FETÖ nasıl bir örgüt? Sakarya'daki iddianameden...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Sakarya ayağıyla ilgili hazırlanan çatı iddianamede örgüt tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.

İddianamede hain örgütün FETÖ'nün Türkiye ve dünya genelindeki yapılanması ele alınıyor.

İşte Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ilgili bölümü:

1. Örgütün İsimlendirilmesi ve Örgüt Lideri

FETÖ "tek kişiyi kutsal, insanüstü, yarı Tanrı gibi görüp onu muhterem sayarak iman ettiği için" lideri Fetullah Gülen'in adı ile anılmıştır. Terör örgütü mensupları ve örgüt sempatizanları, kendilerini belirsiz şekilde "hizmet hareketi", "camia" ve nadiren ise "cemaat" olarak isimlendirmektedir. Örgütün özellikle belirlediği bu muğlâk ve anlamsız isimlendirmeleri, örgütün sahip olduğu "hayalet-karanlık" vasfını güçlendirmek, amacını gizlemek ve masum gösterilmesine yönelik bir algı çalışmasıdır.

Örgütün kurucusu, üyeleri tarafından; "kâinat imamı" "kutsal insan", "büyük efendi", "metafizik âlemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi", "muhterem", "hoca efendi" sıfatlarıyla ifade edilen Fetullah Gülen'dir.

FETÖ'de liderin verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavır kuvvetle ezilmekte, Gülen'in ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulanmaktadır.

Gülen'in doğum tarihi 27.04.1942 iken, nüfus kayıtlarında yılı 1941 olarak düzeltilmiştir. Gülen, sohbetlerinde doğum tarihini 11 Kasım 1938 olarak açıklamıştır. Bunun sebebi kendini Mehdi olarak görmesi olup Gülen, "Deccal" kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini kendisine doğum tarihi seçmiştir. Mehdi'nin ahir zamanda zuhur edeceğine inandığı için "Deccal öldü, Mehdi doğdu" inancından dolayı bunu iddia etmektedir.

İLK ÖNCE ORTA ASYA'YA AÇILDI

Doğum yeri ve memleketi olan Erzurum'da aldığı dini eğitim sonrasında, Gülen 1959 yılında vaiz olarak Edirne'de görev yapmaya başlamıştır. Gülen 1962 yılında, Komünizmle Mücadele Derneğinin Erzurum Şubesinin kurucuları arasında yer almıştır. Örgütün tarihsel seyri 70'lerin ilk yarısında başlamış ve bu tarihten itibaren Gülen'in çevresinde vaazlarından etkilenen bir sempatizan topluluğu oluşmaya başlamıştır. Örgüt, ülkede tarihsel kökleri bulunan Nurculuk (Osmanlı son dönemi modern İslamcı akımlarından) cereyanına yaslanarak meşruiyet sorununu çözmüştür.12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında serbest pazar ekonomisine geçilmesi, liberal politikaların uygulanması ile liberalizme uygun hoca profili olarak Gülen ve cemaati kendini göstermiştir. 1991 yılında Sovyet Rusya'nın dağılması ile Orta Asya'da ortaya çıkan Türkî Cumhuriyetlere giriş için elverişli bir ortam bulmuştur.

DİNİ BİR YAPILANMADAN ÇOK UZAK

2. Fethullahçı Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütünün Terminolojisi
Örgüt, kendince bir terminoloji geliştirmiştir. Bazı kavramlar örgütü anlamak için izaha muhtaçtır.
a-) Cemaat, Camia, Hizmet Hareketi; Fetullah Gülen, örgütü ve cemaati, hiç bir sıfatı veya isimi kullanmayı tercih etmemektedir. Bu grup kamuoyunda, Fethullahçılar, Fethullah Gülen Cemaati, Camia, Hizmet hareketi şeklinde isimlendirilmektedir.

Fetullah Gülen Cemaati, kendilerine eskiden "cemaat" derken yakın dönemde "camia", "hizmet hareketi" gibi muğlak isim olmayan ve kendilerini sempatik göstermeye çalışan bazı ibareler kullanmaktadır. Bu ifadeler karanlık bir amacın karanlık ilişkilerinin muğlak ifadesidir. Bir bakıma bu örgütlenme gerçekte isimsiz bir örgütlenmedir.

