Kurtuluşun 100. yılı... İşte mahalle mahalle 4 ay süren Yunan zulmü...

Şehrimizi düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümünde sokak sokak mahalle mahalle yaşanan zulüm...

Haber albümü için resme tıklayın

Adapazarı ve Yöresinde Yunan İşgal Faaliyetleri
İşgal felaketine uğrayan her yerde olduğu gibi, Adapazarı kazasının da Yunan işgaline maruz kalan bölgesi  Sakarya Nehri'nin batısındaki sahasıdır.
 Mondros Ateşkes antlaşmasını müteakip başlayan işgal olayları münasebetiyle Batı Anadolu'da tamamen serbest kalan yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle Yunan birliklerinin saldırılarına uğramayan belde ve köy hemen hemen kalmamıştır.
 Rum ve Ermeniler bölgede azınlıkta olmalarına rağmen, İtilaf Devletleri'nden aldıkları cesaretle hareket ediyordu.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Adapazarı ve yöresindeki Kuva-yı milliye karşıtı hareketler içerisinde işgalci devletlerin kışkırtıp örgütledikleri Rum ve Ermeni çetelerinin de önemli rolleri olmuştur.


Adapazarı yöresinde Rum çeteleri özellikle 20.000 nüfusu aşkın gayr-ı müslimin yaşadığı Geyve civarında etkili olmuşlardı. Hakim bir tepe üzerinde kurulmuş olan 1200 hanelik Ortaköy, Rum çeteciliğinin merkezi üssü konumundaydı.
Yine Adapazarı'nın kuzeyindeki Fındıklı, Aşağıköy ve Kantarköy mahallelerinden oluşan Fındıklı Rum köyü de çetecilerin merkezlerinden idi.


Geyve yöresindeki Rum çetelerinin yanı sıra, Ermeni çeteleri de bölgede etkili olmuşlardı.
 Adapazarı'nın kuzeyindeki Firuzlu (bugünkü adı Ferizli), Ermeni Cedit, Damlık Ermeni köyleri de Ermeni çetecilerinin merkezi durumunda idi.
Adapazarı 26 Mart 1921 tarihinde İzmit ve civarını daha önceden işgal etmiş olan 11 nci Yunan Tümeni tarafından işgal edildi.
Adapazarı'nın işgali Yunan ordusunun 23 Mart 1921 tarihinde başlattığı genel taarruz çerçevesinde girişilmiş bir harekâttı.
Birinci İnönü Muharebesi'nde Türk ordusuyla yaptığı ilk savaşı kaybeden Yunan ordusu, müttefikler nezdinde prestijini yeniden sağlayabilmek için 23 Mart taarruzunu başlatmıştı.


Yunan genelkurmayı 11 nci Yunan tümenine yapılacak olan genel taarruza yardımcı olmak amacıyla Adapazarı,  Sapanca, Geyve kesiminde toplandığını öğrendikleri Türk kuvvetlerine karşı bir harekâta geçilerek, Türk kuvvetlerinin bölgeden uzaklaştırılması görevini vermişti.


Yunanlıların Adapazarı bölgesindeki askeri durumla ilgili bilgileri yerli Rumlar ile İngiliz keşif uçuşları sayesinde elde ettikleri bilgilere dayanıyordu.
İzmit üzerinden harekete geçen Yunan tümeni. 24 Mart 1921 tarihinde Kırkpınar'ı işgal etti.
Düşmanın ileri harekâtına yerli Rum ve Ermeni çeteleri de katılmışlar, 25 Mart'ta ise Sapanca işgal edilmişti. Yunan ordusu ilerlerken Adapazarı bölgesinde bulunan zayıf Türk birlikleri mukavemet edememişti.


Hatta 33 ncü Süvari Alayı bu sırada savunma tertibi alarak Sakarya Nehri'nin doğusunda mevzilenmişti.
Muhtemel düşman işgali karşısında halk, bu sırada çaresiz şehri terk etmeye başlamıştı. 26 Mart günü zayıf direnişi kırdıktan sonra Yunanlılar Adapazarı'nı işgal etmişlerdi.


Yunan birlikleri ile Sakarya nehri kıyısında mevzii muharebeler yapılmış, bunlarda Türk kuvvetleri baskınlarla üstünlük sağlamayı başarmışlardı.
Sakarya Nehri üzerindeki Tavuklar köprüsü 3 Nisan 1921 tarihinde Türk birlikleri tarafından yakılarak Yunan ordusunun karşı tarafa geçmeleri önlenmişti.


Her iki taraf arasında Sakarya Nehri boyunca mücadeleler sürdürülürken, Yunan ordusundan aldığı cesaretle yerli Rum ve Ermeni çeteleri ise baskın, yağmalama, adam kaçırma, ırza geçme gibi iğrenç hareketleri icra ediyorlardı.
II nci İnönü Muharebesinden de yenilgi ile çıkan düşman, neticede Adapazarı'ndaki birliklerini İzmit'e geri çekmeye başladı. 16 Haziran'dan itibaren Türk kuvvetlerinin de sıkıştırması sonucu geri çekilmeye başlayan Yunan ordusu, Ferizli ve Damlık köyleri ile daha pek çok yeri yakarak İzmit'e yönelmişti.


Düşmanın Adapazarı'nı yakmasına fırsat verilmeden şehir 21 Haziran 1921 sabahı saat 04'00'de yapılan baskın taarruzla tekrar Türk ordusunun denetimini geçmiş oldu.


Şehre ilk giren kuvvetler ise, yöredeki kuva-yı milliye liderlerinden Halit Molla ile Kâzım Kaptan idi. Aynı gün, Türk süvari birlikleri bütün Adapazarı civarını denetim altına aldı.


Bu haksız işgal olayında Adapazarı kazası da dahil olduğu halde her zaman ve her yerde ülkesine hizmet eden ve düşman emellerine karşı fiili olarak harekete geçen masum Türkler ya katledilip öldürülmüş veya yaralanmıştır. Adapazarı kazasına bağlı pek çok köy Yunan ve yerli işbirlikçi Rum ve Ermeni çeteleri tarafından evler soyulduktan sonra yakılmış; bu arada kadın ve kızların namusları kirletilmiştir.


Bu işgaller devam ederken yapılan insanlık dışı zulüm ve alçakça hareketler yeterli görülmüyormuş gibi, milli ordunun ileri hareketi üzerine geri çekilmeye mecbur kaldıkları zaman, işe yarar erkekleri, bulabildikleri genç kadın ve kızları beraberlerinde götürmüşlerdir


YUNANLILARIN ADAPAZARI'NDA YAPTIKLARI MEZALİM
1921 yılı Şubat ayından itibaren Adapazarı taraflarını kontrol altına alan Yunan Ordusundan cesaret bulan yerli Rum ve Ermeni çeteleri hemen harekete geçerek uzun yıllar barış ve kardeşlik içerisinde yaşadıkları ve kendilerini himaye etmiş olan Türklere karşı akla gelmeyecek her türlü harekete girişmeye başladılar.

Adapazarı kazasına ait 25 mahalle ile 45 köyde toplam 415.176 lira kıymetinde bina ve yapı, 2.250.000 lira kıymetinde mal ve mülk tamamen yakılmıştır.
Kısmen yakılıp gasp edilen mal ve eşyanın kıymeti 2.360.400 liradır.

 Bundan başka 2.136.320 lira kıymetinde 334.400 kilo buğday, 132.130 kilo arpa, 188.000 kilo yulaf, 324.500 kilo mısır, 15.930 kilo çavdar ile 127.050 lira kıymetinde 850 at, 28.000 lira kıymetinde 288 katır, 5.100 lira kıymetinde 102 merkep, 1.689.900 lira kıymetinde 12.760 öküz, 1.418.000 lira kıymetinde 11.300 inek, 855.000 lira kıymetinde 75.000 koyun, 21.700.000 lira kıymetinde ticaret eşyası ve 12.970,765 lira nakit para çalınmıştır

  Şimdi sırasıyla Adapazarı merkezindeki mahallelerden başlayarak belde ve köylerde icra edilen yağma, cürüm ve öldürme olaylarını şu şekilde açıklamak mümkündür:

Adapazarı Merkez Mecidiye Mahallesi
Hasan Efendi'nin oğlu Halil Efendi, Simitçi Mehmet Ağa, Gazhane Bekçisi Abdullah Ağa, Eskici Şakir Ağa 26 Mart 1921'de kasabayı işgal eden Yunan askeri tarafından katledilmiştir.
Yunanlılar çekilirken Arnavut Ahmet Ağa, Mahalle Bekçisi Sadık Ağa, Kunduracı Faik Usta adlı kimseleri esir alarak beraberlerinde götürmüşler ve .... eşinin ırzına geçmişlerdir.

