Bakanlık Sakarya'da 140 personel alımı yapacak! Başvurular başladı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 kadrolu işçi alacağını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre alınacak personellerin 140'ı Sakarya'da istihdam edilecek.

Sevde Erdem
ARAŞTIRMA Sevde Erdem Tüm Haberleri
Haber albümü için resme tıklayın

MEDYABAR.COM/

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulunarak 4 bin 364 kadrolu işçi alacaklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 346 kadrolu işçi alacağı duyuruldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SAKARYA'DA 140 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sakarya'da görevlendirilmek üzere 50 kadın güvenlik personeli, 40 erkek güvenlik personeli, 30 kadın temizlik personeli, 20 erkek temizlik personeli alımı yapılacak.

Başvurular 23 - 27 Ağustos 2021 tarihleri arasından İŞKUR’a yapılacak.

Başvuru yapmak için tıklayınız

SAKARYA'DA YAPILAN İSTİHDAM DİKKATLERİ ÇEKTİ!

İlana göre Sakarya'nın 140 personel alımı yapması ise dikkatleri çekti. Komşu il Kocaeli'de ise 33 personel alımı yapılacak. Yapılan istihdam ile personellerin 16 ilçede dağıtılacağı öğrenildi.


GENÇLİK LİDERİ ALIMI İLERLEYEN GÜNLERDE YAPILACAK!

Edinilen bilgilere göre Sakarya'da gençlik merkezlerinin sayısının artması ile bakanlığa Gençlik Lideri personeline ihtiyaç olduğu yazısı gönderildi.İlerleyen günlerde Sakarya'da ciddi sayıda gençlik lideri alımı yapılacağı öğrenildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)   2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c)  18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d)   Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e)  Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f)  Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g)  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h)   Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf

olmak).

i)   Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almamak.

j)  Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k)  Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l)  Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m)  Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak. B- ÖZEL ŞARTLAR

1)   Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

a)  35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)

b)  En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

c)   Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

2)   Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a)  En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

-  Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

II-   BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1)  Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 - 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

2)  Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

3)   Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

4)  Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5)   Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KURA ÇEKİMİ VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1)          Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler Bakanlığımıza gönderilecektir.

2)       Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

3)       Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

4)         Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

5)       Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

-  Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a)  En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b)  Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c)   Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

-  Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a)  En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b)   Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

6)          İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IV-   SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1)     Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2)    Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3)   Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a)  Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b)  Genel kültür, (30 puan)

c)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d)  Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu

üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4)   Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5)   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6)     Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7)     Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8)   Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9)   Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10)   Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

   DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1)      Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

2)     Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir kadro için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

3)     Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

4)       Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla öğrenimi daha yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5)       Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.

6)     Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7)      Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bir sonraki alım ilan tarihine kadar yerleştirme yapılacaktır.

 SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1)  Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

2)    Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna şahsen itiraz yapılabilecektir.

3)    Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

4)  T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, e-mail ve faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1)  Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir kadro sayısı kadar adayın, başvurduğu kadroya yerleştirmesi yapılacaktır.

2)    Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir.

3)  Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

4)  Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

5)    Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

6)  Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine bir sonraki alım ilan tarihine kadar yedek listeden atama yapılacaktır.

7)  Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

8)   Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

9)  Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan kadroya, aynı usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav sonuçları müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.

10)  İşe alınacak işçilerden, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11)  Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

1)  Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecek sürekli işçi personel 24 saat esasına göre hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı birimlerde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

2)   Bakanlık sürekli işçi alım sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3)   Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

4)   Sürekli işçi alımı ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5)  Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

23 Ağu 2021 - 12:12 Sakarya- Güncel --- Okunma

Muhabir Sevde Erdem

medyabar.com son bir ayda 3.108.944 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

18

Ad Veya Rumuz - a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)

adam 26 .08.1986 da doğduysa işe giremiyor bir gün sonra doğan işe girebiliyor. Emeklilik yaşının 65 olduğu bi ülkede devletin kendisi yaş şartı koyması doğru değil.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 08:30
17

Sukran Misket - Alim olsa ne olacak yas sarti koyuluyor Allah sorsun diyorum tecrubeye bakilmiyor ama yas sarti isteniyor

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 02:20
14

..... - İşkur e şube ye e devletle giriş yapıyorsunuz

İş ilanlarında arama kısmında şehir seçip ardından kamuyu işaretlediğinizde karşınıza çıkacak.şartları sağladığınızda başvuru yapılabiliyor.temizlik personelinde yaş şartı yok.ama güvenlik görevlisi nde 35 yaşından gün almamış yazıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 00:40
11

Bekacı - Ali al..hadi gene iyisin

YALAYA YALAYA BIR KAÇ ADAMINI ISE ALDIR.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 21:10
16

Bekacı - @Bekacı 11 nolu yoruma cevabı: Ali al..BEN SAF DEĞILIM

SAFLAR KANDIRILIR.