"Cemaat", Fetullah Gülen tarafından 1965 yılından itibaren oluşturulmaya başlanıp 1971 askeri muhtırası sonrası müstakil kimlik kazanıp dini, ekonomik, sosyal, siyasi örgütlenmenin adıdır. Bu teşkilat içerisindeki kişiler kendilerini, "Camia" veya "hizmet hareketi" olarak ta adlandırmaktadırlar.

Hizmet hareketi, muğlak bir ifadedir. Hareketin ne hizmeti yaptığını ifade etmemektedir. Dileyen dilediği gibi bu ifadeyi kullanabilir.Hizmet hareketi ifadesi ile algı yönetimi kurgusu, amacın gizlenmesi, masum gösterilmesi çalışması hemen sezilmektedir. Fethullah Gülen ve örgütleri dini bir hizmetin yapılmasından oldukça uzaktır. Hiçbir düşünce hem kendisini ve ilkelerini inkâr eden hem de hizmet ettiğini iddia eden örgütler üzerinden isimlendirilemez. Bu bakımdan artık suç ve terör örgütüne dönüşen bu yapının yararlı değil zararlı hizmetlerinden bahsedilebilir.

PARALEL YAPILANMAYI HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEDİ
b-) Fetullahçı Terör Örgütü (ya da) Paralel (Devlet) Yapılanması Örgütü;
Demokratik Hukuk Devletinin özelliklerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş en geniş ve en büyük katılımlı silahlı terör örgütlenmesidir. Amaçlarını gerçekleştirmek için silahlı terör örgütlerini kullanabilen-kiralayan, devletin silahlı unsurlarını emelleri için kullanabilen, devlet kademelerindeki silahlı güçler aracılığı ile operasyonel sonuçlar elde edebilen bir örgütlenmedir. Cemaatin saf, samimi, masum tarafı ile derin, mücrim ve kirli tarafı arasındaki kesin sınır çizgileri net bir biçimde ortaya koymak kolay olmadığından kirli, derin ve kötü olan tarafı paralel yapılanma şeklinde ifade edilmiştir. Cemaat hiç bir zaman paralel yapılanmayı kabul etmemiş ve içinde böyle bir yapılanma olmadığını iddia etmiştir. Cemaat bu tutumu ile paralel devlet yapılanması örgütü ile cemaatin mensuplarının ayrımını bu tutumu nedeniyle oldukça güçleştirilmiştir. Şu halde birbirine geçmiş "cemaat" ve "terör paralel yapılanması" olmak üzere iki farklı sosyolojik vakıa bulunmaktadır.Gülen Cemaatine bağlı herkes paralel yapının içinde ve onun bir üyesi değildir. Buna karşılık camia, paralel terörist üst yapı tarafından yönlendirilip yönetilmektedir.

MAHREM YERLERTSK, EMNİYET, MİT
Fetullahçı Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütünün Terminolojisi
c-) Mahrem Yerler;
Örgüt dilinde Askeri Harp Okulları, GATA, bütün TSK, Polis Kolejleri, Adalet Akademisi, Yargı Kurumları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatını ve bazı özel kurumları (TİB, ÖSYM, Tübitak) ifade eder. Özel mahrem yerler ise silah bulunduran TSK, Emniyet, MİT'tir.

d-) Mahrem Hizmet; Mahrem yer sayılan devletin en önemli kurumlarında örgütün kendi hesabına yürüttüğü hizmete verilen isimdir. Mahrem hizmet örgüt adına kurumlarda kadrolaşma, abinin veya imamın emrine göre organize hareket etme ve örgüt amacına yönelik verilen görevleri ifa etmektir.

e-) İmam; Örgütün sorumlu yöneticisi olan erkek kişiyi ifade eder. Din bilgisine sahip olması aranmaz. Hiyerarşi içerisinde yer alan örgütün yöneticisi ve raporları toplayan emirleri veren kişidir. Kainat İmamı, Kıta İmamı, Ülke İmamı, Bölge İmamı, Şehir İmamı, Semt ve Mahalle İmamı, Kurum İmamı, gibi bir çok değişik pozisyonu vardır.

