İşte yeni yılın yeni vergileri...

Yüzde 3,93 üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi,

yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi 827 liradan 860 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3'ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak.

Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 14,49 lira olarak uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı, yeni yılda 135,20 liradan 140,51 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 346,71 lira olacak.

Trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 166 liradan 172 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 727 lira, ikinci yakalamada ise 911 lira ödeyecek. Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 172 lira, yüzde 30'dan fazla aşan sürücüler de 356 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Emlak vergisi değerleri de yükseliyor

Bu arada, emlak vergisine tabi değerler ise 2013'te yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak. Fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 197 liraya çıkacak.

En az ceza haddi:

-Damga vergisi 9,76 TL

-Diğer vergilerde 19,74 TL

Özel usulsüzlük cezaları:

- Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması 197 TL

- Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 73 TL

- İkinci sınıf tüccarlar için 36 TL

- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması 197 TL

- Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccartalara kesilecek özel usulsüzlük cezası 1247 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi:

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 537 TL

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 860 TL

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası1.514 TL

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.385 TL

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 4.987 tTL

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 7.595 TL

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 11.940 TL

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 19.541 TL

Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 103 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası211 TL

Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 537 TL

Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.298 TL

Minibüs (1-6 yaş) 644 TL

Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar1.623 TL

Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü2.598 TL

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar 579 TL

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası1.948 TL

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası 2.338 TL

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü2.925 TL

Pasaport harçları:

- 6 aya kadar olanlar 96,18 TL

-1 yıl için olanlar 140,50 TL

-2 yıl için olanlar229,32 TL

-3 yıl için olanlar 325,56 TL

-3 yıldan fazla süreliler458,74 TL

Yargı harçları:

-Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii11,74 TL

-Asliye ve idare mahkemesine başvuru25,25 TL

Yabancılara çalışma izin belgesi:

-1 yıl süreli çalışma 164,46 TL

-3 yıla kadar çalışma 495,01 TL

Sürücü belgesi harçları: 115,15 TL

-B sınıfı sürücü belgesi 346,71 TL

-Uluslararası sürücü belgesi 231,14 TL

Avcılık belgesi:

-Avcılık derneklerine dahil olan153,92 TL

Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) 642,80 TL

Silah bulundurma1.028,42 TL

Damga Vergisi:

-Makbuz senedi8,57 TL

-Yıllık gelir vergisi beyannameleri41,20 TL

-Kurumlar vergisi beyannameleri 55 TL

-KDV beyannameleri27,28 TL

Trafik cezaları:

-Kırmızı ışıkta geçme172 TL

-Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada727 TL

-Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada 911 TL

-Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 172 TL

-Hız sınırlarını -Yüzde 30'dan fazla aşanlar 356 TL

-Emniyet kemeri takmama80 TL

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2721156/iste-yeni-yilin-yeni-vergileri