Semerciler Mahallesi
İşgal esnasında Saatçi İsmail Efendi Yunan askerleri tarafından sokakta kurşunla şehit edilmiş; A. A. Efendi'nin kızı P. Hanımla H. M. Efendi'nin eşi A. Hanım'ın ırzına geçmişler, Muavin Ali Efendi'yi yaralayıp muhacirlerden zaptiye Ahmet Ağa'nın evini yakarak kendisini çok feci şekilde dövmüşlerdir. Bu arada Yusuf Ağa'nın evi yakılmış, Yunanlılar çekilirken Hatip İsmail Efendi, Hatip Nuri Efendi, Müezzin Mehmet Efendi, Kahveci Serd Mehmet Ağa, Gürcü Hacı Hafız Mehmet Efendi, Batum muhacirlerinden Gürcü Hacı Ahmet Efendi'yi esir alıp beraberlerinde götürmüşlerdir.

Birinci Yeni Cami (Cami-yi Cedid-i Evvel) Mahallesi
Yine işgal sırasında Ömer oğlu Asım Efendi'nin beş, Konç Mehmet Ağa'nın beş, Torlak Osman'ın sekiz, İbrahim Bey'in altı, Canbaz Ahmet Efendi'nin yedi, İsa Beyoğlu Muharrem Bey'in altı, İsa Beyoğlu Ali Bey'in sekiz, Pehlivan Musa'nın iki evi yerli Rum ve Ermeniler tarafından yakılıp tahrip edilmiş ve Meşk Hamza Ağa ile Bakkal Mehmet Efendi Yunanlılar tarafından şehit ve Nalbant Hasan'ın oğlu Ali, Hafız Ahmet oğlu Hafız Hamdi, Ahmet oğlu Kurban, Hacı Hüseyin Efendi, Çarkalı beş değirmenli İsmail Ağa'yı beraberlerinde esir alıp götürmüşlerdir.

Hasırcılar Mahallesi
Bu mahalleden İdris oğlu Ahmet'in evi ile samanlığı yakılmıştır. Yunanlılar çekilirken Muhtar Ahmet Ağa, Hoca Osman Efendi, Hoca Bekir Efendi'yi esialıp götürmüşlerdir. Hoca Bekir Efendi daha sonra yolda dövülerek öldürülmüştür.

Aziziye Mahallesi
İşgal sırasında Yunanlılar Hacı Ömer Lütfi Efendi'yi Perukâr İbrahim'i şehit etmişler; Hasan Hilmi oğlu Abdullah'ın evini tahrip etmişler ........ Eski muhtar Fazlı Ağa'nın, Derviş Ağa, Salih oğlu Emin, Abdullah oğlu Fehim, Monik'in Rüstem, Yaşarların Hacı İbrahim; İsmail Efendi ve Ufuk Osman esir olarak götürülmüş; Kocalık Muharrem, Süleyman oğlu İlyas, Hacı Derviş Ağa demirli kamçı ile dövülüp işkenceye maruz kalmışlardır. Yunanlılar çekilirken Hatip Emir Hasan oğlu Saim Efendi, Geyveli Halim, Ömer Lütfi Efendi oğlu Hasan ile Sait Ömer Ağa'yı da esir alıp götürmüşlerdir.

İkinci Yeni Cami Mahallesi
Ali oğlu Mahmut Yunan askerleri tarafından şehit edilmiş ve çekilirken Bakkal Rasim Efendi de esir alınıp götürülmüştür.

Necişler Mahallesi
Yerli Rum ve Ermeniler tarafından Bosnalı Salih Efendi'nin evi tahrip edilmiş, .... ırzına geçilmiş ve Seyid Ömer Ağa, Müezzin Sıtkı Efendi, Serezli Hüseyin, Çakıcı İbrahim Ağa, Kör Hafız'ın biraderi Hüseyin, Gürcü Hasan adındaki kimseler esir olarak götürülmüştür.

Pabuççular Mahallesi
Yerli Rum ve Ermeniler tarafından Hacı Yusufun oğlu İbrahim bıçakla iki ayağından yaralanmış. Çerkeş Yusuf Çavuş'un biraderi İdris dövülmüş. Karabulut İsmail'in gözü oyulmak suretiyle şehit, Paşa Süleyman'ın İsmail telef edilmiş ve Yunanlılar çekilirken Hüseyin oğlu Mehmet Çavuş, İsmail oğlu Ömer, Değirmenci oğlu Hüseyin, Mustafa oğlu Faik, Kunduracı Fahri Usta, yolda götürülürken düşman askerleri tarafından şehit edilmişler, Çakır Hüseyin'in oğlu Ahmet, Mustafa oğlu Faik, Kunduracı Fahri usta ise esir olarak götürülmüştür.

Çukur Ahmediye Mahallesi
Yunan askerleri tarafından Çoban Emrullah şehit. Hoca Yahya Efendi, Canbaz İbrahim Çavuş, Egend Mehmet, Çoban Hakkı, Bekir Çavuş, Hafız Hamit Efendiler esir alınıp götürülmüşlerdir.

Garip Mahallesi
Akrep İbrahim Ethem Efendi'nin 1 17.500 kuruşluk evi eşyasıyla, patates ve zahireleri yerli Rum ve Ermeniler tarafından gasp edilmiştir. Bu miktar hasar cetvel içeriğine dahil edilmemiştir.

Gedikoğlu Mahallesi
Hatip Hafız Mustafa Efendi, Cuhların Osman Ağa Yunan askerleri çekilirken esir olarak götürülmüşlerdir.
Kaza merkezindeki mahallelerde icra edilen faaliyetlerden tespit edilebilenler bunlardan ibaret olup, merkeze bağlı köylere gelince onları da şu şekilde sıralamak mümkündür:

Köyler Çubuklu Köyü
Bir tabur düşman askeri ve ayrıca 300 kişilik yerli Rum ve Ermenilerden oluşan çete 1920 yılı Ekim ayında bu köyü basarak Hüseyin oğlu İbrahim ile İsmail oğlu Servet'i bıçakla şehit etmişler; ......kızı , 'in ailesiyle Molla ....ailesinin ırzına geçmişler; çekilirken Süleyman Efendi'nin oğlunu esir alarak götürmüşler ve üç haneyi ise tamamen tahrip etmişlerdir.

Kâzımpaşa Köyü
Dörtyüzü çete ve yirmisi Yunan piyadesinden oluşan bir kuvvet 1920 yılı Ekim ayında köyü basarak Hatip Halil Hoca'yı şehit etmişler, Molla Ahmet'in Mustafa ile Osman oğlu Salih'i esir etmişlerdir.

Erikler Köyü
26 Mart 1921 tarihinde gelen Yunan ve yerli Hristiyan çeteleri köyden Mehmet oğlu Kazım, Ali oğlu Mehmet, Recep oğlu Abdullah'ı şehit etmişler; ...eşi Z., Latifin eşi F.,, ve ...eşi A.'nin ırzlarına geçip 25 ev ile beraber 26 samanlığı ve camiyi yakmışlar ve bir mekteple 96 evi tahrip etmişlerdir.

Yukarıdere Köyü
18 Teşrin-i Evvel 1920 tarihinde Bilecik-Arslanbey-Firuzlu-Fındıklı-Akmeşe-Karusu Rum ve Ermenilerinden İzmirli Vangelos (Ortaköylü-Geyve'ye bağlı), Koço ve Nikola adlı çete reislerinin kumandasındaki çeteler köyü basarak İbrahim oğlu Şuayp adlı çocuğun kafasını kırmak suretiyle şehit etmişlerdir. Maddi zayiat cetvelinden hariç olarak 200 koyun, 170 keçi, 140 inek, 60 öküz, 10 hergele, 1 aygır Ortaköy çeteleri tarafından alınmıştır. 200 kile* çavdar**, 500 kile mısır, 300 kile yulaf, 500 kile arpa, 1.000 kile buğday gasp edilmiş, evler tamamıyla soyulmuştur.

Aşağıdere Köyü
Ortaköy,  Serdivan, Eşme Rum ve Ermeni çeteleriyle Ohannes'in idaresindeki İzmir çeteleri 20 Teşrin-i Evvel 1920'de köyü basarak muhacirlerden Mehmet oğlu Hasan ile Mehmet Şah adlı kimseleri İzmit yoluna angaryaya sevk ederken şehit etmişlerdir. A.........Rum çeteleri tarafından ırzına geçilmiştir. Yunanlılar çekilirken Muhtar Mehmet'in oğlu Mustafa'nın 5.000 liralık değirmenini yakmış, Hacı Abdi, Yusuf oğlu Şaban, İbrahim oğlu Ali adlı kişiler esir edilmiştir. Bu faaliyetleri icra eden çete reisi Ohannes ile iki Rum'dur. Köyde 52 evin eşyası ise tamamen soyulmuştur.

