Büyükşehir belediye meclisi toplanıyor. İşte gündem

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, 8 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Önemli gündem maddelerinden oluşan Meclis Toplantısı, saat 14.00'da, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÜNDEMİ

1. 4/118 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/96 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince 14.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan, Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin hazırlanan Plan değişikliğine ilan askı süresince (28.01.2013 - 28.02.2013) yapılan 3 adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

2. 4/119 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Uzunçarşı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Atatürk Parkı ve çevresini kapsayan alan için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

3. 4/120 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/98 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 531 ada, 18 nolu parselin "Ticaret Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2013 tarih ve 2/27 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

4. 4/121 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/99 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait parselin "Resmi Kurum Alanı"ndan "Park Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2013 tarih ve 2/28 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

5. 4/122 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/113 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 57 - 114 - 117 ve 253 nolu parsellerin 112 Acil Çağrı Merkezi İdare binalarının yapılabilmesi için "Resmi Kurum Alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 3/42 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

6. 4/123 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 656 ada, 5 ve 38 nolu Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan parselleri ayıran 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak, E=1.00 ve Hmax=7.00 m. yapılaşma şartlarıyla, yollardan ve Konut Alanlarından 5'er m. Yeşil Alandan 3 m. çekme mesafeleriyle parsellerdeki Belediye Hizmet Alanlarının birleştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 3/39 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

7. 4/124 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 3/41 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

8. 4/125 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2259 ada, 121 nolu İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parselin yapılaşma şartlarında Emsal sabit kalarak Hmax=9.50 m'den Hmax=10.80 m.'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 3/43 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

9. 4/126 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2905 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 2905 ada, 1 nolu parselin "Merkezi İş Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 3/40 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

10. 4/127 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/105 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Evren Mahallesinde yeni açılan isimsiz sokaklara krokide gösterildiği şekilde 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 nolu numaraların verilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

11. 4/128 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/100 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Selahiye Köyü, 2365 ada, 47 nolu parselden kuzey-güney istikametinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04.02.2013 tarih ve 17 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

12. 4/129 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/110 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, G24C04B2C pafta, 746 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller üzerinde Uluslararası standartlarda Lojistik Depolama Tesisi yapılması düşünüldüğünden Emsal'in 0.50'den 0,60'a, Hmax yüksekliğinin 8.50 m.'den 12.50 m.'ye çıkartılması Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen mühendislik önlemlerinin alınması şartıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

13. 4/130 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/104 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.01.2013 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batıda Sakarya Nehri, doğu ve güneyde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleri ile sınırlanan bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresince (28.01.2013-28.02.2013) yapılan 12 adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

14. 4/131 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Maliye Hazinesi Mülkiyetindeki 22 I 4 pafta, 6867 nolu parselin 30.665,78 m²'lik kısmının İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) "Açık Hava Atış Poligonu Yeri" olarak kullanılmak üzere Resmi Kurum Alanı şeklinde planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

15. 4/132 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/103 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 95 ada, 59 nolu parselin Konut Alanında kalan kısmının İlköğretim Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

16. 4/133 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 51 L.III.A pafta, 1746 nolu parsellerden geçen 7.00 m,lik imar yolunun kaldırılarak M1 (Yolboyu) Ticaret Alanına ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

17. 4/134 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2013 tarih ve 2/72 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 - 197 ve 198 nolu parsellerden, 197 nolu parselin mevcut plandaki şekliyle Çocuk Bahçesi olarak kalması, 196 nolu parselin Konut Alanı'ndan Çocuk Bahçesi'ne, 198 nolu parselin de Çocuk Bahçesi'nden Konut Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 4 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

18. 4/135 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/111 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, 50 pafta, 4746 (eski 3657) nolu parselin kuzeyinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun, parselin kadastral sınırına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 07.03.2013 tarih ve 2013/09 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

