SAÜ'lü doçent haberlere çok sert çıktı

SAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Balcı, Aydınlık gazetesinde kendisi ile ilgili çıkan haberle ilgili bir açıklama yaptı.

SAÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Ali Balcı, önceki gün yazdığı kitapla ilgili yapılan haberler için bir açıklama yaptı.

BU HABERLE İLGİLİ

Twitter'da yapılan açıklama şöyle:

Aydınlık gazetesi ve bu gazetenin haber sitesinde 12.12.2017 tarihinde şahsımla ilgili olarak, ?Devletten aldığı bursla PKK'yı öven kitap yazdı? başlıklı haber yayınlanmıştır. Bu haber, sonrasında, ulusal ve yerel medyada da yer almıştır. Sosyal medya platformlarında da (twitter vs.) dolaşıma giren bu haber üzerinden şahsıma tehdit ve hakaret dolu çok sayıda yorumun yapıldığı bir kamusal linç süreci tetiklenmiştir.

İlgili haberde akademik çalışmalarıma yönelik çok sayıda iftira olduğu gibi bu iftiralar yazdıklarımın çarpıtılması ve kasıtlı olarak yanlış çevrilmesi ile üretilmiştir. Şahsıma yönelik dört temel iftira söz konusudur. Birincisi, PKK'yı öven yazılar yazdığım; ikincisi, Ergenekon davalarının ?azılı? savunucusu olduğum; üçüncüsü, FETÖ ile ilişkilendirilmem; son olarak da, Ahmet Davutoğlu sayesinde burs almış olmam. Bunlardan ilki hariç diğerleri haberi yazan kişi tarafından temelsiz bir şekilde ?söyledim çünkü öyle tarzı? bir habercilik anlayışıyla yapıldığı için detaylı cevap vermeye gerek görmüyorum. Fakat ilk iftira yani benim ?PKK'yı öven? kitap yazdığım iftirası, haberi hazırlayan kişinin bir kitap çalışmamda söylediklerimi kasıtlı yanlış çevirmek ve çarpıtmak yoluyla destekleniyor. Aşağıda kitabın iftirada belirtildiğinin aksine nasıl bir kitap olduğunu göstermek ve ilgili haberin nasıl yanlış çevirilerle hakkımda iftiralar üzerine temellenen bir suç ürettiğini göstermek amacıyla birkaç madde şeklinde açıklamamı sıralıyorum.

1.) ?PKK'nın Kürt kimliğinin oluşmasında kilit rol oynadığı ileri sürülen kitapta, PKK, ?sözde terör örgütü? olarak tanımlandı?

Aydınlık haber sitesi hakkımdaki suçlamaya bu şekilde başlıyor. Metnin devam eden kısmında bunun kitabın dördüncü sayfasından alındığı belirtiliyor. Dördüncü sayfadaki ifade ve içinde kullanıldığı bağlam aşağıdaki gibidir. Kitabın 4. Sayfasının tamamı yanda.

Haberin cümlesinde geçen ?Kürt kimliği? kitabın ilgilendiği bir konu değil, aksine kitap ?1980 sonrası Kürt siyasi kimliği/öznelliği? ya da ?1980 sonrası Kürt milliyetçi öznelliği? ile ilgileniyor. Bu ifadenin ne olduğu da kitapta şöyle tanımlanmış: ?1980 sonrası Kürt siyasi öznesi isteyerek ya da istemeyerek PKK'nın kurumsal iktidarının bedenleri ve ruhları üzerinde işlemesine ve böylelikle Kürt olmaya dair yeni doğrular üretilmesine müsaade edenlerdir?. Bu boğucu teorik tanım şu anlama geliyor PKK'yı kimliğinin bir parçası yapan Kürtler inceleniyor kitapta. Hangi Kürtler bu kapsama girmiyor, bu da bir sonraki cümlede var zaten. ?Kürtçe konuşan? herkes bu kategoride değil ve bu tanım da zaten Kürt kökenli olan herkesi kapsayan bir tanım değildir.

Bu kadar kısa bir cümlenin ikinci iftirasına gelince, o da ikinci paragrafın ilk cümlesinin yanlış çevrilmesi ve anlamı sağlamlaştıran ikinci cümlenin görmezden gelinmesi ile üretilmiş. Bu iki cümlenin çevirisi şu şekilde:

?1980 sonrası Kürt ulusal kimliğinin bu tanımı, normalde şiddet odaklı bir terör örgütü olan, PKK'ya [milliyetçi Kürt öznelerin oluşturulması bağlamında] üretken bir rol atfediyor. PKK'nın insanlar üzerinde saf şiddet ve maddi güç uyguladığı çok gerçek ve orada açıkça duran bir şeydir. Fakat bu kitabın amacı noktasında kritik olan şey??

