Serdivan Belediyesi Millet Bahçesi yaptıracak

Serdivan Belediyesi Köprübaşı ve Arabacı Alanı Mahallesi sınırları dahilinde kalan 41.000 m2 alana Millet Bahçesi Yapımı için açık ihale usulu ihale yapacak. İhalenin yapılacağı ve başvuru adresi olarakta Arabacı Alanı Mahallesi Çark Caddesi No:328 oalrak açıklandı.

Serdivan Belediyesi Millet Bahçesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini duyurdu. İhale ve Teklif açma tarihi ise 06.12.2019 saat 11:00 olarak belirlendi. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SERDİVAN BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası
:
2019/577821


1-İdarenin
a) Adresi
:
Arabacı Alanı Çark 328 54050 SERDİVAN/ SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
:
2642111050 - 2642111054
c) Elektronik Posta Adresi
:
destekhizmetleri@serdivan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Köprübaşı ve Arabacı Alanı Mahallesi sınırları dahilinde kalan 41.000 m2 alana Millet Bahçesi Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Köprübaşı ve Arabacı Alanı Mahallesi sınırları dahilinde kalan alan
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
:
A.Alanı Mahallesi Çark Caddesi No:328 Serdivan/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:
06.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A-18 veya B-3 benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnş.Müh veya Peyzaj Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

19 Kasım 2019 Sakarya/ Serdivan- Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.940.703 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

05

Baskonus54 - uhuuu, milletin işi yok, yatıp yuvarlanma, suriyelilerle kaynaşma bahçesi...

temiz işşşş

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 14:47
04

Evrem - Parklara bahçelere gidecek sokakların yollarını da yapsalar keşke :) :)

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 13:34
03

xman - çay kek de bedava olacak mı :)))) istanbul da geçen gittim çay kek yok dedilerde. Siz bari sözünüzü tutun. Çay kek bedava olsun.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 12:55
02

abuzittin - Serdivan iskan verdiği sitelerin önüne, yol, kaldırım yapsın bir zahmet! Dağa bayıra şelale yapacağım diye beton firmalarına milyonlarca lira dağıtmasın !!!

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 11:14
01

Vatandaş Kız - doymadık Millet Bahçesine , doymadık..

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 19 Kasım 11:01Anket Koronavirüse karşı sizce ne gibi tedbirler alınmalıdır?