Büyükşehir Belediye Meclisi CANLI YAYIN

Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Kasım Pazartesi günü 60 gündem maddesiyle toplanacak. TV264'den de canlı yayınlanacak büyükşehir belediye meclisinin gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi CANLI YAYIN
Büyükşehir Belediye Meclisi CANLI YAYIN
Haber albümü için resme tıklayın

CANLI YAYIN

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN  09/11/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


•Yoklama ve açılış.
•12/10/2020 tarihli Meclis Kararları.

1.8/414-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hüküm değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

2.8/415-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 1084-1085 parseller ve 1085 nolu parsel ile 40m.’lik yol arasında kalan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

3.8/416-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3154 ada, 1 ve 2 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

4.8/417-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/352 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi, 734 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

5.8/418-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2020 tarih ve 5/216 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süreci içerisinde yapılan 2 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

6.8/419-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.08.2020 tarih ve 7/59 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1655 nolu parsele ilişkin belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

7.8/420-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/356 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1934 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

8.8/421-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/357 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Millet Bahçesi Projesi kapsamında ulaşım ve yeşil alan sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

9.8/422-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/358 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi,  Arabacıalanı Mahallesi, 1379 ada ile 1380 nolu ada arasında bulunan fiilen park alanı olarak kullanılmakta olan alanın 929 m².lik kısmı ile 1433 ada, 3 nolu parselin 97 m².lik kısmına ve İstiklal Mahallesi, 8121 nolu parsel ile 8674 nolu parsel arasında bulunan 1079 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

10.8/423-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/359 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Murat Soğancıoğlu Caddesi üzerinde 675 ada, 7 sayılı parsel ile 676 ada, 1 sayılı parsel arasında kalan park alanının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ekli plana göre değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

11.8/424-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/360 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 135 ada, 1 nolu parsel, Dilmen Mahallesi, 13342 nolu parsel, Yeni Mahalle, 4946 nolu parsel ve Yeni Mahalle, 13157 nolu parselin bulunduğu adanın Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince yençok değerinin belirlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

12.8/425-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/412 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2015 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile Erenler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümlerinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğiyle uyumsuz bazı maddelerin yeniden düzenlenerek uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla, Plan Hükümlerinde yapılan değişiklik ve ilaveler, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Yapılan Plan Hükümleri değişikliği ve ilavelerin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

13.8/426-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/361 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 681 ada, 3 nolu parselde fırın amaçlı bina yapmak için bu alanın “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

14.8/427-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/362 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07.11.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 166 ada, 239 parsel ve 734 ada, 174 nolu parselde mevcutta bulunan Trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

15.8/428-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/363 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 15.04.2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1314 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 nolu parseller ile Büyükdere Mahallesi 1471 ada, 1-2-3-4-5-6 ve 7 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

16.8/429-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/364 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.08.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi 1391 ada, 18 ve 43 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

17.8/430-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/365 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.08.2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 45-46-48-50-51-53-54-55-56-89-120 ve 166 ada 110-111-572 nolu parseller ile 278 ada, 1 nolu parsellerden geçen 15.00 m.lik ve 20.00 m.lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

18.8/431-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/413 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02.09.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, İkbaliye Mahallesi, 9-13-14-15-17-370-411 ve 452 nolu parseller, 955 ada, 2 nolu parsel ve Başpınar Mahallesi,172 ada, 35 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

19.8/432-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/366 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, G25-D-08-D-1-C Pafta, 4503950.04 - 4503943.89 yatay koordinatları ile 551642.56 - 551642.91 dikey koordinatları arasında 65.50 m2’lik alandaki “Trafo Alanı”na ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

20.8/433-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.08.2020 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Seyfeler ve Akyazı Merkez Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kesişiminde yer alan 12.00 ve 10.00 metrelik imar yolları ile imar adalarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

21.8/434-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/368 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2020 tarih 4/170 sayılı kararı ile onaylanan, Karasu İlçesi Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içinde yapılan 3 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

22.8/435-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/369 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisi’nin 02/10/2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2019 tarih ve 6/298 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresince yapılan ve Sapanca Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararı ile uygun görülen 3 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

23.8/436-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/370 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 06.08.2020 tarih ve 2020/34 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Memnuniye Mahallesi, 110 ada, 56 ve 57 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

24.8/437-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/371 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 06.08.2020 tarih ve 2020/35 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 13 ada, 14 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

