Şehirden Mevlid Kandili mesajları...

Şehir protokolü Mevlid Kandili olması münasebetiyle kutlama mesajları yayımladı.

Sakarya Müftüsü İhsan Açık'ın2018 Yılı Mevlid Kandili Mesajı

"Hicri 1440 yılının Rebi'ul'evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan önümüzdeki Pazartesi gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dünyayı şereflendirdikleri, Mevlid Kandili 'ni idrak etmiş olacağız. Dünyamızı söz ve yaşantısıyla aydınlatan, bütün insanlığa kardeşlik, barış, huzur ve mutluluk telkin eden, getirdiği vahiy Işığıyla karanlık ve cehalet içerisinde kavrulan insanlığı yabancılaştığı öz değerleriyle yeniden buluşturan Rahmet ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)'İn evrensel mesajlarına ve getirdiği ilkelere bugün ne kadar çok muhtaç olduğumuz aşikârdır. O'nun (sav) gençliği de ve peygamberlik dönemi de bütün insanlar için en güzel örnektir. O'nu örnek almak, bize bıraktığı Kur'an ve Sünnet gibi iki emanetin ilkelerine göre hareket etmekle mümkün olacaktır. Ferdi ve toplumsal problemlerin çözümünü başka yerlerde aramak boş yere mesai tüketmekten öteye geçmeyecektir. Bugün İslam Coğrafyasında akan kanların, yaşanılan zulümlerin temel sebebi, Müslüman topluluklar olarak, peygamberlik halkasının sonuncusu ve üsve-i hasene olan Hz. Muhammed (sav)'in örnekliğini yeterince anlayamadığımız, gereği gibi örnek olamadığımız ve ortaya koyduğu temel değerlere göre bir gençlik yetiştiremediğimizden kaynaklanmaktadır. Genel olarak tüm insanlığın ve özelde Müslümanların temel değerlerinin başında yer alan "güvenilir" olmanın nasıl olacağını görmek için, Peygamberliğinden önce de "Muhammedü'l Emin" diye anılan o kutlu insanı iyi anlamamız gerekir. Efendimizin (sav), henüz genç bir delikanlı olduğu o zaman diliminde; adalet ve merhamet dolu bir dünya kurmak için amcası Zübeyr'i, Haşim, Zühre ve Teym ailelerini, Mekke'nin aklı başında ve ileri gelenlerinden Abdullah b. Cuda ve toplumda sözü geçen itibarlı insanları bir araya getirerek Hilful-fudul (Erdemliler) cemiyetini kurması, bizler için ideal bir örnek teşkil etmektedir. İnsanlığın birbirine karşı yabancılaştığı günümüzde, karanlıklarından aydınlığa çıkabilmenin usul ve esaslarını görmek, yüklenmemiz gereken sorumlulukları öğrenmek için de yine o Kutlu Elçinin hayatına bakmamız gerekir. Zira İslam dininin güzelliklerinin toplum içinde inşa edilmesinde en büyük pay gençlere aittir. Hz. Peygamber İslam'ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan o güzide gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Peygamber Efendimiz (sav) "Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar bana muhalefet etti" buyurarak ilgimizi, alakamızı gençlere yönlendirmemiz konusunda bizlere işarette bulunmuştur. Zira içinde bulunduğumuz İslam nimetini miras olarak bizlere bırakan o günün genç sahabelerinin azim ve gayretidir. Henüz 17 yaşında iken Efendimize yâr olan Erkanı b. Ebi'l-Erkam (rayın Mekke'deki evini Peygamberimize (sav) tahsis etmesi, o genç sahabenin bu davaya canı ve malı ile destek vererek İslam'ın inşasında çalışması hepimizi düşündürmelidir. Kurduğu dostluklarla ashabına örnek olan Efendimizi bize tanıtan Kur'an, O'nun hayatını 'yaşanabilir en güzel model' olarak takdim etmekte ve bizden kendisini örnek almamızı istemektedir. Kur'an'da "Allah'ın sevgisine mazhar olmanın Hz. Peygamber (sav)'e tabi olmaktan geçtiğinin" (Âl-i imrân, 3/31) vurgulanması, O'nun inananlar tarafından her zaman ve zeminde örnek alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu ahlaki değerleri fark etmek ve onları hayat tarzı haline getirebilmek hepimizin temel hedefi olmalıdır. Milletimiz İslam Âlemiyle beraber, Hz. Muhammed (sav)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlakını hayata hâkim kılmak, O'na duyulan engin ve içten sevgiyi toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle O'nun kutlu velâdetinin yıldönümünü kutlayacaktır.islam coğrafyasında, tarihin en ağır yıkımlarının ve tarif edilemeyecek vahşetlerin yaşandığı bir dönemde gözyaşlarının dinmesi, yeryüzündeki sefâletin omdan kalkması, masum biçare insanların akan kanlarının durması ve "kaybedilen insanlığın" tekrar inşa edilmesi, ancak Efendimiz (sav)'in örnek alınmasıyla mümkün olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle; Sakaryalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslâm Alemi'nin Mevlid Kandillerini tebrik eder, bütün kardeşlerimize 'Ahlakı Kur'an olan Hz. Muhammed (sav)'in örnekliğinde güzel bir hayat yaşamalarını Cenab-ı Allah (cc) 'tan niyaz ederim.Salat-ü selam, tahiyyat-ü İkram, her türlü ihtiram O'na, O Âhirzaman Peygamber (sav) 'ine olsun..."

