MHP'liler Danışmanınız kim başkan diye sordu!

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si geç­ti­ği­miz gün­ler­de Karasu Be­le­di­yesi ta­ra­fından baz is­tas­yon­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ko­nu­su­nu bir soru öner­gesiy­le Be­le­di­ye Mec­li­si gün­de­mi­ne ta­şı­dı.

Karasu İlçesinde Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si geç­ti­ği­miz gün­ler­deKarasu Be­le­di­ye ta­ra­fından baz is­tas­yon­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ko­nu­su­nu bir soru öner­gesiy­le Be­le­di­ye Mec­li­si gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Baş­kan İspi­roğ­lu önerge­ye yanıt ve­rir­ken el­le­rin­de­ki yet­ki­yi kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.

İki gün süren kapatma uygulamasıyla Ka­ra­su'da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ha­ber­leş­me ve ile­ti­şim öz­gür­lü­ğü­nün kı­sıt­lan­dı­ğı­na işa­ret edi­len soru öner­ge­sin­de özet­le şöyle de­nil­di:

Şimdi mi fark ettiniz?

Mü­da­ha­le ge­rek­çe­niz­de "Baz is­tas­yon­la­rı­nın insan ve çevre sağ­lı­ğı­nı olum­suz yönde et­ki­le­me­me­si, kent es­te­ti­ği­ni boz­ma­dan ve çevre kir­li­ği­ne yol aç­ma­dan de­net­le­ne­rek kamu oto­ri­te­si ta­ra­fın­dan yasa ve yö­net­me­lik­le­re uygun ola­rak ku­rul­ma­sı ve ölçüm de­ğer­le­ri­nin be­lir­li pe­ri­yod­lar­la il­çe­miz hal­kı­na bilgi ve­ril­me­si çok önem­li­dir" di­yor­su­nuz. Yedi yıl­dır be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ya­pı­yor­su­nuz. Bu za­ra­rı şimdi mi fark et­ti­niz?

Ka­ra­su'da ka­mu­da ça­lı­şan­la­rın ( po­lis-as­ker-has­ta­ne-ad­li­ye) ço­ğun­lu­ğu bu hat­la­rı kul­lan­dı­ğı­nı bil­di­ği­niz halde, ile­ti­şim ve ha­ber­leş­me­le­ri­ni kes­mek suç değil midir?

İşlem yasal mı?

Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ha­ber­leş­me ve ile­ti­şi­mi­ne mü­da­ha­le­de bu­lu­nur­ken, sağ­lık ve acil du­rum­la­rı­nı dü­şün­me­niz ge­rek­mez miydi. ? Neden bir anonsla va­tan­daş­la­rı­mı­zı bil­gi­len­dir­me ge­re­ği duy­ma­dı­nız? Mü­da­ha­le ka­ra­rı­nı alır­ken hangi da­nış­ma­nı­nı­zın tav­si­ye­si­ne uy­du­nuz. Hukuk da­nış­ma­nı­nız­dan fikir al­dı­nız mı? Hu­ku­kun so­nu­cu­nu bek­le­me­den, neden böyle bir ey­le­me baş vur­du­nuz?

Danışmanınız kim?

Mü­da­ha­le­den önce bu ku­rum­lar ile gö­rüş­me­le­ri, resmi mi yoksa da­nış­man ara­cı­lı­ğı ile gayri resmi mi yap­tı­nız? İki şir­ket yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dır­mış ve hiz­met iki gün sonra ye­ni­den ve­ril­me­ye baş­lan­mış­tır. Yargı bu şir­ket­le­ri dava so­nu­cun­da haklı görür ve be­le­di­ye taz­mi­na­ta çarp­tı­rı­lır­sa bunu be­le­di­ye ka­sa­sın­dan mı öde­me­yi dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Ha­ber­leş­me ve İle­ti­şim hak­kı­na mü­da­ha­le de bu­lun­du­ğu­nuz Ka­ra­su hal­kın­dan özür di­le­me­di­niz. Özür di­le­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Başkan: Yetkimiz var

Baş­kan İspi­roğ­lu 1924 yı­lın­da çıkan PTT Ya­sa­sı'nın ge­çi­ci 35 mad­de­si­nin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan 2010 yı­lın­da iptal edil­di­ği­ni ve her­ke­se ruh­sat alma zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­di­ği­ni söy­le­di. Baz is­tas­yon­la­rı­nın ge­li­şi­gü­zel yer­le­re ko­nu­la­ma­ya­ca­ğı­nı ve be­le­di­ye ola­rak imar paf­ta­la­rı­na iş­le­nen yer­le­re ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ni ifade eden Baş­kan İspi­roğ­lu Ya­sa­lar bize yetki ver­miş. Bizim ka­ra­rı­mız ülke ge­ne­lin­de do­mi­no et­ki­si ya­pı­yor. 100 mil­yon do­la­ra yakın be­le­di­ye­le­re ödeme yap­ma­la­rı ge­re­kir. Hala gelen yokdiye ko­nuş­tu. İspi­roğ­lu yan­lış bir şey yap­ma­la­rı du­ru­mun­da halk­tan özür di­le­ye­cek­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

09 Ara 2015 - 23:53 - Arka Kapı --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.562.536 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket Virüste vaka sayısının azalması için Sakarya'ya giriş ve çıkışlar kısıtlama getirilsin mi?