30 yıllık 'Çizgi'nin ve dostluğun serüveni

Yazar Fahri Tuna, Çizgi Ofset'in serüvenini ve dostların hikayesini yazdı

Bu hafta,
-özgür ve özgün kalabilmek uğruna-
bir işe girmeyi reddedip üç kafadar öğrencinin bir araya gelmesiyle kurulan,
'Çizgi'nin otuz yıllık serüvenini
Abdülkadir Dinç'le konuştuk.

1. Çizgi?

Hem bir hareketliliği, hem bir dosdoğruluğu, hem bir ufuk ve ümidi besleyen bir başlangıç olması, mühendislik tabiriyle 'iki nokta arasındaki doğruya çizgi denir' ifadesinden mülhem, bir istikametin başlangıcı olarak anladık ve aldık çizgiyi.

2. Çizgi Ofset?

1981-86 arasında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği okumuştum. Daha öğrenciyken, giderlerimizi karşılamaya yönelik sürdürdüğümüz ajans-matbaa-organizasyon çalışmalarımızı, okul bitince bu çizgi üzere devam ettirmek istedik. Okuldaki tanışıklığımız, öğrenci evinde geliştirdiğimiz dostluğumuz, Veli Akkıraç'la 1986 sonunda Çizgi Ajans adıyla ticari faaliyete başladık. 1990 yılında şirket birlikteliğine götürdü bizi.

3. Kurucuları?

Grafiker/Tasarımcı Veli Akkıraç'la Çizgi Ofset'i amatörce kuruşumuz 1986 sonu, şimdiki Kent Meydanına bakan yolda Gülhan yazıhanelerinin üzerine, eski Mahzen İşkembecisi'nin üzerindeydi. 1990'da yine Veli Akkıraç'la Çizgi Ofset Limited'i kurduk, 1992'de iktisatçı Harun Yiğiter arkadaşımız üçüncü ortağımız oldu.

4. Kuruluş Amacı?

İş imkânlarının sınırlı olduğu bir ortamda, kendi ayaklarımız üzerinde durup kendi işimizi kurma arzusundaydık. Hayatımızı daha özgür ve özgün yaşama arzumuz bu teşebbüsümüzü beslenme kaynağı oldu. Bu nedenle bir fabrika, bir işletme arayışına girmedik. Bu özgür yaşam felsefimizi işletmemizin sloganında da ifade etme ihtiyacı duyduk: 'Yalnız düşüncelere baskı yapmıyoruz!'; çok beğeni toplayan slogandı, bazı işletmelerin kopya ettiklerini de gördük zaman içerisinde.

5. Kuruluş felsefesi/misyonu?

Öğrencilik yılarlında gayrı ihtiyari atıldığımız ticaret hayatının bizi getiridği noktada, bu ticaretin sermayesiz, yatırımsız olamayacağı, gelişemeyeceği gerçeğiydi. Bu münasebetle ilk hamlemizi makine matbaa ?baskı makinesi için herhangi bir finans kurumundan destek alarak yatırım yapmaktansa, 'paylaşarak büyümek' mantığından hareketle 'ortaklık hukuku'nu tercih ettik. İlk küçük yatırımımızı da, ilk mütevazı hamlemizi de 1992'de Harun Yiğiter'in iştirakiyle Gestedner marka baskı makinesi satın alarak yaptık.Yirmi yıldır da aynı ilkelerle ortak sayısını artırarak ve makine parkını büyüterek aynı heyecan ve insicamla sektörümüzde başarılı olmaya ve beraberliğimizle örnek olmaya çalışıyoruz.

6. Çizgi Ofset serüveni?

Sektörümüzdeki kalifiye eleman eksikliğini ? ki hâlâ devam etmektedir- bu konuda mahir gördüğümüz Mustafa ve Kemal Aydın kardeşlerle gidermeye çalıştık. 1996'da bu arkadaşların katılımıyla ortak sayımızı beşe çıkarttık. Kapasitemizi ve üretim kalitemizi arttırdık. 1999'daki deprem en az üç yıllık bir fetret ve bocalama dönemi oluşturdu bizlere.

