Serdivan Belediyesi iş yeri sahiplerine işte bu uyarıları yaptı

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin kontrollerinin yanı sıra işletmelerin hak ve ödevlerini bilmeleri noktasında da işletme sahiplerini bilgilendiriyor.

Haber albümü için resme tıklayın

Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediye meclisinin Ocak ayı meclis toplantısında aldığı karar doğrultusunda 113 maddeden oluşan “Serdivan Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliği” hakkında ilçedeki esnafların ziyaret edildiği ve yönetmelikle ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

18 Ocak İtibariyle Yürürlükte

Yerel hizmetler yönünden uygulanması gereken kurallar ile bu kuralların uygulanmasını sağlamaya yönelik müeyyideleri belirlemek amacıyla düzenlenen yönetmeliğin 18 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilirken, işletme sahiplerinin yanı sıra vatandaşların da görev ve sorumluluklarının yer aldığı yönetmelikle ilgili detaylı bilgiye https://www.serdivan.bel.tr/duyurular adresinden ulaşabileceği ifade edildi.

İşletmelerle İlgili Hususlar

İşletme ad, unvan ve tabelaları

Madde 28;

1-Sahibi, işleticisi veya sorumlusu olduğu işyerinin ön cephesine ticaret unvanı, işletme
adı veya bu neviden sahip olduğu unvanı ve kapı numarasını gösterir tabela asmamak.

2-Kaldırımdan gidenlerin rahatlıkla görebileceği büyüklükte, ekim ve haziran(Ekim-ocak-haziran)
ayları arasında ‘’DİKKAT BUZ DÜŞEBİLİR’’ tabelası asmamak.

3-Dışarıdan rahatlıkla görülebilecek şekilde İşyeri açma ve çalışma saatlerini ve dükkânın açık veya
kapalı olduğunu gösterir bilgileri içeren tabela veya tabelaları asmamak.

4-Dükkân ve binaların sokağa bakan yüzeyine izinsiz ve ilgili birimden uygunluk görüşü almadan
reklâm panosu takmak, caddeye dikey olarak ilan ve reklâm asmak, caddelerin görüntü ve
manzarasını bozacak şekilde dükkânların önüne kirli bezle gölgelik yapmak.
İşletmelerin işletme konusuna göre sahip olması gereken belge ve tertibatlar

Madde 29;

1- Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunmak.

2-İşyerini, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı olarak işletmek.

3-İşletmede işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet alanları dışında iş yürütmek.

4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını, vergi levhasını ve varsa tatil dönemlerinde çalışma ruhsatını
görünür şekilde asmamak.

5-Bitkisel atık yağlarla ilgili lisanslı bir firma ile protokol imzalamamak.

6-Endüstriyel atık yağlarla ilgili lisanslı bir firma ile protokol imzalamamak.

7-(a)işyerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygun olmaması, eksik ya da yanlış
tartması, ölçmesi, hesap etmesi veya benzeri hatalı işlem yapması veya uygun şekilde bakım ve
onarımının yaptırılmaması.
(b)Bu hususlara ait belgelerin istendiğinde gösterilmemesi.
(c)Bu hususa ilişkin aykırılığın tespiti halinde durum belediye ölçüler ve ayar memurlarıyla
tutulacak tutanakla işlem gerçekleştirilmek üzere ilgili bakanlığa gönderilir.

8-Sağlık cüzdansız işçi çalıştırmak veya sağlık cüzdanının vizesini zamanında yaptırmamak.

9-İşyerlerinde, jandarma, polis, itfaiye, acil yardım, belediye, belediye zabıtası ve diğer lüzumlu
telefon numaralarının listesini bulundurmamak.

10-Yangın söndürme cihazı veya tesisatı bulundurmamak.

11- (a)On kişiden fazla çalışanı olan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini,
bay ve bayan için ayrı umumi tuvalet olmaması.
b)Birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak
kullanıma ayrılmış yeteri sayıda lavabo ve umumi tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için
ayrıca umumi tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
c)Bu yönetmeliğin umumi tuvaletlere ilişkin hükümleri kıyasen bu tuvaletlere de uygulanır.

12-Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde, her faaliyet dalı için ilgili
bölümlerde öngörülen şartları taşımamak.

13-İmalat, yapım, pişirme gibi bir işin yapıldığı yerlerin ilgili bölümünde oluşan buhar, koku,
duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurmamak veya bu sistemi aktif olarak
çalıştırmamak, filtre kullanmamak.