19. 4/136 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2013 tarih ve 3/106 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2012 tarih ve 10/307 sayılı kararı ile 2013 Mali Yılı için uygulanmak üzere onaylanan ücret tarifesinde basit usulde vergilendirmeye tabi olan esnaflar için İlan Reklam Vergisinin esnafların gelirlerinin az olması ve geçim sıkıntısı çekmelerinden dolayı mevcut ücret olan 65,00 TL'nin Belediye Gelirleri Kanununun 15'inci maddesindeki en az ücret olan 20,00 TL'ye çekilmesi ve bu şekil ile ücret tarifesine işlenmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

20. 4/137 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1617 ada 1 nolu parselde bulunan"Ortaöğretim Alanı"na kuzeydoğusunda bulunan "Park Alanı"nın ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 28/03/2013 tarih ve 433 sayılı yazısı.

21. 4/138 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 27/03/2013 tarih ve 421 sayılı yazısı.

22. 4/139 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 395 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28/03/2013 tarih ve 435 sayılı yazısı.

23. 4/140 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığı'nın, 23/01/2013 tarih ve 474-495 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 799 ada 8 nolu parsel, 803 ve 820 nolu adaları ve 2254 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 29/03/2013 tarih ve 454 sayılı yazısı.

24. 4/141 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 632 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 04/03/2013 tarih ve 27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/03/2013 tarih ve 417 sayılı yazısı.

25. 4/142 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 552 - 553 -554 - 3814 - 17212 ve 17213 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 04/02/2013 tarih ve 14 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 02/04/2013 tarih ve 420 sayılı yazısı.

26. 4/143 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan sınırları içinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Notlarında bütünlük sağlamak amacıyla yapılan muhtelif konulardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin,Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 04/02/2013 tarih ve 16 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/03/2013 tarih ve 469 sayılı yazısı.

27. 4/144 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığının, 14/03/2013 tarih ve 493-1248 sayılı yazısı ile, "Ormanköy - Akyazı - Dokurcun - 4.Bölge Hudut Yolu"nun 10+777. km.'sinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce Akyazı Devlet Hastanesi önünde yapılmakta olan kavşağa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 27/03/2013 tarih ve 419 sayılı yazısı.

28. 4/145 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/03/2013 tarih ve 19 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/03/2013 tarih ve 418 sayılı yazısı.

29. 4/146 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 79 ada, 55 - 100 - 101 ve 102 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/03/2013 tarih ve 18 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/03/2013 tarih ve 425 sayılı yazısı.

30. 4/147 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 29-L-I-B pafta, 5588 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2013 tarih ve 13 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/03/2013 tarih ve 434 sayılı yazısı.

31. 4/148 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi Şeker Sokakta yapımı tamamlanan çocuk ve spor parkına "Barış MANÇO Parkı" ismi verilmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2013 tarih ve 3/44 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/03/2013 tarih ve 263 sayılı yazısı.

32. 4/149 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi 1648 nolu parselde bulunan parka" Şehit Piyade Uzman Çavuş Regaip ŞAHİN parkı" isminin verilmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2013 tarih ve 15 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/03/2013 tarih ve 262 sayılı yazısı.

33. 4/150 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün "Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği" Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2011tarih ve 11/537 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, günümüz şartlarında Büyükşehir Belediyemizin hizmet sahası genişlediğinden güncellenen yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 03/04/2013 tarih ve 75 sayılı yazısı.

34. 4/151 Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Akyazı ilçesi Kuzuluk Belediyesinin, İl Özel İdaresinden Valilik Makamı Oluru ile Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık alanı kapsayan 2009-AR-3 sayılı jeotermal kaynak arama ruhsatını Kamu kurumları tarafından değerlendirilmesi amacıyla meclis kararı ile Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devrine karar verilmiş olup, ilgili alanın 5216/18-g maddesine göre Belediyemiz adına bedelsiz olarak devir alınması ile ilgili düzenlenecek protokol, diğer iş ve işlemlere ait evrakların Büyükşehir Belediye Başkanınca imzalanması hususu ve ayrıca; 5393/18-b maddesi 5216/7-r maddesi ve 2560 sayılı İSKİ Kanununun 2. maddesinin a ve d bentleri gereğince ilgili alandaki iş ve işlemlerin SASKİ tarafından yapılabilmesi hususuna ilişkin 02/04/2013 tarih ve 31 sayılı yazısı.