7. Çizgi Ofset Mekanları?

İlk mekânımız, resmi adı Ali Necdet Güven Caddesi olan, fakat daha çok Kudüs Caddesi olarak ifade etmekten haz aldığımız, Atan Kardeşler yazıhanesi yanında Bulvardaydı. İkinci mekânımız Yuvam sokakta no: 2 deki üç katlı bir binanın en üst katındaki daireydi. İlk Mec bilgisayarı Adapazarı'na bu mekandayken getirdik, matbaacılar özellikle gelip bilgisayar teknolojisiyle gerçekleştirilen dizgiyi görmeye geliyorlardı. Üçüncü olarak Atatürk Bulvarı'nda Aykar Oteli sokağında, rahmetli Adnan Çomaklı'nın kiracısı ve işletme komşusu olarak bulunduk. 199 depremi sonrasında Erenler'e Topça'ya taşındık. 2003'de yine Atatürk Bulvarı'na, Değirmenhan sokağına geldik. Gelişim Ofset'e dönüştüğümüz 2009'a kadar da orada faaliyet gösterdik.

8. Nil Matbaası?

Abdurrahman İskender'in Yüksel Demiryol ile birlikte 2000'li yıllarda sürdürdükleri matbaanın adı.

9. Nilçizgi Ofset?

Gittikçe ağırlaşan rekabet şartları, ilk günden beri korumaya çalıştığımız ortaklık çerçevesinden bizi yeni arayışlara itti. Nil Matbaası ortağı Abdurrahman İskender ve Yüksel Demiryol'la yaptığımız proje kapsamlı görüşmeler bizi 2007 tarihinde bizi yedi ortaklı bir işletmeye götürdü. Bu yeni ortaklıkla piyasadaki etkinliğimiz ve hizmet alanımız büyük ölçüde arttı. Firma isimlerine ve taşıdıkları misyona saygı gereği, her iki isimden terkip ettiğimiz 'Nilçizgi' ismiyle adımızı tadil ettik.

10. Gelişim Ofset?

2007'de başlayan Nilçizgi Ofset serüvenimiz, iki yıl sonunda yüksek hedefler ve beklentilere paralel performansa cevap veremeyince, beş arkadaş farklı isim altında farklı bir kurum olarak devam etme kararı aldık. Nilçizgi Ofset'i de Mustafa ve Kemal Aydın arkadaşların talepleri doğrultusunda markayı da kendilerine bırakarak 'Gelişim Ofset' adıyla Abdülkadir Dinç, Abdurrahman İskender, Harun Yiğiter, Veli Akkıraç ve Yüksel Demiryol, beş ortaklı bir limited şirket olarak 2009 eylülünde Adnan Menderes (İzmit) caddesinde 350 metrekare, Serdivan Altınışık caddesinde (Ada Tıp arkası) 500 metrekarelik, toplam 850 metrekarelik alanda tam teşekküllü makine parkımızla yüksek kapasitede her türlü baskı hizmeti vermeye devam ediyoruz.

11. Abdülkadir Dinç?

1963 Çaykara doğumlu. Endüstri mühendisi. 1981'den bu yana Adapazarı'nda ikamet ediyor.

12. Veli Akkıraç?

1966 Devrek doğumlu. İnşaat teknikeri, grafiker. 1984'den bu yana Adapazarı'nda ikamet ediyor. Sakarya'nın ilk mec'le tanıştıran grafiker.

13. Harun Yiğiter?

1966 Adapazarı Çaybaşı Fuadiye köyü doğumlu. İşletmeci. 1991'den bu yana Adapazarı'nda ikamet ediyor.

14. Mustafa Kemal Aydın?

1962 Ankara doğumlu. Lise mezunu. Matbaacı.

15. Kemal Aydın?

1965 Ankara doğumlu. Lise mezunu. Matbaacı.

16. Abdurrahman İskender?

1958 Yomra doğumlu, 1966'dan bu yana Serdivan'da ikamet ediyor, matbaacı.

17. Yüksel Demiryol?
Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak 1967 yılında K.Maraş Afşin'de doğdu. Makine teknikeri, 1991?de beri Adapazarı'nda ikamet ediyor.

