Yeni eğitim dönemi mesajları...

2016-2017 yeni eğitim dönemi bugünden itibaren başladı. şehir protokolü de yeni dönemle ilgili başarı mesajları yayımladı.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer

Eğitim, tüm Dünya milletlerinin kendi tarihlerine ve geleceklerine armağan edeceği nesillerin yetişmesinde en önemli yatırımdır. Ülkemizde eğitim olgusuna son yıllarda yapılan yatırımlarla, ülkemizi medeni ülkeler seviyesine çıkararak ve o seviyede tutma çabalarını millet olarak, devlet olarak göstermekteyiz.

Ülkemizin tamamında her seviyede eğitimi geleceğimizi şekillendirmek adına sürdüren devletimiz ve hükümetimizden aldığımız ilhamla biz de ilçemiz ve ilimiz seviyesinde göstermekteyiz. İlçemizde eğitim dünyasına katkılarda bulunmayı bir ilke edinen yerel yönetimimiz, ilçemizin aydınlık, sosyal ve ekonomik geleceğine yapılacak en büyük katkıyı eğitim alanında göstermiş ve göstermeye devam edecektir. Çünkü her seviyedeki eğitim olgusu ve bu konudaki katkılarla elde edilecek sonuçlar, ilçemizi geleceğe hazırlamada en önemli rehberdir.

Bu düşüncelerle ilçemizde ilköğretim seviyesi başta olmak üzere, lise, yüksekokul ve fakülte düzeyindeki öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve öğretim görevlilerimiz için 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi? nin hayırlı olmasını diliyor ve yeni eğitim dönemini üstün başarılarla dopdolu olarak yaşamalarını temenni ediyorum.

--------------------

Eğitim-Bir-Sen Şube BaşkanıMurat Mengen

2016-2017 eğitim-öğretim yılı, tüm öğrenciler için yeni bir heyecan, veliler için beklenti ve kaygı, eğitim çalışanları içinse bazı sıkıntı ve belirsizliklerle başlayacak.

Yeni eğitim-öğretim yılına sıkıntılı bir atmosferde girdiğimiz aşikârdır. Terörü, ideolojik hesaplar, egemenlik savaşlarının yeni aracı ve yöntemi olarak kullanan emperyalist odakların bölgemizi yapay kurgularla değişime zorlaması; siyasal, kültürel, sosyal sıkıntıları daha da ağırlaştırmaktadır. 15 Temmuz?da, asıl amacı işgal, kullandığı yöntem darbe olan kalkışmada bu sıkıntıları en ağır biçimde yaşadık. Her şeye rağmen geçmişimizden süzülerek varlığını sürdürmüş milli değerlerimizi ve kimliğimizi canlı tutmak, atılım gücünü muhafaza etmek, daha da geliştirmek için eğitim asla ihmal edilmeyecek, ertelenmeyecek milli meselemizdir. Değişimin yönünü, mahiyetini isabetli kavramak, millet olarak yarınlara daha donanımlı hazırlanmak için Milli Eğitim?e her zamankinden daha fazla önem ve öncelik vermemiz gereken dönemlerden geçiyoruz.

Vaktiyle çözümlenmeyen sorunlar, bugün milli varlığımıza tehdit oluşturacak boyutta, büyüyerek karşımıza çıkmıştır. Ancak bundan sonra öz ve biçim açısından, ilk olarak Milli Eğitim?de imkân, kadro ve müfredat olarak, sonra bütün toplum düzeninde köklü değişikliğe gidilmesi, Yeni Türkiye için bir mecburiyete dönüşmüştür. Türkiye?nin, yarınların yeni ufuklarına eski yükü, anlayış ve alışkanlıklarıyla yürüyemeyeceği iyice anlaşılmıştır.

Yenilenmenin yeni bir müfredattan yeni bir anayasanın yapılmasına kadar hayatın tüm alanlarını kapsaması gerekmektedir. Sistemde ihmal edilen her bir alan diğer alanların da verimini düşürmektedir. Yenilenmenin anlık, günlük kaygılarla köklü, kapsamlı yapılmaması durumunda, kalıcı, kuşatıcı çözümleri hayata geçirmek mümkün olmayacaktır.

