Yurt yönetmeliği değişti

Yönetmelik değişti, yurt açma izni bakanlıktan alınacak

ÖĞRENCİ yurdu açılması için ruhsat verme yetkisinin geçen aralık ayında yapılan değişiklikle belediyelerden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmesinin ardından, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Adana'nın Aladağ İlçesi'nde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı ve 'Süleymancı' cemaatine ait Özel Kız Öğrenci Yurdu'nda, 29 Kasım 2016 tarihinde, elektrik sisteminden çıkan yangında 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından öğrenci yurtlarının durumu gündeme geldi. Öğrenci yurtlarına daha önce ruhsat verme yetkisi belediyelerden alındı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Ardından da yeni yönetmelik çıkarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yeni düzenlemenin detayları yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, daha önce belediyelerden aldıkları ruhsatla açılan öğrenci yurtları, bundan böyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çerçevesinde faaliyet gösterecek.
Yeni düzenlemeyle öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği açısından ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol edilecek.
TÜRKÇE DIŞINDA İSİM VERİLEMEYECEK
Öğrenci yurtlarının yanı sıra öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin de önemli düzenlemelerin yer aldığı yönetmeliğe göre, barınma hizmeti veren yerler, yönetmelik kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra, üniversiteler gibi kamu tüzel kişilikleri tarafından da açılabilecek.
Kurum açma izni almasına rağmen 6 ay içinde öğrenci kaydı yapmayan kurumların izinleri iptal edilecek. Kurumlara ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları içeren, kurumun amacına veya düzeyine uygun olmayan ve Türkçe haricinde başka bir dilde kurum adı verilemeyecek.
ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAYANLAR FAALİYETTE BULUNAMAYACAK
Yönetmelikle öğrenci barınma hizmeti vermek isteyen kişilerde aranacak nitelikler de düzenlendi. Buna göre, lisans mezunu olmayan kişiler, barınma faaliyetinde bulunamayacak, bu kurumlarda müdür veya müdür yardımcısı olamayacak. Kurum müdürü olmak için ayrıca mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek eğitimlerden geçerek başarılı olma ve öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikası alma şartı da getirildi.
Yönetmelikte yer alan kurucu, kurucu temsilcisi, müdür, müdür yardımcıları ve görevlendirilecek tüm personelde devlet memuru olmak için aranan belli suçlardan mahkum edilmemiş olmanın yanı sıra terör örgütlerine veya millî güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya irtibatı olmama şartı da aranacak.
4 KURUM TÜRÜNDE HİZMET VERECEK
Barınma hizmeti verecek kurumlardan ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine sadece öğrenci yurtlarında, ortaöğrenim öğrencilerine ise öğrenci yurt ve pansiyonlarında barınma hizmeti sunulmasını öngören yönetmelik, yükseköğrenim öğrencileri için yurt, pansiyon, stüdyo daire ve apart şeklinde 4 kurum türünde de hizmet verilebilmesini hüküm altına aldı.
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğrenim öğrencilerine hizmet verecek kurumlar müstakil binalarda, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verecek kurumlar ise bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilecek. Düzenlemeye göre, öğrenci yurtları en az 40, öğrenci pansiyonları en az 30, öğrenci apartları ile öğrenci stüdyo daireleri ise en az 10 öğrenci kontenjanı ile açılabilecek.
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az 3, en fazla 6, yükseköğrenim öğrencilerine hizmeti verecek öğrenci yurt ve pansiyonlarında yatakhaneler en az 1 veya 3, en çok 6, öğrenci apartları en az 1 veya 3, en çok 6, öğrenci stüdyo daireleri ise 1 veya 3 öğrenci barınacak şekilde düzenlenecek.
ALKOLLÜ İÇKİ SATILAN YERLERE EN AZ 100 METRE UZAKLIK
Yönetmelikte yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren kurumlar da dahil yurt ve pansiyonlarda açık veya kapalı alkollü içki satılan yerlere en az 100 metre uzaklıkta bulunma şartı getirildi. Apart ve stüdyo daireler için ise bu gibi yerlerle aynı binada bulunmamak yeterli görüldü. Tüm kurumların bina ve bahçelerinde baz istasyonları bulunması da yine yeni düzenlemede yasaklandı.