18. Nas Kitap Kulübü?

1986'lı yıllarla başlayan, kitaba ve gençlere olan ilgi ve sorumluluk bilinciyle neşet eden, ortaya çıkan bir oluşumdu. Tekamülle İlim Hikmet Vakfı'na dönüştü, halen de hayatiyetini aynı isimle Sakarya'nın sosyal kültürel dokusuna renk katabilmek kaygısıyla sürdürmektedir.

19. Adapazarı Kitap Fuarı?

'Çizgi Ajans' hüviyetinin beraberinde getirdiği organizasyon etkinliklerinin en önemlilerinden biri, kitap fuarı etkinliğimizdi. Adapazarı Kitap Fuarı'nın ilkini 1986'da Zafer dergisi başlattı. 1987'den itibaren beş yıl Adapazarı Kitap Fuarının organizasyonunu değişik mekanlarda Çizgi ajans olarak biz üstlendik. Ayrıca Hasan Nail Canat'ın ve İbrahim Sadri'nin değişik oyunlarını Adapazarı izleyicisiyle buluşturduk.

20. Bab-üs Selâm?

Abdülkadir Dinç olarak benim kitaba olan aşkımın bir nişanesi sayılabilir Bab-üs Selâm Sahafı. 2008'de Değirmenhan sokakta kurmuştum. Aynı duyguları paylaştığımız Yaşar Esen'in katkılarıyla devam ediyor. Hayalimiz; bu dükkanımızı Orta Camii civarında bir yere taşımak.

21. Gülbahçe Dergisi?

Nas Kitap Kulübü'nün çocuklara yönelik bir aylık bir kültürel faaliyeti idi. Çizgi Ajans olarak hem teknik, hem de muhteva yönünden bir çok arkadaş gibi katkılarımızı esirgemediğimiz süreli bir yayın organı idi. 1991-2001 yılları arasında on yıl süren istikrarlı bir yerel çalışma olması açısından önemli bir dergidir. Her sayıda Dr. Sadık Canlı'nın çocuklara yönelik 'Reçete' başlıklı makaleleri, hem dergimize değer katıyordu, hem de istikrarın sürmesinde önemli bir motivasyon unsuru idi. Kendisini hayırla yad ediyoruz. Sorumlu müdür Cemil Gülseven, genel yayın yönetmeni Salih Kırbaş, karikatürleri Mahmut Yılmaz'ın üstlendiği bir dergiydi.

22. Gülbahçe Kültür Şenliği?

Gülbahçe dergisinin onuncu yıl kapanış sayısıyla beraber, okuyucularına armağan olarak 2001 yılında verdiği 60 sayfalık, kapağını Osman Suroğlu'nun şenlendirdiği, dopdolu, rengarenk bir özel sayıdır.

23. Vitrin Dergisi?

Çizgi Ofset Limited'in 1995 ve 1996 yıllarında iki yıl süreyle çıkardığı on beş günlük reklam gazetesidir. Vitrin- Sakarya İş dünyası ekonomi Gazetesi adıyla çıkıyordu. Sakarya'nın ilk beş bin tirajlı reklam gazetesi olma özelliğini de taşır. İmtiyaz sahibi Abdülkadir Dinç (şirket adına), sorumlu yazı işleri müdürü Harun Yiğiter, genel yayın yönetmeni Veli Akkıraç, ilan ve reklam müdür Levent Bayrı'ydı.1996

24. Irmak Dergisi?

2001 yılı ocak ayından itibaren, süreli yayınlarımızı zenginleştiren Irmak kültür sanat dergisini Çzigi Ofset olarak biz bastık. Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Güney, Genel Yayın Yönetmeni Fahri Tuna'yla beraber Mustafa Emircan, Mustafa Turan, Necati Cerrah, Osman Suroğlu ve Atakan Çelik'in yayımladığı bir edebiyat dergisiydi. 2011 Aralık ayında 132. sayısıyla yayınına son veren derginin sahibi de Gelişim Ofset olarak bizdik. Kültür sanat muhtevalı bir derginin teknik boyutuyla da olsa bir tarafından tutmuş olmanın onuru her zaman taşıyacağız.

