Kampüslerde tüm birim tabelaları Türkçe, İngilizce ve Arapça olacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2020 yılında, eğitim, uluslararasılaşma, sektörle entegrasyon, Ar-Ge, yayın ve üniversite sektör işbirliği başta olmak üzere birçok alanda yapılan yeniliklerin bu yıl da artarak sürdürülmesini hedefliyor.

Büyütmek için resme tıklayın

SAÜ, geçen yıl eğitim, uluslararasılaşma, sektörle entegrasyon, Ar-Ge, yayınlar, üniversite-sektör işbirliği, teknokent, engelli öğrenciler, dijital üniversite ve kampüs hayatı gibi birçok alanda gerçekleştirdiği yeniliklere ek olarak 2021 yılında da bu alanlarda iyileştirme çalışmalarına devam edecek.

Uluslararasılaşma

SAÜ uluslararasılaşma stratejisi kapsamında 2020 yılında bin 774 uluslararası öğrenciyi kabul ederek, uluslararası öğrenci oranını yüzde 6’dan yüzde 8’e yükseltti. Sakarya YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ilk defa uygulandı. “Tesisler ve Altyapı” başlığında dünyada 70’inci ve Türkiye’de 5’inci sıraya; “Enerji ve İklim Değişimi” başlığında dünyada 279’uncu ve Türkiye’de 9’uncu sıraya yerleşti.

2021 yılında uluslararası öğrenci oranı yüzde 10 seviyesine çıkarılacak. Sakarya YÖS aday sayısının yüzde 50, sınav merkezi sayısının ise yüzde 100 artırılması amaçlanıyor. İngilizce program sayısı 24’e çıkarılacak. Bunun yanı sıra anlaşma sayısı artırılarak Erasmus ve Mevlana hareketliliğinde gelen öğrenci sayısının yükselmesi sağlanacak. TOEFL iBT (Test Of English as a Foreign Language, Internet Based Test) sınavı SAÜ ana yerleşkesinde yapılabilecek.

Web sayfaları 3 dilde hazırlanacak

Uluslararasılaşma İçin Görünürlük ve Tanıtım Çalışmaları kapsamında bu yıl web sayfalarının tamamı Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanacak. Kampüslerde tüm birim tabelaları Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere yenilenecek. Yine bu yıl ön lisans diplomaları da çift dilde (Türkçe/İngilizce) verilmek suretiyle tüm diplomalarda çift dile geçilmiş olacak. En az iki uluslararası ortak/çift diploma programı açılacak ve uluslararası öğretim üyesi sayısı yüzde 33 artırılacak. Uluslararası sıralama kuruluşlarına yapılan ilk başvuruların ardından iyileştirme çalışmaları ile sıralamalarda (THE ilk 1000, UI Greenmetric genel ve alt başlık sıralamalarında iki kat iyileşme) ilerleme sağlanacak ve Uluslararası Öğrenci Evi açılacak.

Eğitim

SAÜ’de 2020’de öğrencilerin farklı ve farklılaşan hedeflerini desteklemek üzere disiplinlerarası eğitim modellerine yoğunlaşıldı. Çift Anadal Program (ÇAP) ve Yandal Program sayıları artırıldı. Bir SAÜ yeniliği olan İlgi Alanı uygulaması ile öğrencilerin kariyer planlamasına destek olunması amaçlandı.

2021’de Çift Anadal/Yandal/İlgi Alanı sayısı ve katılımcı öğrenci sayısı artırılacak. Veterinerlik Fakültesi ve 14 yeni bölüm/programın açılması için YÖK’e başvurulacak. Sosyal Transkript Uygulaması yaygınlaştırılacak. 8 birim/bölümün akreditasyon sürecine devam edilerek, akreditasyonda liderlik konumu pekiştirilecek. Sektör Dersi ve Öğrenci Ar-Ge Uyumunu Artırma Projelerinde ders ve katılımcı öğrenci sayısı artırılacak; gerekli sistem revizyonları yapılacak. “Eğitim Destek Birimi” eğiticilerin eğitimi ve eğitim ile ilgili yeni çalışmalarını sürdürecek. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) izleme değerlendirmeleri doğrultusunda eylem planı oluşturulacak. Öğrenci Senatosunun işlevselliği artırılacak ve tematik öğrenci çalıştayları, gerekirse çevrimiçi olarak devam ettirilecek.

Ar-Ge, Yayın ve Üniversite-Sektör İşbirliği

SAÜ 2020’de Ar-Ge, yayın ve üniversite-sektör işbirliği alanlarında birçok yeniliğe imza attı. TÜBİTAK Yetkinlik Analizi Raporuna göre SAÜ, 2020’de Bilgi Güvenliği, Enerji Depolama, Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri alanlarında Türkiye’de ilk üçte yer aldı. TÜBİTAK Girişimcilik endeksinde 27’nci, URAP sıralamasında 26’ncı sıraya yükseldi. Laboratuvarların cihaz envanterleri kataloğu yenilendi, Yayın ve Proje Destek Ofisi kuruldu ve SAÜ Ar-Ge kataloğu hazırlandı.