Bu alıntı PKK'nın açık ve tartışmasız bir şekilde terör örgütü olduğunu ve insanlar üzerinde saf şiddet uygulayan bir karakteri bulunduğunu belirttikten sonra kitabın incelemek istediği noktanın başka bir şey olduğunu belirtiyor. Bu konu paragrafın ilerleyen cümlelerinde dolaylı ve doğrudan olmak üzere çeşitli şekillerde tekrarlanıyor. Doğrudan olan cümlenin (sayfada altı çizili olan son cümle) çevirisi de aşağıdaki şekildedir:

?Bu kitabın sorusu maddi bir şiddetin ve terörizmin olup olmadığını tartışmak değildir, Kürt milliyetçiliğinin PKK'nın silahlı mücadeleyi dünya siyasetine yazmasıyla nasıl üretildiği ve katılaştırdığını anlamaktır.?

Kitabın bir bütün olarak temel meselesi de zaten şudur (bunu kitabı bütünü ile okuyan hemen herkes kolaylıkla anlayabilir): PKK'nın dünya siyasetini okuma ve aktarma biçimiyle nasıl hem kendisini hem de milliyetçi Kürt özneler üretimini normalleştirdiğini anlamak ve açıklamak. Üstelik bütün bunlar, yani PKK'nin şiddetine ve bu şiddeti dış dünyaya yönelik siyaseti üzerinden normalleştirmesine, olumlu/övücü bir referans da içermiyor. Aksine kitabın sonucunda bunun Kürt halkı için daha tehlikeli bir iktidar ortaya çıkaran bir şey olduğu açık bir şekilde belirtiyor.

?Bu nedenle, [PKK'nın söylemi ile üretilen ve böylece] özgürleştirilen yeni Kürt politik özne öncekinden daha fazla zincire vurulmuş hale geliyor olabilir. Çünkü Kürtler ve Kürt milliyetçiliği arasındaki yeni iktidar ilişkisi daha ?meşru' gibi duruyor. PKK'nın ilkel ve radikal milliyetçiliği 1980 sonrası Kürt politik özneleri üretirken öylesine kodluyor ki, [bu öznelliğin parçası olan] pek az Kürt bundan kaçabilecek bir imkâna sahip oluyor?. (sayfa 81)

Kısacası kitap bir bütün olarak, PKK'nın ve PKK elemanlarının ABD ve Sovyetler Birliği hakkında yazıp çizdiklerini okuyan Kürt bireylerin nasıl PKK'nın kurduğu yeni iktidar formu içinde boyunduruk altına alındıklarını anlatıyor.

Ek olarak habere söz konusu olan iftiranın nasıl kasıtlı bir yanlış çeviri üzerine temellendirildiğini kanıtlamak noktasında, kitapta ?sözde? kelimesinin kullandığı ifadelere de yer vermekte fayda var. Bu ifade (yani ?sözde' ifadesi) genellikle ?PKK'nın Amerikan emperyalizmine karşı sözde savaşı?, ?PKK'nın sözde anti-emperyalist savaşı? gibi kullanımlarda geçiyor. Burada kullanılan İngilizce kelime ?so-called? ve kitabın yazarı olarak zaten PKK'nın bu iddiasına katılmadığımı ifade etmiş oluyorum. İngilizcedeki ?supposedly? kelimesinin geçtiği yukarıdaki cümle bağlamı ile birlikte okunduğunda ?PKK zaten şiddet odaklı bir terör örgütüdür ve bu açık şekilde ortadadır? anlamı çok net bir şekilde anlaşılabilir. Sağ tarafta sayfaları ile birlikte ?so-called? kelimesini nasıl kullandığıma yer veriliyor.

2.) Kitabın yazılış amacı en temelinde İngilizce akademik literatürde ?PKK'nın ezilen Kürtleri özgürleştirdiği? gibi bir argümanı çürütmek ve bu argümana itiraz etmektir. Bu amaç kitap boyunca kendisini sık sık tekrar ettiği gibi, kitaba bütünlüğünü de veren özdür. Böyle bir amacı olan kitabı PKK savunusu/övgüsü şeklinde çarpıtarak sunmak ise akla ziyan bir iftiradır.

