Şehirden kandil mesajları

Miraç Kandili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve siyasi parti temsilcileri kutlama mesajları yayınladı.

İl Müftü Vekili Yunus Acar'ın Miraç Kandili Kutlama Mesajı

"13 Nisan 2018 Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece, mukaddes bir yolculuğun manevi bir yükselişin ve Efendimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulünün ifadesi olan Miraç Kandilini idrak etmiş olacağız.

Büyük buluşma demek olan Miraç, Peygamber (sav) Efendimizin bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adıdır.

Miraç, insanın, ilahî rızaya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, manâ âleminde yükselip ilahî rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlakî erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatan bir olaydır.

Miraç, göklere olduğu kadar, insanın iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur.Mescid-i Harâm, Mescid-i Aksâ ve göklerde Hz. Peygamber'le gerçekleşen bu kutlu yolculuk, bugün bizim için manevî merkez olan gönül dünyamızda gerçekleşmelidir.

Miraçta Müslümanlara hediye olarak verilen ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü'minlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.Çünkü mü'min, namazda Rabbinin huzurunda durarak, sadece O'na ibadet etme ve sadece O'ndan yardım isteme özgürlüğünü yaşar. Namazda sadece bedeni ile değil; özüyle, gönlüyle, duygu ve düşüncesiyle Allah'a yönelen ve Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yakalayan mü'min, dâima O'nun gözetimi ve desteği altında olduğunu hatırından hiç çıkarmaz, bu bilinçle hayat çizgisini anlamlı kılar.

Miraç mucizesi, Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da şöyle anlatılır: "Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir." (İsra Suresi, 1) Miracın ikinci merhalesi de Peygamberimiz (sav)'in Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından ilerleyip tâ İlâhi huzura varmasıdır.

Bu kutsal gün ve geceler bizlere, bireysel ve toplumsal olarak iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, geleceğimizi Allah'ın rızası doğrultusunda planlama ve ümitlerimizi tazeleme fırsatları sunar. Bu fırsatları ganimet bilerek, günahlarımızdan temizlenmek için Rabbimize tövbe etmeli, rızasına uygun yaşayabilmek için O'ndan yardım istemeliyiz. Unutmayalım ki içtenlikle yapılan dua ve tövbe, kendimizi bulma ve bilmenin, bir başka deyişle bize "şah damarımızdan daha yakın olan" Yüce Yaratıcı'nın huzuruna kabulün en güzel yollarından biridir.

Ayrıca İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği mübarek bir mekan olarak da belirtilen Mescid-i Aksâ ve Kudüs Şehrinin İsrail'in işgalinden kurtulması da en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Sakaryalı hemşerilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede Yüce Allah'a açılan ellerin, yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik, dirlik, güven ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, başta İlimiz olmak üzere bütün ülkemizin, İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni eder, Vatanımız, Bayrağımız, Namusumuz ve Ezanlarımıza halel gelmemesi için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlarına sabır ve metanetler, gazilerim acil şifalar dilerim."

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Miraç Kandili Kutlama Mesajı

"Kandillerin, mağfiret ve duanın yanı sıra dargınlıkların, küskünlüklerin tamir edilmesi; kırılan, incitilen gönüllerin onarılması için de herkese yeni bir fırsat sunduğunu ifade ederek, tüm alem-i İslam'ın Miraç Kandili'ni tebrik ettiğini belirtti.

Peygamberimizin müjdelerle döndüğü Miraç gecesinin Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna işaret eden Alemdar; "Ruhumuzu, iç dünyamızı aydınlatan kandiller, bize iç muhasebemizi yapma imkanı sunmanın yanı sıra, Yaradana sığınmanın ve tefekkür etmenin de vesilesidir. Bizim için son derece önemli olan bu değerlerimizin muhafazası, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması da bizlerin asli görevidir. Miraç Kandili hepimize bir kez daha fırsat sunuyor. Kırdığımız gönülleri tamir etmek, kusurlarımız ve hatalarımız için Rabbimizden af dilemek, aramızdaki sevgi ve muhabbeti pekiştirmek için yeni bir kapı aralanıyor. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin miraç kandilini tebrik ediyor, bu gecenin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye, gönülleri birbirine yakınlaştırmaya vesile olmasını diliyorum"

Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Feridun Canbaz

Miraç, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Cenab-ı Allah (c.c)'ın izni ve keremiyle bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da zaman ve mekânın sahibi Yüce Allah'ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok ilahi hikmet, bereket ve sırları barındıran manevi bir yolculuktur.Miraç; merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir. Bu kutlu geceyi fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.Bu kutlu gecenin bütün İslam Âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Allah (c.c)'tan niyaz ediyorum.

Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak'ın Miraç Kandili Kutlama Mesajı

"Müminler için büyük önem arz eden Miraç Gecesi'ni idrak etmenin manevi mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Gecesi, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in önce Mescid-i Haram'danMescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna yaptığı mucizevî bir yolculuk, kutlu bir gecedir. Miraç, her şeyden önce Allah ile buluşma, her mümin için manevi bir terfinin yanında insani sorumluluk üstlenmesidir. Bu geceyi fırsat bilip, insani ve vicdani sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirerek, Miraçla bütünleşen tüm değerlerin, tüm insanlığı dalga dalga kuşatmasının temelini yeniden tesis etmeliyiz"

Başkan Bayrak "Huzur ortamını tehdit eden başta terör olmak üzere, savaş, şiddet, kan ve gözyaşının yerini, barışın, kardeşliğin ve huzurun alması için birey olarak önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Güven toplumunu oluşturmak için bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Bu vesileyle milletimizin ve İslam âleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum"

AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol'un Miraç Kandili Kutlama Mesajı

Böyle mübarek gün ve gecelerin, milletimizin ve tüm gönül coğrafyamızdaki müslümanların kalplerinin birlikte olmasına ve manevi duygularının zirveye çıkmasına vesile olduğunu kaydeden Başkan Fatma Varol: ''Mi'rac; sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da arş-ı âlâya yaptığı mukaddes bir yolculuk, Huzur-u İlâhi'ye kabul ve müminin miracı olarak nitelendirilen namaz ibadetinin de bizlere hediye edilmesidir. Biz müslümanlar da miracın maneviyatına azami ihtimam göstererek, şartsız bir teslimiyetle eda ettiğimiz beş vakit namazımız ve diğer ibadetlerimizle Rabbimizin adını her daim yüceltmekteyiz.