Karakaş Köyü
Bu defa Serdivan, Fındıklı, Ortaköy,  Karasu Rum ve Ermenilerinden oluşan çete ve onları destekleyen nizami Yunan kuvvetleri 28 Teşrin-i Evvel 1920 tarihinde köyü basarak Ömer oğlu Mehmet, Aşkın oğlu Mehmet ile Korucu Ahmet'i Kulaksız Çiftliği suyunda kafalarını kesmek ve derilerini yüzmek suretiyle şehit etmişlerdir. ........... eşlerinin ırzlarına çeteler ve düşman askerleri tarafından tecavüz edilmiş; çekilirken de Hoca Halid'i esir alarak beraberlerinde götürmüşler ve üç evi tahrip etmişlerdir. Bu mezalimde en faal görünen Ermeni Ardaşan çetesi olmuştur.

Karaaptiler Köyü
26 Mart 1921 tarihinde düşman askerleri ile Ortaköy, Eşme, Fındıklı, Tekneci ve Karasu Rum ve Ermenilerinden oluşan çeteler köyü basarak Sapancalı ........ailelerine tecavüz etmişler; Hüseyin oğlu Mustafa, Hüseyin oğlu İbrahim, Abdullah oğlu Zekeriya, Abdullah oğlu İlyas, Hacı Mustafa, Şahin Ali, Ali oğlu Süleyman, Ali Çavuş ve Ali oğlu Osman'ı yaralamışlar ve çekilirken İbrahim Onbaşı, Yusuf oğlu Mustafa ve Bosna muhacirlerinden Bekir'i şehit etmişlerdir.

Dağköy-Yoncalı Köyü
Vangel, Serdivanlı Koço ve Ardaşan çeteleriyle bir miktar Yunan askeri köyü basarak .......ırzına geçmişler ve köy muhtarı Hacı Hüsnü'yü yaralamışlar; Hatip Hüseyin Mustafa, Ahmet oğlu Ahmet ve Hasan oğlu Yusuf u çekilirken şehit etmişlerdir.

Kömürlük Köyü
28 Mart 1921 tarihinde yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle düşman askeri köyü basarak Hacı Osman'ın kayınvalidesini şehit etmişlerdir.


Göktepe Köyü
Aynı günde düşman askerleri ile Vangel çetesi köyü basarak Garip Ahmet'in samanlığını yakmışlar, giderlerken de Lütfi'yi şehid edip, Süleyman oğlu Salim'i arabasıyla birlikte esir alıp götürmüşlerdir.

Eceldere Köyü

Düşman, Vangel ve Ortaköy çeteleriyle birlikte 12 Teşrin-i Evvel 1920'de köye gelerek Çırakoğlu Yusuf, Hacı Durak oğlu Hüseyin, Kara Ali oğlu Hüseyin adlı kimseleri yaralamış Ali Osman oğlu Mustafa'yı çekilirken esir etmiş ve 25 haneyi tamamen yağmalamışlar ve 30 kile mısır, 30 kile yulaf, 162 koyun, 21 inek, 10 öküz ve 30 adet keçiyi gasp etmişlerdir.

Meşeli Köyü
Düşman aynı günde bu köyü basarak Şerif Ali kızı A.'nin ırzına geçmiş, çekilirken de kardeşi Mehmet ile Muhacir Hasan'ı esir almış; 80 evi yağma etmiştir. Ayrıca 10 kile mısır, 40 kile yulaf, 20 kile arpa, 8 kile buğday, 20 koyun, 10 inek ve 5 öküzü gasp etmişlerdir.

Mahmudiye Köyü
Bir miktar düşman askeriyle Pandeli çetesi 1920 yılı Teşrin-i Evvelinde köyü basarak ... zevcesi A.'nin ırzına geçip Korucu Hasan'ı yaralamışlar ve 22 evi yağmalamışlardır.

Taşkısığı Köyü
Vangel çetesiyle bir miktar düşman askeri 27 Mart 1921 tarihinde köyü basarak ......H.'nin ırzına geçmişler; Karayakalı Ahmet ile Mehmet'i şehit etmişlerdir. 30 evi yağma edip, 50 kile mısır, 300 kile yulaf, 50 kile buğday, 220 koyun, 37 inek, 17 öküz, 19 manda, 3 at, 75 keçi ile 2.123 lira gasp etmişlerdir.

Salâhiye Köyü
Yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle düşman askeri 10 Teşrin-i Evvel 1920 tarihinde Said'in eşi Sıdıka'yı şehit etmişler; Şakir oğlu Mustafa, Ali oğlu İsmail, Kulaksız oğlu Mustafa adlı kimseleri çekilirken esir alıp götürmüşlerdir.

Yazlık-Refahiye Köyü
Yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle düşman askeri 27 Mart 1921 tarihinde köyü basarak .....eşinin ırzına geçmiş; Muhacir Receb'i esir etmişlerdir. 30 evi tamamen yağma edip, 500 kile mısır, 20 kile yulaf, 20 kile arpa, 50 kile buğday, 15 inek, 8 manda ve 40 öküzü gasp etmişlerdir.

Akarca-İcadiye Köyü
Bir miktar düşman askeriyle yerli Rum ve Ermeni çeteleri 30 Mart 1921'de köyü basarak ......ırzına geçmişler; Hacı oğlu Musa'yı ise şehit etmişlerdir.
Giderlerken Recep oğlu Ahmet, Hasan kızı Asiye, Ali kızı Saniye, Recep kızı Asiye, Zekeriya oğlu Süleyman ile kız kardeşi Naciye, Fatma ve Nadide, İshak oğlu Ömer, Recep Efendi'nin Ömer'in ailesini, Ömer'in validesi Fatma'yı, Ömer oğlu Hüseyin'i, Ali Beyoğlu İlyas ve Murad'ı, Ali Bey kızı Hayriye'yi, oğlu İsa'yı, Sarı Osman'ı, Sarı Osman'ın oğlu Kamil'i, kardeşi Kazım, Aziz ve kız kardeşi Nesibe'yi esir alarak götürmüşler; ayrıca 25 kile mısır, 50 kile yulaf, 20 kile arpa, 25 kile buğday, 50 inek ve 9 atı gasp etmişlerdir.

Müsellemtepe Köyü
27 Mart 1921 tarihinde gelen yerli Rum ve Ermeni çeteleri ile düşman askerleri 25 evin eşyasını yağma etmişler, çekilirken de Şükrü oğlu Mehmet'i esir etmişlerdir.

Kuruçeşme Köyü
Ermeni Kirkor çetesiyle bir miktar düşman askeri 12 Teşrin-i Evvelde köyü basarak Abdullah'ın eşi, Müminoviç Yusuf, Çoviç Mehmet, Şuşfar Hüseyin, Büyükbaşiç İbrahim ve Mehmet, Berko Hüseyin Behlül, Velicif İbrahim ve Abdullah, Sekip oğlu Osman'ın evlerini yakmışlar; Halil'in eşi F. ve Mehmet'in eşi H.'nin ırzlarına geçmişler; çekilirken de Recep oğlu Ramazan'ı esir ve 60 hanelik köyü baştan aşağıya yakıp 40 kile çavdar, 40 kile mısır, 35 kile buğday, 25 inek, 1 manda ve 10 öküzü gasp etmişlerdir.

Aşağı Kirazca Köyü
Yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle birlikte Yunan askeri 27 Mart 1921 tarihinde köyü basarak samanlıklarıyla birlikte 37 evi yağma ve bütün köyü yakıp eşyalarını da yağmalamışlar; Numan oğlu Mustafa, Abbas oğlu Osman, Halil oğlu Abdullah, Ali'nin eşi Ayşe'yi şehit etmişler; Hasan Çavuş'un kızını da esir alıp götürmüşlerdir.

Arifbey Çiftliği Köyü
Çeteler 26 Mart 1921 tarihinde bir miktar düşman askeri refakatinde köyü basarak Hüseyin Efendi'yi, İki Osman Çavuşları, Hasan Efendi'yi Salih oğlu Salih, Hacı Mehmet oğlu Rıfat, Urmabaş oğlu Arslan, Yıldız oğlu Harun, Kösezade Hüseyin Efendi, Muhtar İsmail Ağa ile Şerif oğlu İsmail'in evlerini yakmışlar; giderlerken de Hüseyin Efendi'yi, Laz Ali'yi ve Çoban Hasan'ı esir etmişlerdir. Bu arada 18 hanenin eşyasını yağmalamışlar; 1.000 kile mısır, 200 kile yulaf, 200 kile arpa, 200 kile buğday, 30 koyun ve 8 öküzü gasp etmişlerdir.

Trabzonlu Köyü
Düşman ve yerli Rum ve Ermeni çeteleri 26 Mart 1921'de köyü basarak ilkönce eşyaları yağma edip 34 ev ile birlikte samanlıklarını tamamen yakmışlardır.

