Şehirden Öğretmenler Günü mesajları...

Şehir protokolü 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Haber Resmi
Video için play'e tıklayın

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de "Başöğretmen" unvanı alması ile 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimize 24 Kasım'ın hayırlı olmasını diler, tebrik ederim.Öğretmenlik mesleği, emek, özveri, sabır, sevgi ve fedakârlık mesleğidir. Bu açıdan düşünüldüğünde maddi olarak ölçülemeyecek kadar, özgün, değerli ve özel bir meslektir. Toplumumuzun şekillenmesinde, Cumhuriyetin ve Türk Milli kültürünün geliştirilerek güçlenmesinde öğretmenlerimiz en fedakâr ve saygıyı en çok hak eden değerlerimizdir.
Kıymetli öğretmenlerimiz;Sizlere güvenimiz tamdır. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizler geleceğimizin mimarlarısınız. Yurdumuzun bütün çiçekleri sizlerin eseri olmakla birlikte, aklı hür, vicdanı hür, çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde sizlerin emekleri yadsınamaz. Bundan dolayı hür düşünebilen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, güven sahibi, karakterli, ahlaklı, bilgili, ülkesine ve milletine bağlı, problem çözme yeteneği gelişmiş, çok okuyan ve sorgulayan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve bundan da öte bilim ve teknolojide üretebilen bireylerin yetişmeleri sizler sayesindedir.Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile, Ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü"nü kutluyor, sağlık, afiyet, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'unÖğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Gücünü sevgiden alan; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen değerli ve saygın bir mesleğe sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Ana kucağından indikten sonra bizlere emanet edilen canlarımız bugün karşımızda vatana, millete hayırlı evlatlar olarak azimle çalışmakta ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler.Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet'in değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimizle "Biz" olma bilincine varıyoruz. İnançla çıktığımız bu kutsal yolculukta yılmadan yorulmadan hedeflerimize ilk günkü aşkla devam edeceğimize gönülden inanıyoruz.Saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onurlu gününü kutlarken; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimizi sağlık, mutluluk ve başarı dilekleriyle sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ınÖğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"İnsanın, yaratılış itibariyle önemli misyonlarından biri de bilgiyi edinmek ve daha da önemlisi işlemek ve aktarmaktır. Geleceğin şekillenmesi, yeni bilgi ve değerlerin oluşması, insanlığın gelişmesi hep bu bilginin işlenmesi ve aktarımı sayesindedir. Bu açıdan baktığımızda hepimizin birbirimizden öğreneceği bilgi ve tecrübeler olduğu gibi, bu kutsal görevi üstlenen, geleceğin inşasında önemli bir yere sahip olan, her kültürde ve dinde önemli bir değere sahip "toplum önderlerimiz" öğretmenlerimiz var.Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet, bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumumuzun geleceği ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda Üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliği yanında, toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını da karşılayan kuruluşlar içinde son halka olma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu yönüyle bakıldığında, Üniversitelerin yetiştirdiği her düzeydeki elemanların yeterlik düzeyleri ile toplumun ihtiyaçlarının yeterince karşılanması arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır.Toplumumuzun her yönden güçlü ve kalkınmış olması çabasında öncü rol oynayan; geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, iyi ahlâklı, insana ve emeğe saygılı, araştıran, okuyan ve hayatı seven nesiller yetiştirme gayretiyle mücehhez hocalarımızın değerini kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Analitik düşünme yeteneğini ve bilgi üretme yöntemlerini yeni nesillere kazandırma çabasını özveriyle sürdüren; teknolojiyi üreten ve kullanan insan yetiştirme gayretini gösteren öğretim elemanlarımızın ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum."

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ınÖğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Öğretmenlerimiz; ilim, irfan ve deneyimle evlatlarımızı geleceğe taşıyan rehberlerimizdir.Bu bağlamda onlar toplumumuzun, eğitim ve öğretim sistemimizin temel unsurlarıdır, istikbalimizin de mimarlarıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi, hayata hazırlanması noktasında öğretmenlerimiz son derece önemli bir görevi yerine getiriyor. Emek vererek, fedakârlık göstererek, elindekini ilmek ilmek işleyen; onu büyüten, terbiye eden, eğiten, öğreten, yetiştiren; kültürel ve sosyal değerlerimizin yaşatılarak geleceğe aktarılması noktasında fedakarlıktan kaçınmayan tüm öğretmenlerimiz bizim için son derece kıymetli.Hepimiz biliyoruz ki; Çocuk sevgisini, insan sevgisini içinde taşıyan, mesleğine duyduğu aşk ile görevini ifa eden öğretmenlerimizin fedakârlıklarının, üzerimizdeki haklarının karşılığının ödenmesi mümkün değildir. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir gelenekten gelen bir milletin ferdi olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum."

Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç'inÖğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin inşasında etkin rol alacak bireylerin, dünyada da ülkemizi başarıyla temsil edecek beyinlerin yetiştirilmesinde en belirleyici unsur; şüphesiz öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın cefakâr mensuplarıdır. Kutsallığı tartışılmayacak öğretmenlik mesleği, kültür ve medeniyetimizin ebediyete kadar yaşatılmasında da yeri dolmayacak öneme sahiptir.Anadolu'muzun her bir köşesine ilim ışığını saçmak için giden, neslimizin yetişmesinde emeği, alın teri, özverisi bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Dünden bugüne, görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yarınki büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mihenk taşı olacak gençlerimize rehberlik eden, ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ'un Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"İnsanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden birisi hiç şüphesiz öğretmenliktir. Mustafa Kemal Atatürk, okuma-yazma seferberliğini bu gün başlatmış ve ülkemiz onun açtığı yolda ilerleyen değerli öğretmenlerimiz, topluma yön vermiş, ışık tutmuşlardır. Geleceği şekillendiren temel güç öğretmenlerimizdir.Günümüzde rekabetin temelinde bilgi vardır.İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağı, bilginin üretimde, hizmette ve her alanda milletlerin birbiriyle yarıştığı bir dönemdir. Bu rekabette ayakta kalabilmek ve hatta önde olabilmek, bilgiye dayalı üretimle mümkündür, yani eğitimle mümkündür. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin refahına yönelik en büyük yatırımdır. İş dünyası olarak üreten bir neslin, ancak kaliteli bir eğitimle yetişeceğinin farkındayız. Öğretmenlerimizin, toplumumuzu daha ileri noktalara taşıyacak yeni nesilleri, en donanımlı şekilde yetiştireceğine olan inancım tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nın Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Öğretmenlik mesleği, milletlerin kaderini belirleyen, geleceğini tayin eden yüce bir meslektir. Eğitim sorunlarını çözen uluslar kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo ekonomik alanda da ilerlemiş, bu nedenle kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretim olmuştur. Eğitimsiz ve öğretmensiz toplumların 'ulus' olamayacağı gerçeğinden hareketle, insanlığın her çağda, her türlü bilgisizlikten kurtularak, bilim yolunda ilerleyebilmesi de ancak öğretmenler sayesinde mümkün olabilmiştir.Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek yeni kuşakların yetiştirilmesinde öğretmenlerimizin ne denli bir öneme haiz olduğuna işaret etmiştir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmesinde sonsuz emek harcayan; zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde özveri, sabır, emekle görevlerini özenle yerine getirmeye çalışan, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven'in Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Her çalışanımızın iş hayatına atılırken onlarca öğretmeni oldu. Şimdi bu çalışanlarımız görev yaptıkları departman ve illerde ülkeleri ve yaşadıkları topluma faydalı birer fert olarak büyük bir özveri ve gayret ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Şirketimiz bünyesinde görev yapan ve elektrik dağıtım hizmetini üstelenen 1700 çalışanımız ile 4 il (Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde) 45 İlçe766 köy ve 1344 mahallede toplam 20 bin kilometrekarede 7/24 hizmet veriyor, bir yılda 9,7 milyar kilowattsaat elektrik dağıtımı yapıyoruz. Eğitim camiasının ve Öğretmenlerimizin tüm çalışanlarımızda büyük emeği olduğu yadsınamaz. Bugünün çocukları ve yarının çalışanları olan öğrencilerin, vatanına ve milletine faydalı birer yurttaş olarak yetişmelerine katkı sağlayan ve emek veren, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayan, eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarları olan öğretmenlerimizin, "24 Kasım Öğretmenler Gününü" tüm çalışanlarımız adına, kutluyorum.Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslek olup, aydınlığın simgesi, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer önder olan öğretmenler, bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, çok özel, çok yüce bir meslek sahipleridir.Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ancak; bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir yere ve öneme sahiptir.SEDAŞ Ailesi olarak, ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, ebediyete intikal etmiş, görevleri başında şehit olmuş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle cefakâr ve fedakâr öğretmenlerimizin; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyoruz."

