'Şeker Fabrikası bankanın kucağına bırakıldı'

APEK Başkanı Ahmet Aya, satışını yaptıkları Şeker Fabrikası'na gelen ve kooperatifin ödemesine karar verilen 70 milyon liralık ceza için iptal istemi davasının sürdüğünü söyledi.

Başkan Aya, "İlk ceza için iptal kararı çıktı, diğer iki ceza karar aşamasında. Fabrika Asya Katılım Bankası'nın kucağına bırakıldı" dedi.

MEDYABAR.COM

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi(APEK) Başkanı Ahmet Aya, son günlerde gündemde olan Şeker Fabrikası'nın 70 milyon liralık borcuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

BU HABERLE İLGİLİ:


Şeker'in cezası üreticiye kaldı


APEK Başkanı Aya'dan basın toplantısı

Danıştay, APEK'in satışını yaptığı Şeker Fabrikası'na Türk Şeker Kurulu tarafından verilen toplam 70 milyon liralık 3 cezayı APEK'in ödemesine karar vermişti.

APEK Başkanı Ahmet Aya, bu cezalarla ilgili Danıştay 13. Dairesi'ne iptal istemiyle dava açtıklarını ve bu borcun ilki olan 19 milyonliralık cezanın davada verilen kararla iptal edildiğini söyledi.

Fabrika bankanın kucağına bırakıldı

Diğer iki borç için de mahkemenin karar aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Aya, "Bu cezalara Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş Danıştay Dairesi'nde iptal istemli dava açılmıştır. Bu cezanın 19 milyon lirası için mahkemeden iptal kararı çıkmış, ancak bu karar temyiz edilmiştir. Cezalardan ilki aleyhe kesinleşmiş, diğerleri ise mahkemede karar aşamasındadır. Ceza Keyfi uygulamalarla, S.S.Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi hissedarlığı döneminde, ekonomik olarak hiçbir şekilde yerinden kımıldama şansı bırakılmayan Fabrika, Asya Katılım Bankasının kucağına, bu keyfi uygulamaları çıkartanlarca, adeta bırakılmıştır" şeklinde konuştu.

Başkan Aya'nın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi 1951 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişiler arasında değişir ortaklı, değişir sermayeli olacak şekilde kurulmuştur. Kuruluş Amacı; Kooperatif ortaklarının gereksinim duyduğu her türlü tarımsal girdilerin temini ile her türlü damızlık ve besi hayvanları, muhtelif yemleri, bitkisel ürün, tohum, fide ve fidanları yurt içi veya yurt dışından temin ederek peşin, uygun taksitlerle veya banka kredili olarak ortaklarına satmak, ortaklarının pancar ve pancar dışındaki çeşitli tarım ürünlerinin alınması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması amacıyla plan ve projeler hazırlamak, gerektiğinde bunlarla alakalı şirket ve tesisler kurmak ya da satın almak yada bu amaçlarla kurulmuş şirket ve kuruluşlara iştirak etmektir.

Bu bağlamda Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi ortaklarına ve bölge çiftçisine daha iyi hizmet edebilmek, bölgesinde pancar ekimi ve tarımını daha fazla desteklemek amacı ile 2004 yılında özelleştirme kapsamına sokulan Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş.'nin kamu hisselerini, 2005 yılında yapılan ihale sonucu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 45.750.000- Amerikan Dolarına satın almıştır. Satış bedelinin tamamını Asya Katılım Bankasından kullanmış olduğu kredi ile ödemiştir. Bu satın alma işleminden önce, S.S.Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifinin, Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş.'deki hissesi % 36,73 iken, 14.07.2004 yılında yapılan sermaye artırımı ile S. S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifinin hisse oranı % 4,38'e düşmüştür. Adapazarı Şeker Fabrikası kurulduğu günden, özelleştirmesi yapıldığı güne kadar, devlet tarafından idare edilmesi nedeniyle, oluşan zararın faturaları da sermaye artırımı ile Kooperatif ortaklarına yüklenerek Kooperatifin hissesi % 4,38'e düşürülmüştür.

ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A. Ş.

Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş., 16 Ocak 1952 tarihinde % 52.42 Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş'ye, % 36,73'ü S. S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifine, % 5,02'si Amasya Şeker Fabrikasına, % 5'i S. S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifine, % 2,8'i S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifine ve % 0,03'ü de gerçek şahıslara ait olmak üzere, mevzuatlara uygun bir şekilde kurulmuş Anonim Şirkettir. Şirkete ait Adapazarı Şeker Fabrikası da 11 Ekim 1953 tarihinde işletmeye açılmıştır. Adapazarı Şeker Fabrikası, Uşak, Alpullu, Turhal, Eskişehir fabrikalarından sonra kurulan beşinci şeker fabrikasıdır.

Şirketin kuruluş amacı: Her nevi şeker üretmek, gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretebilecek diğer bitki ve tohumları üretmek ve ürettirmek, hasıl olacak yan ürünleri değerlendirmek, şeker pancarı ve şeker pancarı münavebesine giren her türlü bitkileri değerlendirmek, gıda maddeleri imal etmek, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme yapmak ve tesisler kurmaktır.

Adapazarı Şeker Fabrikası, 1995 yılından 1999 yılının ağustos ayına kadar, yani yörede yaşanan büyük depreme kadar, 248.565 bin ton şeker üretirken, depremden sonra üretilen pancar, başka illere özellikle de Eskişehir Şeker Fabrikasına işlenmek amacı ile gönderildiğinden, 2000 yılından 2005 yılına kadar toplam 125.435 bin ton üretim yapılmıştır. Yani depremden sonra üretim %50 oranında düşmüştür. Deprem öncesi şeker fabrikasının son 5 yılının ortalaması 50 bin ton iken, depremden sonraki son 5 yılın ortalaması 25 bin tondur.

Deprem sonrası çalışmayan bir fabrika olmasından dolayı çiftçilere sembolik kotalar verilerek üretim yarı yarıya düşürülmüştür. S. S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi, Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş.'nin hisselerini ve tamamı Şirkete ait olan Adapazarı Şeker Fabrikasını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satın ve devir aldığında, fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 99 bin ton idi. T.C. Şeker Kurumu'nun icra organı Şeker Kurulu, ne hikmetse, Adapazarı Şeker Fabrikasını, özelleştirmeden sonra, yani bir çiftçi kuruluşu olan Kooperatifimiz satın aldıktan sonra, aslında çok daha fazla destek vermesi gerekirken, çiftçinin üretimini desteklemesi gerekirken, üretimi kısıtlamış ve yanlış kota uygulaması yaparak fabrikanın çöküşünü hazırlamıştır. Şöyle ki; kotalar şeker fabrikalarının son 3 yıllık ortalama üretimleri baz alınarak verilmektedir. Adapazarı Şeker Fabrikasına da, depremden aldığı hasarlar nedeniyle çalıştırılmadığı, üretim yapamadığı son 3 yıllık ortalaması alınmıştır.

Adapazarı Şeker Fabrikasının kota hesaplamasına giren 2002-2003-2004 yıllarında Fabrikanın çalışmadığı belgelerle sabittir. Yörede sembolik pancar üretimleri yaptırılmış, bunlardan şeker üretimi de diğer şeker fabrikalarına gönderilerek yaptırılmıştır. Aslında Adapazarı Şeker Fabrikası, yeni kurulan bir şeker fabrikası gibi düşünülebilir yada 1999 yılında yaşanan depremden önceki son 3 yıllık üretimi baz alınarak kota hesaplaması yapılması gerekirdi. Ama bu yapılmadı ve yanlış uygulama nedeniyle, hem Adapazarı Şeker Fabrikası, hem Kooperatifimiz hem de pancar üreticisi telafisi imkansız bir şekilde zarara ve zora sokuldu. Adapazarı Şeker Fabrikası özelleştirildiğinde, 1999 yılı ve öncesi 3 yıllık ortalamasına göre kotası minimum 55 bin ton olması gerekirken, Şeker Kurulu 22 bin 500 ton gibi sembolik bir kota vererek, çöküşün başlangıcına neden olmuştur.