25. Değirmen dergisi?

İlimizde 2001'den beri üç aylık olarak Rüstem Budak'ın yönetmenliğinde çıkan güzle ve kaliteli bir dergi olup, bazı sayılarının basımın gerçekleştirdik.

26. SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi?

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisini, her ne kadar yalnızca baskısını gerçekleştiriyor olsak da, böylesi ilmî, kültürel çalışmalara imza atmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

27. Beşköprü Yayınları?

Bir çok alanda olduğu gibi kitap basımı alanında da hızla gelişen Sakarya'da, sadece baskı alanında değil, 2008'de Beşköprü Yayınları adıyla,yayıncılık alanında da niteliği önceleyen bir yayınevi kurduk. Belki akla 'neden Beşköprü?' sorusu gelebilir. Bu yaşamakta olduğumuz kente olan sevgimiz ve sorumluluk duygumuzun bir yansımasıydı. Tarihi misyonu itibariyle Beşköprü'nün bu duygularımızı yansıtacağını düşündük. 2009 Eylül ayında Gelişim Ofset yapılanmamıza kadar bazı kitaplar yayımladık.

28. Beşiz Yayınları?

2009 Eylül ayında kurduğumuz Gelişim Ofset bünyesinde 'Beşiz Yayınları' olarak, geçen iki buçuk yıllık süre zarfında yirmi kitaba imza atmış bulunuyoruz. Gelişim Ofset'in beş ortağından mülhem 'beş' rakamı yanı sıra, hem de bu yayınlarla güzel ve kalıcı bir iz bırakabilme düşüncesiyle 'Beşiz Yayınları' adını tercih ettik.

29. İslâm'da Siyasi Anlaşma (Hilf)?

Çzigi Ajans olarak, Nas Yayınları adıyla çıkarttığımız ilk kitabımız Suriyeli yazar Münir Gadban'ın tercüme eseri 'İslâm'da Siyasi Anlaşma (Hilf)'tir. Mustafa Burak'ın tercüme ettiği 112 sayfalık eseri 1990?da yayımlamış bulunuyoruz.

30. Ş.;Tek Kişilik Çoğunluk?

Mehmed Selahaddin Şimşek, benim için başlı başına bir mekteptir. Biyografisi ve yaptığı çalışmaları ihtiva eden Adapazarı Belediyesi'nin yayımladığı, editörlüğü Fahri Tuna'nın yaptığı risalesini 1997 yılında basmış olmak, bizim için hem güzle bir başlangıç, hem de büyük bir övünç vesilesidir. Vefa duygumuzun da nişanesidir.

31. Sakarya Şairleri?

Doğrusu biz Sakarya'da bu kadar çok şair olduğunu, hatta bazı hocalarımızın ve çok yakın bazı dostlarımızın da şair kimliklerini 2000'de Adapazarı Büyükşehir Belediyesi'ne bastığımız Sakarya Şairleri kitabıyla muttali olduk. Daha sonra altı baskısını yaptık.

32. Gül Sancısı?

Büyükşehir Belediyesi'nin Sakaryalı şair Faik Baysal'ın yayımlanmamış şiirlerinden oluşan 'Gül Sancısı'nı 2001 yılı nisan ayında basmıştık. Bu eserle Faik Baysal, Sakarya okuyucuyla yeniden buluştu, bu eser kültürel hafızanın tazelenmesine önemli katkı sağladı.

