Büyükşehir meclisinde bunlar görüşülecek!

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 9 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak toplantı için 27 maddelik gündem oluşturuldu

İşte meclis gündemi

1. 10/266 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/06/2013 tarih ve 7/226 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilen, 6306 sayılı Kanunun 14. maddesi ile İmar Kanununa eklenen Ek 5'inci maddesi hükmü gereği iptal edilen "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları İçerisinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin yerine başlığı ile birlikte yeniden hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği"nin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

2. 10/267 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın Plan Notlarından 28. ve 29. Maddeye ilave yapılması şeklinde hazırlanan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01.07.2013 tarih ve 7/100 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

3. 10/268 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3386 ada, 516 nolu parselin Ayrık - 2 kat olan yapı nizamının Bitişik - 2 kat yapı nizamına dönüştürülmesine ilişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01.07.2013 tarih ve 7/102 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

4. 10/269 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4057 ada, 3 nolu parselin E:0.40 - Hmax=7.50 m. olan yapılaşma şartlarının E:0.60 - Hmax=8.00 m.'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01.07.2013 tarih ve 7/104 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

5. 10/270 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/259 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 334 ada, 21 - 27 ve 36 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01.07.2013 tarih ve 7/105 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

6. 10/271 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/04/2013 tarih ve 4/142 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 552 - 553 - 554 - 13814 - 17212 ve 17213 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının Bitişik - 2 kat yapı nizamına tabi Yolboyu Ticaret Alanı ve Ayrık - 2 kat yapı nizamına tabi Konut Alanından, Bitişik - 2 kat yapı nizamına tabi Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04.02.2013 tarih ve 14 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

7. 10/272 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

8. 10/273 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/247 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 2 pafta, 8595 nolu parselin "Ticaret Alanı"ndan "Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 03.06.2013 tarih ve 28 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

9. 10/274 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 6 pafta, 738 nolu parselin doğusundaki imar hattının parsel sınırına çekilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 29 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

10. 10/275 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 5 nolu parselden geçen yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 40 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

11. 10/276 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (25.03.2013 - 25.04.2013) yapılan 46 adet itirazdan; Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 2013/21 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından uygun görülen 34 adet itiraz ve kısmen uygun görülen iki adet itirazın ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi neticesinde 32 adet itirazın reddinin dört adet itirazın ise kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

12. 10/277 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Devlet Mahallesi ve İnönü Mahallesinde Doğalgaz Bölge Regülatörü ve Vana Odası yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

13. 10/278 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/07/2013 tarih ve 8/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe sınırları dahilinde Gündoğan Mahallesinde Doğalgaz Bölge Regülatörü ve Vana Odası yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisince alınan 06.06.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

14. 10/279 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nın görüşülmesine ilişkin 22/08/2013 tarih ve 2573 sayılı yazısı.

15. 10/280 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi,Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 nolu ve 133 ada 9 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2013 tarih ve 60 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2013 tarih ve 2603 sayılı yazısı.

16. 10/281 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi,Kuruçeşme Köyü, 2397 ada, 4 - 5 - 6 ve 7 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2013 tarih ve 61 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2599 sayılı yazısı.

17. 10/282 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (23/07/2013 - 22/08/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2600 sayılı yazısı.

18. 10/283 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 - 18/07/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 2592 sayılı yazısı.

19. 10/284 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2013 tarih ve 5/189 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 - 18/07/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 2595 sayılı yazısı.

20. 10/285 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/05/2013 tarih ve 5/190 sayılı kararı ile onaylanan Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 - 18/07/2013) içerisinde yapılan 38 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2601 sayılı yazısı.

21. 10/286 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/05/2013 tarih ve 5/192 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 - 18/07/2013) içerisinde yapılan 28 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2602 sayılı yazısı.

22. 10/287 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/225 sayılı kararı ile onaylanan Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 - 18/07/2013) içerisinde yapılan iki adet itirazın görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 2593 sayılı yazısı.

23. 10/288 Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2011 tarih ve 5/246 sayılı kararıyla ihale yapılması kabul edilen, "Sakarya Ulaşım Ana Planı ve Öncelikli Avan Projeleri ile Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması" işini kazanan yüklenici Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Firması tarafından hazırlanan "Sakarya Ulaşım Ana Planı" raporunun görüşülmesine ilişkin 02/09/2013 tarih ve 236 sayılı yazısı.

24. 10/289 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 17/07/2013 tarih ve 8398 sayılı yazısı ile, sehven Büyükşehir Belediyemiz adına tescil edilen Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1678 ada, 1 nolu (52.897,00 m2) parselin 20.646,25 m2.lik kısmının Hazine adına bedelsiz olarak tescil edilmesi (muvafakat edilmesi) için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 02/09/2013 tarih ve 2046 sayılı yazısı.

25. 10/290 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemizde aile, kadın ve çocuklara yönelik hizmetler verileceğinden, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı "Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü"nün kurulması talebine ilişkin 02/09/2013 tarih ve 1407 sayılı yazısı.

26. 10/291 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar" dahilinde Büyükşehir Belediyesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilerek Sağlık İşleri Dairesi Başkanı olarak yeniden kadro ihdası için hazırlanan (III sayılı) cetvelin görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 1387 sayılı yazısı.

27. 10/292 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanan Büyükşehir Belediyemize ait Kadro ihdas Değişikliğine ait (I sayılı) cetvelin görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 1388 sayılı yazısı.

08 Eylül 2013 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.971.194 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Sakarya'daki sağlık hizmetlerini yeterli buluyor musunuz ?