Ters ev ihalesi yarın yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'nin bir süre önce müjdesini verdiği ters ev projesi çok yakında hayata geçirilecek. Yarın ihalesi yapılacak ters evin yapım ihalesi yap işlet devret modeli ile gerçekleşecek...

İşte Sakarya'nın ilk ters evi için verilen ihale ilanı duyurusu ve şartnamesi...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İLE TERS EV YAPIM VE İŞLETİM İHALESİ

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE SÜRESİ:
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 Ada 424 parsel nolu taşınmazda "Ters Ev" projesinin 10 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi kurulmak suretiyle yapımı, işletilmesi ve sürenin sonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi ihalesi.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE, HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda 27.04. 2021 tarihinde saat 15.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:
Sınırlı Ayni Hak Kullanımı Aylık Muhammen Bedeli: 7.000,00 TL (YedibinTürkLirası)+KDV
Sınırlı Ayni Hak Kullanımı 10 Yıllık Muhammen Bedeli: 812.000,00 TL (SekizyüzonikibinTürkLirası)+KDV
Geçici Teminat Bedeli: Toplam Muhammen Bedelin %3’ü olan 24.360,00-TL (YirmidörtbinüçyüzatmışTürkLirası)’dır.

MADDE – 5: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 27.04.2021 saat 11.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)
Nüfus Kayıt Örneği
İkametgâh Senedi
ç)  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl)
İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”
İlgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belge
En az 1 adet benzer “Ters Ev” işi yaptığını gösterir belge

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri
Vekâleten katılım var ise ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar
ç)  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) ve girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin şirketlerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)
İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”
En az 1 adet benzer “Ters Ev” işi yaptığını gösterir belge

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

26 Nis 2021 - 00:07 Sakarya- Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.943.952 kez ziyaret edildi.

Anket Covid-19 vakalarının arttığı Sakarya'da sizce ne yapılmalı!