Sakarya da var haftasonu için sokağa çıkma yasağı getirildi

Aralarında Sakarya'nında bulunduğu 15 şehre haftasonu için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Genelgede,  koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelge de sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; “Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.). Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.). Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi). İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar. Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar. Oteller ve konaklama yerleri. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.). Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla).Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri. Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler. Cumartesi ve Pazar günü sebze/meyve toptancı halleri” denildi.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

Genelgede istisna kapsamında olan kişiler belirtilirken, “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil). Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri. Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla). Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler. 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar. Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 06.06.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil). Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.). Veteriner hekimler. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel. Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 07.06.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.). Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar. Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile). Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran 2020 tarihinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi, Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6-7 Haziran 2020 tarihlerinde gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca genelgede alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı bildirildi.

05 Haz 2020 - 00:29 Sakarya- Koronavirüs --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.407.377 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

24

Sabri - Reis sakaryada huzur buluyor.oturun evinizde kalabalık yapmayın.reisin rahatını kaçırmayın

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 11:37
23

Adalı - Cumartesi günkü kısıtlamada kimler evde kalacak bilseydik iyi olurdu.açıklamaya göre herkes dışarda.birde insanlarımız şunu bilsin.haftanın beş günü hücre cezası alan korono mikrobu hafta sonu 15 ilimize şartlı salınacak.sabredelim pazartesi biz dışarıdayız.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 11:32
22

Engchndmr - Şaka gibi önlemler. Sokakta herkes maskesiz, sosyal mesafeyi koruyan yok.Dolmuşlar tıklım tıklım.Marketler kapasite üzerinde insan dolu.Sonda da vaka sayısını kontrol edemedik.Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı mücadele ediyor, kuralları uygulayan da denetleyen de yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 11:27
21

Sakaryali 54 - PANDEMİ KURULUNCA 15 İL İÇİN ALINAN KARAR BUYUK HAKSIZLIK.EŞİT VE ADALETLİ DAVRANILSIN.TÜM TÜRKİYE DE UYGULANSIN.BİR DE CUMARTESİ HER SEKTÖRDEKİ ESNAFIN PARA KAZANACAĞI GÜNDÜR. ELİNDEN ALARAK ONLARI CEZALANDIRMAKTIR.AY SONU ÖDEMELER GELİNCE DÜKKAN SAHİBİ , EV SAHİBİ KİRALARINI TAM İSTİYOR.VARSA ÇALIŞANLARIN MAAŞ ÖDEMELERİ .... ,DEVLET BİLE ALACAĞINI ALIYOR.ŞU AN SADECE ERTELEDİ...SONUNDA ALACAK.ŞİMDİLİK KREDİ İLE BORÇ PARA VERİYOR.İŞ YAPAMAZLARSA ONU DA ÖDEYEMEYECEKLER BU GİDİŞLE... SADECE HAFTA SONLARI İNSANLARI EVE TIKMAKLA OLACAK İŞ DEĞİL BU.. MASKE TAKMAYAN SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYANLAR CEZALANDIRILMALIDIR.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 11:22
19

Wolftrek - 3 aydır istanbuldakı annemi görmüyorum tam dedik bu hafta sonu plan yaptık coluk cocuk yine yasak yaw arkadaş hafta içi insanlar otobüslerde minibüslerde üst üste hafta sonu yasak anlam veremiyorum. bunu bu şekilde sadece hafta sonları yaparak yok edeceklerinimi sanıyorlar.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 09:27
18

Rcs - Yabanci turist getirmek iicin binbir takla atiyor lar asil virus ruslarda yerli vatandasa sokaga cikma yasagi bu nasil bir celiski.. Hafta ici zaten calisiyoruz bir hafta sonu muz var. Madem tehdit devam ediyor Niye yabancilari sirf ekonomi icin ulkeye sokuyorsunuz.. Yanlis yonetimi izin sonucu u halk size sandikta verecek..

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 05 Haziran 08:50
17

Sakaryadan - Hafta içi kucak kucaga hafta sonu yasak

Dolmuşa bındım üst üste

Sanayıye gıttım kımsede maske yok aksam market pazar yaptım yurumeye yer yok neyın kafası kım bu aklı verıyor

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 08:48
15

Sakarya - Virüsümüz haftaiçi istirahatli sadece haftasonları çalışıyor.

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 05 Haziran 07:53
14

Bir Okur - SaKarya'da var değil, Sakarya da var olacak.

"da" ayrı yazılacak.

Ayrı ve birleşik yazılması gereken -de -da 'ları öğrenemediniz gitti.

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 05 Haziran 07:39
12

Ttat - Normalleşme böyle mi oluyor kıvıır kıvır bi öyle bi böyle

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 07:27
11

5454 - Madem kısıtlama yapıyorlar bu virüs hafta içi yok hafta sonumu oluyor o zaman tüm illerdeki 83 ileride yapsınlar fabrikalarida kapatsinlar insanlarla resmen alay ediyorlar

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 06:54
10

Varsa Keser - Dukkan kira ev kira işler sıfır SU DÜKKAN SAHİPLERİ VE EV SAHİPLERİNE BİRİLERİ BISEY SÖYLESİN NİYE SUSUYONUZ BUNUNLA İLGİLİ BÜTÜN DÜKKAN VE EV SAHİPLERİNE Bİ AÇIKLAMA YAP REISSSS

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 04:12
09

Murteza - Sakarya pandemide sokağa çıktığı günlerde sınıfta kaldı. Gördüğüm pek çok insan sosyal mesafeyi koymuyor. Bunu geçtim maske yok. Bana birşey olmaz tavırlarıyla bu şekilde davranmak çok yanlış.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 05 Haziran 02:05
08

Mırmen - yav arkadaş allah aşkına bu virus hafta içi tatilmi yapıyo da her hafsonu kısıtlama var??hani bitmişti artik yasaklar,milletin aklınla alay ediyolar resmem ya,kafayı yedirteceksiniz en sonunda bu millete:((

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 05 Haziran 02:01
05

Türkiye - Yap yap da bi yardımda yapın insanlara azdaha böyle giderse borç falan ödeyemicez ne destek verdiniz ne pandemi ne olcak bu işin sonu

Yanıtla . 15Beğen . 3Beğenme 05 Haziran 01:17
04

Vakkas - Hafta içi dip dibe , hafta sonu ver mehteri..ne bu virüs hep hafta sonları mi etkili oluyor!!

Yanıtla . 26Beğen . 1Beğenme 05 Haziran 01:05
16

MURAT - @Vakkas 04 nolu yoruma cevabı: sana hafta sonları vuruyormuş

Yanıtla . 1Beğen . 6Beğenme 05 Haziran 08:01
02

Pandemi - Iller arasi dolasim serbes birakildi neden sade 15 il sokaga cikma yasagi var anlasilir gibi degil bu haberi alan bu aksam en gec yarin kisitlama olmayan illere adeta göç edecek ... sanirim uzerimizde psikolojik deney yapiyorlar ?

Yanıtla . 23Beğen . 1Beğenme 05 Haziran 00:52