Başlangıçta çok düşük verilen bu kota yüzünden Adapazarı Şeker Fabrikası, 7 yılda; yaklaşık (2005-2011) 385 bin ton şeker üretmesi gerekirken 258 bin 165 ton şeker üreterek, 127 bin ton civarında şeker üretimi, yani bugünkü değeri ile ortalama 304 milyon zarara uğratılmıştır. Bu yetmezmiş gibi Şeker Kurulu peş peşe 3 yılda toplamda 70.411.694-TL de Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'ye idari para cezası tesis ederek, Kooperatifimizi, 2012 yılında, hem Şirket hisselerini hem de Fabrikayı, Asya Katılım Bankasına adeta terk eder gibi ayrılmak zorunda bırakmıştır.

Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş.'nin kamu hisselerinin satış ve devrinin alındığı 2005 yılının ekim ayından itibaren, çalışamaz raporu olan şeker fabrikasını 1 yıl gibi kısa bir zamanda bakımını, onarımını ve tamiratını yaptırarak Eylül 2006'da pancar alıp şeker üretimi yapacak hale getirdik. Ancak bu kadar olağanüstü çabaya rağmen Adapazarı Şeker Fabrikasına, hiç hak etmediği bir şeker kotası tahsis edilmiştir. 99 bin ton üretim kapasitesi olan bir fabrikaya 22 bin 500 ton şeker kotası verilmiştir. Ayrıca depremden sonra fabrikanın çalışamaz raporu olduğundan bölgede pancar ekimi frenlenmiş, ekmeye devam eden pancar çiftçisine de sembolik kotalar verildiğinden yörede pancar tarımından uzaklaşılmıştır. Fabrika çalışmaya başladığında, yörede pancar tarımı yok denecek kadar azalmıştı.

Adapazarı Şeker Fabrikası bir taraftan yöre çitçisini yeniden pancar tarımına özendirmeye çalışmakta, bir taraftan 7 yıldır çalışmayan Fabrikayı kısa sürede çalıştırmaya başlatmış olmasının sorunlarıyla mücadele ederken, Şeker Kurulu, bir inanılmaz olaya daha imza atarak, Adapazarı ve yöresi dışından pancar alımını yasaklayan 136 /1 sayılı kararı tesis ederek Adapazarı Şeker Fabrikasının Eskişehir bölgesinden pancar alımını engellemiş, ayağına bir kurşun da böyle sıkmıştır. Oysa, ne Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş.'nin özelleştirilmesi nedeniyle hazırlanan ihale şartnamesinde, ne hisselerin satış ve devrini düzenleyen Sözleşme ve diğer protokollerde Adapazarı Şeker Fabrikasının sadece kendi yöresinden pancar alacağına ilişkin veya Eskişehir veya başka bir ilden pancar alamayacağına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki Adapazarı Şeker Fabrikası Devlet yönetiminde iken yani 1990 yılından 1999 yılı depremine kadar Eskişehir ve yöresinde ekimler yaptırmış ve bu yıllar arasında Bu bölgeden 1 milyon 294 bin 500 ton pancar getirmiş ve Adapazarı şeker fabrikasını karlı hale getirebilmek için işlemiştir. Diğer taraftan Şeker Kurulu'nun aldığı bu karar, hiçbir şeker fabrikasını uzaktan yada yakından etkilememekte sadece ve sadece Adapazarı Şeker Fabrikasını içinden çıkılmaz zarara sebebiyet verecek şekilde etkilemekte, uyulması halinde ise üretimini sekteye uğratacak kadar radikal bir karar olarak tesis edilmiştir.