YALANSÖYLEMEKTEDBİRDENMİŞ!
f-) Tedbir;
Fetullah Gülen soruşturma ve takibata uğramamak ve zarar görmemek için kendince bir görüş geliştirerek; yalan söylemeyi, inandığı ve olduğundan farklı görünmeyi, yaptığı bir işi başkasına yüklemeyi, dini emir ve yasaklarla kendini bağlı saymamayı, hukuku dolanmayı, ahlaki kural kabul etmemeyi, çevresine öğreterek adına tedbir (takiyye) demiştir. Ona göre, örgüte/cemaate zarar gelmemesi için yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, suç işlemek, dinen haram sayılan içki, kumar, fuhuş gibi günahları işlemek mubahtır. Onun verdiği emre göre "gerekirse Allah'ı bile inkar etmek (haşa)" mümkündür. Kısaca örgütün işlediği her günah veya kusurun, ayıbın, suçun kılıfına tedbir denilmektedir.

g-) Işık Evi: Örgütün "hücre evi" ışık evleridir. Işık evleri, örgüte taban kazandırmak, yardım toplamak, çevreye hakim olmak, zeki beyinleri işleyerek Altın Nesil oluşturmak için kurulmaktadır.

h-) Hususi evler; Büyükşehirlerde askeri ve polis okullarının bulunduğu ve bu hizmetlere yönelik hizmetlerin takip ve organize edildiği evlerdir. Mahrem hizmetlerin icra edildiği evlerdir.

i-) Hücre tipi yapılanma: Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı birimdir.Hiç bir hücre diğer bir hücreden haberdar değildir. Bu örgütlenme modelinin geliştirilmesinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek deşifre olmamalarını temin etmek içindir.

KUTSAL HOCA PAYI GÜLEN'İN
j-) Himmet;
Örgütün finansmanı için toplanan gerekli ekonomik kaynak elde etmeye verilen isimdir. Örgütün kestiği vergidir. Kamu görevlileri maaşının bekar ise %15-20, evli ise %10'unu himmet olarak ödemek zorundadır. Bu asgari tutardır ve himmetin üst sınırı yoktur. Dileyen dilediği kadar mesela maaşının tamamını himmet olarak verebilmektedir. Değişik şekillerde alınmaktadır; Örgütün bedelsiz çalıştırması suretiyle emekten himmet (askerlik ödevi yerine), para toplayarak gelir elde etmesi suretiyle paradan himmet (vergi ödevi niteliğinde), yüklü ödeme alarak gelirden himmet (vergi benzeri), evlenme ve aile kurmayı geriye atarak örgüte çalışarak eşten himmet olmak üzere örgüte kaynak sağlanmaktır.

k-) Kutsal Hoca Payı; Himmet olarak toplanan paranın %15'i Fetullah Gülen'in kutsal payı olarak ona yollanmaktadır. ABD ülkesindeki ona bağlı bir okul kuruluş vakıf parayı alıp örgütün merkez giderlerine harcamakta, kalanı ise Fetullah Gülen'in ve imamların şahsi servetine dönüşmektedir.

l-) İstişare; Bir iş yapılmadan önce örgütün ilgili abisinin veya ablasının emrinde toplanıp karar verme ve icraya geçmek için yapılan örgütsel toplantıdır. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık belli periyotta rutin yapılan cemaat hücre evi toplantısıdır. Üst yöneticilerden gelen emirlerin uygulanması için bir araya toplanmaya verilen isimdir.

m-) Tart; Emre uymamak, itaat dışına çıkmak veya disipline başkaldırmak, verilen görevi yapmamak suretiyle diğer şekillerde ikaza rağmen bunda devam eden ve örgüte tekrar kazandırılması mümkün olmayacağı anlaşılan ve hain ilan edilen kişinin örgütten kovulmasıdır. Bu kişilere zecr tokadı vurulur, üzeri çizilenlerden olur, hayatının kalanı zehredilir.

n-) Şefkat Tokadı; Örgüte göre, kötü iş yapan (genellikle abi veya ablanın talimatına uymakta ihmal gösteren) kişinin tanrı tarafından bir kötülükle ikaz edilmesidir.

o-) Abi: Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusudur. Ev abisi, yalnızca evin idaresinden mesuldür. Abilik, cemaatte hocalık makamıdır. Hiyerarşiye göre üst tabaka belirler. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir.

p-) Ablalık; Abiliğe paralel olarak kadın ve kızlar için ablalık makamı vardır.

