SATSO o toplantının detaylarını paylaştı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde bugün yapılan Sakarya’nın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasının ve hedeflerinin belirlendiği “Sakarya Stratejik Planı” tanıtım toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

SATSO o toplantının detaylarını paylaştı
SATSO o toplantının detaylarını paylaştı
Haber albümü için resme tıklayın

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde; Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sakarya Ticaret Borsası, sivil toplum kuruluşları ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanan, Sakarya’nın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasının ve hedeflerinin belirlendiği “Sakarya Stratejik Planı” tanıtım toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

SATSO o toplantının detaylarını paylaştı

Proje Koordinatörlüğün görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa İsen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş ev sahipliğinde; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il protokolü, daire müdürleri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

SATSO o toplantının detaylarını paylaştı

Online olarak yaklaşık 160 kişinin iştirak ettiği toplantının açılış konuşmasını Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa İsen gerçekleştirdi:

İsen, konuşmasında şunlara değindi: “Sakarya’nın güzelliklerini koruyarak sahip olduğu potansiyeli avantaja çevirmek ve şehre değer katmak, gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli mirastır. Bunu başarmanın yolu ise şehir için bir gelecek hedeflemeyi ve bu hedef doğrultusunda planlı hareket etmeyi sağlayacak “stratejik yönetim bakış” açısıdır.

Şehrimiz de bu amaçla harekete geçmiş ve SATSO koordinatörlüğünde; tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanan Sakarya Stratejik Planı oluşturulmuştur. On yıllık bir süreci kapsayan bu plan, şehir için belirlenmiş gelecek vizyonlarından ve bunları başarmak üzere amaçlanmış olan stratejik hedeflerden, projelerden ve faaliyetlerden oluşmaktadır.

Bu proje ile Sakarya İli ile ilgili orta vadeli stratejik hedeflerin ortaya konması yanında, bunlara birlikte çözüm üretme ve çalışma kültürünü güçlendirmeyi de hedefledik. Bu amaçla bütün paydaşlar projeye dahil edilmiş ve dikkate alınması gereken her görüş değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile şehrimizin önemli bir kazanım elde ettiğini düşünüyor ve katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilk göreve geldiğimiz 2009 yılında Sakarya’da ortak akıl oluşturulması gerektiğine yönelik bir söylemimiz ve kurumsal birliktelik yönünde bir çağrımız oldu. Süreçte; şehir olarak bu birlikteliği sağlayarak ortak aklı hakim kılan çalışmalara imza attık. Çünkü yolları ayrı olanlar, birlikte plan yapamazlar. Bizim şehir olarak kurduğumuz birliktelik, Sakarya ortak paydası ile aynı yolda hep birlikte çalışma isteğimizden güç aldı.

Bu yüzden de 2018 yılında göreve tekrar geldiğimizde; bu ortak aklı nitelikli bir şekilde değerlendirmek ve bu beraberliği şehrin geleceğine taşımak adına şifremiz54 sloganıyla, vizyonel bir çalışma yapmamız gerektiğini vurguladık. Bu minvalde; hangi kurumun ne yaptığından ziyade yekün olarak Sakarya’nın ne yaptığına, gelişimin neresinde olduğuna odaklanmamız açısından bu stratejik plan önemli bir adım oldu.  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her alanda hızlı ve köklü değişimler yaşanmaktadır.  Bir yandan küreselleşme, diğer yandan sosyal ve teknolojik gelişmeler bu değişimleri kaçınılmaz kılmaktadır. Şehirler değişimi daha iyi yöneterek temel hedeflerine ulaşmak için planlı hareket etmek, gerektiğinde de değişen koşullara göre planlarını güncellemek zorundadırlar.

Biz de; ulusal ve uluslararası perspektifte değerlendirildiğinde, şehrin doğru anlaşılması için; vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilerleyen, amaçlarına odaklanarak büyüyen bir şehir inşa etmek istiyoruz. Bu yüzden de, stratejik planımızda yer alan istatistiklerden ziyade, bu planın oluşturduğu 10 yıllık vizyonun temelde ne amaçladığını iyi anlamamız ve uygulamamız gerekiyor.