Adapazarı Şeker Fabrikası, geçmişte (1999 depreminden önce) olduğu gibi 2005 yılından sonrada Eskişehir ve bölgesinden pancar alacaktı, almak zorunda idi, çünkü kendi bölgesinde çiftçi pancar ekiminden soğutulmuş, pancar ekecek çiftçi yok denecek kadar azalmıştı. Ancak Şeker Kurulu, Eskişehir bölgesinde yaptırılan üretimleri yok sayarak, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın hayatiyetini düşünmeden, 2007, 2008, 2009 yıllarında, Eskişehir bölgesinde yaptırılan pancar üretimlerine, toplam 70 milyon ceza keserek Şirketin ve fabrikasının tamamen çıkmaza girmesine neden olmuştur. Kesilen bu cezalara Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş. tarafından Danıştay 13. Dairesinde, iptali istemli davalar açılmıştır. 2009 yılında Şeker Kurulu tarafından tesis edilen 19.028.850-TL ?lik idari para cezasını Danıştay 13. Dairesi, 2013 yılında iptaline karar vermiş, ancak bu kararı Şeker Kurumu temyiz etmiştir. Kooperatif Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'deki hisselerini 24/09/2012 tarihinde Asya Katılım Bankasına devir etmiştir. Danıştay 13. Dairesi idari para cezasının iptali kararını 28/11/2012 tarihinde vermiştir. Adapazarı Şeker Fabrikasının Asya Katılım Bankası tarafından işletilmesine başlanmasından neredeyse 6 ay gibi kısa bir süre sonra Şeker Kurulu, Adapazarı Şeker Fabrikasının kotasını 14 bin ton kadar arttırmıştır.

Adapazarı Şeker Fabrikasının Eskişehir yöresinde ürettirmiş olduğu pancara, Şeker Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının iptali için açılan davalardan ilki aleyhe kesinleşmiş diğerleri de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda karar aşamasındadır.

Ancak tüm bunların yanında en önemli hususlardan biri de şudur ki, Şeker Kurulunun almış olduğu bu aleyhe kararlar nedeniyle Adapazarı Şeker Fabrikasının yaşadığı kaosu gören Meclis, Şubat 2011'de 6111 Sayılı Kanunun içerisine, Şeker Kanunu 5. Maddesine şu cümleyi eklemiştir: ?Şirketler kendi ekim alanlarından yeterli hammadde bulamadığı taktirde münavebe esasları dahilinde kendi ekim alanları dışından da Kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin edebilirler''. Bu kanun maddesi ile yapılan yanlışların önlenmesi düşünülmüş ancak Kanun çıkıncaya kadar Şeker Kurulu tarafından tesis edilen idari para cezalarının yargılamaları devam ettiğinden kaos hala sona erdirilememiştir.

Kanundan sonra Adapazarı Şeker Fabrikası, istediği yerde pancar ürettirebilmektedir. Fakat, bu aşamaya gelinceye kadar, Adapazarı Şeker Fabrikası A. Ş.'deki % 98.80 hissesini satmak zorunda bırakılan S. S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifine olan olmuştur. Bu keyfi uygulamalarla, S.S.Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi hissedarlığı döneminde, ekonomik olarak hiçbir şekilde yerinden kımıldama şansı bırakılmayan Fabrika, Asya Katılım Bankasının kucağına, bu keyfi uygulamaları çıkartanlarca, adeta bırakılmıştır.

15 May 2016 - 14:29 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.793.182 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

33

aga_54 - Yorumları bakıyorum bazı arkadaşlar saldırya geçmiş hemen o arkadaşlara soruyorum siz olsaydınız nasıl yapardınız.Önünüze alım şartları geliyor ve şartnamede yazıyor fabrika açıldığı takdirde kota bu olacak diye sözleşmede yazıyor bu sözleşmeyi hazırlayan devletin kurumları sizde o an güvenerek alıyorsunuz ve çalıştırmaya başlıyorsunuz fabrika üretime başlıyor ve kar ediliyor bir sürü kişi ekmek yiyor sene geçiyor ve bu fabrika bazılarının kıçına batıyor ve kota düşürülüyor .dışarıdan pancar alınmıyor ve fazla ürettiği için ceza veriliyor.Hala ortadaki oyunu anlamıyorsanız.ya aklıdan sorununuz var yada sizin bu kuruma karşı bir düşmanlığınız var.Sakaryalı vekillerimiz ne alemde orası ayrı bir soru bir tane destek açıklaması yok yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
32