Yönetmelikte aynı zamanda bina güvenliği noktasında da oldukça hassas ve sıkı kurallar öngörüldü. Buna göre, barınma hizmeti verecek kurum binaları her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlara kontrol ettirilecek.
Yeni düzenlemeye göre, öğrenci barınma hizmeti verecek binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamayacak. Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının, acil çıkış kapılarının, ikaz ve otomatik söndürme sistemlerinin nitelikleri de yönetmelikte ayrıca detaylandırıldı.
'REHBER ÖĞRETMEN' ŞARTI
Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda, tespit edilen eksikliklerin öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda ise valilikçe kurumun faaliyeti geçici olarak durdurulabilecek. Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum binası tanıtılacak ve acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilecek. Ayrıca kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacak. Kurumlar öğrencilere, düzeylerine uygun olmak kaydıyla geçici barınma hizmeti de sunabilecek.
Personele ilişkin önemli düzenlemelere de yer veren yönetmeliğe göre, kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kurumlarda ise erkek yönetici ve personel görevlendirilebilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmenin görev yapması şartı getirildi.
Yeni düzenlemede, kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilmesi ihtiyari iken kurum kontenjanı 150 ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunluluk olacak.
YURT MÜDÜRLERİNE SERTİFİKA ZORUNLULUĞU
Yönetmeliğin geçici maddeleri gereğince ise mevcut özel öğrenci yurtlarında görev yapmakta olan personelin görevleri sürecek, müdürlerin görevlerinin devamı ise yönetmelikte öngörülen yönetici sertifikasını 1 Ağustos 2018 tarihine kadar almaları koşuluna bağlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, 26 Ağustos 2017 tarihine kadar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlıkça düzenlenecek, ancak her halükarda bu kurumların umuma açık yerlerle ilgili şartlar hariç olmak üzere binalarını 1 Ağustos 2019'a kadar yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirmeleri gerekecek.
Yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerden bir ay içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat etmeyenler valilikçe kapatılacak. Kurumlarla ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) oluşturulan e-Yurt Modülü kullanılacak.
Eğitim-İş: Devlet, kendi sorumluluğu altındaki çocukların eğitimini dernek veya cemaatlerin eline terk edemez
Eğitim-İş: Devlet, kendi sorumluluğu altındaki çocukların eğitimini dernek veya cemaatlerin eline terk edemez
EĞİTİM ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nca (Eğitim-İş), Resmi Gazete'de yayımlanan 'Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne tepki gösterilerek, "Bu değişiklikler, neredeyse tekke ve zaviyelerin geri getirilmesidir. Devlet, kendi sorumluluğu altındaki bu çocukların eğitimini, barınmasını, ihtiyaçlarını belirli amaçlara hizmet eden; çoğu dini esaslara göre eğitimi şekillendirmek isteyen, eğitimin laik yapısını yok etmeye çalışan bir kısım tarikatların, Cumhuriyet düşmanı vakıf, dernek veya cemaatlerin eline terk edemez" denildi.
Eğitim-İş Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği' ile tarikat ve cemaat evlerine yasal statü kazandırılacağı savunuldu.
"MEB, BU DEĞİŞİKLİKLE İSTEDİĞİ TARİKAT/CEMAAT İLE AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ KURABİLECEK"
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle üçüncü şahısların yurt açmasının önünün açıldığı ileri sürülerek, bazı maddelere ilişkin eleştiriler şöyle sıralandı:
"Çocuk istismarı haberlerinin eksik olmadığı ülkemizde, bugün itibariyle AKP skandal bir uygulamaya daha imza atmıştır. Kendini savunamayacak yaşta olan ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt açma hizmeti sadece devletin sorumluluğuyken, bugün hayata geçirilen değişiklikle üçüncü şahısların yurt açmasının önü açılmıştır. 06/05/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, madde madde şu vahim içeriğe sahiptir:
1-Gerçek ve tüzel kişilere Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Ortaöğretim ve Yükseköğretim düzeyinde yurt, pansiyon, apart, stüdyo daire açma hakkı getirilmiştir.
Bu madde, daha Karaman skandalının utancı sıcakken, ufacık yavrularımızı zulme ve cinsel istismara açık hale getirecektir!
2-Özel yurtların açılması için en az 40, pansiyon için 30, apart ve stüdyo daire için 10 öğrenci şartı getirilmiştir.
