SAKARYA ARİFİYE ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE BULUNAN 17 ADET BİNANIN ELEKTRİK BESLEME HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ

SAKARYA ARİFİYE ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE BULUNAN 17 ADET BİNANIN ELEKTRİK BESLEME HATLARININ YENİLENMESİ İŞİYATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE K...

SAKARYA ARİFİYE ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE BULUNAN 17 ADET BİNANIN ELEKTRİK BESLEME HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI SAKARYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 

Sakarya Arifiye Çocuk Evleri Sitesinde Bulunan 17 Adet Binanın Elektrik Besleme Hatlarının Yenilenmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        : 2023/1376736
1-İdarenin
a) Adı    :YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI SAKARYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi  Resmi Daireler Kampüsü A Blok Zemin Kat Camili 54290 ADAPAZARI/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 2642221046 - 2642221049
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Sakarya Arifiye Çocuk Evleri Sitesinde Bulunan 17 Adet Binanın Elektrik Besleme Hatlarının Yenilenmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Adet binanın elektrik kolon hatlarının yenilenmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arifiye
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :  11.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Resmi Daireler Kampüsü Camili / G Blok 5 no.lu Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 a) 11/06/2011 Tarih ve 27961-17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki olan “Ek-1Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki” (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup: Bina İşleri kısmındaki işler kabul edilecektir.
 b)11/06/2011 Tarih ve 27961-17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki olan “Ek-1Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki” (D) Elektrik İşleri II. Grup: Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri kısmındaki işler kabul edilecektir.
c)11/06/2011 Tarih ve 27961-17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki olan “Ek-1Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki” (D) Elektrik İşleri III. Grup: Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri kısmındaki işler kabul edilecektir.
 ç) 11/06/2011 Tarih ve 27961-17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki olan “Ek-1Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki” (D) Elektrik İşleri IV. Grup: 1 kV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri kısmındaki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektrik Elektronik Mühendisliği diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01941808

30 Kas 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda medyabar.com sitesinde 10.795.253 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.