Sakarya'da mülteciler için dikkat çeken rakam

Şehir protokolü SATSO'da mültecilerle ilgili kritik öneme sahip bir toplantı gerçekleştirdi. Burada konuşan Göç İdaresi Müdür Vekili Hülya Korkmaz,"Sakarya'da 15 bin 824 kayıtlı yabancı var. Ülkemizden 290 bin kişi Suriye'ye döndü ancak bunların sadece 335'i Sakarya'dan" dedi

Haber Resmi
Haber Resmi
+11
Haber albümü için resme tıklayın

Mültecilerin Sakarya'daki durumu, eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve güvenlik ve pek çok alanda değerlendirildiği toplantı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Mültecilerle ilgili yaşanan sıkıntıların çözülmesi ve mülteci varlığının krizden fırsata çevrilerek beşeri sermaye anlamında değerlendirilmesinin ön plana çıkarıldığı çalıştayda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yetkileri çerçevesinde yaptıkları çalışmalar ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdiler

KATILANLAR

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mülteci Durum Tespit Toplantısına başta Sakarya ValisiAhmet Hamdi Nayir, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz,İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Keskin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş,İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hülya Korkut ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, SATSO Yönetim Kurulu veMeclis üyeleri,Sakarya Üniversitesi Akademisyenleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri iştirak etti.

Göç İdaresi Müdür Vekili Hülya Korkmaz ise İkamet izni sahipleri-koruma sahipleri-geçici koruma sahipleri olarak 3 çeşit mülteci bulunmaktadır. İlimizde koruma sahibi 11.235, ikametli 8.424, Geçici Koruma sahibi 15.824 kayıtlı yabancı bulunmaktadır. Sakarya yabancılar tarafından çok sevilmiş olarak gözükmekte ki, ülkemizden 290.000 kişi Suriye'ye döndü ve bunların sadece 335 kişisi Sakarya'dan ayrıldı." dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, mülteciler ile ilgili yaşanan sorunlar, durumun belirlenmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanmasına yönelik düzenlenen toplantının önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Odamızın 28 Meslek Komitesi, ve Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından ilimizdeki yabancı isçilerin iş piyasasına ve sosyal hayata entegre edilmesi amacıyla ilimizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli çalışmalar ve projelerin bir arada konuşulması, geliştirilmesi maksadıyla böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu.

2017 yılsonunda zorla yerinden edilen kişi sayısı en az 68,5 milyon kişi. Yani her 2 saniyede bir kişi, yani dünyadaki her 110 kişiden biri zorla yerinden ediliyor.

Sadece Ortadoğu'dan değil,Afganistan, Kırgızistan gibi bölgelerden de Türkiye'ye mülteci akını var. Şu anda Sakarya'daki mülteci sayısı 30 binlerde olduğu söylense de bu durum tespit toplantısında bilgilerimizi tazeleyeceğiz diye düşünüyorum. Göçmen ile mülteci ayrı kavramlar. Biz buradaSakarya'daki mültecileri konuşacağız.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iltica hukuku; Türkiye'de uluslararası koruma veya geçici koruma kaydıyla bulunan mülteci ve sığınmacıların hakları ve hizmetleri,

Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanını etkileyen hassas durumdaki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimiyle ilgili işleyişi, ayrımcılıkla mücadele konusu önyargılar, kalıp-yargılar ve ayrımcılık türleri üzerine istişare, mültecilerin hukuksal olarak istihdama kazandırılmasının önemi (ekonomik, sosyal ve psikolojik gerekliliği), çalışma izinleriyle ilgili bürokratik sorunlar, nitelik kazandırılması, ticaretteki durumlarının düzenlenmesi, kanun kapsamında sorumluluklar verilmesi, ticarette rekabet eşitsizliğine yol açan durumların giderilmesi ve benzeri konularda çok değerli katılımcılarımızla mantıklı/uygulanabilir adımlar bulup sorunun çözümünde ilerleyeceğimize inanıyorum."

