Bayraktar'dan 400 milyon lira çıkışı!

Fis­ko­bir­lik Ka­ra­su Ko­ope­ra­ti­fi mali kong­re­sin­de ko­nu­şan Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfü Bay­rak­tar ko­ope­ra­tif­ler­de kâr ile za­ra­rın ortak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Öde­mek zo­run­da ol­ma­dı­ğı­mız 400 mil­yon­luk görev za­ra­rı­nı bir şe­kil­de tas­fi­ye ettik. Üre­ti­ci ku­ru­ma yine sahip çık­mı­yor” dedi.

Mali kongre

Fis­ko­bir­lik Ka­ra­su Ko­ope­ra­ti­finin ola­ğan mali kong­re­si 28 Kasım Cu­mar­te­si günü ko­ope­ra­tif hiz­met bi­na­sın­da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­ya Fis­ko­bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfü Bay­rak­tar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Avu­kat İshak Sarı, Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Se­la­mi Arık ve or­tak­lar ka­tıl­dı. Divan baş­kan­lı­ğı­nı Yakup Genç­bay ve divan üye­lik­le­ri­ni Ekrem Şakar ile Mus­ta­fa Aksoyun yap­tı­ğı kong­re­de gün­dem­de­ki ko­nu­lar gö­rü­şül­dü.

De­net­le­me­ye er­te­le­me

Kong­re­de, ko­ope­ra­tif­le­rin de­ne­ti­mi­ne iliş­kin yö­net­me­li­ği henüz ba­kan­lık­ça yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­ma­sı ne­de­niy­le 2014-2015 hesap dö­ne­mi­ne iliş­kin yö­ne­tim ve de­ne­tim ra­por­la­rı­na ait ibra iş­lem­le­ri­nin ilk genel kurul top­lan­tı­sı­na er­te­len­me­si ka­ra­rı alın­dı. Ça­lış­ma po­li­ti­ka­sı ve st­ra­te­ji­le­rin be­lir­len­me­si ile uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik gö­rüş­me de aynı ge­rek­çey­le er­te­len­di. Kong­re­de or­tak­la­ra 2014 yı­lı­na ait fa­ali­yet­ler ve har­ca­ma­lar­la borç öde­me­le­ri ko­nu­la­rın­da bil­gi­ler ve­ril­di.

Ku­ru­ma gü­ve­nin

Mali kong­re­de söz alan Bir­lik yö­ne­tim Ku­ru­lu baş­ka­nı Av. Lütfü Bay­rak­tar, zor gün­ler­den geçen Fis­ko­bir­likin görev za­ra­rıy­la olu­şan 400 mil­yon li­ra­lık borç yü­kün­den büyük bir ça­bay­la kur­tul­du­ğu­nu an­lat­tı. Bay­rak­tar ko­nuş­ma­sın­da özet­le şu gö­rüş­le­re yer verdi:

Fis­ko­bir­lik çok zorlu sü­reç­ler­den geçti. Tüm ko­ope­ra­tif­le­ri­mi­zin mali genel ku­rul­la­rın­da bir­li­ğin üre­ti­ci­ye borcu kal­ma­dı de­ni­le­cek­tir. Ko­ope­ra­ti­fi mah­ke­me­ye ve­re­rek ge­cik­me faizi almak is­te­yen üre­ti­ci­ler dı­şın­da hiç­bir üre­ti­ci­ye bor­cu­muz yok. Fis­ko­bir­lik geç­miş­ten bu güne hep mahsun ve sa­hip­siz kal­mış. En temel so­ru­nu­muz Fis­ko­bir­lik?in borç­la­rıy­dı. 2004-2005 yı­lın­da bir­lik kâr payı da­ğıt­tı. Kâr payı da­ğı­tı­yor­san za­ra­rı da pay­la­şa­cak­sın.

Ku­ru­ma ha­ka­ret edil­di

2005-2006 yılı top­lam görev za­ra­rı 400 mil­yon lira oldu. Bizi tef­tiş eden mü­fet­tiş­ler görev za­ra­rı­nın kong­re­de onay­la­na­rak üre­ti­ci­le­re pay edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yip dur­du­lar. Bu kurum geç­miş­te şöyle veya böyle, yan­lış veya doğru bir takım sı­kın­tı­lar ya­şa­dı. 400 mil­yon borç yükü al­tın­da kal­mış. Yasal ola­rak bunu öde­me­me hakkı var. Ancak ma­lı­nı mül­kü­nü sat­mış ve bu borcu öde­miş. Buna rağ­men ku­ru­ma her türlü ha­ka­ret ya­pıl­dı. Fis­ko­bir­lik?e güven kal­ma­dı­ğı söy­le­ni­yor. Bu gün fın­dık 12 lira. 18 li­ra­ya alı­yo­ruz di­ye­lim her­kes bize fın­dık ver­mek için sı­ra­ya girer. Demek ki bu bir gü­ven­siz­lik so­ru­nu değil. Do­la­yı­sıy­la bu ku­ru­mun çok çaba gös­ter­di­ği­ni ve öz­ve­ri­de bu­lun­du­ğu­nu kabul etmek lazım.?

Ödemeyebilirdik

Öde­mek zo­run­da ol­ma­dı­ğı 400 mil­yon­luk görev za­ra­rı­nı bir şe­kil­de ödedi. Eski yö­ne­ti­ci­le­rin mas­raf­la­rı­nın fazla ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Bu tür ku­rum­lar yö­ne­ti­ci mas­ra­fıy­la bat­maz. Onlar üre­ti­ci­yi ko­ru­ma an­la­mın­da bazı yan­lış­lar yap­tı­lar. Üre­ti­ci­ye biraz daha fazla para ve­re­lim diye fi­ya­tı yük­sek tut­tu­lar. An--cak üre­ti­ci on­la­ra sahip çık­ma­dı. Fis­ko­bir­lik pi­ya­sa­nın üze­rin­de fın­dık ala­maz. Alır­sa geç­miş­te ol­du­ğu gibi batar. Ben de üre­ti­ci­yim ve ben de sahip çık­ma­dım. Baş­kan olana kadar bun­lar ne ya­pı­yor di­yor­dum. Üre­ti­ci güven duy­ma­ya­bi­lir ama Fis­ko­bir­likin dün­ya­da bir marka de­ğe­ri var.

02 Ara 2015 - 16:04 - Ekonomi --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.114.569 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket Aşı karşıtlarına soruyoruz? Neden aşı olmak istemiyorsunuz?