O'nu unutmaya yol açan meşguliyetlere karşı da;

· Mukaddes Kitabımız Kur'an-ı Kerim ile yenilenmek,

· Namazla dirilmek,

· Hayırlı Ümmet müjdesine layık olmak,

her birimiz için birer rahmet ve mağfiret vesilesi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Mirac Kandilimizi en samimi dileklerimle tebrik ederken; daha derin bir şükür ve hamd imkânı bulacağımız bu müstesna gecenin, aziz milletimizin ve âlem-i İslam'ın birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum "

Sakarya Lokantacılar,Aşçılar, Köfteciler ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Serdar Gök

Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.Dünyanın ve insanlığın geleceği için, maddi refah ve ekonomik kalkınma mücadelesi kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Bu itibarla bu gece idrak edilecek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin tüm İslam alemine ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak'ın Miraç Kandili Kutlama Mesajı

"İslam Âlemi için, yükseliş anlamına gelen Miraç günü Müslümanların imanlarının kuvvetlendiği, 5 vakit namazın farz kılındığı gündür. Bizde mübarek Miraç Kandilinde; maddi ve manevi olarak yapacağımız ibadetlerle ülkemizin, milletimizin ve tüm Müslümanların yükselişi, iyiliği için dua ederek bu mübarek günü ve geceyi boş geçirmemeli değerlendirmeliyiz. Dualarımızda dünya mazlumlarını, bin bir zorluk altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan Müslüman kardeşlerimizi unutmadan huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik için dua etmeliyiz. Nerede olursa olsun her zaman mazlum ve mağdurun yanında olan ülkemiz bundan sonra da mazlum ve mağdurların yanında olacaktır. Yardıma muhtaç olan dünya üzerindeki herkesin umut kapısı olduğumuzu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşünceler tüm İslam Âleminin ve Adapazarlı hemşerilerimin Miraç Kandili'ni kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nınMiraç Kandili Kutlama Mesajı

"Dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin üst noktaya ulaştığı mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandili Gecesine ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç gibi kutsal gün ve geceler, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen verme, ümitsizlikten kurtulma, geleceğe ümitle bakma fırsatı vermektedir.

İnsanlığın erdemlerinin ve güzelliklerinin ortaya çıktığı bu mübarek geceyi birbirimize yakınlaşma, kardeşliğimizi pekiştirme, aramızdaki anlaşmazlıkları kardeşçe gidermek için fırsat olarak görmeliyiz. Toplum olarak hoşgörü ve insan sevgisi duygularının en güzel şekilde yaşanması düşüncesiyle Miraç Kandilinizi tebrik eder, vatanımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim."

TÜMSİAD Şube Başkanı Ahmet Ölmez'in Miraç Kandili Mesajı

"Duaların semalara yükseldiği ve Allah-u Teala katından geri çevirilmediği mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesi'dir. Peygamber Efendimizin (sav) Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve müminlerin miracı olan namaz da bu gece hediye edilmiştir.

Peygamber Efendimizin (sav) Mescid-i Haram 'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğunu ve Mecsid-i Aksa'da Allah (CC) ile buluşmasını ihtiva eden Miraç mucizesi bizlere insanın ilahi rızayı kazanmasının yolunun her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılıktan geçtiğini hatırlatmaktadır.

Miraç; Yüce Rabbimizin katında yücelme ve yükselmektir. Bu vesile ile yüksek insani sorumluluklar üstlenerek nerede bir ihtiyaç sahibi ve zorda kalmış varsa onlara uzanmaktır. Bu gün bizlere düşen miracın ruhu, manası, hikmeti ve hakikati üzerinde yeniden düşünerek başta Ümmeti Muhammed'e ve tüm dünyaya hizmet etmektir.

Bu temenni ile Dua kapılarının müminler için açıldığı bu aylarda devletimizin birliği, milletimizin kardeşliği için dua etmeli, bu uğurda canını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimiz için de dualarımızı eksik etmemeliyiz."

Sakarya İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Hasan Pınarcı

Regaib Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (SAV)'in ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç gecesini idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir.Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açık olduğu, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek geceler, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin arttığı çok özel gecelerdir.Dünyamızın ve insanlığın geleceği için, maddi refah kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Bütün insanlığın selameti için merhameti, iyiliği, paylaşmayı, hoşgörüyü, dostluğu ve kardeşliği yüceltmek için çalışmalıyız. İnanıyorum ki, bu mübarek gece, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, manevi değerlerimizin güçlenmesine vesile olacaktır.Bu duygu ve düşünceler içerisinde, İslam alemi için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan bu gecenin bütün insanlık için huzur, barış ve kurtuluşa vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımızın Miraç Kandilini en kalbi dileklerimle kutluyorum.

13 Nis 2018 - 10:43 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.354.312 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket Koronavirüs aşısı olacak mısınız?