Kişisel koruyucu donanımlar (KKD)

İşçiyi, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu maksada uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eder.

Satın alacağınız KKD’ların CE Yeterlilik Belgesine Sahip olduğundan emin olun. Piyasada bulunan iş güvenliği malzemelerinin tamamına yakını ilgili standarda uygunluk belgesine sahiptir. Ancak yetersiz denetimler ve yaptırımlar nedeniyle sahip olduğu yeterlilik belgesindeki şartları yerine getiremeyen ürünlere de rastlanmaktadır.

Ce Belgesi Nedir?

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

Bunun yanında firmalar zaman zaman yapılan işe uygun olmayan, gereksinimleri karşılamayan veya riskleri azaltmak yerine yeni riskler oluşturan iş güvenliği ekipmanlarını da yanlışlıkla seçebilmektedir.

İşe Uygun Ekipman Seçilmelidir

İş güvenliği malzemeleri mevzuat gereği veya çok sık yaşanan türde küçük kazaların etkilerini azalmak için alınırlar. Öncelikle gerçekten o malzemelere ihtiyacınız olup olmadığını ve ne kadar sayıda ihtiyacınız olduğunu tespit etmelisiniz. İhtiyacınız olan iş güvenliği malzemelerinin karşılaması gereken koşulları da belirlemelisiniz.

Kullanmadan Önce Test Edebilirsiniz

İş güvenliği malzemeleri sektörünün gelişmesi ile beraber her türlü mali ve fiziki ihtiyaca uygun malzeme bulunmaya başlandı. Zaman zaman, yaşanan kazalardan sonra yapılan testlerde kişisel koruyucu donanımların sahip oldukları belgelerde belirtilen özelliklere aslında sahip olmadığı ortaya çıkmakta. Bunun anlamı firmaların test ve numune için ürettikleri ürünler ile seri olarak satışa sundukları ürünlerin aynı kalitede olmamasıdır.

Bu gibi durumları önlemek için, toplu olarak almayı düşündüğünüz iş güvenliği malzemesini kendiniz bir müşteri gibi gidip bir kaç adet satın alıp deneyebilirsiniz. Örneğin, iş ayakkabısı, baret, iş elbisesiiş eldiveni, emniyet kemeri gibi malzemeleri, kendi çalışma şartlarınıza göre güvenli ortamlarda test edebilirsiniz.

Malzemelerin Etkilerini Pozitif Anlamda Değerlendirin

Çoğu çalışan, iş güvenliği önlemlerinin gerçekten tehlikeli bir durum olduğunda alındığını düşünür. İş güvenliği malzemesi alırken, çalışanların yaptıkları işe bakışlarını değiştirmemek çok önemlidir. Örneğin gürültü sınırı tehlikesi olmayan bir iş için kulak tıkacı bulundurursanız, bu durum çalışanlar arasında işin fazla gürültülü olduğu ve kulaklarına zarar vereceği algısı oluşturacaktır. Zaman içinde bu algı çalışanların kabul ettiği bir gerçek halini alır ve her fırsatta öne sürülür.

Bunun yanında bazı iş güvenliği malzemeleri, o riske hiç maruz kalmayan çalışanlara da verilebilir. Örneğin orta ve üst düzey yöneticiler, üretim alanında iş ayakkabısı giymelidir. Bu durum çalışanlar için örnek davranış oluşturacaktır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi Ve Kullanımı İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Öncelikle adı üzerinde ‘Kişisel Koruyucu Donanım’, yani kişiye özel olmalıdır. Bir baretin yalnızca bir sahibi vardır. Bulaşıcı hastalıklar sebebiyle çalışanlar birbirlerinin koruyucu malzemelerini kesinlikle kullanmamalıdır.

-İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı, temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalıdır. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmelidir.

-Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli, bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olmalıdır. İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır.

-Kişisel koruyucu donanımlar, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; Tam koruma sağlamalıdır ve üzerlerinde mutlaka CE etiketi olmalıdır.

-Kullanılan Kişisel koruyucu Donanım bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır. İşyeri şartlarına uygun olmalıdır. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.

-Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları özellikle kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Sınıflandırılması

1) Solunum sistemi koruyucuları: İşyeri havasında bulunan zararlı maddeler; metal tozları, çözücüler (solventler) çeşitli zehirlenmelere sebep olurlar. Silis, amyant, kömür tozları gibi zararlılar pnömokonyoz olarak adlandırılan akciğer toz hastalığına neden olurlar.  Bu ve benzer zararlıların, maksimum konsantrasyon değerlerini geçmeleri durumunda, uygun havalandırma sistemleri kullanılmalıdır.  Ancak bu sistemlerin kurulamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda, solunum sistemi koruyucularının kullanılması gerekmektedir

2) Baş koruyucuları: Yüksek bir yerden aşağıya düşen cismin başa isabet etmesi, başın sert bir yere çarpması, fırlayan bir cismin başa vurması, hareket halindeki bir yükün veya taşınan bir malzemenin başa çarpması ve yüksek bir yerden düşmede başın yere vurması şeklindeki tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik koruyuculardır. Kepler, Boneler, Siperlikli veya siperliksiz saç fileleri özellikle kadın işçilerin saçlarının makinelerin hareketli aksamına (miller, kayışlar, volanlar, zincirler, matkaplar, dişliler) kaptırılmaması ve kazaya uğramamaları için saçlarını örten başörtüsü veya saç filesi şeklinde korunma malzemesidir.