adapazari - Yedınız koca fabrıkayı be ama en uzun ınsan ömru 100 sene ;) oldukten sonra hesap vaktı!!! Bakalım kul hakkına kac kazık gırcek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
31

gariban ciftci - Kavga dovusle olmuyor bu işler suçlu aranacagina sehrimizin onde gelen isimleri tasin altına elini sokmaları gerekmektedir o böyle demiş o bunu yapmış o şunu söylemiş bırakın bu işleri kimse kimseyi cekemez olmuş şehrimize cifcimize ülkemize katkı sağlayan markalar desteklenmelidir yoksa iş işten geçtikten sonra senin olanı başkası geliyor senden alıyor o yüzden değerlerimize sahip çıkalım başta millet vekilleri ve sivil toplum örgütleri cifciye sahip çıkmalıdır yanlız bırakılmamalıdır vesselam.!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
30

gariban ciftci - Kavga dovusle olmuyor bu işler suçlu aranacagina sehrimizin onde gelen isimleri tasin altına elini sokmaları gerekmektedir o böyle demiş o bunu yapmış o şunu söylemiş bırakın bu işleri kimse kimseyi cekemez olmuş şehrimize cifcimize ülkemize katkı sağlayan markalar desteklenmelidir yoksa iş işten geçtikten sonra senin olanı başkası geliyor senden alıyor o yüzden değerlerimize sahip çıkalım başta millet vekilleri ve sivil toplum örgütleri cifciye sahip çıkmalıdır yanlız bırakılmamalıdır vesselam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
29

Hasan Çalışkan - APEK 'in çalışmaları birilerine batıyor demekki. Bu olanlar APEK 'in çalışmalarını engellemek için.Aslında hedef APEK değil hedef SAKARYADA Tarımı bitirmek.Sakarya'nın en büyük çiftçi kuruluşu APEK olunca hedef o oluyor.Sakarya'nın 1. Sınıf Tarım arazilerini sanayiye açan zihniyet kirli oyunlarla Sakarya'nın Tarımını bitirmeye çalışıyor.Sakarya'nın milletvekilleri, ileri gelenleri ve çiftçiler olaylar karşısında sessiz. Sanayileşen bu toprakların vebalini Nasıl ödeyecekler bakalım. Görelim Mevlam neyler Mevlam neylerse güzel eyler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
28

aklın nerdeydi ahmet - bu onuşmaları o dönemde yapacaktınız. daha en başından bankanın kucağına oturduğunuz şehirde herkez biliyordu bir tek akp liler konuşamıyordu. neden yıllardır sustunuz. şimdi bu rezillikten sıyrılmaya çalışmayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
27

Alone54 - Sorunları çözüp gelişen büyüyen hizmetine hizmet katan bu büyük kooperatif hepimizin herkesin alın teri emeği var boş lakırdı yapmadan hep beraber bu sorunlara bir çare ve destek bulmamız gerekiyor kooperatif ve yönetim üzerine düşen görevleri layıkıyla yapmış ki kooperatifin durumu ortada bırakın bağcıyı dövmeyi çikarın at gözlüklerinizi bu kooperatife taş koyanlara hep birlikte destek olarak hezimete uğratmak bizim elimizde... Kooperatifine Sahip Çık Sakarya...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
26

Baran 54 - APEK Sakarya ve çiftçisi için çabalayıp fabrikayı aldığında herkesin hoşuna gitmişti şimdi ise başka emeller peşinde olan kişiler kötüleme çabası içinde bulunuyorlar bu kişileri ALLAH a havale ediyorum..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
25

aga_54 - Ali cengiz arkadaş sormuşsun ya onlar nerde diye fabrika ilk alındığında hangi durumdaydı ve nasıl yapıldı ve o yazdıklarının yüzde 80 ni devletteki zamanında elden çıkarıldı bir aç incele