2021’de ise laboratuvarlar ve cihazların geçen yıl kullanıma açılan Merkezi Laboratuvar Yönetim Sistemi (LABSİS) üzerinden yönetiminde etkinlik geliştirilecek. SAÜ Üniversite-İş Dünyası Koordinasyon Kurulu (UNİKUR) ile SATSO arasında koordinasyon oluşturulacak. Dijital SAÜ Ar-Ge kataloğu hazırlanacak. Patent başvuruları ve patentlerin ticarileşmesi programı yaygınlaştırılacak. Öncelikli alanlarda ulusal ve uluslararası işbirliği projeleri, AB projeleri, TÜBİTAK, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Türkiye Ulusal Ajansı projeleri başvuruları artırılacak. “2547 Sayılı Kanun 58’nci Madde” kapsamında üniversite-sanayi işbirliği proje sayısı artırılacak. SAÜ-Uluslararası ikili işbirliği projeleri ve öncelikli alan projeleri desteklenecek. Kaliteli Yurt Dışı araştırmacıları SAÜ’ye çekmek için BAP proje desteği uygulamasına geçilecek.

Başta öncelikli alanlar olmak üzere araştırma altyapısı güçlendirilecek. Öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın ortalaması artırılacak. İndeksli yayınlarda nitelik artışı önem kazanacak. Yeni 2244 proje başvuruları yapılacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri artırılacak. “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” tedavi faaliyetleri başlayacak. “ Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” yönetiminde Sakarya’ya ve bölgeye yeni hizmetler sunulacak. “TÜBİTAK Yetkinlik Analizi Raporu” kapsamında I. Bölge alanlarında kalitenin artırılması sağlanacak; diğer bölgelerde sayı ve/veya kaliteye odaklanılacak. TÜBİTAK Girişimcilik ve URAP sıralamasında daha üst sıralara yerleşmek için planlamalar yapılacak, teşvik mekanizmaları yürürlüğe konulacak.

Dijital Üniversite

2020’de SAÜ’nün yeni bir ürünü olan 15 üniversitenin de kullandığı Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP) Uygulamalı Dersler Platformu (UDEP) oluşturuldu. SAÜ Sanal Tur erişime açıldı ve e-sınav modülü geliştirildi.

2021’de ise UZEP kullanımı yaygınlaştırılacak. UDEP’te yer alan video sayısı iki kat artırılacak, standardizasyon sağlanacak. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) biriminde yapılan çalışmalar dış kaynaklı projelere dönüştürülecek. YÖK-Bulut sisteminin oluşturulması için çalışmalar yapılacak. Üniversite yönetim sistemlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirilecek ve uygulamalar bulut teknolojileri ile yaygınlaştırılacak. BAUM biriminde geliştirilen dijital sistemlerin diğer üniversitelerle paylaşımı için yöntemler geliştirilecek. BAUM tarafından dijital sistemler alanında üniversitelerin yanı sıra endüstri ile de projeler gerçekleştirilecek. Geliştirilen dijital sistemler ve ürünlerin markalaşması ve patentleşmesi sağlanacak.

Teknokent

2020’de Teknokent yüzde 100 doluluğa ulaştı. Özellikle savunma sanayii ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalarının sayısı arttı. Akademisyen firma sayısı zirve yaparak 28’e yükseldi. TÜBİTAK 1601 proje başvurusunda Sakarya Teknokent orta uygulayıcı kuruluş olarak kabul edildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’deki teknokentler arasında sadece Sakarya Teknokent kiralarda indirim yaparak bünyesindeki firmaları destekledi.

2021’de ise mevcut firmaların kurumsal ve finansal yapılarının güçlendirilerek uluslararası pazara açılması desteklenecek. Uluslararası ve ulusal yatırım firmalarıyla işbirliği içerisinde Teknoloji Yatırım Fonu kurularak Teknokent bünyesindeki firmalara ve özellikle genç girişimcilerimizin firmalarına ortak olunacak. Patent ticarileştirilmesine verilen önem sürdürülecek. Nitelikli İşgücü Geliştirme Merkezi (NİGEM) projesi ile her yıl 40 öğrenci, uygulamaya dönük ileri yüksek teknoloji bilgi yeterliliğine sahip olarak sektörlere kazandırılacak. Uzay ve Havacılık Uygulama ve Prototip Merkezi (SAÜTEK54HUMA) hayata geçirilecek.