3) Göz ve yüz koruyucuları: Uçuşan parçalar ve tehlikeli ışınlardan korunmada kullanılır. Gözlük camının herhangi bir nedenle kırılmasıyla, parçaların göze batmasını önlemek için, camlar fincanların üzerine sıkıca yerleştirilmiştir. Camları kolayca değişebilir. Taşçı Tipi, Tozdan Koruyucu, Kaynak Tipi gibi gözlük tipleri mevcuttur.

4) Kulak koruyucuları: Gürültü maruziyeti, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 desibeli aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır. Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değeri olan 85 desibele ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır.

5) Gövde ve karın bölgesi koruyucuları: Delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,  Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, Isıtmalı yelekler, Cankurtaran yelekleri, X ışınına karşı koruyucu önlükler, Vücut kuşakları / kemerleri.

6) El ve kol koruyucuları: Özel koruyucu eldivenler; makinelerden, kimyasallardan, elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler. tek parmaklı eldivenler, parmak kılıfları, kolluklar, ağır işler için bilek koruyucuları, bileklik, parmaksız eldivenler, koruyucu eldivenler

7) Ayak ve bacak koruyucuları: Ayak ve bacak korumada önemli olan maruz kalınan riske uygun dizlik, ayakkabı, bot ya da çizme gibi ürünlerin seçilmesidir. Çalışma ortamında ve çalışılan zeminde sıcaklığın derecesi, bu sıcaklıktaki çalışma süresi, ortamda kullanılan maddeler, hangi işlemlerin yapıldığı ve nasıl çalışıldığı, zeminin kayganlığı, elektrik direnci, ayakkabının dış ya da iç mekanda mı kullanılacağı, uzun süreli ayakta durulması ve benzeri konularda bilgi edinilmelidir. Hangi tip ayakkabıya ihtiyaç duyulduğuna karar verildikten sonra dikkat edilecek diğer hususlar arasında ayakkabının yüzeyi, tabanı, çelik iç tabanı ve bilek kısmı bulunmaktadır.

8 )Cilt koruyucuları: Koruyucu kremler / merhemler kullanılır.

9) Vücut koruyucuları: Deri veya diğer malzemeden yapılmış önlükler, siperler

10) Düşmeyi önleyici ekipmanlar: Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı, Vücudu boşlukta tutabilen donanım, paraşütçü kemeri.

Sonuç olarak kullanacağınız kişisel koruyucu malzemeler basit düşünecek olursak; belki hayatınız boyunca hiçbir işinize yaramayacak yada bir kez yarayacak işte o an geldiği zaman baretiniz kafanızda ise, yukarıdan düşen küçük bir vida parçası barete çarpıp seker gider. Eğer ki baret kafanızda değilse beyninize saplanır ve hayatınızı kayıp edersiniz. Kazanın ne zaman, nerede, nasıl olacağını bilmiyoruz o sebeple biz üzerimize düşen tedbirimizi almalıyız ve kişisel koruyucu donanımlarımızı her durumda ve şartta kullanmakta ısrarcı olmalıyız.

Samet ÇAĞLAYAN

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Samet Çağlayan - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

07

Sağlık Personeli Szr - Samet abi çok güzel insanları bilgilendiriyorsun seni seviyoruz ilk yardım eğitimi almıştım senden çok işimize yarıyor kralsın..

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Temmuz 08:45
06

Küpçüoğlu 54 - Öncelikle tesekkürler Samet bey, işciye bizide düşünen biri var dedirttiniz siz ve sizin gibiler gerekli kurallar çerçevesinde başına gelebilecek her türlü kazadan işcınn önce saglıgını daha sonra maddı maduriyetını savundugnuz ve daha bılınclı çalışanlar yetiştirdiğiniz için

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Temmuz 00:28
02

Serdivanlı - Samet bey, yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum, teşekkürler.

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 30 Haziran 19:57
01

Vatansever - Samet bey, engin tecrübelerinizi paylaşımınız için çok teşekkür ederim. "İş güvenliği nefes gibidir, Almayı ihmal etme"

İSG uzmanları da kendilerini geliştirmeli şirket şartnamelerini oluşturmalı ekipman benzeri malzeme alımları için.

Sağlıcakla kalın.

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 30 Haziran 18:55
05

Kadim - @Vatansever 01 nolu yoruma cevabı: Nefes almayı ara ara ihmal ediyorsun yani, vallahi pes. Hem bilme, hem yorum yap. Ne güzel istanbul be. İSG uzmanı değil, iş güvenliği uzmanı dostum. Hem senin dediğin gibi aklına yellendiğinde fikir üretmek değil, bu bir gönüllülük esasına dayanır. Teknik şartname kendi başına alınma, kullanılabilirlik, uyumluluk, koruyuculuk... Bunların hepsi için kurulda karar verilir. Görüşler alınır. Bilmediğin taaa uzaklardan bile o kadar belli ki. Ama güzel ülkemizin en büyük sorununu yansıtıyorsun, akletmeden fikir üretmek. Hem bilme, hem konuş. Vay be.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 05 Temmuz 13:05


Anket Korona aşısı olacak mısınız?