Arifiye Garı'nda kantin ihalesi

Arifiye ilçesinde bulunan tren garının kantin, kafe ve çay bahçesi aylık 2 bin + KDV ile, ihale yöntemiyle kiraya verilecek. 500 metre kare alan üzerinde bulunana kantin, çay bahçesi ve mutfaktan oluşan tesis 2,5 yıllığına kiralanacak.

Hakan Turhan
Hakan Turhan Tüm Haberleri

Şuan için bir kısmı Gar Yönetimi tarafından kullanılan alanın bir kısmı ise atıl durumda bulunuyordu.

TCDD işletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı 1 nci Bölge Müdürlüğünce ihaleye çıkartılacak alan ve ihale bilgileri ise şu şekilde paylaşıldı.

İHALE DUYURUSU
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Kuruluşumuza ait Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlıköy 1075 ada, 3 parselde bulunan 500,00 m2 lik taşınmazın "Büfe, Cafe ve Çay Bahçesi" olarak kullanılmak üzere 2.000,00- TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır.
İhale 03.10.2019 Perşembe günü saat 10:00’da 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.
İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsatın ilgilisi tarafından alınacaktır, Bunlar için 6 ay süre verilecek, bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD'nin uygun görmesi halinde 6 ay daha ek süre verilecetir.Bu dönemler için ön sözleşme imzalanacak ve kira bedelinin %20 sinin peşin tahsil edilecektir. Gerekli izin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2021 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecektir.Kira bedelinin sözleşme dönemi içerisinde her yıl TÜFE'deki oniki aylık ortalamalara göre değişim ile kiralanan yerin durumu, çevredeki gelişmeler ve çevre emsal kira bedelleri dikkate alınarak artırılacaktır. Söz konusu alan üzerine ilgili Kurumlardan izin alınabilmesi halinde en fazla 300,00 m² prefabrik kapalı alan yapılabilmesi, yapılacak kapalı alanın hemzemin geçitte görev yapan geçit görevlisinin görev yapmasına engel teşkil etmeyecek şekilde yapılması,Taşınmazda alkollü içecek satışının yapılmaması gerekmektedir.Taşınmaza ait her türlü masraflar ilgilisine ait olacaktır.
İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.
Arifiye Gar Müdürlüğünden ilan tahtası ile TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinde ve Yerel Gazetede görülebilir. İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Haydarpaşa’da ücretsiz görülebilir.
İhaleye katılacak isteklilerden;
Geçici teminat bedeli 6.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Veznesi veya dosya teslim saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına ihale adı yazılarak yatırılması ve geçici teminat dekontunun 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra dekontun teklif dosyasına konulması gerekmektedir.
İhale şartname bedeli 100,00-TL+KDV(%18) olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz, (şartname bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez)
İsteklilerin 2019 Yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ve Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname
Arifiye Gar Müdürlüğünden Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,
Gerçek kişilerden;
6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler,
-Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (“son altı ay içinde alınmış” asılları veya tasdikli suretleri olacaktır.)
-İkametgah ilmühaberi,
-Noter tasdikli imza sirküleri,
-Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması halinde
-Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir),
-Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname

Tüzel kişilerden;
6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler,
-Şirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan suretleri,
-Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
-Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

Ortak girişim olması halinde;
-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6 (a), 6(b), 6(c), 6(d) maddelerindeki belgeler şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.

Türkiye’de ki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre)
ı) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve onaylı Nüfus cüzdan sureti,
j) Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 03.10.2019 Perşembe günü TRT saati 10:00’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. (Tüm belgeler asıl veya noter onaylı aslı olacaktır.)
Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı anda PAZARLIK YÖNTEMİNE dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.
TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.
İlgililere duyurulur.

17 Eylül 2019 Sakarya/ Arifiye- Ekonomi --- Okunma

Muhabir Hakan Turhan

medyabar.com son bir ayda 2.979.239 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anket Koronavirüse karşı sizce ne gibi tedbirler alınmalıdır?