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Mülteciler konusunda üçlü bir yapının mevcut olduğuna dikkat çekerek kavramların birbirinden net bir şekilde ayrılarak anlaşılması gerektiğini vurguladı. Vali Nayir konuşmasında "Bu konuda üçlü bir durum söz konusudur; bir uluslararası korumaya tabi olarak İlimizde bulunanlar, ülkemizde bulunanlar, iki geçici korumaya tabii olarak ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımız, üçüncüsü de ikamet izni dolayısıyla burada bulunanlar. Bu üç ayrı yapı içerisinde ülkemizde bulunan misafirlerimiz, ülkemiz için bazen bir risk olarak bazen de bir fırsat olarak ve çoğu zaman da speküle edilen hadiselerden biri olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama bugün geldiğimiz noktada durumun biraz zor olduğunu anlamak için böyle bir tespit toplantısına her ilin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Olay tek yönlü olmadığı gibi, güvenlik açısından ayrı bir mana ifade ederken, istihdam açısından ayrı bir öneme de sahiptir. Eğitim açısından, sağlık açısından, kamunun yürüttüğü hizmetlerden istifade edebilme açısından, insani değerler açısından farklı farklı manalar ifade ediyor. Bize bin yıllık vatan olmuş bu Anadolu toprakları, tarih boyunca da sürekli bu tür geçişlere kapı görevi görmüştür. Balkanlarda, Kafkaslarda ya da dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa, bir yandan sığınma yeri olarak Anadolu coğrafyasının görülmesinden memnunuz. Biz bu güzel medeniyeti, bir merhamet medeniyeti olarak görüyoruz. Bunun en güzel izahı, en güzel örneği de başı sıkışanların gelip dâhil olabileceği, sığınabileceği, omuzuna baş koyabileceği bir yer olarak görülmesidir. Bizler bundan şikâyetçi değiliz. Dünyanın yapamadığı şeyleri de biz yapıyoruz. İlimize yakışan misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamak, eğitim, sağlık gibi problemlerinin çözümüne katkı sağlamak ve onlara sahip çıkıp, İlimiz ekonomisine katkı sağlayacak şekilde faydalı halde tutmaktır. Onları bir dilenci pozisyonunda değil de, buradaki bir işini görebilecekleri materyaller ile becerilerini uygulayabilecekleri bir şekilde değerlendirmeliyiz." dedi.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz üniversite bünyesinde toplamda 572 yabancı uyruklu öğrencimiz var ve bunlar 51 farklı ülkeden. 157 Suriyeli, 71 Türkmenistanlı, 69 Azerbaycanlı, 23 Iraklı şeklindedir. Bu toplantıdan çıkacak sorunlara yönelik çözüm önerlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacağız."

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise "Türkiye önemli bir destinasyon ülkesi oldu. Göç anlamında bakıldığında, "Yaşam alanı açısında dünyanın gözdesi olarak tercih ediliyor. Bugün gelinen noktada Türkiye batıdan daha hızlı mülteci sorunu ile karşı karşıya kaldı.Dezavantaj olarak görülen bu sorunu avantaja çevirecek güçte bir ülkeyiz. 3500 civarı yabancı uyruklu öğrencimiz var ve bunların 500 kadarı Arapça konuşulan ülkelerin vatandaşlarından oluşmakta. Misafir öğrencilerden faydalanmaya özen gösteriyoruz. Misafir öğrencilerden faydalanma yönünde hem SATSO hem MÜSİAD ile birlikte Türkiye'ye örnek olacak ortak projeler yürütüyoruz.olarak, göç araştırmaları konusunda çalışmalarımız var." diyerek mülteciler ile ilgili sorunların çözümüne destek olacaklarını dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik yaptığı sunumda genel olarak şunları dile getirdi;"Ülkemizde 3 çeşit yabancı misafir bulunmaktadır. Koruma Altında Olanlar/ Legal Olarak Bulunanlar/Mülteci olarak bulunanlar. Mülteciler için de Türk vatandaşları ile aynı suç kuralları geçerlidir. Kaçak mültecileri ülkelerine geri yollamadan önce kimlik tespiti için geçen sürede onların barınmasını sağlamak sorun teşkil ediyor. Bu anlamda Göç Merkezi kurulması fayda sağlayacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da eğitim faaliyetleri ile ilgili yaptığı konuşmada "Yabancıları Okullaştırmada oranımız %75. Karaman'da geçici öğretim kurumu açıldı. Ancak burada yabancılar birlikte okudukları için dil öğrenmeleri çok sorun oluyordu. Biz de farklı okullara dağıttık. Sakarya'da 850 okuldan, 350 tanesinde mülteci öğrenci var. Sadece öğrencilere değil, velilere de kurslar veriyoruz. PİCTES Projesi kapsamında çalışmalar yürütüyoruz." dedi

SGK İl Müdürü-Erhan Çavuş ise mültecilere yönelik sağlık hizmetlerinin sunulması ve istihdama katılmalarına yönelik iki tür hizmet verdiklerini belirterek"Mültecilerin kayıt dışı olarak çalışmaları sorun yaratıyor. Mültecilere yapılan yardımları bir sistemde kayıt etmemiz ve bunu bütün şehrin kurumlarının görmesi gerekiyor. Her kurum aynı mülteciye birbirinden habersiz yardım yapabiliyorlar. Ucuz iş gücü olarak görüldüğü için emek yoğun sektörlerde çok çalıştırılıyor olması bir sıkıntıdır. Kayıt dışı çalıştıran çalışma izinlerinin yerelden kolay bir şekilde verilmesi çözüme katkı sağlayacaktır. Halktaki yanlış algının düzeltilmesi konusunda bilgilendirme faaliyetleri önemlidir" dedi

Sakarya İş-Kur Müdür Yardımcısı Hüseyin Keskin de Mülteci vatandaşlara mevsimlik işçilikte verilen çalışma muafiyetini izninin diğer meslek kolları için de verilmesi gerektiğini belirterek kayıt dışı çalışmaların kayıt altına alınması gerektiğini vurguladı. Keskin, "Muafiyetler verildiği taktirde kayıt dışı çalışma konusunda önemli bir azalma olacaktır. Kurum olarak iş ve destek danışmanlığı hizmetlerini ayrım yapmadan veriyoruz. 194 kişiyi işe yerleştirdik." dedi

SAÜ ve TOBB İl Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Akbıyık moderatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri değerlendirme ve yol haritası adına önerilerde bulunurken, toplantı tespit ve çözüm önerilerinin sunulmasının ardından sona erdi. Toplantı ile ilgili sonuç raporu hazırlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verildi.