25.8/438-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 4655 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

26.8/439-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/260 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Belediye Meclisinin 05/03/2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 10 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

27.8/440-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin 07.09.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Karapürçek İlçesi ve Erenler İlçesi sınırları içinde bulunan Rüzgar Enerji Santralinin, Karapürçek İlçe sınırları içindeki Şalt ve Türbin yerlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

28.8/441-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Safibey Mahallesi, 104 ada, 79 (eski parsel no 4) nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

29.8/442-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 04.08.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yayla Mahallesi, F25-c-18-d-1-a pafta, park alanı ve yol düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

30.8/443-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 04.08.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, 12649 ve 12620 nolu parsellerin arasında yer alan imar yolunda bulunan refüj alanının bir kısmına “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

31.8/444-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, SASKİ ve Kocaali Belediye Başkanlığının talep yazıları doğrultusunda, Kocaali İlçesi Yalı Mahallesinde yer alan 25 m. genişliğindeki yolların yeniden düzenlenmesi ve Teknik Altyapı Alanına yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

32.8/445-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 04.08.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Ağalar Mahallesi, 949 ve 12825 nolu parsellerin arasında yer alan imar planında “Park Alanı” olarak planlanan alanın bir kısmına “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2020 tarihli Komisyon raporu.

33.8/446- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, 611 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25072 sayılı yazısı.

34.8/447- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 10/72 sayılı meclis kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 1118 ada 1 parsel ve Mithatpaşa Mahallesi 3066 ada 1 nolu parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25073  sayılı yazısı

35.8/448- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 10/73 sayılı meclis kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4643 ada 2 parsel ve 4734 ada 1 nolu parsel ile 4644 ada 1 nolu parsel arasında kalan tescil dışı alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25074 sayılı yazısı.

36.8/449- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsel ile 13311, 11318 nolu ve 907 ada 3 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluklara yönelik hazırlanan 1/25000 Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25296 sayılı yazısı.

37.8/450- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan ve Adapazarı İlçeleri sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25054 sayılı yazısı.

38.8/451-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarihli ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 172 ada, 15 sayılı parsele ilişkin hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25053  sayılı yazısı.

39.8/452-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 15/04/2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 30-31-34-35 parsellerden geçen 10.00 m.lik ve 12.00.m lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25055 sayılı yazısı.

40.8/453-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07/07/2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi “Mezarlık Alanı” ve çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25064  sayılı yazısı.

41.8/454-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 01/12/1998 tarih ve 23227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilen Sakarya-Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Alanının, 13/09/2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/09/2019 tarih ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmesi sonucunda; bu alanda plan yapma ve onama yetkisinin belediye başkanlığımıza geçmesi ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Turizm Merkezi Alanı” fonksiyonunun kaldırılarak yerine yeni fonksiyonların getirilmesi gerektiğinden, “Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklikleri ile Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlave Nazım İmar Planı Yapım İşi” kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25298 sayılı yazısı.

42.8/455-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 01/12/1998 tarih ve 23227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilen Sakarya-Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Alanının 13/09/2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 12/09/2019 tarih ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmesi sonucunda; bu alanda plan yapma ve onama yetkisinin belediye başkanlığımıza geçmesinden dolayı ve alanın imara ilişkin eksikliklerini gidermek için “Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklikleri ile Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlave Nazım İmar Planı Yapım İşi” kapsamında hazırlanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25299 sayılı yazısı.

43.8/456-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25059 sayılı yazısı.

44.8/457-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2020 tarih ve 2020/38 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Mahallesi, 2622 ada 40, 41, 42, 43, 44 nolu parseller, 2623 ada 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 2619 ada 30, 31 nolu parseller ve 2641 ada 1, 2 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25301 sayılı yazısı.

45.8/458-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/02/2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 320 ada 11,12,15,16,17,19 nolu parseller ile 353 ada 24,25,28,29 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25056 sayılı yazısı.

46.8/459-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçe Merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planı hükümlerine 3 adet plan hükmü eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave plan hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25070 sayılı yazısı.

47.8/460-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Kocaali Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen Yenimahalle Mahallesi 477 ada 2  nolu parselin üzerinden bulunan yapılaşma durumu Emsal: 0,60 yençok: 6,50 olan Sağlık Tesisi Alanın Emsal:0,60 Yençok: 9,50 olmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25071 sayılı yazısı.