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'in2018 Yılı Mevlid Kandili Mesajı

"Bu mübarek gece âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gecedir.Dinimiz tüm insanlara kucak açarak iyi ahlâkı, doğruluğu, barışı ve hoşgörüyü esasalmıştır. İnsanlığı cehalet, kin, düşmanlık ve zulümden kurtaran son din İslamiyet, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz aracılığı ile yayılmıştır. Yüce Allah'ın ilahi mesajlarını insanlığa iletmek üzere gönderdiği, peygamber halkasının son temsilcisi olan Peygamber efendimizin doğumu, tarihin akışını değiştiren kutlu bir olaydır.Dinimizin bütün güzelliklerini Peygamberimizde görmek mümkündür. Bizler inanıyoruz ki insanlık ancak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in daha iyi anlaşılmasıyla kurtuluşa erecektir. Bu mübarek gecenin dünyanın dört bir yanında zulüm gören insanların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum.Bu vesile ile Sapanca halkımızın ve İslam âleminin "Mevlid Kandilini" en içten dileklerimle kutlar, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesini temenni ederim"

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'nın2018 Yılı Mevlid Kandili Mesajı

Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. Mevlit kandili, Peygamberimizin bizlere sunduğu bütün değerleri ve öğütlerini anlama ve yaşama bakımından çok önemlidir.Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, bu mübarek geceyi birer fırsat bilip, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalı ve düşünmeliyiz. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Toplum olarak hoşgörü ve insan sevgisi duygularının en güzel şekilde yaşanması düşüncesiyle Mevlit Kandilinizi tebrik ediyor, tüm Sakaryalı hemşerilerime, ulusumuza ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

TÜMSİAD Başkanı Ahmet Ölmez'in 2018 Yılı Mevlid Kandili Mesajı

Mübarek gün ve gecelerin hayatımızda vazgeçilmez bir yeri ve vardır. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)'in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in mutlu ve huzurlu bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın günümüzde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlit Kandili onun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır.Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini, bu mübarek gün ve gecelerin Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, tüm İslam Aleminin Mevlid Kandilini kutlarım"

AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol'un2018 Yılı Mevlid Kandili Mesajı

''Yüce Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)'i, yeryüzünde yaşayan bütün insanların O'ndan nasibini alması için göndermiştir. Dinimiz, inanç ve ahlâkı birbirine bağlamış ve en güzel ahlâk sahibi olarak da Peygamberimizi takdim etmiş, Peygamber Efendimiz de, her defasında yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildiğini tebliğ etmiştir. Biz mü'minler de; O'nun üstün ahlakını ve örnek şahsiyetini hayatlarımızın gayesi ve rehberi yapmaya gayret etmeli, inanç, kültür ve medeniyetin önderi olan Sevgililer Sevgilisi Peygamberimizi daha yakından tanımalı ve getirdiği evrensel mesajları gençliğe eksiksiz aktarmak için azami gayret göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki, gençliğini ihmal eden, gençlerine ilgi göstermeyen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli itinayı göstermeyen bir milletin, bağımsızlığı ve geleceği tehdit altında demektir. Bunun için de Türkiye'de, özellikle son 17 yıldır gençlerimizin Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde yetişmelerine büyük ehemmiyet ve öncelik verilmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle, bu yıl Peygamberimiz ve Gençlik ana teması ile idrak ve ihya ettiğimiz, Mevlid-i Nebi Haftası'nı ve mübarek Mevlid Kandilimizi, en samimi dileklerimle tebrik ediyorum. Bu vesileyle, Sevgili Peygamberimizin hayatı ve örnek şahsiyetinin cümlemize yol gösterici olmasını Allah'tan temenni ediyor, tüm hemşerilerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum.''

19 Kas 2018 - 10:15 - Güncel

medyabar.com son bir ayda 3.428.347 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket Virüste vaka sayısının azalması için Sakarya'ya giriş ve çıkışlar kısıtlama getirilsin mi?