Hazırladığımız plan da belli bir strateji ile gideceğimiz limanı gösteren bir yol haritası, şehrimizin geleceğini planladığımız bir kılavuz olacaktır. Emeği geçen başta Sakarya Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız’a, Üniversitelerimizin değerli rektörleri ve akademisyenlerine, sivil toplum kuruluşlarımıza, proje koordinatörümüz Prof. Dr. Sn. Mustafa İsen’e, SAÜ Öğretim ÜyesiTuba Canvar Kahveci’ye, katkı sunan ekibe başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Sakarya Stratejik Planı Sakarya’da farkındalık yaratan çalışmaları ortaya koyacağına ve ülkemizde de pek çok ilimize örnek olacağına inanıyorum. Hazırladığımız planı, geleceğe taşıdığımız günleri görmeyi temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SESOB Başkanı Hasan Alişan da, “Bu projenin hayata geçmesindeki herkese teşekkür ederim. Yaşadığımız bölgeyi birlikte kalkındırmak arzusundayız. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar odaları olarak bu projenin içerisinde sadece çıraklık eğitim merkezinde sorumludur. Bizim hedefimiz bugünkü esnafı yarın sanayici ve tacir sıfatını kazandırmak. Pandemi sürecinde yaşadığımız gibi e ticareti canlı tutmak ve esnafımızı teşvik etmek istiyoruz. Sadece çıraklık değil mesleki eğitimin her alanında esnaf ve sanatkâr yetiştirmek istiyoruz. Ara elemen sorunun çözmek için azami ölçüde gayret sarf ediyoruz. Değişen ve dönüşen bu dönemde dünün bakkalı bakkal olarak kalmamalı. Biz büyükşehiriz ve büyük düşünmek zorundayız. Kasabalarda uygulanan politikaları kendi şehrimizde uygularsak ortak stratejik plandan bahsedemeyiz. Şunu vurgulamak istiyorum önemli bir sektörün temsilcisiyiz diyoruz ama sorunlarımızı tartışacak bir platform bulamıyoruz. Sorunlarımızı kendi usul ve esaslarımıza göre çözüyoruz. Esnafın iş yerleri kapatıldı 8 aydan beri bu insanlar neler yiyor neler içiyor. Bunlarla daha fazla ilgilenmeliyiz” diye konuştu

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “ Proje çok iyi sahiplenilmiş ve şehrimizin neredeyse tüm kurum ve kuruluşlarının katkıları ile şekillenmiştir. Ortak paydanın Sakarya olduğu ve paydaşların da Sakarya’nın geleceği için sorumluluk içerisinde çalışacağı, diğer illerimizin örnek alacağı bir plan hayata geçmiştir. Uygulanabilir olması açısından şehrimize ciddi katkılar sunacak stratejik planın gelişmeye açık yönleriyle Sakarya’nın önümüzdeki 10 yıllık süreçte çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağını umuyorum.” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehrimizin gelecekteki şekillenmesinde başrol oynayacak bir proje meydana getirdikleri için tüm paydaşlarımızı teşekkür ediyorum. Ortak payda içerisinde Sakarya’nın geleceği için ortak akıl ile ortak bir dil konuşarak sorumluluk içerisinde hedeflere birer birer ulaşılacağını düşünüyorum. Bizler de üniversite olarak sorumluluğumuzun bilincinde elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise “Şehrin geleceğine şekil veren ve şehri geleceğe hazırlayan unsurlar, şehri yöneten üst düzey yöneticilerin, yatırım yapan girişimcilerin, hizmet talep eden vatandaşların ve diğer tüm paydaşların aldığı kararlardır. Sakarya’mızın güzelliklerini koruyarak sahip olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel potansiyelini dengeli olarak korumak, geliştirmek, avantaja çevirmek ve şehre değer katmak en önemli önceliğimizdir

