Tes-İş'te taşeron işçilerin sorunları konuşuldu

Koç, yaptığı konuşmada,"Maalesef Taşeron işçileri hangi haklara sahip olduklarını bilmiyorlar. Bu nedenle yasaların kendilerine tanıdığı haklardan yararlanamıyorlar.

Oysa günümüzde, PTT, Hastane, Üniversite, Millieğitim, Tüvasaş, Goodyear ve daha birçok işyerinde Taşeronda çalışan işçilerin çok önemli hakları vardır. Sakarya Taşeron İşçileri Derneği bu konuda çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Haklarını öğrenen işçilerin dava açması halinde 70 ile 80 bin liralara varan alacakları ortaya çıkmaktadır. Arkadaşların bir an önce dernekte örgütlenerek dava açmaları gerekmektedir." diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLERİNİN HAKLARI

Yıldırım koç sözlerine şöyle devam etti:

"Muvazaalı sözleşmelerle Anayasal ve yasal hakları kısıtlanan TAŞERON İŞÇİLERİ, İş Yasası gereğince ilk günden itibaren asıl işveren işçisidir. Bu statünün Mahkeme kararıyla tespiti mümkündür.

Açılacak muvazaa tespit ve alacak davaları sonucunda;

1) Taşeron işçisinin, başından bu yana asıl işveren işçisi olduğu hüküm altına alınmakta;

2) Aynı işi yapan asıl işveren işçisine ödenen ücret esas alınarak hesaplanacak ücret farkları ile,

2) İşyerinde Toplu İş Sözleşmesi uygulanıyor ise TİS'den doğan hak ve alacakların asıl işverenden tahsiline karar verilmektedir.

Bu yönde açılmış ve sonuçlanmış çok sayıda dava vardır."

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2721281/tes-iste-taseron-iscilerin-sorunlari-konusuldu