33. Güldeste'ler?
Şiiri, şiir güzelliğinde Sapanca ile buluşturan önemli bir organizasyon Sapanca Şiir Akşamları. Gerek ulusal, gerekse uluslar arası bir çok duygu insanının şiir sevenlerle buluşturmak gibi bir misyonu var. 2001, 2002 ve 2010 organizasyonlarının okunan şiirlerinin toplandığı 'Güldeste'leri kitaplaştırmak bize düşmüştü Güldeste'ler şirket arşivimizin çok nadir eserlerindendir.

34. 'Dünden Bugüne Adapazarı' kitabı?

Tarihsiz bir şehir diye sürekli eleştirilen Adapazarı'nın, bugün çok küçük kırıntılarına sahip olsak da, 1900'lerin başlarından itibaren muhtelif zamanlarda çekilen 400'ü aşkın fotoğrafın ve bilgilerin yer aldığı böyle bir albümü basmış olmak, hem Adapazarı'mız için, hem de basımevimiz için bir prestij kaynağıdır. Her Adapazarlı, bu albümdeki fotoğraflarda mutlaka kendini bulacağı bir objeye rastlayacaktır. Ben rahmetli dayımın Ahmet Cemal Deniz'in, Adapazarı'nda öğretmenlik yaptığını duymuştum ama bu kitap vesilesiyle Ali Dilmen Lisesi bölümündeki fotoğrafla, hangi, tarihte hangi okulda öğretmenlik yaptığını öğrenmiş oldum.

35. Seyyah Salih Şimşek?

Sakarya Üniversitesi'nde sevgili, hocam Prof.Dr.Salih Şimşek'in, nam-ı diğer modern zamanların seyyahının 'Ahıska Diyarın Seyahat Günlüğü' (Çizgiofset, 2006), 'Evlad-ı Fâtihan ? Kosova/Makedonya Gezisi' (Nilçizgi, 2007) ve 'Hüzün Medeniyeti-Endülüs' (Beşiz, 2009) adlı seyahat notlarını yayımladık. Bunlar yayınevimiz için tam anlamıyla bir nadir eser anlamı taşıyor.

36. İbrahim Açılan?

'Azad Eyle Sevdamı', Geyve'de Türkçe öğretmeni olarak görev yapan şair İbrahim Açılan'ın 2010 Nisanında bastığımız 128 sayfalık şiir kitabıdır.

37. Hasan Topçu?

'Sevda Kahramanı', Erenler Nurettin Tepe İlköğretim Okulunda yönetici olarak görev yapan şair Hasan Topçu'nun 2010 Eylülünde yayımladığımız 112 sayfalık şiir kitabıdır.

38. Hamza Tekin?

Adapazarı'nın sessiz, mütevazı, derin akan ilim pınarıdır. Bilen gidip kabını dolduruyor. Hamza Tekin hocamızın 238 sayfalık 'Cennet ve Cennetlikler' isimli kitabını, 2010 Kasımında Beşiz Yayınları olarak okuyucularıyla buluşturduk.

39. Gelişim'in Yirmi Beş Yıllık Muhasebesi?

Sabır ve istikrarla, ilkeli bir çizgide sürdürülen, ticarî münasebetleri maddi bir alışverişin ötesine taşımayı da ihmal etmeyen, sosyal bir sorumluluğun hasılası olarak özetleyebiliriz.
40. Gelişim'in Yarınları?
2011 yılında yaptığımız yatırım hamlelerinin semeresini görme arzusuyla ivmemizi arttırmış bulunuyoruz. Sakarya'nın ilk 5+1 ofset baskı makinesinin yanı sıra kitap ve dergi basımında hız ve kaliteyi arttıran diğer makine ve ekipmanlarla kapasitemizi % 300 arttırmış durumdayız. Önümüzdeki 25 yıllık hedefimiz; kağıdı ve yazıyı önemseyen bir anlayışla ortaklar olarak enerjimizi, hem yaşadığımız beldeye, hem de kurumsal bir işletmenin doğal beklentilerine yönelik değerlendirmenin azim ve kararlılığındayız.

23 Şubat 2012 - --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.077.529 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anket Koronavirüse karşı sizce ne gibi tedbirler alınmalıdır?