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
24

Melike CANLI - Aradaşlar Ferman çoktan yazılmış. Şu anki yönetimin yapabileceği şeyler çok sınırlı fakat siyasi güç nasıl parelel oyunda hatasından döndü ve elden gitmekte olan devleti kurtarmayı başardı ise bu oyunuda bozup çiftçinin alın teri olan bu kooperatifide bu paralel oyunun bir parçası olan mahkeme kararından kurtarabilir. Ama ilimizin siyasi gücü olan milletvekillerinin bu konuda hiçte istekli oldukları yönünde en ufak bir emare ve istek maalesef bulunmamaktadır. Saygılarımla.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
23

Manav54 - İyi bakıldığında oyunların döndüğü belli ama böyle büyük bir kurumu kolay kolay yıkmaya kimsenin gücü yetmez allah kooperatif başkanı ve yönetim kurulunun yardımcısı olsun sorunları çözeceklerine inanıyorum ve bir sakarya çiftçisi olarak umut ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
22

Karasulu - Herkes bilmeden konuşuyor fabrikaya ceza veren kurum başkanı şimdi fabrikanın başında bunuda görün. Bakın ne döndüğüne.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
21

kopta gel - Dort yol hatti aciklamayi iyi oku o donemde bankasya haricinde hic bir banka kredi vermedi Bu sence ne anlama geliyo uustune kota dustu pancar getirilmesi yasaklandi burda suc kimin yukarda allah var vebal var bunu yapanlar simdi fabrikanin basinda sessiz sedasiz hic bir aciklama yapmadan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
20

Ali Cengiz - Ahmet AYA Fabrikanın ilk ortaklarından bahsetmiş. birazda fabrikanın ortak olduklarından, hisselerinden de bahsetse ya.

Şeker sigorta, Kayseri şeker, Konya şeker,

Kütahya şeker de olan hisseler ne oldu ?

İstanbul da ki bina ve arsalar, Düzce ve Akyazı da ki arsalar ne oldu.?

Fabrika alındığında kasada, depoda, kdv alacağında ne kadar varlık vardı.?

Laf cambazlığı ile kota gerçeklerini gizlemesin. depremden sonra çalışmaya başladığındaki ilk kota ne kadardı.?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
19

Dörtyol hattı - Ey Ahmet Aya şeker fabrikasını kooperatife al diye silah mı dayadılar kafanıza bu bir.ikincisi bankasya davetiyemi çıkardı gel kredi vereyim diye size.malı götürmek için fabrikayı aldınız yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.şimdi ağlayın bakayım.ama siz şimdi biz almadık Ahmet mülayim aldı dersiniz.tek imzayla bu işler olmaz.bu fabrika alınmasa mal varlığınızda artış olurmuydu.kooperatifte fazla birşey götürülmüyo dimi:))))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
18

Fehmi fener - Bu duruma ne demek gerekir ki. Yazıklar olsun demekten başka bişey dememek lazım... aklımın erdiği ve birdiğim kadarıyla APEK te iken sakarya dışından pancar alamıyan bir fabrika vardı ortada daha sonra ülkede geçti heryerde pancar geldi kendi bölge dışından pancar alamaz diye bişey kalmadı. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi 7 yıl harabe durumda kalan bir fabrikayı adam edip çalışır yaptı kötü yaptı demi... vekillerimiz uyusunlar. El atmasına gerek yok bu durumla ilgilenmeye. Yazıklar olsun ya fabrikayı Ülker grubu alınca kota denilen bişey kalmadı ortada üzücü bi durum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
17

Biraz h aya - FABRİKAYI BANKASYANIN KUCAĞINA ATAN BU YÖNETİMDİR ALTMIŞ MİLYON LİRALIK ARAZİ SATIŞINI BANKASYANIN LEHİNE İPTAL EDEN BU YÖNETİMDİR..

