Erişimin engellenmesi kararını bu gerekçelerle kaldırdı Mahkeme yazılanlara 'O bir haberdir' dedi

Karasu Sulh Ceza Hakimliği  anlayamaya, kavramaya çalıştığımız bir karara imza attı

Mahkeme Karasu Orman İşletme Şefliğinde ortaya çıkartılan, işletme şefinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili yapılan haberlere ‘ orman suçlarının artmasına yol açabileceği kanaatiyle ’gerekçesini göstererek erişim engellemesi getirdi..


 Garip değil mi?

 Maalesef garip..

Karasu Sulh Ceza Mahkemesi hakiminin İnternet İçeriğinin Engellenmesi yani 5651 Sayılı Yasaya Göre  verdiği bu kararı anlamaya çalıştık ama bir türlü bu kararı maalesef küçük beynimiz(!) almadı..

Özür dileriz..

Peki Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin No : 2021/1029 Değişik iş kararıyla ,medyabar.com dahil, 4 site ve gazetede yayınlanan haberler için verdiği karara konu olan soruşturma nedir?

‘Bir daha erişim engeli gelecek ama yine de 'bilin' diye yazayım..

Karasu’da geride bıraktığımız hafta Orman İşletme Şefliğindeki bazı iddialarla ilgili soruşturma yapılır. Orman Genel Müdürlüğüne Whatsapp hattından gelen ihbar üzerine orman işletme şefi’nin de aralarında bulunduğu bazı görevliler gözaltına alınır, orman işletme şefi de tutuklanır..

Haberin özeti bu..

 Ancak bu haber birilerini rahatsız etmiş olsa gerek ki, işletmenin avukatı Sulh Ceza Mahkemesine başvurup haberlere erişimin engellenmesini isteyince emsal(!) olacak bir gerekçe ile  Karasu Sulh Ceza Mahkemesi ,orman işletmesinin Karasulu avukatının başvurusu kabul edilir..

 O başvuru sonrasında da (Lütfen bundan sonrasını dikkatli okuyun) Sulh Ceza Mahkemesi o haberlere yapılan haberlerin orman suçlarının artmasına yol açabileceği kanaatiyle..
 Evet doğru okudunuz ama bir daha yazayım ‘yapılan haberlerin orman suçlarının artmasına yol açabileceği kanaatiyle’ erişim engeli getirir..

Televolelik yaptı kararı  tam olarak yazmadı demeyin diye de o kararın aynen ekran görüntüsünü de vereyim.. 

 İşte böyle..

 İşletme şefinin tutuklandığına dair yaptığımız haberler ‘Orman suçlarının artmasına yol açabilecekmiş’

Gerçekten aklım almıyor!

Böyle bir gerekçe nasıl olabilir?

Hadi deselerdi ‘Soruşturma hala sürüyor. Gizlilik ihlali yaptınız’

Eyvellah… Tamam ‘demek çok isterdim..

Ancak böyle durumda yok..

Çünkü gerek biz, gerekse diğer gazete ve internet sitelerinin Anayasa’nın 26,27 ve 28nci maddelerinde belirtilen ‘haber alma ve verme’ özgürlüğü kapsamında ‘Olayın ayrıntısına girmeden bilgilendirmek’ amacıyla ortada bir yapılmış haber var..

Ama o habere de mahkeme ‘Orman suçlarını artırır’diye erişim engeli getiriyor

Karasu İlçe Mahkemesinin Anayasanın bu yukarıdaki belirttiğim  basın özgürlüğüyle ilgili 26 ,27 ve 28nci maddelerine rağmen vermiş olduğu bir kararı söz konusu

Eğer kanun, anayasaya diyorsak;

Bir basın kuruluşu olarak bu karara itirazımız var diyerek  Medyabar Multimedya Haber ve Tanıtım Hizmetleri ve Sanayi ticaret Limited Şirketi vekili Av.
Oğuzhan Yıldız tarafından itiraz ettik..
 
İtirazımız sonrası Sakarya 2nci Sulh Ceza Mahkemesi bugün  verdiği karar ile Karasu Mahkemesinin verdiği erişimin engellenmesi kararını  kaldırdı.

Sakarya Sulh Ceza Mahkemesi gerekçesinde  Yargıtay kararlarına atıfta bulunarak  yayınlanan haberlerde kamu yararı toplumsal bilgi konu görünürde gerçekcilik kuralı olduğuna belirterek erişimin engellenmesi yasağı kararını iptal etti

İşte de Anayasamızın bize verdiği haklarla kurum avukatlarımızın  mahkemeye yapmış olduğumuz erişimin engellenmesiyle itirazımız dilekçesi ve gerekçelerimiz..

