Sakarya Nehrinde yeni balık türü keşfedildi

Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Davut Turan, Yrd. Doç. Dr. Semih Engin, Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi, Dr. Vera Luskova ve Jan Mendel ile İsviçreli Bilim Adamı Maurice Kottelat'tan oluşan araştırma grubunun çalışmaları neticesinde Türkiye'de bulunan ancak bu güne kadar dünya bilim literatürüne girmemiş 3 yeni alabalık türü ile 1 yeni sazan balığı keşfedildi.

Araştırma grubu, yeni balıklardan Salmo Chilo'yu Ceyhan Nehri'nin bir kolu olan Akdere'de, Salmo Labecula'yı Ceyhan Nehri'nin bir kolu olan Ecemiş Çayı'nda, Salmo Opimus'u Ceyhan Nehri'nin kolları olan Tekir, Fırnız ve Göçüksu Çayları'nın yanı sıra bir sahil drenajı olan Alara Çayı'nda ve Gobio Sakaryaensis'i Sakarya Nehri'nin kolları olan Tozman ve Porsuk Çayları'nda keşfetti.

Keşfedilen balıklardan alabalıklar, chilo (dudaklı) labecula (mürekkep benekli) ve opimus (şişman) gibi karakteristik özelliklerine göre isimlendirildi. Gobio Sakaryaensis ismi verilen yeni sazan türü ise ismini ilk tespit edildiği Sakarya Nehri'nden aldı.

Dünya faunasına kazandırılan yeni balık türlerinin özellikleri ise şöyle:

Salmo Chilo: Ceyhan Nehri'nin bir kolu olan Akdere'de tespit edilen Salmo chilo türü Türkiye ve yakın havzalarda dağılım gösteren alabalıklardan; başının üst tarafının oldukça dışbükey, burnunun küt, ağzının belirgin subterminal ve erkek bireylerinin alt dudağının belirgin bir şekilde etli olması ile ayrılır. Özellikle erkek bireylerde alt çenenin etli dudaklara sahip olması, bu türü dünyadaki bütün alabalıklardan ayırır.

Salmo Cabecula: Ceyhan Nehri'nin bir kolu olan Ecemiş Çayı'nda ve Köprüçay'ına dökülen Kartoz ve Zindan Çayları'nda tespit edilen bu tür; 70 mm. den büyük bireylerde kırmızı beneklerinin olmaması bunun yanı sıra vücudun yanlarında birçok siyah beneğin bulunması ile kolaylıkla ayırt edilir.

Salmo Opimus: Ceyhan Nehri'nin kolları olan Tekir, Fırnız ve Göçüksu Çayları'nın yanı sıra bir sahil drenajı olan Alara Çayı'nda da tespit edilen bu türün en karakteristik özelliği; 170 mm. den büyük bireylerde predorsal bölgenin (sırt yüzgecinin önünde kalan kısım) belirgin bir şekilde dışbükey olmasıdır.

Gobio Sakaryaensis: Sakarya Nehri'nin kolları olan Tozman ve Porsuk Çayları'nda tespit edilen Gobio sakaryaensis türü aynı cinse ait diğer türlerden göğüs yüzgeçlerinin arasının pullu olması, baş boyunun standart boyun 27,2-30'u kadarı olması, vücudun yanlarında 39-42 adet delikli pul olması ve pelvik yüzgecinin kaidesinin arka kenarı ile anüs arasında 6-8 adet pul bulunması ile ayrılır.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2708609/sakarya-nehrinde-yeni-balik-turu-kesfedildi