Hanlıköyü
Bir kısım Yunan askeri ve Rum Vangelos çetesi 27 Mart 1921 tarihinde köyü basarak 48 evin eşyasını tamamen yağma etmiş, çekilirken de İsmail ile Osman oğlu Şahin'i esir alıp götürmüşlerdir.

Güneşler Köyü
Rum ve Ermeni çeteleriyle Yunan askerleri 26 Mart 1921 tarihinde köyü basarak Nalbant oğlu Halil, Hacı Ahmet oğlu Hafız Sait, Süleyman Efendi, Tekeroğlu Yakup'un eşinin ve Recep Dayı'nın evlerini yakmışlar ve çekilirken Recep Dayı'nın kafasını kesmek suretiyle şehit etmişlerdir. 35 evin eşyasını tamamen yağma etmişler; 20 kile çavdar, 200 kile mısır, 150 kile yulaf, 200 kile arpa, 800 kile buğday; 80 inek, 30 manda ile 6 öküzü gasp etmişlerdir.

Süleymanbey Köyü
Düşman, yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle 26 Mart 1921 tarihinde köyü işgal ederek Püskül Salih, Osman, İsmail, Mustafa Dayı, Halil, Hacı Kamil, Muhacir Mümin, Hüseyin, Nazif, İbrahim, İsmail, Osman, Hüseyin, İmam Mehmet ve Nuri'nin evlerini tamamen yakmış, 22 evin eşyasını yağmalamış çekilirken de Ali oğlu Nuri, Ali Bey ve Eyüp adındaki kimseleri esir alarak götürmüştür.

Dağdibi Köyü
Yunanlılar çekilirken Hacı Zekeriya, Hacı Mehmet, Durmuş oğlu İbrahim ile Hüseyin oğlu Hayri adlı kimseleri esir alarak götürmüşler; 50 evin eşyasını tamamen yağma etmişlerdir.

Kumtepe Köyü
26 Mart 1921'de köyü işgal eden Yunanlılarla yerli çetelere 30 evi dam ve samanlıklarıyla beraber tamamen yakıp, kalan 10 evin de samanlıklarını yakmışlar; Hacı oğlu Mehmed'in eşi Atiye'yi silahla şehit etmişlerdir.

Çalıncak Köyü
Düşman askerleriyle Pandeli, İstavri, Ardaşan çeteleri 30 Mart 1921'de köyü basarak .............ırzına geçmişler; ....kızı F.'nın da namusunu kirletmişlerdir. Salih oğlu Mehmed'i yaralayıp gelini, oğlu, damadı Hasan'ı kurşunla şehit etmişler; daha sonra 35 evi eşyasıyla yağma edip 200 kile yulaf, 200 kile arpa, 60 koyun, 70 inek, 15 manda, 12 beygir ve 14 öküzü gasp etmişlerdir.

İkizce Osmaniye Köyü
Pandeli ve Ermeni Haykazar vesair yardakçı çetelerle bir miktar düşman askeri Mart sonunda köyü basarak .....ırzına geçmişler; 35 evi eşyalarıyla yağmalayıp halktan zorla 5.000 lira para toplamışlardır.

Aralık İhsaniye Köyü
28 Mart 1921 tarihinde köyü basan düşmanla Serdivan-Fındıklı Rum çeteleri Rıza Efendi, Hacı Coşbak ile Asım Efendi'nin evlerini yakıp, Ahmet oğlu Ali, Ahmet oğlu Mustafa, İbrahim oğlu Derviş'in evlerini tahrip edip .................................. namusunu kirletmişler, 26 evi eşyalarıyla tamamen yağma edip 1.000 kile mısır, 100 kile buğday, 20 öküz, 30 inek gasp ettikleri gibi halktan zorla 700 lira para toplamışlardır.

Yukarı Kirazca Köyü
Zaten 44 evden ibaret olan köy, eşyası yağmalandıktan sonra tamamen yakılmış ve Ali oğlu Arslan Süleyman Onbaşı'yı yaralamışlardır. Düşman çekilirken Osman Beyoğlu Mehmet Ağa ile Hüseyin Ağa ailesi Nuriye'yi esir etmişler; bu köyü basanlar ise Serdivan, Karasu Rum çeteleriyle onların yardakçıları idi.

Beşköprü Köyü
Serdivan köyü, Fındıklı, Ortaköy ve Karasu Rum çeteleriyle beraber bir miktar düşman askeri 26 Mart 1921'de köye gelerek Şaban oğlu Yunus, Remzi oğlu Mehmet Çavuş, Hacı Tahir oğlu Tahir, Muhacir Mehmet Hacı'nın eşi Fatma, Manav oğlu eşi Şerife, Mustafa Hoca, Ali oğlu Mehmet, Edhem Efendi oğlu Celal ile Molla Ahmet'in evleri tamamen yakılmış ve eşyasını da yağma etmişlerdir.

Akçakamış Köyü
Düşman, Serdivan, Fındıklı, Ortaköy, Karasu, Bedel çeteleriyle Pandeli çetesinden müteşekkil bir kuvvetle Nisan zarfında köyü basarak 85 haneden 70 haneyi tamamen yakmış ve ... eşiyle .... kızının ırzına geçmişler; Kucurun Mehmet, Kara Mustafa, Mehmet Emin oğlu Sait ile Şerif Ali'nin ailesini şehit etmiştir. 85 haneden 15.000 lira kıymetinde eşya yağma edilmiş; 5.000 kile mısır, 1.700 kile yulaf, 3.000 kile arpa, 4.000 kile buğday, 300 inek, 120 manda ve 70 öküz gasp edilmiştir.

Tekeler Köyü
Pandeli ve sair çetelerle 28 Mart 1921 tarihinde köyü basarak Hacı Bayram oğlu Mustafa'nın evini yakıp, Münir'in biraderini şehit edip, 49 hanenin 19.700 liralık eşyasını yağmalamışlardır. Bu arada 10 kile çavdar, 50 kile mısır, 100 kile yulaf, 150 kile arpa, 350 kile buğday, 23 koyun, 10 inek, 15 manda ve 30 öküz gasp edilmiştir.

Sapanca Nahiyesi
Yunanlılar 25 Mart 1921 ?de Sapanca'ya girerek, kasabada 325 ev, 170 dükkan, 17 değirmeni yakıp 55 esir ve 24 şehit olmak üzere 79 biçarenin canını yakmış ve Arifiye, Kalaycı, Hacı Mercan, Şöhretiye, Kuru Çeşme, İlmiye, Memnuniye, Nailiye, Balkaya, Ulviye, Muradiye, Senaiye, Mahmudiye, Dibektaş ve Kürt köyü gibi büyük köyleri ateşe vermiş ve bütün eşyasını çalmış, gasp etmiştir. Sapanca'nın Rüstem Paşa Camii'nin halılarını soyduğu gibi bütün evlerin eşyasını arabalarla İzmit ve Gemlik tarafına sevk etmişlerdir.
Çekilirken Sapanca'nın Yeni Cami Mahallesi'nden Emin Beyoğlu Şükrü, Halim Usta'nın oğlu Mehmet, Boşnak İbrahim, Zeynelzade Ahmet, Memiş oğlu İshak Ağa, Küçük Mehmet oğlu Hüseyin, Hacı Fazlı Ahmet Efendi ve ağalarla Yüzbaşı Namık Beyi, Çayiçi mahallesinden Kahveci Salim, Fok (Fevk) Hasan'ın Salih, Çerkeş Şevki, Boşnak İbrahim, Hacı Ahmet, Abdi oğlu Mustafa, Züherlerin Ahmetv Saatlerin İbrahim Ağalar; Rüstempaşa mahallesinden Badis oğlu Mehmet, Memnuniye Köyünden Remut oğlu Mustafa, Mahmut Dayı oğlu Ali, Feyziye Köyünden Kurnaç oğlu Salih, Çelebi oğlu Ahmet, Hoca Sait Efendi ve Ağaları; Yanık-Şerefiye köyünden Çuhadar oğlu Hasan, Bayraktar oğlu İbrahim'in yeğeni Ali, Kürt köyünden Mehmet'in oğlu Ahmet, Serin Ali, Kürt oğlu Ahmet, Ömer oğlu Ahmet, Laz Mustafa, Mustafa, Şükriye köyünden Hızır oğlu Salih, Şöhretiye köyünden Kadir Onbaşı'nın oğlu Yusuf, Hozoğlu Seyid'in kızı Latife, Muradiye köyünden Havva, Başoğlu Yusuf, İlmiye köyünden Mehmet, Göldibi köyünden Mahmut oğlu Hüseyin, Seyid oğlu Süleyman, Dibektaş köyünden Hafız Ahmet, Ömer oğlu Hüseyin, Hacı Şaban oğlu Osman. Numan Ağa'nın oğlu Şükrü, Molla Dursun oğlu Ahmet, Nuvar oğlu Ali, Yüza oğlu İsmail, Ömer Ağa'nın İlyas, Köse Osman oğlu İbrahim, Hacı Mercan köyünden İmam oğlu İlyas, Hacı Ali oğlu Ömer, Selim oğullarından Emin oğlu Mustafa, Recep oğlu Yusuf, Mevlüt oğlu İsmail, Kadir oğlu Mehmet Efendi ve Ağaları esir alarak meçhul bir semte sevk etmişlerdir.
Memnuniye köyünden Halil oğlu Şirin Ali, Mutoğlu Halim Çavuş, Arifiye köyünden Mahmut oğlu Hüseyin Hoca, Laz Ali Çoban, Şükriye köyünden Huz oğlu Abdullah, Şöhretiye köyünden Kahveci oğlu Recep Ağa, yeğeni Hüseyin, Muradiye köyünden yetmiş yaşında Serdar oğlu Recep, Kuru Çeşme köyünden Bostancı oğlu Hacı Süleyman, Tanıt oğlu Süleyman ve İdris, İhsaniye köyünden Tanıt oğlu Hüseyin, Akçay köyünden Süleyman oğlu Fuat ile misafiri bulunan yedi şahıs, Hacı Mercan köyünden Ömer oğlu Hasan, İbrahim oğullarından Ömer ve Hurşit, Demirci oğullarından Reşit Ağa'nın çocuğu Mehmet, Mahmudiye köyünden ve bölgede herkes tarafından tanınan birisi olan ulemadan Hacı Halil Efendi, Murat oğlu Sefere, Mustafa oğlu Mehmet Ağa ve Efendiler gaddarca öldürülmüş ve Hacı Mercan köyünden Furak oğlu Mustafa'nın karısı Hatice ile birlikte boğazları kesilmiştir.
Ali Rasih Bey'in oğlu Ragıp Bey'den Yunan komutanı zorla 1.000 lira almıştır. Nahiyede zulüm yapan Yunanlılardan başka Kırkpınarlı Agop, Kahveci Yorgi, Deli Vasil, Hacı Yanko'nun oğlu Saatçi Apostol ve çocuğu, Celinin oğullarından Haçator, Hamparsum, Serkizyan oğullarından Artin Klaycif çocuğu Agop ve gayri müslim eşkiyalar dikkate şayandır.