Bu madde ile her önüne gelen, hatta bir daire tutan herkes, orayı ufak bir yurt olarak kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Fethullah Gülen'e defalarca 'Bizim de ablalarımız var' diye çıkıştığı hatırlanacak olursa, bu maddenin AKP'nin kendi ışık evlerini yasallaştırma hamlesi olduğu görülecektir.
3-Kurumlarda geçici barınma adı altında ortaöğretim kurumlarında yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim yurtlarında ortaöğretim öğrencilerinin barınmalarına izin verilmiştir.
Bu madde kesinlikle pedagojiye aykırıdır. Kendini savunamayacak yaşta çocukların, kendisinden büyük ve fiziken daha kuvvetli çocuklarla barınmasının önünü açmak, yaşanacak yeni skandallara davetiye çıkarmaktır!
4-Kurumların denetimi İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürünün başkanlığında Şube Müdürü ve resmi Ortaöğretim kurumu müdürü tarafından yapılacaktır. Teftiş Kurulunun (Müfettişlerin) denetim yetkisi saklı tutulmuştur.
Bu madde devletin hesap sorabilme ve hesap verebilme ilkelerine aykırıdır. Maarif Müfettişlerinin denetlemediği kurumlarda siyasi yandaşlık ön plana çıkacak, istismar vakalarının üzeri daha kolay örtülecektir. Mevcut haliyle bile denetimsizlik skandallarıyla gündeme gelen MEB, bu değişiklikle istediği tarikat/cemaat ile ahbap-çavuş ilişkisi kurabilecektir."
"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR YOLA GİRİLMEK ÜZEREDİR"
Karaman, Aladağ ve İzmir'de yaşanan olayların hatırlatıldığı açıklama, şöyle sürdürüldü: "Bu değişiklikler, neredeyse tekke ve zaviyelerin geri getirilmesidir. Eğitim-İş olarak uyarıyoruz: Telafisi mümkün olmayan bir yola girilmek üzeredir. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitim düzeyindeki öğrencilerin sadece yüzde 1'ine, yükseköğretim düzeyinde ise sadece %14'üne barınma hizmeti verebilmektedir. Oysa ortaokul düzeyinde açılacak yurtlar mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletilmelidir. Karaman'da, Aladağ'da, İzmir'de yaşanan olaylar tüm kamuoyunun vicdanını sızlatmışken, ortaokul düzeyinde özel teşebbüse yurt açma yetkisi verilmesi kabul edilemez. Karaman'da, Aladağ'da yaşanan sorunların temel nedeni devletin öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaması, sözüm ona yoksul aile çocuklarına yardım amaçlı kurulduğu iddia edilen; ancak daha çok siyasi ve dini istismar etmek üzere faaliyet gösteren bazı dernek ve vakıfların, öğrencilere yardım adı altında yurtlar açarak, buralarda öğrencileri, kendi amaçları doğrultusunda yetiştirmek istemelerinin sonucudur. Aladağ'da ve Karaman'da yaşanan acı olaylardan ders almayan başta Mili Eğitim Bakanlığı yetkilileri olmak üzere tüm devlet yetkililerine hatırlatmak istiyoruz: Devlet, 18 milyondan fazla çocuğun eğitiminden, onurlu, düzgün bir yaşam sürmesinden, sağlıklı, huzurlu, dengeli bir yaşam içerisinde çağdaş, insani ve evrensel değerlere bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesinden sorumludur.
Devlet, kendi sorumluluğu altındaki bu çocukların eğitimini, barınmasını, ihtiyaçlarını belirli amaçlara hizmet eden; çoğu dini esaslara göre eğitimi şekillendirmek isteyen, eğitimin laik yapısını yok etmeye çalışan bir kısım tarikatların, Cumhuriyet düşmanı vakıf, dernek veya cemaatlerin eline terk edemez. Eğitim-İş olarak çocuklarımızın eğitim hakkı başta olmak üzere en temel haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele etmeye; çocuk istismarını, taciz ve tecavüzü meşrulaştıran yasalara karşı durmaya devam edeceğiz"

06 May 2017 - 17:34 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.750.398 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket İlerleyen hayatınızda memleketinize (köyünüze) yerleşmek gibi bir planınız var mı?