Bizim en önemli yöntemimiz ise yerel öncelikler ile ulusal hedefleri bir araya getirmektir. Toplumun günlük hayatını doğrudan kolaylaştıran, sağlık, kültür, eğitim, ulaşım, spor, gençlik, çevre ve gıdaya yönelik hizmetler, belediyecilik faaliyetleri içerisindedir. Aynı zamanda şehrin gelişimini, kalkınmasını, büyümesini sağlayan uzun vadeli kalkınma hedefli faaliyetler de belediyecilik hizmetlerinin içerisinde değerlendirilmektedir. Bizim işimiz halkımıza hizmet. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir belediyecilik anlayışından geliyoruz. Bizim temel amacımız vatandaşımızın memnuniyetini sağlamaktır. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için hemşerilerimizin önceliklerine göre günlük hayatı kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçireceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak da 19 aylık hizmet sürecimizde hayata geçirdiğimiz her projede, her hizmette belirlediğimiz 5 yılık strateji planımıza uygun hareket ettik ve bundan sonra hareket etmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler, odalar ve vatandaşımızla bir araya gelerek bir yıllık bir çalışma sonucunda Sakarya Stratejik Planı hazırlandı. Bu plan, tüm kurumlar için bir üst rehber niteliğindedir. Ortak bir yol haritasıdır. Yani şehrimizin geleceğini hep birlikte planladık ve hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Bu itibarla Strateji Planımızın hayırlara vesile olmasını dilerim.” diye konuştu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Sakarya Stratejik Planı’nın Tabana yayılmış sahiplendirilmiş bir çalışma olduğunu görüyoruz. Şehirler rekabet ediyor. Her şey yeni nesil olarak adlandırılıyor. Global ölçekte hedeflerinin belirlenmiş olması ve bu plana yansımasını görüyoruz. Bütün olarak baktığımızda dinamik esnek ve geliştirilebilir bir plan. Dünyayı trendleri sektörleri iyi kavramış ve doğru ekosistemlere odaklanıldığını görüyorum. Hiç bir şehrin bu kadar detaylı bir planı olduğunu görmedim, düşünmüyorum da. Bir ayağı ile yere sabit basan ama diğer ayağıyla da dünyayı gezen bir anlayış olmalı. Kendi öz değerleri üzerinde sabit duran ama aynı zamanda dünyayı okuyan bir anlayış olduğunu görüyorum bu belgede. Artık klasik tarım sanayi devrini geçtik. Analiz edilmiş bilgi ar ge inovasyon gerektiriyor. Üzerinde yükseldiğimiz tarım turizm sanayiyi yadsımadan rekabetçi olmak istiyorsak akıllı bir şehir olmak istiyorsak bilgiyi üreten işleyen analiz eden bir anlayışı bulmalıyız. Böyle bir şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum bu belgeye bakınca. Kendimi şanslı addediyorum. Sakarya Türkiye’nin en potansiyelli şehri olarak görüyorum bu bütün alanlar için geçerlidir. Sakarya olarak sokaktaki herkese bunu sahiplendirmemiz lazım. Bunu sağlarsak şehirle ilgili olumsuz algı dağılmış olacak. Söz konusu planın hazırlanışı, süreçleri çok kıymetli ama uygulanması da çok önemli. Sakaryalının ve Sakarya’nın belgesi. Ortak aklı sahaya yansıtmak ve çıktı odaklı olmasını sağlamak gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardından Proje Danışmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Canvar Kahveci Stratejik Plan ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Süreç hakkında katılımcılara bilgiler veren Kahveci şunları dile getirdi; “Şehrimiz için fayda sağlayacak, tüm kurum ve kuruluşların görüşleri, önerileri ile şekillenen bir proje hayata geçmiştir. Stratejik Planımızı tasarlarken projelerin ve fikirlerin sahiplendirilmesini esas aldık. Sadece planlama aşamasına değil sonrasında uygulama ve denetleme aşamalarına da çok çalıştık.