Yeni eğitim-öğretim yılına, darbe sonrası çalkantılı bir ortamda girmenin sıkıntıları yaşanmaktadır. Kurulduğu günden beri milli iradenin, zengin, çeşitli ve çoğulcu bilginin, temel insan hak ve özgürlüklerinin yanında; zulmün, haksızlıkların, vesayetçilerin karşısında konum alışı ve duruşuyla eğitim meselesini dava edinen sendikal hareketimiz, başta eğitim çalışanlarının her türlü özlük hakları ve çalışma şartları olmak üzere, eğitimle ilgili herkesin ve kesimin sorunlarına çözüm aramayı, çözüm bulmayı amaç edinmiştir. Biz aradaki hassas çizgi ve ölçüyü her zaman muhafaza ederek, tutumumuzu şahsileştirmeksizin ülke ve milletin genel yararını esas kabul ettik. Ülkeye kaybettirecek hiçbir çabanın içinde olmadık, olmayacağız. Bir çeyrek yüzyılı bulan onurlu mücadele ve hak arama geçmişimizde olduğu gibi, bugün de milli duygu ve değerlerin sorumluluğuyla hareket etmenin çabası içerisindeyiz.

Milli Eğitim Bakanlığı?nın öncelikle yapması gereken en önemli işlerin başında, eğitim sistemini demokratikleştirmek, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak ve bu suretle tüm eğitim çalışanlarının eğitimdeki nitelikle ilgili değişme ve gelişmelere etkin katılımını ve desteğini sağlamak gelmektedir.

Bu nedenle, Bakanlığın sistem içindeki ve dışındaki insan kaynaklarını iyi yönetmesi gerekmektedir. Yüz bini aşkın öğretmen ihtiyacı varken, yüz binlerce atama bekleyen öğretmen adayının varlığı, insan kaynaklarının yerli yerinde kullanılmıyor olması önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bunun yanında, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim çalışanlarının artık kronikleşmiş sorunlarının çözümünün de en az öğretmen ihtiyacının karşılanması kadar elzem olduğu ortadadır.

Eğitim felsefesinin yenilenmesi, öğretim programlarının, müfredatın ve ders kitaplarının ideolojik kalıplardan arındırılması, değerler eğitimine önem verilmesi, insan kaynaklarının verimli kullanılması ve sorunları en aza indirilmiş bir eğitim için eğitim çalışanlarının sorunlarına köklü çözümler hedeflenmelidir.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, erkek kamu görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu, çerçeve yönetmelikteki bazı antidemokratik yaptırımlar yüzünden kamu görevlilerinin yaşadıkları mahrumiyetler, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, öğretmen açığı, eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirme süreçlerinde yaşadıkları problemler, yönetici görevlendirme süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu sorunlar gibi, çözüme kavuşturulması gereken hususların 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde aşılmasını ümit ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı?na aşağıdaki önemli başlıklar için çağrıda bulunuyoruz ;

Açığa alma ve ihraç süreçlerinde adil davranılmalı, masumların zarar görmemesinin mücadelenin en hassas tarafı olduğu unutulmamalıdır

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına yeniden dönmek tecrübeyi hiçe saymaktır

İstihdamda sıkıntı yaşanan yerlerde teşvik sistemi uygulanmalıdır

Yeni müfredat yeni Türkiye?nin yapı taşı olmalıdır

Öğretmen ihtiyacı acilen giderilmeli, ?atama bekleyen öğretmen? sözü tarih olmalıdır

Takviye kurslarının niteliği artırılmalıdır

Yönetici görevlendirme süreci yeniden ele alınmalıdır

Eğitim kurumları yöneticilerinin statüsüne uygun olarak hakları da genişletilmelidir

Eğitim kurumları yöneticilerinin daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmelidir

Kariyer basamaklarındaki felç hâli giderilmeli, işleyen bir sistem getirilmelidir

Ek ders esaslarındaki adaletsizliğe son verilmeli, ders ücretleri artırılmalıdır

Öğretmenliğin itibarı korunmalı, öğretmene karşı şiddet cezalandırılmalıdır

Okulların bütçe sorununa çözüm getirilmelidir

Eğitim ortamlarında tek cinsiyetli ve karma olmak üzere farklı uygulama biçimleri hayata geçirilmelidir

Milli Eğitim Şûrası?nda alınan kararları görmezden gelmek şûrayı değersizleştirmektir .