Söğütlü Nahiyesi Büyük Söğütlü Köyü
Yunanlılar ve Vangel çetesi ve İkizce Rumları 150 hanelik köyün eşyasını yağma edip 2.200 lira toplamışlar;
25.000 liralık hasar yapıp, köyden Emin oğlu Osman'ı şehit etmişlerdir. Acem İsmail, Hasan oğlu Feyzi'yi de esir alıp götürmüşlerdir.

Küçük Söğütlü Köyü
Yine Rum çeteleri 60 haneyi yağma edip aldıkları hayvanlardan başka, 5.665 lira gasp edip Laz İbrahim Çavuş'u kati ve İzmirli Mehmed'in damadı Edhem'i araba ve hayvanlarıyla esir alıp meçhul bir semte götürmüşlerdir.

Çingene Söğütlü Köyü
Köyde bulunan 15 evi yağma edip hayvanları gasp ve 300 liralık zarar verdirmişlerdir.

Burhaniye Köyü
Köyde 20 hane yağma edilmiş, 1.818 liralık hasar yapılmış; Mehmet oğlu Osman'ın evi bizzat Yunan komutanı tarafından yakılmış; ..............................Yunan askerleri tarafından ırzına geçilmiş mağdure H.'nin babası Rüstem işkencelerle katledilmiş, Hüseyin oğlu Numan arabasıyla esir alınarak sevk edilmiştir.

Temur Bey-İcbariye Köyü
Küçükbaş hayvanların gasp edilmesinden başka yapılan zarar 1.000 lirayı geçmiş, Serezli Mustafa şehit edilmiştir.

Kurudil Köyü
Yunanlılar bu köyden 1.000 lirayı geçkin kıymette at ve eşyayı almışlardır.

Türk Beylik Kışla Köyü
Adapazarı'ndan gelen yerli Rum çeteleriyle karışık Yunan kuvveti Mehmet oğlu Muhacir Hasan'ın evini yakıp evlere dağılarak 20.000 liralık eşyayı yağma ve 10.000 liralık kadın ziyneti gasp etmişlerdir.
Ayrıca 8 at, 2 hayvan almışlar; ..... kızı H.'nin ırzına geçmişler, bir çok kadına tecavüz etmişlerdir. Bu mezalime Damlık köyünden Karabet kumandasındaki bir Ermeni çetesi de iştirak ederek 450 lira kıymetinde eşya gasp etmişlerdir.

Maksudiye Köyü
80 hane yağma, 1.000 liralık eşya gasp edilip, 10.000 lira nakit para alınmış ve İdris oğlu Yusuf un evi yakılmıştır.

Yeniköy
Rum çeteleri 2.000 lira alıp 3.000 liralık hayvanı gasp etmişlerdir. Ömer oğlu Hafız İsmail katledilmiş, Ömer oğlu Hüseyin ve Durmuş'un oğlu esir olarak götürülmüştür.

Soğucak Köyü
Bu köyde de 80 hane yağma edilmiş, 1.500 lira nakit olarak alınmış, 5.000 lira kıymetindeki küçük baş hayvan gasp edilmiş ve İsmail oğlu İsmail ile Osman oğlu Sadullah işkence yapıldıktan sonra esir olarak götürülmüşlerdir.

Mağaza İlbasiye Köyü
500 lira nakit alınıp, 1.000 liralık hayvan gasp edilmiş ve Babaeskili Hüseyin Dede esir olarak sevk edilmiştir.

Akçukur Köyü
Bu köyden 2.000 lira kıymetinde eşya ve hayvan gasp olunmuştur. Damlık Köyü
25 hanelik bir köy olup henüz yeni iskan edilmiş olan muhacirler işgal esnasında Sakarya Nehri'nin doğusuna geçerek kendilerini kurtarabilmişlere de, 5.000 lira kıymetindeki eşyaları ve hayvanları düşman çeteleri tarafından yağma edilmiş, köy ateşe verilmiş yangından sadece bir hane kurtulmuştur.

Firuzlu (Ferizli) Köyü
Bu köye iskan edilmiş olan muhacirler de işgal sırasında Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişlerdir.
Köylülere ait 27.000 liralık eşya, zahire ve hayvanlar Rum çeteleri ve Yunan askerleri tarafından gasp edilmiştir. Tarlalarındaki 10.000 lira kıymetindeki mahsulleri tahrip edilmiş ve köyden ayrılmayanlardan eşi.... ırzına geçmişlerdir.
Firuzlu tepelerinde karargah kuran Yunan taburu geri çekilirken öncü vazifesini ifa eden yerli Rum çeteleri köyü ateşe vererek 350 haneden iki hane ve 40 samanlıktan başka tamamını yakmışlardır.

Değirmencik Köyü
52 haneden oluşan bu köy Yunan kuvvetlerinin öncüleri olarak gelen Rum çeteleri tarafından yağma edilip 10.000 liralık ev eşyası alındıktan sonra tamamen yakılmıştır. Ayrıca 20.000 liralık zahire, 900 koyun ve keçi, 150 sığır ve manda gasp edilmiştir.

Karagünlü / Karagönlü Aşireti
Küçükbaş hayvanlarının çokluğu sebebiyle bu havalinin en zengin seyyar aşireti sayılan 25 çadır halkından müteşekkil bu aşiret, Vangel çetesinin hücumuna maruz kalmıştır. Hacı Ahmet oğlu İsmail Efendi şehit ve 12.000 lira kıymetindeki mal ve küçükbaş hayvanını gasp etmişlerdir; keza Mehmet oğlu Hüseyin'in başı kesilmek suretiyle şehit, 300 altını, 15.000 liralık küçükbaş hayvanı gasp edilmiştir.
Bu arada Ali oğlu Hasan Çavuş ile ailesi esir edilmiş. 6.000 liralık hayvanı gasp edilmiş; Mahmut oğlu Hasan ailesiyle birlikte meçhul bir semte götürülmüştür. Mehmet oğlu Ali'nin 4.000 liralık hayvanı da aynı yağmaya maruz kalmıştır. Diğer aşiret halkından nakden 980 lira, 15 at, 133 sığır, 367 koyun ve kuzu alınmıştır.

Hasan Fakih Köyü
On haneden ibaret olan bu köy Rum çetelerinin baskınına uğrayarak 630 lira nakit alınmış; 710 liralık küçükbaş hayvan gasp olunmuştur. Halil oğlu Salih ve Emrullah oğlu Mustafa arabasıyla esir alınıp götürülmüştür. Köyün ihtiyar heyeti Rum çetelerinin türlü türlü işkencelerine maruz kalmıştır.