FETÖ NÜN BANKASININ EKMEĞİNE YAĞ SÜREN FETÖ İLE HAREKET EDEN BU YÖNETİMDİR..

AHMET AYA SATIŞI YAPILAN ARAZİYİ NEDEN ONAYLAMAMIŞ İHALE İPTALİ FABRİKAYA KAÇA MALOLMUŞ ONUDA AÇIKLASIN..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
16

kotaaa - Size bu yönetimin yaptığı bir işi söyliyeyim siz karar verin.şeker fabrikası bank asya'ya satılıyor.fabrikanın makam aracı audi kooperatife alınıyor.zihniyeti anlıyabiliyormusunuz.yani fabrika falan hikaye bunlar gezmeye eğlenmeye gelmişler bu makamlara.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
15

ŞEKER ADAM - Apek şeker fabrikasının sahibi iken herşey yasak , ülkere geçince herşey serbets .

hiç kimse unutmasın ki adapazarı şeker fabrikası halen çalışıyor ve binlerce kişi bundan ekmek yiyorsa bunun mimarı Aymet Aya ve ekibidir. Ağzı olan konuşmasın yediği ekmek çarpar adamı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
14

volkan bakan - fabrikayı apeke sat.

Kotaları koy

İnterland yasakları koy

Fabrikanın çalışmasını engelle

fabrikayı sattır.

Kotayı artır

İnterlandı kaldır.

Ondan fabrikayı değerlendir

Bu fetö varya

hem kendine hem ülkere görevini yaptı

Milyon dolarları kaptı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
13

çiftçi 14 - fabrika üretime başlıyor ve kar ediliyor bir sürü kişi ekmek yiyor sene geçiyor ve bu fabrikanın çalışması bazılarının zoruna gidiyor ve kota düşürülüyor .dışarıdan pancar alınmıyor ve fazla ürettiği için ceza veriliyor.Hala ortadaki oyunu anlamıyorsanız. Bu olanlar APEK 'in çalışmalarını engellemek için.Aslında hedef APEK değil hedef SAKARYADA Tarımı bitirmek.Sakarya'nın en büyük çiftçi kuruluşu APEK olunca hedef o oluyor.Sakarya'nın 1. Sınıf Tarım arazilerini sanayiye açan zihniyet kirli oyunlarla Sakarya'nın Tarımını bitirmeye çalışıyor.Sakarya'nın milletvekilleri, ileri gelenleri ve çiftçiler olaylar karşısında sessiz. Sanayileşen bu toprakların vebalini Nasıl ödeyecekler bakalım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
12

memleket sevdalısı - Bu nasıl bir anlayıştırki birilerinin ekmeğine yağ sürmek için koca bir şehrin ekonomisine darbe vuruluyor, ve bu şehrin vekilleri de buna tepki vermiyor. Yazılan senorya ve oynanan oyun belli lehte sonuçlanan cezalar temyize gidiyor kotalar veriliyor yasaklar kalkıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
11

engin54 - Kısıtlı imkanlar ile fabrikayı o hale getiren Apek. Kooperatifi bugünlere taşıyan Ahmet Aya ve ekibi. Ne demiş büyükler meyve veren ağaç taşlanir.sakarya halkı gözünü aç ve destek ol.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
10

YAŞAR YILMAZ - Adapazarı pancar ekicileri kooperatifini sakarya ve diğer bölge çiftçilerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ne kadar şükretsek azdır. Bu gibi kooperatifler olmasa çiftçimizin halini düşünemiyorum bile. Verilen bu kararı haksız buluyorum. Bu durum en kısa sürede çözülür ve kooperatifin önü açılır. Bölge çiftçisine hizmetlerini devam ettirir.Bu yönetimi yapmış olduğu hizmetlerden dolayıda kutluyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
09

bidost - Utanmadan yüzü kızarmadan hala toplumun önüne çıkıp konuşabiliyor. sen ve ekibin batırdınız fabrikayı siyasetçi işbirlikçileriniz ile. babanızın çiftliği gibi kullandınız memlekette adalet olsa sizin ümüğünüzü sıkar ama yok maalesef