KAFALAMA YÖNTEMİ
r-) Sadakat Testi;
Örgüte kazandırılan ve örgüt amaçlarına göre eğitilen bir üyenin aldığı örgütsel narkozun tesiri altında kıvama geldiğini, davaya adanmışlığını ve yeterince örgüte bağlanıp bağlanmadığını abi veya ablanın sınaması, teste tabi tutmasıdır. Örgüt üyesi, liderine koşulsuz itaat ediyorsa,örgütün amacını benimsemişse, baskı ve tehdit altında tutulduğu zaman yeterince dirençli ise sadakat testini geçmektedir. Sadakta testi örgüte bağlılığı ölçmektedir.

s-) Kafalama; Örgütle organik bağı olmayan bir kişinin, şirin gözükerek kendine bağlaması, sempatizan hale getirmesi veya himmet vermeye razı hale getirilmesidir.

t-) Parlatma; Örgüt çok iyi reklam ve imaj yapıcıdır. İstediği kişilerin reklamını yapıp bu kişiler üzerinden kendisine nema sağlamaktadır. Buna örgüt terminolojisinde parlatma denir. Bir makama atanması için kişinin önceden hazırlanıp onun adına mükemmel özgeçmiş oluşturma, atamayı yapacak kişiler nezdinde üstün özelliklerini değişik kişiler eliyle yaptırma, basın yayında övgüler yapma, kurum içinde atama öncesi o kişi hakkında olumlu dedikodu çıkarma, nihayet atanması için her türlü tavassut girişimi parlatmanın değişik şekilleridir.

u-) Mahrem Toplantı; Örgütün ilgili biriminin çok gizli tutuğu ve üstten alınan bir emrin nasıl icra edileceğinin tespit edildiği ve görevlendirmelerin yapıldığı toplantılardır. Bu toplantıya örgüte çocukluğunda girenler katılabilir ama sonradan örgüte katılanlar alınmaz.

v-) Fetih, Fethetme, Fetih Okutma: Örgüt, kamu idarelerinde kadrolaşmaya fetih demektedir. Fetih okutma ise kamu idarelerine giriş için yapılan sınavlardan önce soruların elde edilerek öğrenci veya gençlere önce yemin ettirip daha sonra cevaplarıyla birlikte çözdürülerek sınavı kazanmasını sağlamaktır. FETÖ, devleti ve kamu idarelerini ele geçirilmesi gereken bir düşman kalesi gibi görmektedir. Kadrolaşmayı ise fetih hareketi olarak kabul etmektedir.

y-) Altın Nesil: Fetullahçı öğretiyi benimseyen, örgüte ve öndere sadakatle itaat eden ve bu örgütün içinde yer alan kişilerin genel adıdır. Beklenen nesil, kutsiler ordusu, muhabbet fedaileri, gönül erleri, ışık süvarileri olarak da ifade edilmektedir. Cemaatin diğer adıdır. F. Gülen bir elinde bilgisayar bir elinde Kur'an olan nesil şeklinde ifade etmektedir.

ABİYE İTAAT ETMEK MECBURİDİR
3. Örgütün Yapısı ve İşleyişi

Örgütün sorumlu yöneticisi imamdır. İmamın din bilgisine sahip olması aranmaz. Hiyerarşi içerisinde yer alan örgütün yöneticisi ve raporları toplayan emirleri veren kişidir. Kâinat imamı, kıta imamı, ülke imamı, bölge imamı, şehir imamı, semt ve mahalle imamı, kurum imamı gibi birçok değişik pozisyonu vardır.
Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusu erkekler için "abi", kadınlar için "abla"dır. Abilik, örgütte hocalık makamıdır. Hiyerarşiye göre üst tabaka belirler. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir. Abinin görevine üst yapı son verir. Lider ve abilerin alttakiler tarafından seçimi söz konusu olamaz ve onaylamalarına da gerek yoktur. Abilik dokunulmazdır. Buna karşın kadınlar örgütün içerisinde hiç bir zaman üst düzey yönetici olamazlar.