14 Şubat 2019 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.971.194 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11

bidost - Adapazarı Nuh'un gemisidir. Kafkaslardan, Balkanlardan ve Karadeniz coğrafyasından Göç eden GÖÇMEN'lerin kurduğu bir şehirdir. Şimdi burada Suriye'liler hakkında ileri geri sallayanlar dedelerinin de bir zamanlar GÖÇMEN olduğunu unutmuşa benziyorlar. En insaf biraz vicdan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
10

Yasemin - Gidecek bir yer kaldımı ki gidelim

İmkanımız onlara tanılanın yüzde 90 yok

1.492 tl emekli maaş iki okuyan çocuk

Otobüste yolda okulda binada

Hastanede bankada

Heryerdeler

Pervasızca yüksek sesle

En rahat şekilde hareketle

Benim ülkemde beni umursamayan

Haddini edebini bilmeyenlerin içinde olmayan yer benim be ailemin yaşam şartları ile nerdesin yaşanır

300.000 bin tl veriyor

210.000 değeri olan eve ödeyip alıyorlar

Ben 16 senede oturduğum evi borç ve kredi ile alabildim şimdi terk etmiyorum

Neyi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
09

Kıralcıplak - Harika beşeri sermaye...tepe tepe kullanın. Bulgar Türkleri 6 ayda bir ülkede ikamet etmek için para ödüyor. Bunlar bedava yan gel osman. Üste para... Yeter ki gitmesinler. Peh.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
08

Sürisavar - HERŞEY İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPMAYI BİLİYORUZ BUNLAR İÇİNDE YÜRÜYELİM BULAR İÇİNDE SESİMİZİ DUYURALIM YOKSA KENDİ ŞEHİRİMİZDE BİZ mülteci OLACAZ...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
07

doğrucu - o toplantıya katılan hangi büyüğümüzün komşusu suriyeli?

tabi ki hiçbirinin. bu durumda konuşmak kolay tabi.

diyecek bi şey yok. vatandaş çekiyor çileyi. bürokratlar sürüyor sefayı. iktidara yaranmak için de sorun yok diyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
06

laluna - mülteci sözleşmesi, kanunu her neyse Türkiye bu anlaşmadan derhal çıkmalıdır.Yoksa bunların devamı gelecek sadece Suriye de değil; Afrika dan ,Orta Asya dan ...hepimiz şahidiz Allah aşkına yapılmak istenen nedir?yetkililer bir rapor sunsun cumhurbaşkanına ...sırf bu yüzden üç seçimdir AKP ye oy vermiyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
05

mömömö - bu işe bi çözüm bulmazsanız başımıza iş açacaklar. 1 tane suriye li kalmasın hepsini gönderin. yoksa Sakarya halkı gönderir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
04

Hakan - Baştan sona kadar okudum. 35.000 mültecinin Maalesef ülkelerine geri gönderilmeleri ile ilgili bir cümle göremedim. Hangi partiden olduğumuz önemli değil biraz gerçekçi düşünmek gerek bunlar ülkemizin geleceği için çok büyük bir tehlike. Çoğu işsiz güçsüz serseri birer mayın. Acilen ilk olarak 18-50 yaş arası erkekler güvenli bölgelere yerleştirilmeli dir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
02

Sıkı(yorum) - Eli ayağı tutan gençleri asker yapın ülkeleri için sınırda görev yapsın. Benim askerime zarar zeval gelmesini istemiyorum. Bütün gün spor salonlarında, sokaklarda dana gibi dolanıyorlar. Misafirliğin kısası makbuldür hükümet biran önce yerlerini yurtlarını ayarlayıp göndersin. Bu süre içinde de misafir oldukları hatırlatılsın ona göre davransınlar. Çok pis ve gürültücüler. Her yeri geldikleri yere benzetiyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54
01

HAFIZ - Adam gibi duranlara lafımız yok zaten zor bir süreçten geçiyorlar, ama buraya gelip 5-10 kişilik gruplaştıklarında pervasız ve ahlaksızlaşıyorlar. Saygıyı yitiriyorlar. Çevreye duyarlı değiller. Bu onların fıtratında olsa da bizim tahammülümüz de bir yere kadar. Artık sayı düşürülmeli yaşadıkları yere göre tehlikeli bir durumda olmayan bölgedeki insanlar yurtlarına dönmeli veya gönderilmeli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:54


Anket Sakarya'daki sağlık hizmetlerini yeterli buluyor musunuz ?