Hendek 2. OSB için büyük kamulaştırma! Süreç başladı...

Hendek'te bulunan 2'nci Organize Sanayi Bölgesinin büyütülmesi için yıllardır süren çalışmalarda bir adım daha atıldı. 50 parsel için kamulaştırma ilanı yayınlandı. AYRINTILAR...

+1
Haber albümü için resme tıklayın

MEDYABAR.COM -

Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için birkaç yıldır çalışması yapışan genişleme - büyüme projesi hayata geçiyor.
2'nci OSB'nin büyümesi için başlatılan çalışma kapsamında bugün Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı talepli kamulaştırma işlemleri duyurusu yayınlandı.

T.C. Hendek 1. Asliye Hukuk Mahkemesince yayınlanan kamulaştırma ilanına göre toplamı yaklaşık 135 dönüm yapan 50 parselin mülkiyet hakkı tapuda Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edilecek.
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli de hak sahiplerine ödenecek.

Kamulaştırmaya yapılacak itirazların, savunma ve delillerinin 10 gün içerisinde mahkemeye sunulması gerekiyor.
Duruşmalar 15 Nisan Cuma günü T.C. Hendek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda başlayacak.

Kamulaştırma ilanında süreçle ilgili şu bilgiler yer aldı:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı vekili Av. Kamil Çağdaş YUMAK tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet hakkının tapuda Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan 19.02.2021 tarih ve E.2333063/54 sayılı Kamu Yararı kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyetinin kamulaştırılmasına karar verildiği, 2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesine yatırılacağı, 3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,4-Duruşmaların 15/04/ 2022 tarihinde saat 09:30’da Hendek 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda başlayacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
5-Açılacak davalarda husumetin Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği,
6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet hakkının Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi adına tesciline karar verileceği, hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Kamulaştırılan Taşınmazın İLİ: Sakarya İLÇESİ: Hendek
Dosya Esas No Mahallesi Mevkii Ada/Parsel No Malikin Adı- Soyadı Baba Adı Mülkiye Kam. Alanı m2
1-2022/57 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/11 Vehbi KAYALAR 166.57
2-2022/58 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/10 Birol KAYALAR 187.15
3-2022/59 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/26 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 820,03
4-2022/60 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/8 Birol KAYALAR 1139,10
5-2022/61 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/25 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 877,22
6-2022/62 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/7 Birol KAYALAR 1183,02
7-2022/63 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/24 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 1808,09
8-2022/64 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/6 Birol KAYALAR 742.80
9-2022/65 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/23 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 1831,94
10-2022/66 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/4 Birol KAYALAR 1365.97
11-2022/67 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/3 Vehbi KAYALAR 697,47
12-2022/68 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/22 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 997,01
13-2022/69 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/2 Birol KAYALAR 921,21
14-2022/70 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/21 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 391,08
15-2022/71 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/37 Mehmet YELKENCİ, Cemil YELKENCİ, Sebiha YELKENCİ,Fetiye TEKER,Meşküre YILMAZCAN Nesime AKIN,Ferdiye KESKİN,Meryem BAĞDATLI,Ahmet Cevdet BAĞDATLI Sabahattin BAĞDATLI,Şaban BAĞDATLI, Ayşe BAĞDATLI,Ferhan YELKENCİ,Dilek YILMAZER,Nuri YURDAKUL BAŞEL Yurdanur ÖNEN,Fatma YELKENCİ,Sevtap OYGÜN,Serap YELKENCİ,Rauf BAĞDATLI,Zekiye UYAR,Hasan BAĞDATLI,Celalettin AYHAN,İsmail CESUR Nesrin CESUR,Tolga AYHAN,Gaye EREN 4541,77
16-2022/72 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/20 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 451,14
17-2022/73 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/136Yaşar ÖZTÜRK 3656,03
18-2022/74 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/19 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 878,34
19-2022/75 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/18 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 1882,96
20-2022/77 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/17 Mecit SENGİR,Temel SENGİR,Sevim ÖZ,Zekiye EMİRAL,Abdullah SENGİR,Hüseyin SENGİR,Serkan SENGİR,Sibel KIZILTAŞ,Suzan SENGİR 3315,36
21-2022/78 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/135 Rahmiye ÖZTÜRK 2192,90
22-2022/79 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/14 Birol KAYALAR 1723.43
23-2022/80 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/132 Gençağa KARABİNA 3066,38
24-2022/81 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/13 Vehbi KAYALAR 817,39
25-2022/82 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/12 Birol KAYALAR 671.35
26-2022/83 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/121 Abdullah UZUN 1102,98
27-2022/84 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/117 Yakup ORHAN 518,15
28-2022/85 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/130 Emrullah KARABİNA 3725,63
29-2022/86 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/116 Mehmet Zeki UZUN 3424,65
30-2022/87 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/127 İlhan ABANOZ 3200,72
31-2022/88 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/107 Hikmet GÜLLÜ, Şemsi GÜLLÜ 2195,13
32-2022/89 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/105 Fatih UZAN 2383,35
33-2022/90 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/104 Caner ÖZKARAN, Mehmet ŞENOL, Nezaket YILKIN, Ali ÖZKARAN 2630,48
34-2022/91 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/103 Abdullah UZUN 5803,51
35-2022/92 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/125 Safiye KARABİNA, Erkan KARABİNA, Serkan KARABİNA 4949,50
36-2022/93 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/123 Mehmet Zeki UZUN, Ali Kemal UZUN, Abdullah UZUN 13151,87
37-2022/94 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/101 Abdullah UZUN 7494,11
38-2022/95 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/100 Mehmet Zeki UZUN 5673,78
39-2022/96 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/99 Ayşe UZUN 4013,84
40-2022/97 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/98 Ayşe UZUN 1675,92
41-2022/98 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/97 Ayşe UZUN 1531,60
42-2022/99 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/95 Abdullah UZUN 3804,71
43-2022/100 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/94 Abdullah UZUN 4287,08
44-2022/101 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/91 Abdullah UZUN 83,35
45-2022/102 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/90 Nuri ATİK, Rabia ASLIBAY, Asiye YEŞİLSANCAK 6739,80
46-2022/103 Kargalıhanbaba Kavlankırı 1305/38 Mürvet DÜNDAR 1421.41
47-2022/104 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/89 Bekir UZUN 5171,06
48-2022/105 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/87 Hüseyin UZUN 1877,10
49-2022/106 Kargalıhanbaba Çengelorman 1305/37 Osman DÜNDAR 11030.62
50-2022/107 Kargalıhanbaba Çengelorman 1306/86 Hüseyin UZUN 1341,90

28 Mar 2022 - 17:15 Sakarya/ Hendek- Güncel

medyabar.com son bir ayda 3.808.262 kez ziyaret edildi.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

03

Cemal - Bizimde orda az miktar yer var,orda dönümüne 200.000 lira veriliyor,bu nasıl zihniyet köylülerin yerleri çok ucuza alınıyor.sanayinin dibinde 200.000 içerde arsa fiyatları 800.000-900.000 bu nasıl vizdansızlık,valilik bu işi bedavaya kapatmak için çalışıyor.200 bine nerden 1 dönüm yer alacağız.belediye aradan çekildi,valilik bu işi çok ucuza kapatacak.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 29 Mart 12:33
02

Yüzde 30 - Yerleri sanayiciyi zengin etmek için bedavaya istimlak ederler.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 29 Mart 01:13
01

send işçi - tarım arazisine organize yapıp sonra patates pahalı diyoruz. garip bi milletiz

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 28 Mart 21:54


Anket Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü İlker Pülen başarılı olabilirmi?