İşaretli kısmın çevirisi şöyle: ?PKK'nın Türk devleti tarafından ezilmiş madun Kürtleri güçlendirdiğini ileri sürmek iki nedenle sorunlu bir iddiadır. Birincisi, madun Kürtlerin [yani sıradan Kürt kalabalıkların] PKK'nın empoze ettiği kimliği istediğini bilmek [bir araştırmacı için] imkânsızdır. Aksine PKK'nın demeçlerine bakıldığında net olan şudur ki, 1980 sonrası siyasi kimlik Kürtlere PKK düzlemindeki iktidar ilişkilerinin işleyişi ile giydirilmiştir.?

Kısacası kitap bir bütün olarak, 1980 sonrası Kürt milliyetçiliği denen şeyin, Kürt halkının istediği bir şey değil, aksine PKK'nın onlara zor yoluyla giydirdiği bir şey olduğunu savunuyor. Bu savunu kitabın birçok sayfasında ve bölümünde kendisine yer buluyor.

3.) ?Balcı, 20'den fazla yerde PKK'nın Türkiye'ye karşı gerilla savaşı verdiğini yazıyor, PKK'lıları da ?gerilla savaşçıları? diye tanımlıyor.? Aydınlık haber sitesinin bir başka aleni suçlaması da bu.

Kitapta ?the PKK's guerilla war against the Turkish state? (PKK'nın Türk devletine karşı gerilla savaşı) ifadesi çeşitli vesilelerle kullanılıyor. Bu ifade literatürde bu tür savaşları diğer savaşlardan ayırmak için kullanılan yerleşmiş bir ifade. TDK sözlüğünde gerilla, ?Düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan, hafif silahlarla donatılmış topluluk? şeklinde tanımlanıyor. Üstelik bilimsel literatürde bu tür savaşlara da ?gerilla savaşı? deniyor. Buradan hareketle kitaba PKK savunusu suçlaması yapmak iftiradan öte bir şey değildir. Üstelik bu kavram yeni değil, kavramın yaygın kullanımını göstermesi açısından Genelkurmay Yayınevi bu tür savaşlarla ilgili (kitap başlığında kullanılan) eski tarihli bastığı iki örneği yan tarafa ekliyorum.

4.) Aydınlık ve diğer medya kuruluşlarının, suçlamalarına dayanak yaptığı şeylerden biri de şu şekilde: ?Kapakta, bir kişi terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıyor.?

Kapağa bakan herhangi birisi şunu kolaylıkla görür: ?HDP mitinginde Öcalan bayrağı sallayan bir kişinin/seçmenin fotoğrafı?. Yani ilgili haber fotoğrafı eksik tanımlıyor. Bunun bir HDP etkinliğinde çekilen fotoğraf olduğu gerçeğini saklıyor. Bu gerçekle birlikte düşünüldüğünde ve kitabın bağlamı da ihmal edilmediğinde fotoğrafta iki şey açıkça ortadadır: 1. PKK ile HDP arasında bir ilişki vardır, 2. PKK'nın ürettiği 1980 sonrası Kürt milliyetçi özneler HDP'yi destekleyen bir eğilime sahiptir. Ama resim şu anlama hiç gelmez: kitabın PKK'yı övdüğü.

Bu yaklaşımla yani bağlamından koparmak yoluyla her şeyi terör övgüsü suçuna koyabilirsiniz. Örneğin Emniyet başlarına ödül koyduğu teröristler için hazırladığı sayfaya bu teröristlerin fotoğrafını koyunca terör örgütünün propagandasını (!) mı yapıyor? Ya da devletin çeşitli kurumları PKK ile ilgili hazırladığı raporlarda terör örgütü lideri Öcalan'ın resmini kullandığında bu örgütün propagandasını (!) mı yapıyor? Bu iddialar ne kadar deli saçması ise, kitabın kapağı ile ilgili iddia da gerçekle o kadar ilişkilidir.

5.) ?Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir gerilla savaşında öldürülme olasılığı gerçeğiyle yüzleşmek, Kürtlerin her şeyden yoksun bırakılmışlık kuruntusunun korkutucu gerçekliğinden tek kaçıştır? diyen Balcı, Slavoj Zizek'in , ?The Sublime Object of Ideology? adlı kitabından olumlu bir atıf yapıyor.?