Üniversite Sanayi İş birliği kapsamında elde edilen başarı korunacak. Gebze OSB firmaları ile Sakarya Teknokent firmaları ortak projelerde eşleştirilecek. GOSB-Düzce-Sakarya Teknoparkları ortak AB proje çalışmaları yapacak. Akademisyen ve öğrenci firma sayısı artırılacak, kurumsal kapasitelerinin yükseltilmesi desteklenecek. Teknokent firmalarının ürünleri dijital platformda tanıtılacak ve pazarlanacak. TR42 Bölgesi Teknoparklarının ortak kümelenme projeleri hazırlanacak. Dijital platform kurularak, iş dünyası ve TÜBİTAK ortaklığıyla lisans bitirme ödevlerinin sektörlerin sorunlarına yönelik projelendirilmesi sağlanacak. Teknokent firmalarının yürüttüğü projelerde istihdam edilen mezun ve stajyer sayısı artırılacak.

Kampüs Hayatı

2020’de Kurumsal Çevre ve Atık Yönetimi (KÇAY) Sistemi ve Atıkları Toplama ve Bertaraf Etme Sistemi (Sıfır Atık Sistemi) oluşturuldu. Merkezi Kütüphane genişletme ve iyileştirmesi yapıldı. ‘Yaşayan Kampüs’ konsepti içinde öğrenci ve personelin sosyal, sportif ve rekreasyon imkanlarını iyileştirme çalışmalarına devam edildi ve SAÜ aidiyetini artırıcı çalışmalar kapsamında SAÜ Dükkan projesi ile logolu ürünlerin arzı başlatıldı.

2021’de ise SAÜ Bilim Ödülleri, kapsamı genişletilerek verilmeye devam edilecek. Öğrenci topluluklarının etkinlikleri desteklenecek. “Yaşayan Kampüs” için ilave imkânlar öğrenci ve personelin kullanımına sunulacak. SAÜ konsept projeleri hayata geçirilecek. Sıfır Atık Projesi kapsamında kampüs düzenlemeleri yapılacak. Yerel ve ulusal paydaş kurumlarla kampüs içi ve kampüs dışı etkinlikler artırılacak. Teknofest başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım için teknik öğrenci toplulukları/grupları desteklenecek.

Engelsiz Üniversite

2020’de engeli öğrencilere yönelik danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Engelli öğrencilerin erişebilirlik sorunlarını tespit çalışması yapıldı, açık ve kapalı mekanlarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. YÖK tarafından düzenlenen 2020 Engelsiz Bayrak Ödüllerine başvuru yapıldı ve 4 fakülte ‘Mekanda Erişilebilirlik ve Eğitimde Erişilebilirlik Ödüllerine Adaylık Sertifikası’ aldı.

2021’de ise erişilebilirlik artırılacak, engel gruplarına göre öğrenci ve personele gerekli destekler sağlanacak. Aday olarak gösterilen 4 fakültenin Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü alması için gerekli adımlar atılacak. Kütüphane, Kültür ve Kongre Merkezi ile 6 fakülte için Engelsiz Üniversite Bayrak Ödüllerine başvuru yapılacak.

28 Oca 2021 - 21:06 Sakarya/ Serdivan- Eğitim --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.633.510 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

26

Spartacüs - Cumhurbaşkanımız; 2021 yılını " Yunus EmreYılı" ve " Dünya Türkçe Yılı" ilan ediyoruz. Ulusal ve Uluslararası etkinliklerle güzel Türkçe'mizin ne kadar zengin bir dil olduğunu uluslararası alanda yaymak istiyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 08:54
25

Nemutlutürk'ümdiyene - Tam da Cumhurbaşkanlığı'mızın genelgesi ile 2021 yılının "Yunus Emre" ve "Dünya Dili Türkçe" yılı olarak ilan edilmesinin üzerine çok güzel bir hamle olmuş. Ne mutlu size... Türkçe'yi yaymak, Türkçe'yi öğretmek, Türkçe'ye sahip çıkmak neden bu kadar zorunuza gidiyor anlamak mümkün değil.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 15:38
22

Hendekss - Yok öyle yapmayın direk arabistana bağlayalım burayı, tabela falan niye uğraşıyorsunuz.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 29 Ocak 14:17
23

Material - @Hendekss 22 nolu yoruma cevabı: İngilizce'ye bir lafın yok? İngilizler yüz yıl önce nenelerimizin ırzına geçmek, vatanına el koymak için gelenlerdi. Onların dilini tabelaya koymak zoruna gitmiyor ama bugün dünyada 400 milyon kişinin konuştuğu, dinimiz İslam'a dair kitapların kullandığı dili, ecdadımız Osmanlı hakkında bilgi edineceğimiz kitapların çoğunun dili, dünya tarihinde 800-1400 yılları arasında felsefe ve bilimin kullandığı asıl dil olan Arapçayı tabelaya yazmak zoruna gidiyor. Not: Kansızın kansızlığını bu kadar güzel ifşa edeceğime ben de inanmazdım.