 •  ''Müvekkil şirket, unvanından da anlaşılacağı üzere haber ve tanıtım hizmetleri alanında hizmet vermektedir. Müvekkil şirket söz konusu haberleri de internet ortamında şirkete ait Medyabar isimli internet sitesinden yapmaktadır.
  Müvekkil şirkete ait internet sitesine girildiğinde ne kadar çok takip edildiği, kaliteli, tarafsız haber yaptığı da anlaşılabilecektir.
 • Müvekkil şirket medyabar.com isimli internet sitesinde yapmış olduğu  yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme orman işletme şefine tutuklama kararı adı altında haber yapmış, anılan habere ilişkin de bilgi vermiştir. Haberin yayınlanmasından sonra müvekkil şirkete Erişim Sağlayıcıları Birliğinden adı geçen habere erişimin engellendiği yönünde bilgi verilmiş ve habere erişim engellenmiştir. Karasu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda engelleme sebebi hukuka uygun değildir.
 • Karasu Sulh Ceza Hakimliği vermiş oduğu kararda " yapılan haberlerin orman suçlarının artmasına yol açabileceği kanaatiyle" şeklinde demek suretiyle yapılan haberlere erişimi engellemiştir.
 • Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki söz konusu karar ile halkın haber alma hakkı engellenmiştir. Anayasa Madde 28 de " Basın hürdür, sansür edilemez.Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz." hükmü yer almakta, yine aynı madde de " Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır." hükmü yer almaktadır. Anayasa Madde 22 de "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
 •  Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar" hükmü yer almaktadır. Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere haberleşmenin hangi hallerde sınırlanacağı sayılmıştır , sayılan haller dışında haberleşmenin engellemesi, kısıtlanması mümkün değildir. Karasu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar da sadece kanaate dayalı karar verilmiş olup , kanaatini oluşturan delillerin, bulguların neler olduğu açıklanmamıştır. Bu halde verilen karar hukuka uygun değildir.
 • Basın Kanunu Madde 3 " Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.
 • Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir" hükmünü içermektedir. Basın kanunu madde 3 de yazılı olduğu üzere hangi hallerde sınırlama yapılabileceği Anayasa Madde 22 uyarınca düzenlenmiştir.
 • 5651 sayılı kanunun 8.maddesinde hangi içeriklere erişimin engelleneceği sayılmıştır. Buna göre  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;
 • 1) İntihara yönlendirme (madde 84),
 • 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 • 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 • 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 • 5) Müstehcenlik (madde 226),
 • 6) Fuhuş (madde 227),
 • 7) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228),
  Suçları." sayılmıştır. Müvekkil şirkete bağlı haber sitesinde yapılan https://medyabar.com/haber/8759184/bir-operasyonda-karasuda-orman-isletme-sefliginde-yolsuzluk-sorusturmasi,https://medyabar.com/haber/8759569/yolsuzluk-sorusturmasinda-yeni-gelisme-orman-isletme-sefine-tutuklama-karari haberler 5651 sayılı kanunun 8.maddesinde yazılı suçlardan olmadığı gibi yeterli şüphenin varlığı halinde söz konusu haberlere erişimim engellenmesine karar verilebilir. Karasu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişimin engellenmesi kararında kanaate dayalı karar verilmiştir. Bu halde gerek Anayasaya gerekse Basın Kanunu ve 5651 sayılı kanuna aykırı olacak şekilde erişimin engellenmesine karar verilmesi hukuka uygun değildir ve halkın haber alma hürriyetinin engellenmesine sebebiyet vermektedir.
   