35. 4/152 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 961 ada, 8 nolu (8.436,22 m2) parselin 3.000,00 m2'lik kısmı Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsisi yapılmış olup, tahsisi yapılan alan içerisinde kalan mevcut trafonun mülkiyeti Belediyemize ait 1272 ada, 8 nolu parsele taşınması gerektiğinden, SEDAŞ'ın 07/09/2012 tarih ve 011726 sayılı yazısındaki talebi doğrultusunda Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 1272 ada, 8 nolu parselin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 15/03/2013 tarih ve 374 sayılı yazısı.

36. 4/153 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İmar planlarında dini tesis alanında kalan Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1703 ada, 6 nolu 2209,61 m2.lik parseldeki belediyemize ait hissenin (1156,32 m2) plandaki amacı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı adına devrinin yapılabilmesi için bedelsiz olarak Hazine adına devredilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 22/03/2013 tarih ve 454 sayılı yazısı.

37. 4/154 Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere, makine parkında bulunmayan 1 adet levha direk dikim aracının satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin b fıkrasına göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/03/2013 tarih ve 553 sayılı yazısı.

38. 4/155 Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği 8. Maddesi ğ fıkrasında "ihtiyaç halinde özürlülerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezleri gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak" denildiğinden 5393 sayıl Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğünde toplu taşıma araçlarını kullanamayan özürlü vatandaşlarımızın taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Liftli minibüs alınmasına ilişkin 29/03/2013 tarih ve 45 sayılı yazısı.

39. 4/156 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 68. maddeleri gereği, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere "Bitüm Alımı işi" ile ilgili İller Bankası Genel Müdürlüğünden 60 ay (5 yıl) vadeli 3.000.000,00.-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/04/2013 tarih ve 165 sayılı yazısı.

40. 4/157 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 68. maddeleri gereği, Belediyemizin piyasa borçlarının ödemesinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce hesaplanarak 5779 sayılı kanun gereği Genel Bütçe Vergi Gelirleri olarak tahakkuk ettirilen paylarımız temlik verilerek, yurtiçi bankalardan 36 ay (3 Yıl) vadeli nakdi veya gayri nakdi akreditif dahil toplam 1.400.000,00.-TL'lik her türlü (nakdi veya gayri nakdi) kredinin alınması hususunda karar istemi 02/04/2013 tarih ve 167 sayılı yazısı.

41. 4/158 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den yatırımları için kullanacağı 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için "Belediyemizin yasal paylarının garantör" olarak gösterilmesine dair daha önce alınan 11/06/2012 tarih ve 6/205 sayılı meclis kararının güncellenmesi hususunda her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/04/2013 tarih ve 166 sayılı yazısı.

42. 4/159 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/01/2013 tarih ve 2 nolu genelgesi gereği, Büyükşehir Belediyemizde çalıştırılacak listede unvanları belirtilen personelin sözleşme ücretlerinin unvan bazında 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK'nin ek 9. maddesinin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 21/03/2013 tarih ve 542 sayılı yazısı.

43. 4/160 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına ilişkin Esaslar" dahilinde Büyükşehir Belediyesinde mevcut boş bulunan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelin (II sayılı) onaylanmasına ilişkin 03/04/2013 tarih ve 600 sayılı yazısı.

44. 4/161 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15.maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 01/04/2013 tarih ve 306 sayılı yazısı.

45. 4/162 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16'ncı maddesi; "Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur" denmektedir. Bu maddeye istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine ilişkin 01/04/2013 tarih ve 305 sayılı yazısı.

46. 4/163 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik Mali Analiz Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 18/03/2013 tarih ve 60 sayılı yazısı.

07 Nisan 2013 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.000.216 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Sakarya'da eğitim kalitesini yeterli buluyor musunuz ?