Ak Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol'un Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

''Öğretmenlerimizin, gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Onlara milletçe ne kadar şükran ve minnet duysak azdır. Bilhassa bizim kültür ve medeniyetimizde öğretmenlerimiz anne ve babalarımız kadar aziz ve muteberdir. Zira bizler, ilim-irfan sahibi olan ve bir harf dahi öğreten kimselerin karşısında hürmeti şiar edinmiş bir ecdadın torunlarıyız. Hükumetlerimiz, son 16 yıldır eğitime çok özel bir önem vererek; Cumhuriyet tarihinin en köklü ve en kapsamlı yatırımlarını gerçekleştirmiş, 2005 yılından itibaren de bütçede en çok payı eğitime ayırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2023 hedeflerine ve 2053-2071 vizyonlarına öğretmenlerimizin yüksek katkıları ile yetiştirdikleri nesiller sayesinde ulaşacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin 90.yıldönümü olan bu anlamlı günde; başta üzerimde emeği bulunan sevgili öğretmenlerim olmak üzere, kutlu görevlerini aşkla ve şevkle yerine getiren eli öpülesi öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Ahirete irtihal etmiş olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdürenlere de sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyor, bu vesileyle tüm eğitim camiamıza selam ve sevgilerimi sunuyorum.''

Saadet Partisi İl Başkanı Fahrettin Bay'ın Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"İlim öğrenmek hem fertler için, hem de toplum için gereklidir.Ferdin kendi ihtiyaçlarını giderecek ilmi öğrenmesi farz-ı ayn(yani her bir Müslüman'ın yapması gerekli şey)'dir. Allah rızası gözetilmek kaydıyla, insanlara faydalı olacak, toplum hayatı için gerekli her türlü ilim öğrenilmesi farz-ı kifayeolarak hükme bağlanmıştır. Yani Müslüman toplumda, bu ilimlerin her branşı ile meşgul olacak, bu ilimleri öğrenip ve öğreten öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum."

Sakarya Barosu BaşkanıAv.Abdurrahim Burak'ın Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder" Öncelikle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yurdumuzun her köşesinde bizleri aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler günü kutlu olsun."

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Mengen'in Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Bilginin sayısız çeşitlilikte arttığı, teknolojik gelişmelerin sosyolojik dönüşümlere yol açtığı bu çağda, iddiaları küresel, karakteri millî olması gereken eğitim sistemimizde öğretmenlerimizin hak ettiğini alması, layık olduğu itibarı görmesi, onlara bağlanan umutla doğru orantılı olmalıdır.
Eğitim, hayatta başarılı olmanın; öğretmen ise eğitimde başarıyı yakalamanın temel unsurudur. Merkezinden öğretmeni çıkaran eğitim sistemleri ile başarılı olmanın imkânı yoktur. Çünkü her sistem ancak öğretmeni kadar başarılıdır. Bütün varlığı ilimle tanımlayan, bilenle bilmeyeni bir tutmayan, okumayı, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi, nerede olursa olsun hikmeti aramayı, âlimlere hürmeti emreden bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize hak ettiği değeri vermeliyiz.

İncelik, anlayış, sevgi, fedakârlık, sabır gerektiren öğretmenlik, ülkemiz ve milletimiz için sadece önemli değil, iddialarımız için de hayati ölçüde değerli bir meslek ve sanattır. Çünkü onlar ruhumuzun işçisi, geleceğimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın zihin dünyalarını şekillendirmek gibi kıymetli olduğu kadar mesuliyet gerektiren ağır, ince bir sanatı icra etmektedir.
Öğretmenlik, benliğimizi aşama aşama, korkudan ümide, karanlıktan aydınlığa çevirip, hayallerimize gerçeklik, gerçeğimize heyecan, heyecanımıza gayret kazandırarak irfan aşılama sanatıdır. Öğrencilerin hayata adım attıkları ilk evrede, bilgi, düşünce, eleştirme, anlayış temelleri atan öğretmenlerdir. Çoğumuzun rol modeli öğretmenlerimiz olmuştur. Devleti ve milletiyle birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmek, eğitim meşalesini hiç söndürmeden elden ele ve nesiller boyu taşımakla mümkündür. Yetişmiş insanlarının öncülüğünde yolu ilimle aydınlanan bir milletin medeniyet yürüyüşü sekteye uğramaz, engellenemez. Hiç kuşku yok ki, millî ve manevi değerlerine bağlı, erdemli nesiller, idealist öğretmenler elinde yetişecektir. Bu vasıfta öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamada yetersiz kalan eğitim sistemleri ve öğretmenler, kendi öz değerlerine yabancı, tarihinden, kültüründen kopuk nesillerin yetişmesine mani olamamış, sonuçta ödediğimiz ağır sosyal maliyetlerle birlikte onlarca yılımız heba olmuştur.

