmayacak.

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 26 Mart 21:28
13

Mg3 - Gözünüzün içine baka baka Güzel memleketimiz hem yağmalandı hemde mülteci kampına çevrildi ama hiç önemli değil; malum partinin ve yampeşlerinin bekası çok daha önemli değilmi sakaryam?

Yanıtla . 49Beğen . 4Beğenme 26 Mart 19:24
11

Adali - Eskiden sapanca dağlarında bina görmek mümkün değildi. Otobandan gidip gelirken o güzelim ormanların yok edilip villaların yapılmasın üzüntü ile seyrettim.

Yanıtla . 47Beğen . 0Beğenme 26 Mart 18:19
10

Keskin Dil - Sapanca'lıları onlarca sene evvel önce uyarmıştık...Aman arsalarınızı satmayın,Satmayın,Satmayıon demiştik.O günkü sattıkları paralar,bu nünün pulu oldular..Şimdi kendi topraklarında kiracılar.Beter olsunlar.

Yanıtla . 50Beğen . 2Beğenme 26 Mart 18:16
09

Vatandaşın Biri - Satılmayan devlet varlığı kalmadı!.. Artık, meralar, ormanlar, dağlar, tepeler ve güzel cennet koylar kaldı!.. Sıra ile satıyorlar...

Yanıtla . 34Beğen . 1Beğenme 26 Mart 18:02
05

??? - Arsa sit alanıydı, bazı siyasetçiler iş adamları burayı aldı sit alanından çıkardıkları konuşuldu.

Vatandaş hiç bir şeyin farkında değil.. .Belediye buranın sit alanı olduğunu biliyordu,

Teleferiğin oraya yapılmayacağını herkes biliyordu

Belediyelerin arsalarını kimlerin aldığına bakın

Ahh sapancalı zavallı sapancalı..

Yanıtla . 49Beğen . 0Beğenme 26 Mart 16:31
04

Vatandaş.. - Aaaa kesin bay kemal ve CeHaPe yapmıştîr..

Yanıtla . 45Beğen . 8Beğenme 26 Mart 15:47
14

Eski Tatanka - @Vatandaş.. 04 nolu yoruma cevabı: hala neyi savunuyorsunuz. yazık. bak şimdi de olmayan temel atma töreni çıktı. Allah büyük.

Yanıtla . 19Beğen . 3Beğenme 26 Mart 19:51
08

Ddddd - @Vatandaş.. 04 nolu yoruma cevabı: Yok o onu bile beceremez tıpkı konuşmayı siyaseti bilgiyi doğru kullanmayı istiklal marsini okumayı beceremedigi gibi

Yanıtla . 6Beğen . 23Beğenme 26 Mart 17:45
03

Ssss - Atı alan üsküdarı gecti.sapanca yabancılara ve araplara satıldı.hain arıyosan dagda aramayacaksın.bu memleketin topragını kim yabancılara satıyorsa vatan hainidir.

Yanıtla . 66Beğen . 2Beğenme 26 Mart 15:36
19

Ekrem Abi - @Ssss 03 nolu yoruma cevabı: Çok dogru demişsin.son 5 yılda yabancılara satılan ve hatta belli bir yatırım karşılıgında vatandaslık verildi bu ülkede.katarda dubaide pakistanda birleşik arap emirliklerinde reklam verildi.sorsan milliyetçi bekadan söz eden bir hükümet var karsımızda.vatan topraklarını topla tüfekle vermedik ama para karsılıgı sattık.yakında filistin gibi topraklarımızı almaya çalışırız

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 26 Mart 23:32
02

Typhon - Vatanı, vatan toprağını kim peşkeş çekiyor görün duyun işte. Ama yok öylesine kulağınız, gözünüz, alginiz kapalı ki farkedemiyorsunuz. Varsayımlar üzerine yapılan algılara aldanıp gerçeklerden bı haber yaşıyorsunuz...

Yanıtla . 42Beğen . 1Beğenme 26 Mart 15:16
01

Emre Emre - Geç kaldınız heryer satılmış güzelim sapancada yabancılara.Yakında eşmeden izleriz sapancaya bizi sokmazlar bile

Yanıtla . 56Beğen . 1Beğenme 26 Mart 14:54