Yanıtla . 1Beğen . 8Beğenme 29 Ocak 15:51
20

ömercikler mah. akyazı - Allah islah etsin sizi! Türkçe öğrensinler!!

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 29 Ocak 12:13
19

5454 - Türkçe anadilimiz İngilizce de evrensel dil ama Arapça ne alaka ya Japonca Rusça falan da olması lazım o zaman

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 29 Ocak 12:12
24

Material - @5454 19 nolu yoruma cevabı: Üniversite japon veya rus kaynıyor zaten. Ne ahmak insanlarsınız.

Yanıtla . 1Beğen . 5Beğenme 29 Ocak 15:54
18

Halkın Düşüncesi - benim güzel vatandaşlarım eğer tabelalarda yanlışlıkla birde kürtçe yazsaydı sen gör o zaman bizim halkımızı artık tabelayı kurşunlar mıydın ülkücü hareket denen grup tabelayı iple asar mıydı artık bilemem ama bak arapçayı şaaaaak diye yerleştirdiler kuzu gibi kaldınız

Yanıtla . 11Beğen . 6Beğenme 29 Ocak 09:44
16

Türkçe - Türkiye'ye okumaya gelen bir zahmet Türkçe öğrensin.

Yanıtla . 30Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 00:19
14

ghghgh - cok gereklı dımı hadı ıngılızce yı anladık dunyaca kabul edılen ortak dılde arapca nıye ?? yapmayn boyle seyler ya yapmayın gıdın bılıme egıtıme katkı verın kalıtenızı bu sekılde gosterın artırın

Yanıtla . 25Beğen . 3Beğenme 28 Ocak 23:14
13

Sakarya54 - Çok büyük yenilik,süper,böyle devam,Liyakatsizler grubu üniversiteyi ele geçirmiş anlaşılan.

Yanıtla . 23Beğen . 3Beğenme 28 Ocak 22:41
11

Sakaryalı - Bravo gerçekten,SAÜ büyük bir iş başarmış,uzaya gitmeye çok az kaldı,bugüne kadar ne ürettiniz veya neyin fikrini verdiniz onu söylesenize,içi bomboş bir üniversite,sözde adı var ama onbinlerce mezunu işsiz güçsüz.Olmadı lazca,Kürtçe vs.de yazsaydınız.Bu ülkede 3 tane üniversite vardır,ODTÜ,İTÜ,BOĞAZİÇİ gerisi fasa fiso.

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 28 Ocak 22:39
07

Flagellum_dei - sasırmıs gibi niye bakıyonuzki bunlar olacaktı bilmiyomuydu herkes

Yanıtla . 23Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 22:02
06

Veli - ya kardeşim bi ülkenin ana dilinde yazarsın, bi de uluslararası geçerliliği olan bir dilde yazarsın olur biter. ne gerek var bazılarına yalakalık yapmaya?

Yanıtla . 28Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 21:59
05

İşimiz Gücümüz Şekil - Hep şekil hep TABELA, içi boş hatta BOMBOŞ

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 28 Ocak 21:57
21

Saülü - @Saülü 03 nolu yoruma cevabı: bunların ben soyunu seveyim.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 29 Ocak 12:14
12

Cahil - @Saülü 03 nolu yoruma cevabı: Bızimkiler arap sevici bilmiyonmu sayın abicim.

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 22:39
02

Muallim54 - Araplara mı özeniyoruz? Nedir bu Arapça sevdanız?

Yanıtla . 27Beğen . 2Beğenme 28 Ocak 21:27
15

Salih - @Muallim54 02 nolu yoruma cevabı: Muallim kelimesinin asli Arapça.. Dedesinin yazdigi kitabi okuyamayan, mezar taşını okuyamayan bir nesil istiyor emperyalizm.. Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenelim anlayalım yaşayalım..

Yanıtla . 2Beğen . 20Beğenme 28 Ocak 23:24
08

Sakaryalı - @Muallim54 02 nolu yoruma cevabı: ingilizce konuşurken ingilizemi özeniyon koca kafalı

Yanıtla . 2Beğen . 18Beğenme 28 Ocak 22:14
01

Halk - Evet bir inşaat firması da Sakarya’nın serdıvan ilçesinin her yerine tabela koymuş Beledıye hangı kanun be hükme göre bu yetkiyi veriyor nasıl göz yumuyor ........anlamadım normaldir Arap tabelaları

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 21:12Anket Virüste vaka sayısının azalması için Sakarya'ya giriş ve çıkışlar kısıtlama getirilsin mi?