48.8/461-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1496 ada 8 parsel, 1456 ada 10,11 ve 19 parsel, 4039 ada 1 ve 2 parsel, 1456 ada 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 no’lu parsellerde; 1/5000 ölçekli, Nazım İmar Planı yapılması için 06.10.2020 tarihli Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden bahsi geçen parsellere ait ilgili kurumdan Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25297  sayılı yazısı.

49.8/462-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Taraklı Belediyesi Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 2020/31 nolu kararı ile uygun görülen, Taraklı Belediyesi adına kayıtlı, Taraklı İlçesi, Avdan Mahallesi, H25-a-06 pafta, 120 ada, 17 parsel nolu 17.283,87 m2 yüzölçümlü mezarlık,  Taraklı (Yenidoğan) Mahallesi, 21 pafta, 1603 parsel nolu 900,00 m2 yüzölçümlü mezarlık ve Taraklı (Yusufbey) Mahallesi, 24 pafta, 3052 parsel nolu 10.615,56 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli taşınmazların, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25061 sayılı yazısı.

50.8/463-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddeleri uyarınca “Yazlık Caddesi” isminin “Farabi Caddesi” olarak isim değişikliğinin yapılmasına ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25376 sayılı yazısı.

51.8/464-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddeleri uyarınca “ Mahsun Sokak, 1364 Nolu Sokak ve 1421 Nolu Sokak” isimlerinin “Kerkük Caddesi” olarak isim değişikliğinin yapılmasına ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25377 sayılı yazısı

52.8/465-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Şemsiyeli Bahçe Parkı içerisine yerleştirilen 42 m2 Balevinin, arıcılıkta yaptığımız yatırımlar neticesi arza uygun bal, polen, propolis, gibi ürünlerin satışı ve  pazarlanması için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesine göre büfede satışı yapılan ürünlerin yıllık gelirinin %5’i karşılığı belediyemiz şirketi BELPAŞ A.Ş.’ye 10 yıllığına işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 23/10/2020 tarih ve 24551 sayılı yazısı.

53.8/466-  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında (90.00 m2) Çayevi faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25304 sayılı yazısı.

54.8/467- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Balıkesir İli Sındırgı İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılan müzakereler sonucunda? 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince Balıkesir İli Sındırgı İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve kardeş şehir protokolünün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 03/11/2020 tarih ve 25303 sayılı yazısı.

55.8/468-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23.maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25063 sayılı yazısı.

56.8/469-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize bağlı ilçe belediyelerinin (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Hendek, Akyazı, Karasu, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Karapürçek, Geyve, Pamukova, Kocaali, Kaynarca, Taraklı) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclislerince onaylanan 2021 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifelerinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25065 sayılı yazısı

57.8/470-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Gider Bütçe Tasarısı ile 2022-2023 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25076  sayılı yazısı.

58.8/471-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2022-2023 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 30/10/2020 tarih ve 25075  sayılı yazısı.


09/11/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
 -İLAVE GÜNDEMİ-


59.8/472- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten; Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü'nün bütçesi ile birlikte, kurulacak olan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlanmasına ilişkin 05/11/2020 tarih ve 25567 sayılı yazısı.

60.8/473- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyelerin Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılımının arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması”nda, projemiz jüri tarafından değerlendirilerek Belediyemiz ödüle layık görülmüştür. Bu kapsamda “Bisikletli Ulaşım Projelerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü”nü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ ye yetki verilmesine ilişkin 16/10/2020 tarih ve 23921 sayılı yazısı.

07 Kas 2020 - 02:22 Sakarya/ Adapazari- Güncel --- Okunma

Son bir ayda medyabar.com sitesinde 11.278.715 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

02

Vaybe - Bu şehrin imar planlarını yapanlar nasıl plan yapıyorlar, vaybe gündemin %90 kısmı imar planı işleri.. Tüm ülkede imar planı işler maalesef böyle... İmar plan yapmasını bilmiyoruz. DEPREM DAİRE BAŞKANLIĞI inşallah kentsel dönüşümü başlatır. Sakayada binlerce vatandaşımız 1999 depremini görmüş binalarda yaşıyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 09:37
01

Adalı - Söze gelince bu şehrin ilk önceliği kentsel dönüşüm. Ama gündem maddelerine bakınca ...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 22:58