Sahilde sancılı yıkım

Ka­ra­su sa­hil­de 3 yıl­lı­ğı­na iha­ley­le ki­ra­ya ve­ri­len 17 büfe, söz­leş­me sü­re­si­nin dol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le kal­dı­rıl­dı.

Haber Resmi
Haber albümü için resme tıklayın

Tu­rizm mev­si­min­de Ka­ra­su sa­hi­li­ne gelen ta­til­ci­le­re hiz­met ama­cıy­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan bü­fe­ler pro­je­si için 21 Mayıs 2015 ta­ri­hin­de ki­ra­la­ma iha­le­si dü­zen­len­di. Ta­til­ci­le­rin şem­si­ye, şez­long, diş, tu­va­let ve yi­yecek içecek ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me amaç­lı pro­jey­le 17 adet büfe tek­li­fi onay­la­nan iş­let­me­ci­le­re tes­lim edil­di.

Ancak tes­lim ta­ri­hin­den iti­ba­ren Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­la­rak tes­lim edi­len bü­fe­le­re iş­let­me­ci­ler ta­ra­fın­dan söz­leş­me­ye ay­kı­rı ola­rak ek­le­me­ler ya­pıl­dı.

Çevre du­yar­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Tur­han Piş­kin Mayıs 2017'de Sa­kar­ya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'na baş­vu­ra­rak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ka­ra­su sa­hi­lin­de­ki kıyı şe­ri­di içe­ri­si­ne ku­ru­lan 17 büfe ve ek­le­ri­nin 'Kıyı Ka­nu­nu'na ay­kı­rı' ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di. Baş­sav­cı­lık 11 Mayıs 2017'de Sa­kar­ya Va­li­li­ği'ne bir yazı ya­za­rak ko­nu­nun in­ce­len­me­si­ni talep etti. Va­li­lik­çe ha­zır­la­nan ra­por­da, şi­kâ­ye­te konu 17 bü­fe­nin 3621 sa­yı­lı Kıyı Ka­nu­nu ve Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı­lık teş­kil et­ti­ği be­lir­til­di.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'na gön­de­ri­len ra­po­run son bö­lü­mün­de, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca bahse konu bü­fe­le­rin Be­le­di­ye En­cü­me­ni ka­ra­rı ile iha­le­yi alan fir­ma­la­ra ki­ra­lan­dı­ğı, söz­leş­me­nin 10.06.2018 ta­ri­hin­de sona ere­ce­ği, tu­rizm se­zo­nu ol­ma­sı se­be­biy­le tu­riz­min olum­suz et­ki­len­me­me­si için ya­pı­la­rın yı­kı­mı­nın 2018 tu­rizm se­zo­nu baş­la­ma­dan ne­ti­ce­len­di­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di­ğin­den, iddia ko­nu­la­rı ile il­gi­li ola­rak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki To­çoğ­lu hak­kın­da göre işlem ya­pıl­ma­sı­na gerek ol­ma­dı­ğı­na işa­ret edil­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da ra­po­ru esas ala­rak şi­kâ­ye­ti iş­le­me koy­ma­dı.

Tur­han Piş­kin bu kez Bakan Soylu'nun 'iş­le­me ko­nul­ma­ma­sı' ka­ra­rı­nın ip­ta­li için Da­nış­tay'a baş­vur­du. Da­nış­tay 1. Da­ire­si yap­tı­ğı in­ce­le­me­nin ar­dın­danİçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın 2 Ocak 2018 tarihli 'şi­kâ­ye­tin iş­le­me ko­nul­ma­ma­sı­'ka­ra­rı­nı kal­dı­rıl­ma­sı­na oybirliği ile hük­met­ti. Ka­ra­r, Ba­kan­lık­ça Baş­kan To­çoğ­lu hak­kın­da ön in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı­nın yolunu açmış oldu. Bu ge­liş­me üze­ri­ne Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye En­cü­me­ni büfe ve ek­le­ri­nin yı­kıl­ma­sı ka­ra­rı­nı aldı. Ancak karar yaz se­zo­nu­nun baş­la­ma­sı ge­rek­çe­siy­le yıkımlar Eylül 2018 ta­ri­hi­ne er­te­len­di ve durum iş­let­me­ci­le­re ya­zıy­la teb­li­ği edil­di.

Çevik kuv­vet, za­bı­ta ve iş ma­ki­ne­le­riy­le Ka­ra­su sa­hi­li­ne gelen Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri bü­fe­le­ri yıkım ka­ra­rı­nı bil­di­re­rek büfe ve ek­le­ri­nin bo­şal­tıl­ma­sı­nı is­te­di. İşlet­me­ci­ler, bü­fe­ler dı­şın­da kalan ek­le­rin yı­kı­mı­na izin ver­me­ye­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek yı­kı­mı uzun süre en­gel­le­di. Ger­gin­li­ğin art­ma­sı üze­ri­ne Bü­yük­şe­hir İmar Da­ire­si Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­ve­ren­li sa­hi­le ge­le­rek iş­let­me­ci­ler­le gö­rüş­tü. So­nuç­ta bü­fe­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ve ek­le­ri­nin de ki­ra­cı­lar ta­ra­fın­dan sö­kü­mü ko­nu­sun­da an­laş­ma sağ­lan­dı. karasuhaber.com

20 Eyl 2018 - 23:43 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.141.111 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

02

hokkabaz - Kaldırılan tren garının önündeki bifeye bi bakın münübüslerin kaltığı yere gecen arabaya binemedik resmen yol kapalı bu zabıta kime yol veriyor ne iş yapıyor yazıkk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 23:43
01

SAKARYA AŞIĞI - Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ve Adapazarı ilçeBelediyemizden de bu duyarlılığı bekliyoruz.Otopark esnafı cadde ve sokaklara taştı oralardan bile para alıyor.Dükkancı esnafı kaldırımları işgalettiği yetmiyor gibi birde yollara duba,saksı,Taş v.s.koyarak kimseyearaçlarını parkettirmiyorlar.Yol,Kaldırım Vatandaşa ait Değil mi?Nerde Belediye?Nerde Hükümet?arabamız azcık kaldırıma çıksa Belediye Zabıtası ceza yazmayı biliyor.Sokaklardan Caddelerden Taşları ,Dubaları ,Saksıları neden kaldırmıyor?Şehir yoksa mafyalaramı teslim oldu?Sayın Valim Belediyeyi göreve davet ediyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 23:43Anket Aşı karşıtlarına soruyoruz? Neden aşı olmak istemiyorsunuz?