Fetullah Gülen'in başlangıçta dini bir cemaat olarak kurduğu ve sonradan terör örgütüne dönüşen yapılanmanın içinde yer alanlar, çeşitlilik göstermektedir. Örgüte üyelik için kesin bir ölçüt yoktur. Toplumun her inanç kesiminden örgütün üyeleri vardır. Müslüman dindar insanların yanı sıra, örgüt işine gelen kullanılması mümkün herkesi bünyesine katmaktadır. Alevi, ateist gibi yapıya uzak gibi duran gruplardan, Yahudi, Hıristiyan dinine inananlardan da paralel yapılanma içerisinde yer alanlar bulunmaktadır. Bir başka ifade ile FETÖ'ye üyelik için dindar olmak veya inançlı olmak şartı aranmadığı gibi Müslüman olmak da gerekli değildir. Eğer kişi himmetini veriyorsa işlediği suçun veya günahın bir önemi yoktur. Meşru olmayan yollardan elde edilen kazançtan örgüte istenen pay verilmişse işlenen günahın, suçun üzeri örgüt tarafından organize olarak örtülmektedir.

EKONOMİK KAYNAKLARI GİZLİDİR

Fetullah Terör örgütü, sis bulutu arkasında gizlidir. Bütün örgüt yöneticileri ve üyeleri, her konuda mütemadiyen tedbir uygular. Örgütün üye sayısı, amacı, ekonomik kaynakları milletten ve devletten gizlidir. Örgütün bütün işlemleri gizli yürütülür. Örgüt lideri, genel olarak emirlerini gizli verir. Örgütün nihai maksadı gizlidir. Örgüt üyeleri, istihbarat ve kişilerin mahrem bilgilerini toplamayı severler. Bu teşkilat gizli yaşamak her zaman korkmak, doğruyu söylememek, gerçeği inkar etmek üzerine kuruludur.

FETÖ, gizli, sinsi, kaypak, doğrusu olmayan, hakikati gizleyen bir grup insan topluluğudur. Örgüt, çok iyi reklam yapıcıdır. İstediği kişilerin reklamını yapıp imajını düzelterek bu kişiler üzerinden kendisine nema sağlamaktadır. Buna örgüt terminolojisinde "parlatma" denmektedir. Örgütün gizlenerek bilinmezliğe bürünmesinin bir sebebi de ilgi çekmektir.

Gülen, soruşturma ve takibata uğramamak ve zarar görmemek için; yalan söylemeyi, inandığı ve olduğundan farklı görünmeyi, yaptığı bir işi başkasına yüklemeyi, dini emir ve yasaklarla kendini bağlı saymamayı, hukuku dolanmayı, ahlaki kural kabul etmemeyi, örgüt üyelerine benimseterek adına tedbir (takiyye) demiştir.

FETÖ, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına dahi müdahale ederek şahısların kiminle evleneceğine karar vermektedir. Örgüt mensuplarının, abi veya ablanın önereceği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik yapması gerekmektedir. Öz, FETÖ mensubu şahsın evleneceği kişiyle ilgili olarak, görev yaptığı ya da ikamet ettiği yerden sorumlu FETÖ erkeklerin FETÖ mensubu olmayan kızlarla evlilik yapması engellenmiştir. Gerektiğinde aracılığıyla araştırmalar yapılarak olur alınmaktadır.

KATI ASKERİ DİSİPLİN VAR

Örgüt, kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı hücreler şeklinde yapılanmıştır. Hiç bir hücre diğer bir hücreden haberdar değildir. Bu örgütlenme modelinin geliştirilmesinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek deşifre olmamalarını temin etmektir.