SONUÇ
Adapazarı kazasının Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına maruz kalan kısmı Sakarya Nehri'nin batısında kalan köyler olup, bu köylere yapılan mezalim ve en aşağılık davranışlardan esaslı belgelere dayananları yukarıda her köyün ismi altında ayrıntılarıyla verilmiştir.

Şüpheli ve kulaktan duyma olanlarla, mahiyeti meçhul olayların verilmesinden çekinilmiş ve rapor içeriğinde her hangi bir araştırmanın sonucunda bir maddesinin bile aksi ispat edilemeyecek kadar sağlam ve esaslı olmasına dikkat edilmiştir.

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Yunanlıların bu havalide bütün hareketleri yerli Rum ve Ermenilerden çetelerin delaletiyle başlamış ve 1921 yılı Mart sonundan Nisan başına gelene kadar isimleri yazılı köylerde türlü mezalimi yapmışlar ve olan serveti ele geçirdikten, yani hırsızlık yaptıktan sonra çekilmişler ve ancak bundan sonra mezalim ve cinayetlerin şiddeti azalmıştır.

Adapazarı ve civarı 1921 yılı Mart ayından Haziran ayı sonlarına kadar yaklaşık dört ay kadar Yunan istilasında kalmıştır.
Memleketin hakim unsuru olan Türk halkını imha ederek Anadolu'da saltanatını kurmak isteyen ve ancak bu düşünce ile bu meşum harbi devam ettirmekte ısrarlı olan Yunanlılar bu mezalimin yapılmasına sebebiyet vermiş olmak itibariyle mesul sayılırlarsa da, icra kuvvetleri kendi askerlerinden ziyade yerli Rum ve Ermeni çeteleri olmuştur.

Bilhassa ırza tecavüz hususunda pek ileri gidildiği yolunda ifadeler köylülerin yüzlerinden anlaşılmaktadır. Bu felaketin ortaya çıkması ve kendi kız ve karılarının isimlerinin tahkikat evrakına girmesini uygun görmedikleri için gizlemektedirler.
Belirtilen zarar cetvelinde isimleri yazılmayan köylerin hasarları isimleri altında ayrıntısıyla yazılmış, cetvelde olmayan veya ilavesi gerekli görülen maddi hasar miktarı ayrıca cetvele ilave edilmiştir.

Adapazarı kazası dahilinde yerli Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına maruz kalan köyler hakkında mevcut vasıtalarla yapılan tahkikat sonuçları yukarıda belirtildiği şekildedir. Bu raporun bir nüshası İzmit Mutasarrıflığına gönderilmiştir.


Kaynak. Başbakanlık Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi

18 Haz 2021 - 20:59 Sakarya- Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.614.304 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

54

Musa - Hendek düzce ayaklanmalarını kim çıkarmış .fetocular

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 21:22
48

5köprülü - çok güzel bir paylaşım olmuş. teşekkürler medyabar

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 14:18
44

Talha Tunalı - Sıra Köylü Halit Mollanın anılarında köyümüz söyle geçer.

( Kandırayı işgal eden düşman İzmit;ten takviye alarak Şeyhler nahiyesinin Hoca köyü mezarlığında ordugahı kurarak yakın köylerde silah toplaması yaptı. Düşman kuvvetine yardımcı Rum ve (...) çeteleri birlikte, Araman deresi boyunca köylünün hayvan ve malını gasp ederek ve Araman köyünü de yakarak Karaderede toplanmışlardı. Burada çeteler hariç olmak üzere düşmanın bir tabur kuvveti vardı. Çetelerin kuvveti muayyen değildi. Araman köyünün üç saatlik mesafeden üzerinde tüten dumanı gördük. 50 cesur arkadaşımla beraber atlara binerek duman istikametine yollandık. Taşoluk köyüne geldiğimiz zaman düşmanın Karadere köyünde olduğunu haber aldık. Taşoluktan kırk silahlı kişi alarak doksan olduk. Elli nefer benim emrimde ve kırk neferde kardeşim Zekeriyanın emrine verdim. Zekeriya;yı Karadere;nin doğusuna gönderdim. Ben de batısına dolaştım. O günün saatine göre Alaturka onda düşmana ani bir baskın yaptık. Yunanlılar şarktan çıkış yaparak Beş değirmen ve Akçakamış istikametine gittiler. Gasp olunan hayvan sürüleriyle Rum ve (...) çeteleri Türk milletinin mallarını ve hayvanlarını terk etmek istemediklerinden bunlar düşman kuvvetleriyle gitmemişlerdi. Akşam ezanı sıralarında doksan kişilik kuvvetimizle müsademe yaptık. On kişi maktul verdirdik. Ölenlerin cebinden vesikasını aldım. Hendek&#821in Kalayık köyünden olduklarını vesikasından öğrendik. Çalınan hayvanları tamamen geri aldık... Köyümüze getirdik. Sahipleri Kaymas ve Şehler nahiyelerinden gelerek hayvanları asıl sahiplerine iade ettik.)

Kim çalmış Düşmanla işbirliği yapan kim?

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 21 Haziran 11:55
43

Talha Tunalı - Karadere köyünde küçük çocuklara tecavüz ettikten sonra hepsini diri diri kestikleri, yaktıkları , halkının kaçarak kurtulduğu rapor edildi.

2 Mayıs 1921 Telgraf-Şile / 2/Mayıs/[1]337 /Sûret /Umûm Jandarma Kumandanlığına

Adapazarından gelen Yunan çeteleri ve efrâdı Karadere karyesine girerek altı kişiyi katl ve kadınların ırzlarını hetketmişlerdir.

Araman karşusunda İnanlar karyesinde Atacı nâmındaki İslâmı süngü ile katl ve kadınları bir hâneye toplayarak pâre ve zî kıymet eşyâlarını gasb ile ırzlarını hetkederek cerhetmişlerdir.

Karadere karyesinden dört delikanlı ve üç dâne yedi sekiz yaşlarında oğlan çocuğunu döğdükleri, göz yaşlarını nazar ı dikkate almıyarak sıralayup cümlesini kesmişlerdir. Şile

Takîb Kumandanı

Yüzbaşı /Yusuf

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 11:48
36

Ne Mutlu Türküm Diyene - Yorumlara şöyle bir bakıyorum da keşke yunan galip gelse diyenlerin bademli torunları doluşmuş. Her yere ulaşamaz dediğin Atatürk Samsun'dan çıkıp her yeri dolaştı. Sakarya'ya da geldi merak etme 100 yaşında ölen ananemden biliyorum. Onu da geçtim fotografları heryerde.

Medyabar haberi ve arşiv:"Büyük taarruz öncesinde Geyve Karaçam bölgesindeki Kocaeli Grup Kumandanlığını teftiş için Ankara’dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 13 Haziran 1922 günü Taraklı’yı ziyaret etti."

Siz varya Erol Mutercimler'in bahsettiği adamların torunlarısınız.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 10:42
51

Tayyip Hayret - @Ne Mutlu Türküm Diyene 36 nolu yoruma cevabı: Klavye başında kabadayılık... Şerefsiz onursuzlara has bir şey.. Yüz yüze gelmek de imkansız olunca edep adap yoksunu çukur bir yaratık olduğun belli

Sen bir Müslüman Türk evladına gıyabında ermeni tohumu damgası vuruyorsan "benim kanım bozuk" diyorsun.

Ama Müslümanın ırkı önemli değil İnsanlığa zararı tasvip edilmez.. Çalışmayan beynine verilir.. İnsanlık dışı halleri.. Son nefese kadar ümit da kesilmez. Allah ıslah etsin

Yanıtla . 0Beğen . 9Beğenme 21 Haziran 15:45
47

Tayyip Hayret - @Ne Mutlu Türküm Diyene 36 nolu yoruma cevabı: Edebini bozmadan ben öz ve öz Türk evladıyım. Sizin gibi maneviyatı bozuk beyinsizlerib farklı fikirlere saygısı bu kadar.

Ben kimseyi dışlanmadım. Küfretmeden beraber yaşayabilmeyi başarabiliriz. Derken karşında insan yok benzer yaratık çok

Yanıtla . 3Beğen . 9Beğenme 21 Haziran 14:13
46

Atakan - @Ne Mutlu Türküm Diyene 36 nolu yoruma cevabı: ulan hayret tayyip senin bu ülkede ne işin var gitsene memleketin erivana pislik hain

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 21 Haziran 13:54
45

Tayyip Hayret - @Ne Mutlu Türküm Diyene 36 nolu yoruma cevabı: Aklın sıra laf sokuyor. Farklı fikirlere tahammülsüzlük gösterip düşman ilan ediyorsun.

Bir komutanın tüm cephelerde savaşması mümkün değil.. Kurtuluş mücadelesinde başka komutanlar ve Müslüman millet de var. Diyoruz. Atatürk’ün iyi veya kötü dehasını ve varlığını inkar yok. Düşmanlıkta yok.

Ama abartılı yüceltilen yalan yazılmış bir tarihe inanıyoruz..