14-İtfaiye raporu alınması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini
sağlamak amacıyla yangına karşı gerekli önlemleri almamak.

15- Aşağıda belirtilen işyerlerinde çalışan kişilerin bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair resmi
sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporunu, bu kişiler işe başlamadan önce temin etmemek veya
bu kişilerin çalıştığı sürece altı ayda bir yeniletmemek;
-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri,
-Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri,
-İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği
yerler.

16-Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 metrekareden büyük işyerlerinde
danışma birimi bulundurmamak. Metrekare hesabında ruhsat bilgileri göz önünde bulundurulur.
İşletmelerde temizlik

Madde 30;

1-İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek

2- İşyerinin boya ve badanasını yaptırmamak.

3- işyerinde bone, eldiven, kolluk, galoş, önlük, ağızlık ve benzeri ekipmanları kullanmadan
çalışmak.

4-işyerinde veya eklentilerinde haşaratın bulunmasına veya üremesine mani olacak tedbirleri
almamak.

5-İşletmelerde çalışanların kılık kıyafetinin temiz veya ilgili mevzuata uygun olmaması.

6-iş yerlerinde kabul edilebilir standartlarda ve faaliyet türüne uygun çöp kabı bulundurmamak.

7-Besin maddelerini ayıklama, parçalama, temizleme, tartma, hazırlama ve ambalajlanmasında
kullanılan her türlü alet ve edevatın hijyenik olmaması.

8-Hamam, sauna ve solaryum gibi yerlerde havlu ve peştamal takımlarını temiz bulundurmamak.

9-Berber, kuaför ve benzer yerlerde kullanılan malzemelerin temiz olmaması, günlük olarak
dezenfekte edilmemesi, steril cihazı bulundurulmaması, kaldırımlarda veya yollarda havlu
kurutulması.

Umumi tuvaletler
Madde 31;

1-Umumi tuvaletlerin temizliğine riayet etmemek, giriş ücretlerini gösterir tarife
asmamak, müşterilerden fazla para almak.

2-Tuvaletlerin her birinde tuvalet peçetesi veya bu neviden bir malzeme bulundurmamak.

3-Lavabo bulundurmamak.

4-Sıvı sabun veya mikrop yayılmasına mahal vermeyen benzer temizleyici bulundurmamak.

5-Umumi tuvaletlerin zeminleri ve duvarlarının mermer, seramik ve mozaik gibi kolay
temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemeyle kaplı olmaması.
İşyeri Açma ve Çalışma saatleriyle ilgili hususlar

Madde 32;

1-Sahibi, işleticisi veya sorumlusu olduğu işyerini faaliyetten geçici olarak men
edildiği halde süresinden önce açmak.

2-İşyeri açma ve kapama saatlerine riayet etmemek veya izinsiz çalışma yaparak çevreyi rahatsız
etmek.

İşyerlerinde ses kirliliklerinin önlenmesi
Madde 33;

1-İşyerleri önlerinde bağırarak satış yapmak.

2-Her türlü işyerinde veya diğer binalarda veya her türlü araçlarda, gece ve gündüz saatlerinde
etrafı rahatsız edecek şekilde, teyp, radyo gibi cihazları kullanmak veya işyerlerin ön kısımlarına
hoparlör koymak suretiyle yüksek sesle yayın yapmak.

3-İşyerlerinin ön kısımlarında müşteri celbi maksadıyla çığırtkanlık bulundurmak, müşteriyi
zorlamak suretiyle işyerine girmesini sağlamak, çekmek, çekiştirmek hanutçuluk yapmak.

4-Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima vb. cihazların
çıkardıkları ses itibari ile konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte ettirmemek veya
gerekli ses yalıtım çalışmalarını yaptırmamak.

Fuzuli işgaller
Madde 34;

1-Müsaadesiz olarak dükkân önlerini her nevi eşya ile işgal etmek.

2-Ammeye ait yollara duba, reklam panosu, damacana vb. koymak, buralara araç park edilmesine
müsaade etmemek.

Oluk suları
Madde 35;

1-İşyerlerinin önlerine temiz veya kirli su dökerek kirlenmeye veya buzlanmaya sebebiyet
vermek ve oluk sularını aşağıya kadar indirmemek.
Satışa sunulan ürünlerle alakalı hususlar

Madde 36;

1-Son kullanım tarihi geçmiş ürünleri satışa sunmak.