Örgüt içinde katı bir askeri disiplin hâkimdir. Örgütün ve bizzat Gülen'in en çok önemsediği ve değer verdiği birim özel hizmet birimleridir. Örgütün bir nevi omurgasını oluşturan ve günümüz itibarı ile elde ettiği konumu kazandıran birimdir. Bu birim en geniş şekilde "yargı, emniyet, mülkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) , MİT ve Milli Eğitim" imamlarından oluşmaktadır. Örgüt, zamanla yeterli çoğunluğa ulaştığı için mülkiye ve milli eğitimi özel hizmet biriminden çıkarmıştır.

Silah kullanma eğitiminden geçirilen, silah ve zor kullanma yetkisine haiz ve silaha sahip örgüt mensubu personel, sahip olduğu silah ve zor kullanma yetkilerini FETÖ'deki hiyerarşik üstünden gelen emir doğrultusunda seferber etmeye hazır olacak şekilde bir ideolojik eğitimden geçirilmektedir. Bu durumu Fetullah Gülen, "hizmet insanı" başlığı altında "Cemaate bağlı kişinin azimli, kararlı ve hizmete karşı itaatkâr her şeyin sorumluluğunu alması gereken, darbe yediğinde azmi bozulmayan, yüksek rütbelere geldiğinde kendi rütbesi değil de hizmetin rütbesini ön planda tutan, hizmet içerisinde yapacağı görevlerin zor olabileceğine inanan ve bütün varlığını, canını, sevdiklerini hizmet için feda etmeye hazır olması"şeklinde açıklamaktadır.

Örgüt, 1971 yılından itibaren soruşturmalara konu olmuştur. Örgüt lideri Gülen, değişik defalar kısa süreli olmak üzere tutuklanmıştır. Ancak davaların üstünkörü yürütülmesinden dolayı ciddi neticeler alınamamıştır.

Öte yandan örgüt de yürütülen soruşturmaları akamete uğratmak amacıyla yoğun gayret sarf etmiştir. Bu bağlamda, emniyet ve yargı mensupları haksız baskılara maruz kalmışlardır. İletişimleri illegal bir biçimde kayda alınmıştır.

TÜM BİLGİLER GÜLEN'DE TOPLANIYOR

Bir terör örgütün varlığının kabul edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler arasında görev bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu örgütün ideolojisini savunan insanların olması gerekir. FETÖ'nün bir ideolojisi ve bu ideolojiye uygun insanların yetiştirildiği eğitim materyalleri bulunmaktadır. Örgüt mensuplarının hücresel bir şekilde birbirleriyle bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır.

Alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verilmekte, örgüt mensuplarının, kendilerine yeni örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni çocuk ve gençler örgüte alınmakta, eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına ilave edilmektedir. Örgütün eğitim malzemeleri, kitabı, bildirisi, ideolojisini anlatan belgeler, evraklar, dokümanları bulunmaktadır.

FETÖ'de diğer terör örgütleri gibi bir inanca dayanmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü, üyelerinin uğrunda zorluklarına katlanabildiği, fedakarlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir ideoloji sistemidir.

4. Örgüt Hiyeraşisi

Örgüt, Fetullah Gülen'i kainat imamı olarak en üst noktaya koymakta,bu durum hariciörgüt içinde hiyerarşi genel olarak dikey ve yatay yapılanma olmak üzere oluşturulmuştur.

a-) Örgüt Önderliği veya Kainat İmamlığı

Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hakim ve önder Fetullah Gülen olup örgüt içerisinde kainat imamı olarak görülmektedir. Yönetici, ilahi kıymet, muhterem, önder Fetullah Gülen, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı değildir. Fetullah Gülen ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallarıyla bağlı saymamaktadır. O, örgütünü ve kendini, devlet düzeninin içinde değil önünde ve üstünde görür. Söylediklerine aykırı hareket edebilir, onları değiştirebilir, her türlü yasağı kaldırabilir, yepyeni bir yasak getirebilir, daha da önemlisi kendini dini hükümleri değiştirebilir otorite olarak görmektedir.
Örgütü bilfiil ve bizzat idare eden Fetullah Gülen'dir. Diğer yöneticiler onun verdiği yetki ile onun adına görev yaparlar. Örgüt yukarıdan aşağıya doğru tekçi (monist) yapıda örgütlenmiştir. Örgütün kurucu ve baş önderi, "kainat imamı" "kutsal insan", "büyük efendi", "metafizik alemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi", "muhterem", "hoca efendi", sıfatlarıyla ifade edilen şüpheli Fetullah Gülen'dir.