Bu bizi vatan düşmanı hain mi yapar.. Bu duruşun uzun birliğe beraberliğe faydası yok. Bir kesimi düşman ilan ediyor huzur ve barışı zedrliyorsunuz.

Bu vatan hepimizin..

Gavur hayranlığı din düşmanlığı ile yol almamız mümkün değil.

İnan ve inanmayan vatan bayrak da birleşip beraber olmak zorundayız. Yoksa gavur Atatürk'ü seven sevmeyen ayrımı yapmıyor.

Ölüleri hayırla yad edip! medet umma k yerine yeni liderler yetiştirmeliyiz.

Yanıtla . 2Beğen . 11Beğenme 21 Haziran 12:41
35

Sakaryalı5454 - Bu yazıyı Suriyeliler ‘e okutmak lazım vatan sevgisi neymiş vatan nasıl kazanılmış görsünler

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 10:31
40

Refik - @Sakaryalı5454 35 nolu yoruma cevabı: ONLARINDA UMURUYDU

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 10:50
33

pamuk ovalı a.e - savaş zamanı yunanla birilik olup askerimize silah atanlar sahtekarlar bu ise gazi madalyası taşıyanlar memlekete hiç bir faydası olmayanlar gazilik maaşı alıyorlar hendekte doğançay boğazın askerimize pusu kuranlar sonradan türk vatandaşı olanlar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 09:07
32

Rappers - Ahh.. şehitlerim... ve Mustafa kemal paşa sana ne kadar şükretsek az ne kadar dua etsek yetersiz kalır idi emin olunuz ki mustafa kemal paşa olmasa idi halimiz beter idi inanın soykırım bile yapılırdı bu topraklarda

Yanıtla . 19Beğen . 2Beğenme 21 Haziran 08:49
41

Refik - @Rappers 32 nolu yoruma cevabı: VATAN HAİNİNİN BİRİ YORUMUNU BEĞENMEMİŞ

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 10:51
27

Vatan Evladı - Ey halkım iyi okuyun bunları ve aklınıza kazıyın lütfen... Yunan galip gelseydi diyen bir iblis ve onun eteklerini öpmüş ve öpmekten gurur duyan hainler var...

Yanıtla . 35Beğen . 2Beğenme 20 Haziran 22:42
25

Peksöz - Rahmetli dedem bu işgalde şöyle bir anı anlatırdı. O da babasından dinlemiş. 21 haziran taaruzu başarılı olduğu sırada düşman kaçarken eski sakarya köprüsü civarlarında nehirin iki karşı yakasından gerilla tarzı silah atışları meydana geldiği sıralar büyük büyük dede bir rum askerini vuruyor. O vakitler etkisiz hale getirdiğinin ganimeti vuranın olurmuş. Silahını ve üzerinden çıkan köstekli saati alıyor. Tabi sonra komutanları askerler arasında kargaşaya mahal vermemesi için toplanılan ganimetleri askerlerinin ellerinden almış. Allah razı olsun onlardan. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 20 Haziran 20:53
23

Sacid Sencer - Adapazarı karadere mahallesinde herkes Oflak dağına kaçmış.. Kaçmayan sanırım engelli bir yaşlı neneyi evi ile yakmışlar. Mezarı köy cami avlusuna gömülmüş.

Köy meydanında büyük bir ağacın dibinde köy ileri gelenlerin yardımı ile varlıklı aileler tespit edilmiş düşman tarafından para ziynetleri alınmıştır.

Diye duyardık çocukken..

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 19:37
21

Tayyip Hayret - Demek ki. Müslüman Türk milleti kurtuluş mücadelesinde çok bedeller ödemiş.

Gereksiz ve gerçek dışı abartılarla bir kaç kişiyi yücelten tarih de yalan yazarmış..

Yüceltilenlerin vatanın her bölgesine gidip kurtarıcı olma imkanı yokmuş..

Onlar olmasada bu toprağın insanı vatanı kimseye bırakmazmış.

Olmazsa olmazdık. Sözü havada kalan bir falcılıktır. Gaybı ancak Allah bilir.

Abartılarla hizmet eden atalarımıza zarar veren görmezlikten gelen inanç dışı hezeyanları kabul ahmaklıktır.

Millet kahraman liderleri ile dişini tırnağına katarak amansız bir mücadele ile düşmanı kovmuştur. Yani olmasaydı bir başkası olurdu...

Ama olmuş saygı duymak ta gerekir.

Devlete hizmet edenlerin hiç mi yanlışı yok.. Yanlışı ÖVECEK değiliz.. İrade özgürdür. Yalanla da yol alınmaz. Birlik zedelenir.

İmanda kendi sorunu...

Yanıtla . 6Beğen . 32Beğenme 19 Haziran 19:05
42

Tayyip Hayret - @Tayyip Hayret 21 nolu yoruma cevabı: Farklılıklara tahammülsüz insanlar toplumun içinde huzuru bozan dinamitlerdir. Çokluk ları o toplumun devletinin ilerlemesinde ayak köstekleridir.

Kendi gibi düşünmeyeni yok saymak hakaret etmek edep adap yoksunluğudur. Beraber yaşamayı beceremeyenler kavga eder.

Dahi de olsa hiç bir insan mükemmel değildir. Dünya da iyi ve kötü halleri ile sınavdır.

Gazi Mustafa Kemal de insandır bir fanidir.

Ona düşmanlıkla kimsenin eline geçecek bir şey yoktur. Böyle bir aklı savunmak aptallıktır.

İnanan Müslüman ölmüşün arkasından kötü konuşmaz. Seveni vardır. Sevene saygı duyulur. Buda huzura katkıdır.

Cumhuriyet daha yüz yaşına girmedi. Vatan içinde gavur taşeronu, mili mücadele ruhu olan İslâm a ve Müslümana düşmanlık had safhada. Ahlak maneviyat DİP YAPMIŞ.. Farklılıklara SAYGISIZLIK korkunç..Hainler cirit atıyor. Din iyi öğretilmemiş din yobazlığı vahim.

Bu sistem bu düzen adil değil..

Osmanlı birçok ırk ve din sahibi milleti bin yıl adalet ve huzurla yaşatmış..

Küfreden behbatlar var.

İslâm yaşanmak için gelmiş hayatın her anına Hükmeden din iyi yaşayan huzur bereket ve adalet bulur

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 21 Haziran 11:01
37

32 Evler - @Tayyip Hayret 21 nolu yoruma cevabı: Erol mutercimler'e hakaret etmeyin sevgili sakaryalilar. Adam hakli

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 10:44
30

. - @Tayyip Hayret 21 nolu yoruma cevabı: akıl yoksunu seni, o her fırsatta dil uzattığınız Gazi Paşa olmasa bu ve benzeri olaylar tüm yurtta gerçekleşecek ve bu günleri göremeyecektin. Şunları okuduktan sonra bile O'na laf etme cüretinde bulunabiliyorsun

Yanıtla . 23Beğen . 3Beğenme 20 Haziran 23:13
28

Vatandaş - @Tayyip Hayret 21 nolu yoruma cevabı: Beyinsiz hain. Atatürk'e üstü kapalı laf edeceğine açıkça etsene yüreksiz! Et de Türkiye Cumhuriyeti savcılığına ihbarda bulunayım. Arsız, geri! Geçmişte yunan günümüzde sizlersiniz... Atatürk ve silah arkadaşları insanları örgütlemese bugün Müslüman bile olamayacaktın. Hangi izbe de beynini yıkıyorlar bilmiyorum ama o salak fikirlerini kendine sakla!

Yanıtla . 25Beğen . 2Beğenme 20 Haziran 22:46
26

Sakaryayı Seviyorum. - @Tayyip Hayret 21 nolu yoruma cevabı: Başka birisi olmamıs, O olmuş. Allah bu yüce görev için onu seçmiş. Allahın seçimini küçümsemek, imansızlıktır. Müslümanlıktan bahsedip sonrada abuk sabuk konusmak kelimenin tam anlamı ile şarlatanlıktır.

Yanıtla . 22Beğen . 4Beğenme 20 Haziran 21:09
16

Gerçekçi Olun ? - Toprağı kan ile sulanmış ülkemde faiz zina kumar artmış keşke iki duble rakı icip te bir askeri şehit oldumu memleketi yakan buyuklerimiz olaydı kele diye kucumsemeseydi bu isin fıtratında var ölmek demeseydi afedin bizi size layık nesil olamadık ey bu vatan ugruna şehit olan abilerim bacılarım

Yanıtla . 18Beğen . 3Beğenme 19 Haziran 14:51
15

Tolga Can - Fesli kadirciler burdamı tamaaaaaam, Atatürk düşmanları burdamı tamaaaaaam iyi okuyun

Yanıtla . 28Beğen . 4Beğenme 19 Haziran 14:11
14

Akif - Ama unutmayın akepe öyle bir nesil yetiştirdi ki ülkenin yarısı kurucu liderimiz GAZİ Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’e gece gündüz küfür ediyor.. ülkenin kadrolu imamı mimberden lanet oluyor.. bu aptal kafayı değiştirmediğimiz sürece asla ilerleyemeyeceğiz..