2-Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları ile yenilen her türlü gıda maddelerini imalathane veya
dükkân içinde olsa dahi üzeri açık olarak satışa sunmak.

3-Ürünleri eksik gramajla veya fiyat etiketi olmadan satışa sunmak.

4-Ambalajda kullanılan poşet ve kese kâğıdı gibi şeyleri ağızda parmak ıslatarak veya üfleyerek
açmak.

5-Ambalaj ve paketleme işlerinde kirli, daha evvel kullanılmış olan kâğıtları veya gazete kâğıtlarını
kullanmak.

6-Gıda maddelerinin satıldığı her türlü işyeri, pazar ve benzeri yerlerde bal, pekmez, süt, yoğurt,
peynir gibi gıda maddelerini üzerini açık bulundurmak ve bu şekilde satışa arz etmek.

7-Türk Gıda Mevzuatına uygun olmayan hammadde, gıda bileşenleri veya gıda ile temasta bulunan
madde ve malzemeleri üretimde kullanmak veya satışa sunmak.

8-Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, ağır ambalaj malzemesi ile tartıp
satmak.

Küçükler hakkında hükümler
Madde 37;

1-Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma
açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükleri çalıştırmak.

2-Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere
yanlarında veli veya vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış kişileri almak.

3-18 yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satmak.

Ekmek, simit ve benzeri mamullere üreten yerlerle alakalı özel hususlar
Madde 38;

1-Ekmek, simit ve benzeri mamuller üretilen yerlerde ibreli veya elektronik terazi
bulundurmamak.

2-Tartı aletini, halkın aldığı veya alacağı mamulü tartmasına müsait olmayacak şekilde
bulundurmak.

3-Ürettiği ekmeği, simidi vs. açıkta nakletmek veya açıkta satmak, sattırmak.

4-Belirtilen kapasitenin altında ekmek üretmek.

5-Hamurda kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak.

6-Belirlenen randıman dışında un kullanmak.

7-Bayat ekmekleri, simitleri ve benzeri mamulleri tekrar hamura katmak, taze ve bayat ekmekleri
birbirine karıştırarak satmak.

8-Resmi tatil, bayram ve olağanüstü durumlarda, belediyenin belirlediği günlerde çalışmamak.

9-İl umumi hıfzıssıhha meclisi kararlarına muhalif olarak ekmek üretimi.

10-Çalışmaya hazır vaziyette jeneratör bulundurmamak.

11-Tayin ve tespit edilen gramaj, evsaf ve şekil haricinde ekmek ve diğer unlu mamul imal etmek.

12-Taze ve bayat ekmekleri, simitleri ve benzeri mamulleri ayrı ayrı yerlere koymamak, üzerlerine
taze ve bayat olduklarını gösterir etiketler koymamak. Pişirilmesinin üzerinden yirmi dört saat
geçen ekmekler bayat sayılır ve bunların fiyatı, o günün piyasa fiyatından aşağı olmak şartıyla satan
ile alan arasında kararlaştırılır. Bu fıkra hükmü ‘’Ekmek, simit vb. satan yerlerle alakalı özel
hususlar’’ maddesine tabi yerler için de kıyasen uygulanır.

Ekmek, simit vb. satan yerlerle alakalı özel hususlar
Madde 39;

1-Belediye tarafından ekmek, simit ve benzeri mamullerin satışı için özel olarak tahsis
edilmiş yerlerde bu mal ve çeşitleri haricinde ürün satmak.

2-Ekmek, simit ve benzeri mamulleri satış yerlerinde mamullerin zeminden en az yarım metre (50
santim) yükseklikte ve lüzumu kadar raflı ve tamamen camekânla kapalı yerlerde bulundurmamak.

3-Ekmek, simit ve benzeri mamuller satılan yerlerde otomatik ibreli, gram taksimatlı veya
elektronik, tek kefeli terazi bulundurmamak.

Enerji, yakacak ve patlayıcılarla ilgili hususlar
Madde 40;

1-Halka rahatsızlık verecek veya halk için tehlike arz eden patlayıcı ve parlayıcı
maddelerin satılması yasaktır. Satışa sunulan bu gibi mallara müsadere amacıyla belediye zabıtası
tarafından el konulur ve imhası yapılır.

2-Belgesiz veya eksik belgeli kömür satmak.

3-Bakkallarda LPG(Sıvılaştırılmış petrol gazı) veya LNG(Sıvı doğalgaz) tüpü satmak.