Stratejik Planı oluştururken geçen süreçler, gerçekleştirilen toplantılarda 27 stratejik amaç, 66 hedef ve 41 proje belirledik. Bu proje kapsamında uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladık. Kurumların bir araya gelerek işbirliklerinin arıtılması ile farklılaştırılmış uygulamalar geliştirdik. Bu projenin meydana gelmesinde katkı sağlayan ve sorumluluk alan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. “ dedi.

23 Eki 2020 - 18:39 Sakarya/ Adapazari- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda medyabar.com sitesinde 12.195.732 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

08

Oh I - Planın içeriğini yayınlamamışlar, stratejik planın stratejisi sanırım gizli olması. Uzun süre konuşuldu ama Ne anlatıldı muamma. Bürokrasiyle o kadar olur, allah utandırmasın

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 24 Ekim 11:29
07

Haluk Akbay - Kuzey Anadolu Fay (KAF) HATTINA EN YAKIN 3 KM EN UZAK 10 KM SİNDEN GEÇEN SAKARYANIN 1943 DEPREMİNİ 1967 DEPREMİNİ VE 1999 DEPREMİNİ YAŞAMIŞ BİR İLİN EN SON DEPREMİN ÜZERİNDEN 21 YIL GEÇMİŞ İLİN ÖNEMLİ KONUSUNDA DEPREM STRADEJİ NEDİR NE YAPILACAKTIR İL GELECEĞE NASIL HAZIRLANACAKTIR BÜTÇE NE KADAR DIR BİLEN VARSA AÇIKLASINLAR. İNSANI YAŞAT Kİ STRADEJİK PLANLARLAR ANLAM KAZANSIN 1999 DEPREMİN TÜRKİYEYE MALİYETİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINA GÖRE 15-19 MİLYAR DOLAR DIR İKTİSATÇILARIN İDDİASI 2001 KRİZ NEDENİDİR.

SAKARAYA 25 MİLYONLUK MARMARA BÖLGESİNİN 1 MİLYON NÜFUSU AÇMIŞ 5İNCİ BÜYÜK ŞEHİRİ NE YAZIKKİ EN BÜYÜK İLÇESİNİN ANA ARTELLERİ LERİNDE TARİHİ PARKINDA SÜT54 BAL54 YUMURTA54 BEDAVE DAĞITIMI YAPILIYOR YAKIŞIYORMU STRATEJİ PLANLARA NEDEN SAKARYA MARKA ŞEHİR OLMAK İÇİN İLÇE BELEDİYELERLE BİRLİKTE PLAN STRADEJİ YOK.

HALBUKİ MARKA ŞEHİR OLMAYA HAK EDEN BİR ŞEHİR SAKARYA ULAŞIM BULUNDUĞU COĞRAFİ KONUMU TARİHİ,DENİZİ, LİMANI, GÖLLERİ, YAYLALARI, NEHİRLERİ, DERELERİ, D100-D650 TEM YOLLARI GARI DEMİRYOLLARI, OVALARI, TARIMI, BİTKİ ÖRTÜSÜ, HER BAKIMDAN ÜSTÜNLÜL SAĞLAMAKTADIR. İHTİYAÇ OLAN HELVAYI YAPACAK VİZYON SAHİBİ GELECEĞİ ÖNGÖREN TURIZM İMKANLARINI PAZARLAYACAK AKIL VE YATIRIM GEREKLİ,

İNŞALLAH BU HEDEFLERİ YAPABİLACEK YÖNETİCİ UYGULAYACILARA BİR GÜN KAVUŞABİLİRİZ. SAYIN VALİMİZ BU ALANLARI GÖRMÜŞ VE GELİR GELMEZ BU ALANLARI CANLANDIRMAYA GAYRET SARF EDİYOR KENDİSİNE BİR HEMŞERİH OLARAK TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 24 Ekim 09:39
09

