Uğur Dershanesi'nden deneme sınavı

10 ncu sınıflarda, yazılı ve açık uçlu sorular şeklinde uygulanacak sınav sisteminde, öğrencilerin yorum gücü artırılarak, cevapları bulmaya çalışırken doğru mantık, yürütme sitillerini özümseyecekler.

Dershane Kurucu Müdürü Yavuz Müftüoğlu;
"İlk olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye' de yapılacak olan bu yeni uygulamanın, Sakarya'da da dershanemizde gerçekleştirilecek olması grur verici. Öğrencilerimizin önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girecek bu sisteme, daha şimdiden hazırlanıyor olması, gelecekle ilgili planlarımızın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir" dedi.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2695717/ugur-dershanesinden-deneme-sinavi