Etin işlenmesi ve ticareti ile alakalı hususlar
Madde 41;

1-Kasap dükkânlarında sakatat bulundurmak ve satışa sunmak.

2-Kasap ve marketlerde etleri müşterinin gözü önünde çekmemek, etlerin cinsini gösterir levha
bulundurmamak, sucuk, pastırma gibi diğer et mamullerini imal etmek ve kasap ve marketlerde
sakatat satmak, deri ve bağırsak bulundurmak, sakatatçı dükkânlarında normal kasap eti satmak.

3-Her türlü kırmızı ve beyaz et ürünlerinin paket satışında, üretim izni ile ilgili belgelerin
barkodunu ürün üzerine yapıştırmamak, üretim izin belgeleri olmadan satışa sunmak.

4-Özel kesim yaparak et satan marketlerde, sorumlu kontrol veterineri bulundurmamak.

5-Şehir şebekesi olan yerlerde bu şebekeye bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı oluşturmamak, şebeke
suyu olmayan yerlerde ise yetkili birimlerce içilebilir nitelikte olduğu tespit edilmiş bir kaynaktan
su almamak.

6-İşletmelerde et satışı yapılan bölümleri şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde
bulundurmamak.

7-Etleri muhafaza etmek amacıyla, işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap, tezgâh ve
soğuk hava deposu bulundurmamak.

8-İthal et satılan yerlerde, bu etlerin ithal olduğunu belirten 20X50 santim ebadındaki levhayı
görünür bir yere asmamak.

9-İthal et satmak için ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyeden izin almamak.

10-Damgasız olarak et ve et türevlerini satmak.

11-Kümes hayvanı, koyun ve sığır etini ayrı bölmelere koymamak.

12-Seyyar kasaplık yapmak.

13-Etleri dükkân dışına asmak, teşhir etmek.

İşyerinin nitelikleri
Madde 42;

1-İşyerlerinde yeteri kadar havalandırma tertibatı bulundurmamak.

2-İşyerlerinde, imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanmak ve çevreyi
rahatsız edecek kötü koku veya duman çıkartmak.

3-İşyerlerinin, ikametgâh ve diğer işyerleri ile doğrudan bağlantısının olması.

4- İşyerlerinde tuvalet ile mutfağın yan yana veya birbirleri ile hava sirkülasyonu oluşturacak
şartlarda bulunması.

İşletme konusuna göre malzemelerin depolanması
Madde 43;

1-Depolanan malzemenin niteliğine göre uygun şartlarda depolanmaması.

2-Depoda çevreyi rahatsız edecek tarzda kokuya, kirliliğe sebebiyet veren malzemelerin
bulundurulması.

3-Belediye tarafından yasaklanan malzemeleri depolamak.

4-Depo önlerine yetkili makamların izni olmadan duba çakmak veya herhangi bir şekilde bu yerleri
devamlı işgal etmek.

Seyyar faaliyet, ilan ve reklam
Madde 44;

1-(a)Ruhsat, izin veya başka meşru bir yolla Belediyeden izin almadan satıcılık yapmak,
bir iş veya hizmet görmek.
b)Birinci fıkranın tespiti halinde bu faaliyeti yapan şahıslar faaliyetten men edilir.
c)İdari para cezası tebligat tarihinden itibaren 2 gün içinde ödenmeyerek geri alınmayan gıda
maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına gönderilir.
ç)İdari para cezası tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmeyerek geri alınmayan gıda dışı
mallar ilgili birim amirinin onayı ile yoksulluk belgesi bulunan ilçe sınırları içindeki bir veya birden
çok şahsa ilgili mahalle muhtarıyla birlikte verilir ve buna ilişkin olarak tutulan tutanakta muhtarın
da imzası alınır.

2-Ruhsat, izin veya başka meşru bir yolla Belediyeden izin almadan gezici çalgıcılık yapmak.

3-Cadde, meydan ve park gibi yerlerde izinsiz stant vesaire kurmak, mal teşhir etmek.

4-Ses yükseltici hoparlörlü araçlarla ve bağırıp çağırarak satış veya reklâm yapmak, huzur bozucu
neşriyat yapmak, havalı klakson çalmak.

Nakliye işlemleri yapılabilecek zaman aralıkları
Madde 45;

Meskûn mahallerde, her türlü nakliye, taşıma, boşaltma işlerini iş günlerinde sabah 07.00-10.00, akşamları 19.00 -21.00 saatleri arasında, cumartesi ve pazar günleri ise sabah saat 10.00-12.00 akşamları ise 17.00-19.00 saatleri dışında yapmak.