Merkantilist - @Haluk Akbay 07 nolu yoruma cevabı: Güzel başlamış fakat cümlenin sonunu getirmemiş olduğunuzu düşünenler olduğu kanaatindeyim.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 11:38
06

Ali Kahya - Plan o kadar stratejik ki, kimse içeriğini göremiyor. Vatandaşa da sunsaydınız da biz de görseydik şehir için gelecek 10 yılda hangi projelerin olduğunu, planlananların neler olduğunu. Dünden beri bu plana ulaşmaya çalışıyorum ama nafile. Olsun, Kim katılmış, nasıl övmüş bunlar mevcut ya.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 24 Ekim 09:33
05

Merkantilist - O çalışmada bile birbirinin üstüne çıkıp öne çıkma çalışmalarını ve sırf konuşmuş olmak için konuşanları gördük. İşte onun için Sakarya'da pek bir gelişme olmuyor. Bize isimsiz kahramanlar lazim Ulubatlı Hasan gibi....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 09:12
02

Özcan Çamdağ - Sayın ALTUĞ Diyorki.

2009 yılında bu program gündemimizdeydi.

Yıl 2020.

11 yıl aradan sonra tekrar masaya yatırılan

Proje.

ULKEMIZDE Bir çok şehre örnek bir il

Oluşturacağız ifadesi var.

ESKİSEHİR BURSA BALIKESİR TEKİRDAĞ

EDİRNE KOCAELİ gibi şehirler bu gibi

Gelişmeleri aştı.

Bir yerlere gelindi.

Mecaz la devam ediyorum.

ŞEHRİN iyi bir sol ayağa iyi bir golcüsü ve

Kalede güven veren bir kalecesi yok.

Bunlardan biri SAKARYA UNİVERSİTESİ

YETERSİZ BAKİYE VERMEKTE.

STK LAR heyecanı yok.

ŞEHRİN LOBİSİ HİÇ OLMADI.

DİP NOT.

Bunlar olsaydı.

SAKARYA SPOR iki playoftan birinden

Mutlak kazanıp üst lige çıkardı.

Basketbol şube kapanmazdı.

KARASU LIMAN PROJESİ HAYATA GECMİS

OLUR COKTAN LIMANLARA GEMİLER

YANAŞMIŞ OLURDU.

Geç kalkınmışlık var ama bahane değil.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 23 Ekim 22:06
10

Merkantilist Recai - @Özcan Çamdağ 02 nolu yoruma cevabı: Siz gerçekten gerçek misiniz sn Çamdağ...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 13:12
04

115 Kasa - @Özcan Çamdağ 02 nolu yoruma cevabı: Sayın çamdağ her zamanki gibi efsane bir yorum olmuş yüreğine sağlık duygularımıza tercüman oldunuz.seviyoruz sizi .yenicami merkez buyursun gelsin herkez

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 24 Ekim 07:41
01

Badenur / Esohbetten - satso ne işe yarıyor bilen varmı her yerde bir haberi var ama neye yaradığını hala anlamış değiliz

Yanıtla . 9Beğen . 3Beğenme 23 Ekim 18:56
12

Murat - @Badenur / Esohbetten 01 nolu yoruma cevabı: Çok güzel anlatmışsınız:))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ekim 16:36
11

Domuztepeli Rıfkı - @Badenur / Esohbetten 01 nolu yoruma cevabı: Başkanı olduğunuz takdirde il yönetimine yakın oluyor ve protokolde yer alıyorsunuz. Bu arada oraya seçilmenizi sağlayan asıl işinizi ihmal ettiğiniz takdirde işinizi batırabiliyorsunuz. Bu durum çoğunlukla olmuyor fakat imkan dahilinde. İşleriniz bozulduğunda protokolle iyi geçindi iseniz siyaset kurumunda yer buluyorsunuz. Size bazen otağ, çadır vb. kurdurup kolluyorlar. Geçinip gidiyorsunuz. Eee daha ne olsun...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 12:57