Yanıtla . 31Beğen . 7Beğenme 19 Haziran 12:27
50

Akif - @Akif 14 nolu yoruma cevabı: Hala yanlışı övmek diyor ya!..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 15:30
24

Kerem Ataöv - @Akif 14 nolu yoruma cevabı: İman görevini yapmış... Tarihte gerçek yaşanmış yanlışlıkların yapılmamasını temenni etmiş..

İsim ansaydı hakaret ve küfür etseydi SAYGISIZLIK denir di.

Ayet tarihte yapılmış bir yanlışlığı hatırlatıyorsa ne yapsın.

Demek ki tarihte bu tür fiil yapılmış inkar edilemiyor.. Bu fiili Müslüman nasıl övsün. Din alimi nasıl anlatmasın.

Başka bir din mi icad edildi.. Yanlışı ÖVECEK.

Yanıtla . 5Beğen . 21Beğenme 19 Haziran 19:45
22

Sacid Sencer - @Akif 14 nolu yoruma cevabı: Vatana hizmet edenin dini inancı sorulmaz. Farklılıklara saygılı ise saygı duyulur.

Müslüman kimliğin inancı ile uğraşanı zorla SEVDİREMEZ sin.

Sevmeyeni hor görmek te birlik ve beraberlik huzurunu bozar. Herkes bir başkasının sevdiğine KÜFRETMEYECEK.

Sen insanı abartılı yüceltir tarihi de yalan yazarsan.

Hizmet edene küfretme ye zemin hazırlasın. Maalesef bu yapılmış...

İşte birlik ve dirlik zedelenmiş.. Hala toparlayamıyoruz.

Kişilerin inancı ne olursa olsun.. O kendi bileceği iş. Yanlış inanca yanlış de. İnancını iyi öğren iyi yaşa örnek ol ama zorlama...

Gavura benzerin diye bölücülük yapma. Bak osmanlı bir çok ırkı ve inancı bünyesinde birlik dirlik ve barış içinde 1000 yıl yönetebilmiş. Daha yüz yıl olmamış Cumhuriyet bu birbirimizi hazımsızlık niye.

İçimizde hala kripto gavurlar beyinsiz insanlar mı çok?

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 19 Haziran 19:28
11

Hakikatlertoprağasığmz - Atatürk ve kahraman ordumuz bu katliamlar olurken neredeymiş kaçmış mı? Adapazarın hiç asker yokmuymuş? Yunan kaç kişi Adapazarına girmiş? Kafamda deli sorular

Yanıtla . 7Beğen . 54Beğenme 19 Haziran 09:25
49

Sakaryalı - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: Bizim büyüklerimiz Atatürk'ün yaptıklarını, nerede olduğunu çok iyi anlattı merak etme. Tabi bizler gerçek Türklerin torunları, gerçek Sakaryalılarız. Sizin büyükleriniz malum kişiler olduğundan sizlere anlatılana inanmışsınız şaşırmamak lazım...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 14:42
38

Türk - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: Buyük Taarruz öncesi Geyve Taraklı'da dolaşıp plan yapıyordu. Konvoyla itibar gösterisi yapmıyordu. Cahil hain seni okuma yazman var Buyuk taarruz oncesi Sakarya gezisi diye arat. Ama canın aratmak istemez dimi? Sizi gidi yunan d....

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 10:47
31

Kırmızı - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: kan bağın var senin, o kadar tecavüzler olmuş

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 21 Haziran 07:39
29

Cevap Sart - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: Hem cahilsin hem hainsin.

Yanıtla . 20Beğen . 2Beğenme 20 Haziran 22:50
19

Ekürü - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: OLSA DEDESİ ŞEHİT OLMAZ DA SEN NEDEN BU KADAR CELALLENDİN. KÖKÜNÜ BİR ARAŞTIRIVER.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 16:43
18

Adalı - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: Senin acaba bu çekilen yunanla bir kan bağın var mı çok merak ettim.

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 19 Haziran 16:07
17

Akif - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: Cehaletin nefes alan halisin. zavallı

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 15:36
13

Refik - @Hakikatlertoprağasığmz 11 nolu yoruma cevabı: araştırmadan okumadan bilmeden cahil cahil yapılan bir yorum daha. Atatürk ve silah arakadaşları o sene binbir zorluklarla ordu kurmuş ocak ayında eskişehir bölgesinde yunan ordularıyla mücadele edip muzaffer olmuşlardır. sakarya o dönem işgal altındaydı öyle ha deyince eskişehirden sakaryaya sıçramaları zaten mümkün değildi boş boş yorumlar yapmadan evvel araştır. TARİHİ NE YEDÜĞÜ BELİRSİZ FESLİ HAİNLERİN AĞZINDAN DİNLEYİP GELME BURAYA REZİLLİĞİNLE KALIRSIN

Yanıtla . 31Beğen . 4Beğenme 19 Haziran 10:46
10

Atakan - Keşke yunan galip gelse diyen bir serefsiz vardi !

Yanıtla . 35Beğen . 1Beğenme 19 Haziran 09:08
39

Türk - @Atakan 10 nolu yoruma cevabı: Galip gelenlerin torunusun cok belli.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 21 Haziran 10:48
20

Ekürü - @Atakan 10 nolu yoruma cevabı: ZATEN YUNAN GALİP GELMİŞ

Yanıtla . 0Beğen . 13Beğenme 19 Haziran 16:44
09

Apsuva54 - ECDADIMIZIN RUHLARI ŞAD MEKANLARI CENNET OLSUN...

Yanıtla . 33Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 08:50
08

Karaman Beyi - Tarihimizi bilmemiz gerekir. ki dostumuzu düşmanımızı bilelim.

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 06:56
07

Sakarya Merkez - Burda birazda önemli olan insanlarımızın kendini savunacak silahlarının olmayışıdır .

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 19 Haziran 04:24
06

Her Sey Bilimsel - Sakarya üniversitesinden bir prof vardi Adapazarı işgal edilmedi diyen

Bu yazıyı ona da postalayin

Yanıtla . 26Beğen . 1Beğenme 19 Haziran 02:32
53

Joshua_honey - @Her Sey Bilimsel 06 nolu yoruma cevabı: Bu bahsettiklerin iki cinstir. Birincisi aslını inkar eden dahili kötüler, bir de dejenereci harici ajan ve dahili yalakaları.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 20:17
05

Adalı - Ecdadımızı saygıyla anıyorum.

"Keşke yunan galip gelseydi" diyen palavracı püsküllünün talebelerini lanetliyorum.

Yanıtla . 45Beğen . 3Beğenme 19 Haziran 00:30
04

Şehit Torunu - Yeniköy den Ömer oğlu İsmail efendi katledilmiş diye yazılmış ne acı şehit dedem mülazım İsmail efendi söğütlü karakol komutanı dır ve Ferizli deki Rumlarla konuşup yakıp yıkmadan terk edin demek için gittiğinde Ferizli girişinde şehit edilmiştir şehit dedemin kıyafetlerini dahi çalmışlar

Yanıtla . 28Beğen . 0Beğenme 19 Haziran 00:21
03

Ugur Ugur - Bu yazı için teşekkürler başından sonuna okudum üzücü ama öğrenmekte anlamlı..

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 18 Haziran 23:24
02

Kural - Her Sakarya'lının okuması, bilmesi ve ibret alması gereken bir yazı. Özellikle hala "keşke yunan galip gelseydi" diyenler okusun.

Yanıtla . 37Beğen . 1Beğenme 18 Haziran 22:52
01

Tolga Can - Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları ile keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin sevdalıları iyi okuyun

Yanıtla . 39Beğen . 4Beğenme 18 Haziran 22:19
52

Tayyip Hayret - @Tolga Can 01 nolu yoruma cevabı: Öyle bir nesil yetişti ki.. Kimi dini istismar eder soyar.. Kimi Dini bilmez yaşamaz din ve Dindar DÜŞMANLIĞI yapar. İnsanları putlaştırır. Şunculuk bunculuk yapar.. Millet vatan büyüklerinin arkasına sığınır vatanseverlik taslar..millet devlet soyar.

Edebi adabı utanmayı bilmeyen insana benzese de insan olamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Haziran 15:54
12

Atakan - @Tolga Can 01 nolu yoruma cevabı: Okurlarmi o hainler. Seccadeleri para ve cikar olanlar bugun din Allah kitap der yarin putprestlik der onlarin serefleri hesaplarindaki para kadardir

Yanıtla . 21Beğen . 2Beğenme 19 Haziran 09:47Anket Korona aşısı olacak mısınız?