SAÜ'de Alevî-Bektaşî Klasikleri Sempozyumu

Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek sempozyumun organizatörlüğünü üstlenen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Mehmet Günay, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Günay, "Sakarya Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı ve T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı?nın ortaklaşa düzenledikleri sempozyuma ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye?nin birçok üniversitesinden alanında uzman akademisyenler, bu sempozyumda tebliğ sunacaklardır. Bu isimler arasında Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Saffet Sarıkaya, Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut ve Prof. Dr. İlyas Üzüm gibi Alevilik veya Bektaşilik?le ilgili birçok akademik çalışmaya öncülük etmiş isimler bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Oturumlarda "Klasiklerin Tarihi Değeri ve Geleneğin Oluşumundaki Rolü", "Klasiklerin Tespiti ve Temsiliyeti", "Klasiklerde Bâtınî Unsurlar", "Klasiklerde Hz. Peygamber Algısı ve Mezhebi Motifler" ve "Alevî-Bektaşî Klasiklerinde Ritüel ve Gelenek" gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınıp tartışılacaktır.

- Medyabar, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2676732/saude-alevi-bektasi-klasikleri-sempozyumu