Kainat imamlığı, örgütün her türlü işi ile ilgilenip üst karar veren temel ideolojik ve doktriner birimidir. Bütün işler örgütte kainat imamının talimatıyla yürümektedir. Örgüte kainat imamı her hafta sesini internet üzerinden duyurmaktadır. Örgütün kadrolarının topladığı bütün bilgi ve belgeler örgütü yöneten kişide toplanır.

ÖRGÜT GÜLEN'İ BÖYLE TANIYOR

İnsanüstü bir varlıktır. Bu insanüstü varlığın yarım bıraktığı yiyecek atığı veya suyu, içeceği bile olağanüstüdür. Örgüt üyeleri onun içtiği çay veya suyun artığını içmek için sıraya girer ve ona kutsiyet atfederler. Üstün meziyetlerle bezenmiş, yaratılmış, kimseye benzemez kişilik, (Hitler, Stalin vb.), liderlik kültüdür.

O peygamberler, evliyalar ve diğer din büyükleriyle mana aleminde bulaşan ve görüşen onlarla istişare eden bir kimsedir. Ev ve yurtlardaki dini olduğu söylenen sohbetlerde işlenen önemli temalardan biri budur. Bir kimse bu temaya iman etmediği müddetçe gerçek bir üye olamaz yada onların ifadesiyle iman etmiş sayılmaz. Tam bir teslimiyet için bu gerçek olarak kabul edilmelidir.
Örgüt, üyelerine onu bir Mehdi, Mesih veya Muhterem olarak tanıtmaktadırlar. Mehdi ve Mesih ahir zamanda ortaya çıkacağına inanılan üstün vasıflı insanlardır. Muhterem ise onu aziz göstermek ve hatırı sayılan saygı duyulan bir kimse olarak topluma sunmak için son yıllarda sıkça kullandıkları bir ifadedir.

Gerçekte o ne mehdi ne Mesih ve ne de muhteremdir. Kendisini iyi gizleyen bir terör örgütlenmesinin kurucusu ve yöneticisi iyi bir eğitim alamamış sıradan bir vaizden ibaret hiç bir insanüstü özelliği ve niteliği bulunmayan et ve kemikten ölümlü sıradan bir insandır. Örgüt üyelerinin inançlarının tersine ne kerameti ve nede olağanüstü bir kudreti vardır. Bütün bildiği ve keramet gibi gösterdiği, örgütün ona gizlice dinleyip sağladığı bilgilerden ibarettir. Dini çarpıtarak aktardığı bilgiler ise mantıksızdır ve günümüzün sorunlarını çözmekten uzaktır. Örgütü dışında hiç bir anlam ifade etmemektedir.

DİKEY VE YEDİ KATLI PİRAMİT YAPILANMA

b-) Dikey Yapılanma-Yedi Katlı Piramit; Kainat imamı inancı ve yedi katlı piramidal yapılanma İsmailiye Mezhebinin ve köken olarak Zerdüştlük Dininden alınmıştır. Zerdüştlük Dini ve ondan mülhem İsmaili Mezhebinde yedi kat gök gibi örgütlenmişlerdir. İsmailiye, sofilerini yedi dereceye ayırmıştır. Bu esasları aynen Fetullah Gülen de tatbik etmektedir. Gök ve uzayla ilgilenen ve birçok okul veya şirket ismini buradan seçen örgüt, benzer bir yedi derece takıntısı ile hareket ederek, mensuplarını Fetullah Gülen yedi tabakaya ayırmıştır. İsmailiye tarikatının piri yedinci derecede oturur ki bu mertebe Allah'tan doğrudan emir alan imamlık makamıdır. İmam helali haram ve haramı helal yapabilir. Ona mubah olmayan hiç bir şey yoktur. Bu esaslar aynen Fetullah Gülen'in örgütünde de geçerlidir.

