SGK'ya gitmeden bu işlemleri yapabilirsiniz...

Sosya Güvenlik Kurumu tarafından Corna virüsüne karşı önlem alındı. Alınan önlemde vatandaşların dışarıya çıkmasını en aza indirmek için e-devlet üstünden yapılabilecek işlemleri açıkladı.

SGK'ya gitmeden E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler;

- 4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası

- 4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme

- 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

- Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi

- 5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması

- Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi

- Toptan Ödeme Talebi

- SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması

- Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

- 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

- 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

- 4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri

- 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

- 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

- Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- 5434 sigortalısının Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- TSK’da Çalışan Askeri Personelin (Astsubay-Subay) Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- 4B Basamak Bilgisi

- 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi

- 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama

- Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi

- 4B Borç Durumu

- 4B Ödeme Dökümü

- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

- 4B Tescil Kaydı

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4A Emeklilik Kaydı

- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası

- 4B Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

- 5434 Sayılı Kanunun 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

- 5434 Sayılı Kanunun 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

- 5434 Sayılı Kanun'un Ek 71'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

- 5434 Sayılı Kanun'un Ek 76'ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

- 5434 Sayılı Kanun'un Geçici 192'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması

- EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

- 4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Hitap Hizmet Dökümü

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Meslek Hastalığı Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Meslek Hastalığı Kapsamında Bağlanmış Ölüm Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

-  Son kez 4/C Sigortalısı olanların 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Eğitim Öğretim Yardımı Talebi

- Son kez 4/C Sigortalısı olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi

-  Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

- Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu

- Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi

- Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi

- Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi

- Son kez 4/C Sigortalısı olanların Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son kez 4/C Sigortalısı olanların Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son kez 4/C Sigortalısı olan Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi

- Son kez 4/C Sigortalısı olanların Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

- Malul Çocuğu Olan 4/C Sigortalısı Kadın Çalışanların 28/8nci Madde Başvurusu ve Takibi

- Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- 4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

- Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması

- İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri

- İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim

- Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

- Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması

- Hitap Belge Doğrulama

- Son kez 4/C Sigortalısı olanların Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

- Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama

- 4C Emekli Aylık Bilgisi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Aylıkların Yurtdışına Transferinin Yapılması

- 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

- Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

- SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

- Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

- Tedavi Bilgileri Sorgulama

- İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama

- Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri

- Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama

- Medikal Market sorgulama

- SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

- Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Emekli Ödeme Bilgileri

- Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu

- Hekim Bilgilendirme

- Kurumsal Hekim Parolası Alma

- 6552 Yapılandırma Sorgulama

- 6736 Yapılandırma Sorgulama

- Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

- Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Proje

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

- 4B Banka ve Adres Değişikliği

- 4C Banka Değişikliği

- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

- Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

- Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay

- 4A Doğum Borçlanması Başvurusu

- e-SGK Şifre

- 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

- Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

- 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu

- 4B Doğum Borçlanması Başvurusu

- 4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

- 4B Hizmet Bilgisi

- Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

- 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

- 4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması

- 4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

- 4A Banka ve Adres Değişikliği

- 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

- Diş Protezi Hakkı Sorgulama

- İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)

- İşyeri UAVT Adres Giriş

- 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

- E-Borcu Yoktur

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"

- 4C Tescil Kaydı

- Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi

- Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

- Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

- Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

- Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama

- Şahıs Ödemeleri Sorgulama

- 4B Emekli Aylık Bilgisi

- İşyeri Nace Değişiklik Talep

- SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması

- Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip

- 4A Hizmet Dökümü

- 4B Emekli Aylığı Hesaplama

- SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belge Doğrulama

16 Mar 2020 - 12:49 Sakarya- Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.537.644 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

02

637675 - Yalnız 4Cliler Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu'nu SGK binası dışında e-devletten de yapamıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Haziran 16:38
01

Kamyoncu - Vatandaşın e haczini kaldırında nefesalsın boğuluyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mart 19:22Anket Sakaryaspor'un yüzde 49 hissesinin satılmasını destekliyor musunuz?