Yabancı öğrenciler hem kazanıyor hem kazandırıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından yürütülen proje kapsamındaisteğe bağlı staj yapan yabancı öğrenciler, hem kendilerini geliştiriyor hem de firmaların yeni pazarlarla iletişim kurmasına "elçi" oluyor.

SAÜ ile SATSO tarafından özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin dış ticaret yapabilme noktasındaki altyapı ile dil beceri eksikliklerinin giderilmesi, yeni pazarlarla iletişim kurma vekültür farklılıklarını yönetme amacıyla"Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi (UPEP)" 4 yıl önce hayata geçirildi.

Proje kapsamında firmalarda isteğe bağlı staj yapan öğrenciler, hem kendilerini geliştiriyor hem de piyasa araştırmalarıylafirmalara yurt dışı pazarlarında aracılık ederek ihracatlarını arttırmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

UPEP kapsamında 35 uluslararası öğrenci, 33 işletmede staj yaparak 17 farklı dille de firmalara destek veriyor.

Dış ticaret alanında misafir öğrencilerden faydalanma imkanımız var

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yaptığı açıklamada, özellikle dış ticaret alanında misafir öğrencilerinden faydalanma imkanlarının olduğunu söyledi.

Türkiye'de dış ticaret alanında pazar araştırmasını yapabilecek, ülkeyi dışa açabilecek beşeri sermayenin, iyi seviyelerde olmamasının eksikliğinin yaşandığı belirten Savaşan, "Bu anlamda misafir öğrenciler bizim için imkan oluşturuyor çünkü geldikleri bölgenin dilini biliyor, pazar ihtiyaçlarını ya biliyor ya da kolayca araştırabiliyor. Bu işe yatkın öğrencilerimizin potansiyellerinden faydalanmamız çok iyi olur ülke adına." diye konuştu.

Savaşan, Sakarya'nın belli alanlarda önemli bir sanayi merkezi haline gelmesi dolayısıyla üniversite ile sanayinin birbirini keşfetmesi gerektiğini vurgulayarak, SAÜ'nün bu anlamda "ilk"leri yaşattığını kaydetti.

Dış ticarette birtakım ekstra kazanımlar elde etmek adına UPEP'in hayata geçirildiğini aktaran Savaşan, "Bu projeyle her misafir öğrencinin dış ticaret anlamında hemen çok önemli katkılar sunacağını iddia etmek doğru olmayabilir ama çok güzel bir adım, iyi bir uygulama örneği olacak inşallah. Yakın vadede öğrencilerin hem Sakarya'nın dış ticaretine hem de genel olarak beşeri sermayesine önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz." dedi.

Savaşan, üniversitelerin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında dışa açılması, dünyanın genç ve vasıflı beyin gücünün Türkiye'ye çekilmesi gerektiğini ifade ederek, bu anlamda SAÜ'nün önemli gayretlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrenciler kendilerini geliştirme imkanı buluyor

SAÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Hakan Tunahan da projenin 4 yıldır devam ettiğini kaydetti.

Sakarya'daki ihracatın artmasını ve özellikle KOBİ düzeyindeki firmaların ihracat seviyesinin ve çeşitliliğinin genişlemesini istediklerini dile getiren Tunahan, "Bu değerlendirme sonucunda komisyonda SAÜ'de okuyan yabancı öğrencilerin Sakarya'daki KOBİ'lerde isteğe bağlı staj yapmaları ve böylece özellikle KOBİ'lerin ihracatına katkıda bulunmaları amaçlandı. Kazan-kazana dayanan,hem yabancı öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, gelir elde etmelerine ve alanlarında çalışmalarına fırsat veren proje, Sakarya'daki KOBİ'lerin de ihracatlarını arttırmalarına, yeni pazarlara girmelerine ve özellikle dil alanında eksikliklerini gidermelerini sağlayacak hale geldi." ifadelerini kullandı.

Tunahan, yakın zamanda mobilya alanında faaliyet gösteren bir işletmede stajını yapan bir öğrencinin Rusya'daki fuara firma adına katıldığını ve önemli çıktılar elde ettiğini aktararak, "Proje kapsamında firmayla yurt dışı gezisine giden ve sipariş alan öğrencilerimiz oldu. Hatta bazı firmalarda iki öğrenci yerleştirilmiş durumda." dedi.

Esnek staj yöntemiyle öğrencilerin derslerini aksatmadan kendini geliştirme imkanı bulduğunu anlatan Tunahan, "İsteğe bağlı ama yabancı öğrenciler çok istekli. Uluslararası öğrenciler yaşadıkları sosyalleşme sorunu sebebiyle bir arada bulunmayı tercih ediyor. Bu projeyle de onlar sosyalleşme imkanı elde etti. Çok istekliler, bu anlamda bu proje amacına ulaşmış gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tunahan, firmaların projeye ilk başta mesafeli yaklaştığını, zamanla bazılarının başarı hikayeleri yakaladığını ve yabancı öğrencileri çok sevdiklerini belirterek, KOBİ'lerin de dil sorunu aşılarak önlerine pazar açıldığını kaydetti.

UPEP'in Türkiye'de model haline geldiğini ve kendileriyle iletişime geçen üniversiteleri yönlendirdiklerini ifade eden Tunahan, "Projenin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Sakarya'daki KOBİ'lerin bu anlamda daha istekli olmalarını, daha az mesafeli olmalarını istiyoruz çünkü KOBi'lerin bekledikleri her şey bu programda ihracat anlamında var diye düşünüyoruz. Yabancı öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin elçisi oluyor, Türk mallarına ve insanlarına ilgiyi arttırıyorlar." diye konuştu.

Kaybedeni olmayan bir proje

Kapı ve yükleme teknolojilerinde faaliyet gösteren firmanın yöneticisi veSATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Ali İhsan Güneş ise projenin sosyal anlamda faydalı olduğunu söyledi.

Projenin, ticari anlamda şirketlere uluslararasılaşma yolunda ciddi katkılarının olduğuna işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

"Hedef pazarlarımızdan okumaya gelen öğrencilerimizle kendi memleketleriyle ilgili projeler üretirken, ulaşamadığımız bilgilere, öğrencilerimiz vasıtasıyla daha rahat ulaşıyoruz. Şirketlerimizde öğrencilerimizi misafir ettiğimizde değişik dostluklar oluştu. Bunun da çalışanlarımıza katkısının olduğunu müşahede ediyoruz, arkadaşlarımızın düşünceleri daha global olmaya başladı. Herkesin desteklemesi gereken, kaybedeni olmayan bir proje. Projenin meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağımıza inanıyorum."

Proje yayılsın

SAÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Ganalı Hafız Mohammed Nazifi, yaklaşık 1 aydır kapı ve yükleme teknolojilerinde faaliyet gösteren firmada staj yaptığını kaydetti.

Projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nafizi, "Staj sayesinde ülkemle ilgili çalışmalar yapıyorum, yeni şeyler öğreniyorum. Pazar araştırmaları yapıyorum. Üniversitedeki öğrencilere katkı sağlamak istiyorum. Afrika'daki iş adamlarını Türkiye'ye getirerek, tanıtım yapmak istiyoruz. Aracılık yaparak ihracata katkı vermek istiyoruz. UPEP güzel bir çalışma. Bu proje yayılsın çünkü Türkiye'de güzel işler var ama dışarıda satılmıyor çünkü bir aracılık yok. Bu yüzden ihracatı kolaylaştıracağız ve ülke ekonomisi büyüyecek." ifadelerini kullandı.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2713789/yabanci-ogrenciler-hem-kazaniyor-hem-kazandiriyor