Yıllardır eğitimin birçok boyutunun ihmal edilmiş olması, sürdürülebilir politikaların izlenmemesi, 'sürekli değişim oluyor ama hiçbiri günü kurtarmaktan öteye gitmiyor' şeklindeki toplumsal algı, eğitim konusunda büyük hedefler belirlemenin vaktinin geldiğini, köklü yapısal değişiklikleri gerçekleştirmenin tam zamanı olduğunu göstermektedir. Bu hedeflere yürüyebilmek, yapılan değişiklikleri uygulayabilmek ancak değeri bilinmiş, hakkı verilmiş bir öğretmen kadrosuyla mümkündür. Fiziki imkânlar açısından her geçen yıl daha iyiye gidilirken, aynı hamlelerin eğitimin felsefi arka planında, hedeflenen kazanımların millî ve manevi değerlere uyumluluğunda ve öğretim programlarında da yapılması gerekmektedir. Ülke olarak, öğretmenin mesleğini en verimli, güvenli ve nitelikli bir şekilde icra etmesi için imkânları seferber etmekten kaçınmamalıyız. 2023 Eğitim Vizyonu, bu yönden ümit verici açılımlar içermektedir. Yeni ve olması gereken anlayışa geçmeyi programlayan güçlü bir iradenin olduğu bu dönemde, mesleğin itibarı daha da artırılmalıdır. Bunun yanı sıra, şiddetten kaynaklanan, can almaya kadar varan meşum olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı önlemler ivedilikle alınmalıdır.

Öğretmenlik meslek kanunu, mesleği hak ettiği ölçüde yeniden kurgulamalıdır. 2023 Eğitim Vizyonu, ancak motivasyonu artırılmış, hakları genişletilmiş, niteliğine yatırım yapılmış bir mesleki algıyla mümkündür. 3600 ek göstergenin verilmesiyle başlayacak iyileştirmeler, ücretlere yansıyan teşvikler, yüksek lisans, yeni pedagojik formasyon eğitimi ve öğretmen saygınlığını artıracak diğer çözümler, bu kıymetli mesleği daha cazip ve verimli hâle getirecektir. Eğitim-Bir-Sen olarak, sözleşmeli öğretmenlik, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek ders esaslarındaki adaletsizlik, öğretmen açığı, atama ve yer değiştirme süreçlerinde yaşanan sorunlar, yönetici görevlendirme süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu sıkıntılar, öğretmene şiddet, erkek kamu görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu ve benzeri sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulunuyor; öğretmenlerin gönülden katılacakları, kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle, tüm öğretmenlerimizin emeklerinin değerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarının ön plana çıktığı, sorunlarının çözüldüğü günlere ulaşmayı diliyoruz."

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'in Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmne" ünvanı veriliş günü olan 24 Kasım'ı aynı zamanda "Öğretmenler Günü" olarak kutlamaktayız. Bir toplum eğitimcisine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakar. Bu nedenle eğitime destek, her zaman öncelikli hedefelerimiz arasında olmuştur ve olacaktır. Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakar, onurlu, eğitmey ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş seviyesibe çıkarma gayreti içerisinde olan, geleceğine ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranalrımı sunuyorum. Bu vesile ile başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vefat eden ve şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, Öğretmenler gününü kutluyorum"

SYKD Derneği Başkanı Necmettin Kırık'ın Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Öğretmenlerimizi sadece 24 Kasım'lar da değil, hayatın her anında, her gününde hatırlamamız ve onların özveriyle çocuklarımızın eğitimine gösterdiği fedakarlıklara minnet duygularımızı ifade etmemiz gerekiyor. İyi ki varsınız Öğretmenlerimiz. Günüz kutlu olsun. Saygıyla ellerinizden öpüyoruz."

Kaynarca Belediye Başkanlığı AK Parti Başkan Aday Adayı İsmail Kaymak'ınÖğretmenler Günü Kutlama Mesajı

"Geçtiğimiz yıllarda şehit edilen Necmeddin ve Aybüke Öğretmenlerimiz gibi kendini vatanım dört bir yanında öğrencilerine adayan, fikri hür, vicdanı hür, adaletli ve vicdanlı nesiller yetiştiren, geleceğimizin mimarları, sevgi elçilerimiz öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

24 Kas 2018 - 09:14 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.541.024 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

02

muallim54 - 24 Kasım 1928 Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ''Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. Bu günde Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adını kutlama mesajlarında yazmayanları kendi adıma kınıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 09:14
01

MOLLA - MESAJLARA EYVALLAH, PEKİ SAYIN BU YETKİLİLER MESELA EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ TOPLAYIP BİR GÖNÜL ALMA GECESİ DÜZENLEYEMEZ Mİ? BİRER KÜÇÜK HEDİYE NASIL OLURDU? İL M.EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ,EMEKLİLERDEN GÖRÜŞ ALMA GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ OLDU MU? ÖĞRETMENLER LOKALİNE MAHKÜM EDİLMİŞLER ADETA. ...KEŞKE ORASI DA TEMİZ VE SICAK OLSA. ÖĞRETMENLER SADECE ÇAY PARASI ÖDEYEN SAĞMAL MAHKUMLAR GİBİ GÖRÜLÜYOR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 09:14Anket Sakaryaspor'un yüzde 49 hissesinin satılmasını destekliyor musunuz?