FETÖ içinde hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır. Teslimiyet, hem örgüte, hem liderin emrine, ona atfen verilen göreve adanmışlıktır.

FETÖ, sivil toplumu kendi haline bırakmayıp, kendine hizmet eden bağlı kuruluşlara dönüştürmektedir. Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve bakanlıklar onun denetimine girip kolluk gücüne dönüşmektedir. Bu durumda devlete paralel şekilde dikey örgütlenen paralel yapılanma kayıtsız şartsız bir cemaat egemenliği oluşturmuştur. Egemenliği, örgütlenmeyi fiilen yöneten Fetullah Gülen kullanmaktadır. Örgütün insanlara egemenlik kurduğu bir alan sunup buna inandırması teşkilatlanmasını güçlendirmiştir.

Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanır. Kastlar arasında geçiş mümkündür ama dördüncü tabakadan sonrasını önder belirler. Aşırı bir kast sistemi geliştiren Fetullah Gülen cemaatinde de bağımlılık ve kademelenme en aşırı düzeydedir.

Birinci Kat; Halk tabakası: Cemaate iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların bir çoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olamayan örgüte bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimidir. Genellikle faaliyetlerden habersizdir. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur İslami duyarlılık ve din duygularıdır.

İkinci Kat; Sadık tabaka: Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden oluşan örgüte sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan düzenli aidat ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir. Bu tabakaya girebilmek için örgüt üyesi olmak gereklidir.

Üçüncü Kat; İdeolojik Örgütlenme Tabakası: Gayrı resmi faaliyetlerde görev alırlar. Örgütün ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır. Kaymakam, vali, şehir sorumluları, general, müfettişler, irşat ekipleri yer alır.

Dördüncü Kat; Teftiş Kontrol Tabakası: Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilemezler.

Beşinci Kat; Organize Eden ve Yürüten Tabaka: Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Fetullah Gülen atar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Örgüt içinden bir evlilik yapanlar buraya yükselebilir.

Altıncı Kat; Has tabaka, Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Örgüt içi görev değişiklikleri yapar, azillere bakar. Fetullah Gülen atar.

Yedinci Kat; (Kurmay Tabaka), Fetullah Gülen'e doğrudan bağlı atamasını yaptığı seçkin kesim, (Onyedi kişilik kurmaylardan oluşur) Bu tabakada yer alanlardan bazıları, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalın, Mehmet Ali Şengül,.

Yenihaber Gazetesi

10 May 2017 - 10:28 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.778.672 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

04

Fasa Fiso - Vallahı bır zamanlar trendi yuksek bır örgüttü fetocu olmayana onları sevmeyene öcü gibi bakarlardı hatta nefes almdırmazlardı biz küfür ederken birileri Muhterem Fethullah Gülen hazreti efendileri deyip milleti tövbeye davet ederlerdi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 10:28
03

Hacı Nuri - hacı osman adlı yorumcu soru çalmadınızmı adamlarınızı hükümeti yıkmak için yerlestirmedinizmi kurban paraları nerede fetö neden amarikanın kucağından kalkmıyor bas terörisler neden avrupanın kucağında 249 şehidin hesabını vereceksiniz allah belanızı inşallah vereck ülkeyi suriyeye çevirecektiniz allah reisi bu üikenin basından eksik etmesin insallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 10:28
02

zopa - fetullah ismini çıkar mahmut efendi yaz, menzilin abdulbakisini yaz ve 1. maddeyi bir daha oku. fark var mı düşün?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 10:28
01

Hacı Osman - Bir Türk dünyaya bedel, iki Türk birbirini yer. Yeni Türkiye tezi Parelel Tiyatrosuyla hayat buluyor...Yazık insanlar hasetlerinden, gözleri kör kulakları sağır. Anlatmak İstediğim Şey  ?O insanlardan yüzlercesini bizzat tanıdınız. Hangi birinde bir terör emaresi gördünüz?? Bir cevabınız var mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 10:28Anket İlerleyen hayatınızda memleketinize (köyünüze) yerleşmek gibi bir planınız var mı?