Bu ifade habere neden konulmuş, anlaşılmıyor. sanırım haberi hazırlayan bununla PKK'ya katılmayı övdüğümü filan anlatmaya çalışmış. Şayet bu amaçla koymuşsa, cümle aktarıldığı haliyle bile buna tam hizmet ediyor denemez. Fakat cümle öncesi ve sonrası ile çevrildiğinde neyi analttığı nadah net anlaşılıyor. Çevirisi şöyle:

?Kürt milliyetçiliği, diğer bütün milliyetçilikler gibi, Kürt milletinin kendi bilincine uyanması değil, olmadığı halde Kürt milleti ve Kürt benliği diye bir şeyi icat eden bir şeydir.Bu nedenle, uyanmayı bekleyen Kürt ulusal kimliği değil, Kürt milletini tehlike içinde tahayyül etmek Kürtleri çağdaş Kürt milliyetçiliğine uyandıran dinamiktir. Tam da bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı verilen gerilla savaşında öldürülme ihtimali gerçeği ile yüzleşmek Kürtlerin her şeyi elinden alınıyor şeklindeki korkutucu kurgudan kaçmanın tek yoludur?. (Sayfa 12)

Bu son cümle bağlamı ile birlikte okunduğunda şunu söylüyor: PKK'nın Kürt milletini tehlike içinde sunan anlatısı/kurgusu gerçeğe dayanmıyor, ama bu kurgu kendisini PKK metinleri ve söylemi üzerinden o kadar çok tekrar ediyor ki, PKK'ya katılan kişiler bu inşa edilmiş kuruntunun korkutucu haline dağda ölmeyi tercih ediyor. Böyle bir tespit PKK savunusu olmadığı gibi PKK'nın Kürtleri nasıl ideolojik bir kuruntu ile kör edip dağa çıkardığını anlatıyor.

Yukarıdaki notlar ve açıklamada da görüleceği üzere, haberlerde yer alan haksız ve asılsız iddialar nedeniyle kamuoyu önünde manevi şahsiyetin zedelenmesi söz konusudur. Konu ile ilgili olarak hukuki süreci başlatıp işletme hakkımı saklı tuttuğumu belirtir kamuoyuna saygı ile duyururum.

Ali Balcı

14 Ara 2017 - 09:06 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.794.968 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

05

Türkiye Cumhuriyeti Devleti - O paçavrayı wc kağıdı olarak bile kullanmak kabul edilemez.Sen git kitap kapağı yap.Sonra da "akademik" izah kılıfıyla dansözlük yap.40.000 vatan evladının katilleriyle empatinizi onları kuran ve destekleyen batıda yapın.Şu an her türden vatan hainini, meslek meşrep ayırmadan el üstünde tutuyorlar zaten. Hain haindir.Mesleği, meşrebi fark etmez.Devlet geleneğimizde de olduğu üzere bünyemizde farklı görüş ve inançlara, bazı cibiliyetsizlerin taptığı batıdan çok daha özgürlükçü olduğumuz tartışmasız bir gerçektir. Ancak dış güçlerin kurduğu ve desteklediği, uyuşturucu ticareti ve bölge halkının kalkınmaması için dizayn edilen sefil bir terör örgütüne fikir ve ideoloji aramak akademisyenlik falan değildir, aynı amaca hizmettir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 09:06
04

Osman - ABD de devlet parası ile doğu anadoludaki kirli savaşı yazmak TC akademisyenlerine özgü çalışmadır.Beyefendinki yiyorsa gazilerimizin önünde aynı kitabın kritiğini yapsında görelim...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 09:06
03

Saü'lü - Nesnelliğin yanında milliyetçilik ve realistlik ruhu da olmalı akademisyenlerimizde önce bunu bir hatırlayalım gerisi bir şekilde hallolur inanın. Bu haberlere yansıyan sadece 1 sorun Saü'de daha neler, ne akademisyenler var. İçinde olan, orada okuyan arkadaşlar ne demek istediğimi çoktan anlamıştır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 09:06
02

Sakarya54 - Ulke de uluslararasi iliskileri ilgilendiren binlerce konu varken bu ince konuyu bir akademisyen neden ele alır?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 09:06
01

Ertan Şen - Lince meraklı güya "akademisyen" ve diğer kişilere hocamız güzel bir cevap yazmış ama sonuna kadar okuyup, anlayacak kaç kişi var acaba? PKK terörü başımızın belası ve bu konuyla ilgili nesnel, bilimsel akademik çalışmalar çok az. Ya PKK propogandası ya da vatan, millet, Sakarya kitapları mevcut. Sayın hocamızın kitabı bu eksikliği gideriyor. Sakarya Üniversitesi (ve Sakarya şehri) böyle bir akademisyenin bünyesinde bulunmasından gurur duymalıdır. Tv ekranlarında, sanal alemlerde, yazılı basında "hoş" ama boş şeyler söyleyen, az okuyup çok konuşan, kariyerist, malumatfuruş, SAÜ ve Sakarya'yı bir anlamda cümle aleme rezil eden sözüm ona "akademisyenlerden" sonra Doç. Dr. Ali Balcı ilaç gibi geldi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 09:06Anket İlerleyen hayatınızda memleketinize (köyünüze) yerleşmek gibi bir planınız var mı?