2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şûrası?nda sendikamızın teklifleri doğrultusunda yeni eğitim sistemine geçiş, Milli Güvenlik Dersi?nin kaldırılması, Kur?an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler derslerinin müfredata girmesi gibi önemli kararlar alınmış ve kısa sürede yapılan düzenlemelerle hayata geçirilmişti. 19. Milli Eğitim Şûrası?nda ise;

-Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması,

-İlkokul 1, 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması,

-Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi,

-Değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilmesi,

-Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi,

-Öğretmenlere 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi,

-Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli ders olarak okutulması,

-Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat rehberlik dersinin konulması gibi önemli kararlar alınmıştır.

Söz konusu kararlar başta olmak üzere, şûrada alınan bütün kararlar bir an evvel hayata geçirilmelidir.

Kamuoyuna Saygıyla.

---------------------

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı, Bekir Sami Güven

SEDAŞ olarak Doğu Marmara Bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu enerjinin sürekliliğini sağlamaktan, eğitimde kullanılan enerji ile eğitime sağladığımız katma değerden dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının enerji dolu, başarılı bir yıl olmasını, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Geleceği emanet edeceğimiz kuşakların en iyi şekilde yetişmesi, ülkemiz ve insanlık tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye'yi daha da ileriye, eğitimli, nitelikli, rekabetçi, çalışkan ve her zaman bilginin takipçisi olmayı ilke edinmiş nitelikli insan gücü taşıyacaktır. Aydınlık Türkiye?nin güvencesi, yine hiç kuşkusuz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızdır. Türkiye?nin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkması, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak, okul öncesinden üniversiteye en iyi koşullarda yetiştirilmeleri, donanımlı, birikimli, dünyayı takip eden, çağın yeniliklerine hakim bireyler olarak hayata atılmaları öncelikle mutlu ve başarılı bireyler olmaları açısından kendi gelecekleri, aileleri ve ülkemiz için de büyük önem taşımaktadır

Azimle ve özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımızla, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının enerji dolu, başarılı bir yıl olmasını, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz

------------------------

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu

Aziz Milletimiz, Şanlı tarihinde kazandığı zaferlere 15 Temmuz 2016 tarihinde, Vatanımıza, Milletimize, Bayrağımıza karşı Dış Güçlerin, yurt içindeki uzantıları tarafından yapılan alçak saldırıyı bertaraf ederek bir yenisini daha eklemiştir. Bu alçak saldırıda, 254 vatan evladı şehid olmuş, 1500'den fazla vatan evladı da gazilik mertebesine erişmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, bu vatanın birlik ve dirlik içerisinde olması, Devletimizin varlığının ilelebet sürmesi için, her gün şehit veriyoruz. Düşmanlarımız, geçmişte olduğu gibi, bu günde tüm güçleri ile ülkemize saldırıyor. Bizlere düşen, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı uyanık olarak, bunları önlemek için gerekli tedbirleri almaktır. Bakın bu gün okullarımız açılıyor. Sizlere karşıda kurulan tuzaklar var. O gencecik bedenlerinizi madde bağımlısı yapmak, geleceğinizi ve hatta hayatınızı karartmak için türlü türlü tuzaklar kuruluyor. Bunlar da, bize karşı oynanan oyunun bir parçası. Çünkü sizler bu ülkenin, bu Aziz Türk Milletinin geleceğisiniz. Lütfen bu bilinçle hareket ediniz ve kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlardan uzak durunuz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim yılının velilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve Arifiye?mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm eğitim camiasını sevgi ve saygıyla selamlıyorum

---------------------

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak

"Gençlerimiz, Ülkemizin geleceğidir; İstikrar, güç ve gelişmişlik bir ülke için vazgeçilmez bir vizyon olmalıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim ve öğretimlerini önemsiyoruz. Gençlerimize, ailelerimize, eğitimcilerimize; eğitim-öğretim hayatlarında büyük sorumluluklar düşüyor. Gençlerimiz, gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerle rekabet edecek düzeye ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğini unutmamalıdır.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza gençlerimize başarılar diliyor, ülkemize hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum"

19 Eyl 2016 - 10:01 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.041.608 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket Aşı karşıtlarına soruyoruz? Neden aşı olmak istemiyorsunuz?