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
08

Söğütlü manav - Apek çalışamaz denilen fabrikayı 55 bin çiftçisi ile kısa sürede Sakarya nın marka degeri olan fabrikayı ayağa kaldırdı. Fabrikayı apek sakarya çiftçisi ne yapılan bu oyunlar neticesinde ceza kesilmesine hiçbir çiftçi ve siyaset adamları sessiz kalmamalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
07

çiftçi54 - Sakaryanın en büyük çiftçi kurumu olan kooperatife yapılan bu oyunlara sayın vekillerimizin neden ses çıkmıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
06

YAŞAR YILMAZ - Neler oluyor şu hayatta. Ne oyunlar oynanıyor . Ama maalesef biz o anda işin farkında değiliz. Sonra nasıl bir oyun oynandığını sonradan görüyoruz . Şu Adapazarı şeker fabrikası üzerinde oynanan oyunlar. Adapazarı pancar ekicileri kooperatifinin 7 yıl elini kolunu bağla sonunda fabrikayı satmak zorunda bırak ondan sonra kotayı arttır. Ekimi serbest bırak. Niye görmüyorlar şu siyasettçiler. Şuna bir çözüm bulunda kooperatifin önünü açın. özellikle iktidar partisi milletvekilleri .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
05

EKREM - Sakarya nın en büyük Kurumlarından birisi olan Pancar Kooperatifi;Sözleşmeli Buğday;Dane Kuru Mısır alımı;Mısır Slajı alımı ile Çiftçimize her sene ürününün değerlenmesin de etkin rol üstlenmektedir.Birdaha çalışamaz Şeker üretemez denen fabrikayı alıp kısa sürede tadilat yapıp Sakarya nın hizmetine sunan Yönetim aynı yönetimdir.Ellerinden geleni yapıyorlar ama birileri önlerini kapatmak için uğraşıyorlar.Çiftçiye hesabını en yakın sürede verirler umarım.Yönetim Kuruluna yaptıkları için Çiftçi olarak Çiftçilerimiz adına Tşk ederiz..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
04

Adalı 5454 - Onanmış olan cezayı ilk kesen kestiği için de ödüllendirilerek başa getirilen kişinin egosu tatmin oldu mu acaba koltuk sevdasına kaç çiftçinin emeği boşa gitti kaç çiftçi belki de bundan sonra en azından derdini anlatabildiği bir kurumdan faydalanamayacak duruma gelecek? Kooperatif gibi kuruluşların korunması gerekir ama kimse sahip çıkmadıkça daha çok oyunlar döner...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
03

Cıftcııı - Vur abalıya zaten. Kooperatıfın sucu neydı ıyı bakmak lazım. Suclayanlar sunu ıyı bılsinki sozde suc fabrikayı calıstırmaya calısmak ve pancar ektirmek.Iskembeden sallamak kolay akıllı olmak lazım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
02

ihsan ak - paralel oyun ve hileler ile fabrika ele geçirilmiş anlaşılan

konu titiz bir şekilde geriye dönük incelenmeli

sorumlular cezalandırılmalı

fetöcüler temizlenmelidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29
01

KÖYLÜ - koylu merak edıyor fabrıka alınırken ve bank asyadan ''zamanın kredı faızlerının ustunde'' faız le para çekılırken ahmet aya nerdeydı . hangı yonetım kurulu kararının altında şerh koymuş yoksa hepsıne çakmışmı imzayı.İnsanın aklına bır suru şey gelıyor yoksa fabrıkada tamırat bahnesıyle paylaşım mı oluyordu falan gıbı dımı dostum.hadı yazdır cıvcıvlerıne yorumları...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:29Anket Sakaryaspor'un yüzde 49 hissesinin satılmasını destekliyor musunuz?