 • Müvekkil şirkete ait haber sitesinde yapılan haber ile orman suçlarının aratacağı arasında bir illiyet bağı yoktur zira yapılan haberin başlığı yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme orman işletme şefine tutuklama şeklinde olup , söz konusu haberin orman suçuyla ilgisi olmadığı gibi suçun artmasına yol açacak bir haberde değildir. Bu sebeplerle anılan karara itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.
 •  İSTEM SONUCU         : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere Karasu Sulh Ceza Hakimliği tarafından 07.12.2021 tarih ve 2021/1029 D.İş kararıyla verilen hukuka aykırı erişimin engellenmesi kararlarının kaldırılmasına  karar verilmesini saygılarım müvekkil şirket adına arz ve talep ederim. 08.12.2021
                                                                                                                                                                                                    İtiraz Eden 
                                                                                                                                Medyabar Multimedya Haber ve Tanıtım Hizmetleri San ve   Ltd.Şti
                                                                                                                                                                             Vekili Av.Oğuzhan Yıldız
    

Sakarya Sulh Ceza Mahkemesi , Karasu Mahkemesinin erişimin engellenmesiyle ilgili kararını bu gerekçelerle de kesin olarak reddetti..O  karar da 

Bu karara Medyabar Multimedya Haber ve Tanıtım Hizmetleri ve Sanayi ticaret Limited Şirketi vekili Av.
Oğuzhan Yıldız tarafından itiraz edilmiştir.
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin yayından
çıkarılması ve erişimin engellenmesi 6518 Sayılı Kanun'un 93. maddesi ile değişik 5651 Sayılı Kanun'un 9.
maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre internet ortamında yapılan yayın içeriği
nedeniyle "kişilik haklarının" ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar,
içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin
yayından çıkarılmasını isteyebilecekleri gibi, doğrudan Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak içeriğe erişimin
engellenmesini isteyebileceklerdir.
İçeriğin yayından çıkarılması hâkimliğimizin yetki ve görevi dışındadır.
Sulh Ceza Hâkimliği yalnızca içeriğe erişimin engellenmesine karar verebilecektir.
İçeriğe erişimin
engellenmesine karar verilebilmesi için internet ortamında yapılan yayının içeriği itibariyle kişilik haklarını
ihlal edici mahiyette olması gerekmektedir.
Yasalarımızda "kişilik haklarının" tanımı yapılmamıştır. Ancak,
kişinin var olmasıyla tanınan, hukuk düzeni tarafından korunan yaşam, beden bütünlüğü, sağlık, şeref ve
haysiyet, isim, resim, kişisel veriler gibi kişisel değerler üzerindeki haklar kişilik haklarını ifade eder. Dosya
açısından bu hususlar değerlendirilmiştir.
Anayasa'nın 28. ve Basın Kanun'un 3. maddeleri uyarınca basının
haber verme, kamuyu bilgilendirme hakkı mevcuttur.
Emsal nitelikteki Yargıtay kararlarında da
vurgulandığı gibi haberin gerçeklik (görünür gerçeklik), güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ve
ifade arasında düşünsel bağlılık unsurlarının mevcut olması gereklidir.
Haber içeriğindeki ifadelerin kişilerin
şeref ve haysiyetini ihlal edici mahiyette olmaması gerekmektedir. Tüm dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde, haber içeriklerinin haber verme hakkı kapsamında kaldığı, haber verme sınırlarının
aşılmadığı, haber içeriklerinin başvuranın kişilik haklarının ihlaline yol açmadığı anlaşılmakla itirazın
kabulü ile Karasu Sulh Ceza Hâkimliğinin 07/12/2021 tarih ve 2021/1029 Değişik İş sayılı kararının
kaldırılmasına karar vermek gerekmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-Yukarıda açıklanan gerekçelerle Medyabar Multimedya Haber ve Tanıtım Hizmetleri ve Sanayi ticaretLimited Şirketi vekili Av. Oğuzhan Yıldız'ın itirazının KABULÜ ile Karasu Sulh Ceza Hâkimliğinin07/12/2021 tarih ve 2021/1029 Değişik İş sayılı kararının KALDIRILMASINA,
2-Aşağıda belirtilen sitelere erişimin engellenmesine yönelik verilen kararın kaldırılması için Erişim
Sağlayıcıları Birliğine yazı yazılmasına,
3-Kararın taraflara Karasu Sulh Ceza Hâkimliğince TEBLİĞİNE,
4-Dosyanın Karasu SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE İADESİNE,
Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde KESİN olarak karar verildi. 17/12/2021

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Editör'ün Yorumu - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

04

namık54 - ve şeytan suskunluğunu bozmuş "Rabbim kullarının yaptığına benim artık aklım ermiyor.ben onların yanında çırak kaldım" demiş.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 18:12
03

Gökhan gokirmag - Hakim ve savcıların çok yetkisi var.ve TCK ya göre yapriklari hatalar vexalandirilmiyor.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Aralık 16:17


Anket Sakarya'da en başarılı meslek odası birliği sizce hangisidir?