PENSILVANYAYA BILET ALANLAR KIM.

INTERNETE GIR.FETÖNÜN DIZINDE akpli

Vekil,memur,siyasetci,asker, VE ŞU ANDA YANDAŞ

MEDYADA YAZAR OLANLAR .

SAYMAKLA BITMEZ..

BURHAN KUZU,MEHMET METINER,ROK VE NAGIHAN.HUSEYIN GULERCE,KADIR TOPBAŞ.

MELIH GOKCEK.DAMATLAR.KAVURMACILAR,ARINÇLAR.

OYNAMASINI BILYEYEN GELIN GIBI YERIN DAR SENIN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 02:02
15

Bekacı - @Bekacı 11 nolu yoruma cevabı: Yok..ben şaban dişlinin kankasiyim.

Hani şu fetocu general mehmet dişlinin

BUYUK ELÇI ABISI VAR YA.ŞABAN DİŞLİ .

ABI KARDEŞI BAĞLAMAZ ONUN İÇIN

ŞABAN DİŞLİ

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 24 Ağustos 01:31
13

Ali Al - @Bekacı 11 nolu yoruma cevabı: Sen pensilvanya'ya bilet bulamayanlardanmısın ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Ağustos 00:23
09

Ya Silahlılar??? - bu alım şartlarında bir ali cengiz var ??? millet silahlı özel güvenlik belgesi alabilmek için bi yerlerini yırtıyor, buradaki güvenlikçi alım şartlarında silahsız güvenlikçi belgesi aranıyor.adrese teslim iş!!!! sen elinde güvenlikçi sertifikası olanlar diye genel talepte bulun alımı o şekilde talep et , silahlısı mülakatı geçerse yanında bonus olur. gelde şimdi bunda art niyet arama

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 23 Ağustos 15:33
10

Adapazarlı - @Ya Silahlılar??? 09 nolu yoruma cevabı: Sen art niyetli birisin yazdığına göre alımda silahsız yazıyor ancak silahlılarda başvuru yapabiliyor.Işkur sitesine girip meslek bilgileri kısmına silahsız güvenlik görevlisi seçeneğinide ekleyip başvuru yapabiliyorsun.Anında nasılda komplo teorisi üretiyorsunuz akıl almıyor.Silah kartı olan silahsıza başvurabilir ancak silahsız olan silahlı alıma başvuramaz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 17:53
07

Sakarya - niye heveslendiniz anlamadım lazım olan elamanlar çoktan ayarlandı yalandan sınav yalandan mülakat alıştık 18 senedir

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 23 Ağustos 14:54
05

Yavuz Hasan - işkurun sitesine girince nereden başvuru yapacağız onu da yazsaydınız keşke.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 14:02
04

Sener - 35 yaşını geçen taş mı yesin 35 yaşını geçenleri devlet kadrolarında niye istemiyorlar

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 14:00
03

Ali Al - Devletine küfredenlerler,

orman yakanlar,

milli müsabakalardaki başarilarimiza sevinemiyenler,

sahte dinciler ve sahte kemâlistler işe alınmasın

(Gerçi geriye pek bişey kalmadı galiba)

Yanıtla . 3Beğen . 6Beğenme 23 Ağustos 13:13
12

Bekacı - @Ali Al 03 nolu yoruma cevabı: Ali al. YA YAL TASIN HEP DOLUMU SENIN

YALAYA YALAYA YALAKA OLMUŞSUN.

HES KODUN VARMI .

1 DOZ KAKMA .

1 DOZ YARMA ,

1 DOZDA IMAMOĞLUNDAN KARMA AŞI YAPTIK SANA.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 23 Ağustos 22:09
02

August Landmesser - dayısı olan kazansın herkese bol şans

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 13:00
08

Haydar - @August Landmesser 02 nolu yoruma cevabı: :))))

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 15:17
01

İşsiz - 36 yaş ve yukarısı mı almıyorlar bilgi biz olsun...

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 23 Ağustos 12:46Anket Aşı karşıtlarına soruyoruz? Neden aşı olmak istemiyorsunuz?