İşyerlerinde yatıp kalkmak
Madde 46;

1-Belediyenin ruhsatına ve denetimine tabi işyerlerinde yatıp kalkmak, buraları
yatakhane olarak kullanmak.

2-Fabrikalarda ve üretim yerlerinde işçi yatırılamaz. İşçi yatakhaneleri işyeri ile bağlantısı olmayan,
bağımsız bir bölümde olacaktır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerindeki müşteri hesap bilgileri
Madde 47;

1-Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varak numaraları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az iki nüsha hesap pusulaları kullanılmaması ve bir nüshanın istensin veya istenmesin müşteriye verilmemesi.

2-Hesap pusulası kullanacak müesseselerde; pusulaları, servis süresince masada bulundurmamak,
masaya getirilen her maddeyi getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde
hemen yazmamak, hesap pusulasının ikinci nüshasını müşteri istemese de kendisine vermemek.

Balıkçılar ve balık satış yerleri
Madde 48;

1-Balıkları mermer, fayans, çinko veya çelik kaplamalı masalar ve raflar üzerinde bulundurmadan satışa sunmak.

2-Bu yerlerde kıyma makinesi bulundurmak.

3-Bu yerlerde su ürünlerinden başka bir şey satmak.
4-Balıkları temiz olmayan sularda veya kova, varil gibi bir kapta daldırma- çıkarma yöntemiyle
yıkamak.

5-Satışa arz edilen balıkları camekânlı teşhir dolaplarında bulundurmamak.

Fiyat Etiketleri
Madde 49;

1-Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulmaması.

2-Etiketlerde aşağıdaki hususlardan herhangi birinin bulunmaması;
a) Malın üretim yeri,
b) Malın ayırıcı özelliği,
c)Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
ç) Malın birim fiyatı,
d)Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,
e)Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.
3- İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin hiç veya Türkçe yazılmaması.

4- Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz,
poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile
birim fiyatlarının kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılmaması.

5-Etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listeleri gözükebilecek
şekilde uygun yerlere asmamak.

6-Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması.

7-Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.
Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve bu fiyatın
uygulanmaya başlandığı tarihin belirtilmesi yeterlidir.

8-Fiyat etiketleri ile alakalı bu maddede ve 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere aykırılığın tespiti halinde aşağıdaki
hususları da içerir bir tutanak tutulur ve bu tutanak Sakarya Valiliği’ne veya diğer ilgili makama
gönderilir;
-Aykırılığın dayandığı madde, fıkra numarası,
-Aykırılığın tespit edildiği yer bir ticari işletme ise bu ticari işletmenin ismi ve ticaret sicil numarası, bir esnaf işletmesi ise işletme adı ve ilgili odadaki kayıt veya bu neviden numarası, bakanlıklar veya ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat, izin veya başka bir surette verdiği salahiyetle açılan işyerleri, imalathane, ticarethane vb. ismi, ilgili mevzuata göre tutulan sicillerdeki numaraları,
-Aykırılığın tespit edildiği yerdeki yetkililerin T.C. Kimlik numaralarını da içerir kimlik bilgileri,
-Aykırılığın üzerinde gerçekleştiği ürün bilgileri ve bu hususa ait diğer bilgiler,
-Aykırılığın denetim esnasında mı bir kamu kurum, kuruluşundan gelen bilgi üzerine mi yoksa bir
gerçek veya tüzelkişiden gelen şikayet üzerine mi yapıldığı.

9-Pazar yerlerindeki fiyat etiketlerine ilişkin hükümler saklıdır.

20 Oca 2020 - 12:15 Sakarya/ Serdivan- Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.490.822 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

03

Erhan Kaplan - Helal olsun İnşALLAH bol denetim yapıp bu kuralları uygulatırlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 22:23
02

Hesap Vakti - İşiniz yok Aç mı kaldınız CEZA kesmek için.ota yasak bok.. Yasak

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 20 Ocak 20:21
01

Hasan Tambasan - Serdivan Belediyesinin Zabıtası da varmiymis? Tuna Tandan yukarı çık bak gece Şelale Park civarı kaldırımlar otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Otomobiller kaldırımda vatandaşlar yolda yürüsün

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 20 Ocak 12:43Anket Virüste vaka sayısının azalması için Sakarya'ya giriş ve çıkışlar kısıtlama getirilsin mi?