Esnaf ve iş adamlarına teşvik prim

MARKATEK DANIŞMANLIK kurucu ortağı ve TÜMSİAD Sakarya Şubesi Eğitim Komisyonu Başkanı Nusret SARI ile Bosna Caddesi üzerindeki ofislerinde yapılan görüşmede: İlimizdeki Kobilerin Devlet Destek ve Teşviklerinden en üst seviyede faydalanmaları gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında ilgili bakanlığın destek bütçesi460 milyon liradır. İfade edildiğine göre, bütçenin 300 milyon liralık kısmını KOBİ'lerin faaliyetlerini desteklemek amacıyla ayırmıştır.
Bu bütçe ile ,?KOBİ'ler için finansmanla ilgili yeni destek modelleri geliştirme imkânlarının sağlanabilmesi öngörülmektedir.

Özellikle kredi faiz desteği gibi birtakım mekanizmalarla çok sayıda KOBİ'ye destek sağlayacak planlamalar yapılmaktadır. İhracat odaklı büyümenin yanı sıra iç pazarı genişleten faaliyetlerin destekleneceği söylenmektedir.
2012 yılı verilerine göre, sadece KOSGEB tarafından 26 bin KOBİ türü işletmeye 293 milyon destek ödemesi yapıldı.
Birçok destek merkezlerinin yanı sıra, Kobilerin en çok müracaat ettiği KOSGEB; Genel Destek Programı kapsamında:
 19 bin işletmeye yurtiçi fuarlara katılım ile pazar paylarını genişletme,
 Yurtdışı iş gezisi ile ihracat bağlantıları kurma,
 Nitelikli eleman istihdamı ile kalifiye iş gücü ihtiyaçlarını karşılama ve bunun gibi 13 kalemden oluşan destek programı ile 97 milyon lira tutarında kaynak kullandırdı.
Ayrıca KOSGEB; Ar-Ge ve İnovasyon Programı desteği olarak,
1.200 KOBİ'nin yapması ve bu yolla elde ettikleri ürünleri ticarileşme faaliyetlerine 66.milyon liralık destek sağlandı.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile de,
 115 binden fazla girişimci adayına eğitim verildi.
 6 bin girişimci de yeni bir işletme kurma fırsatı buldu.
Yapılan bir araştırmaya göre sadece KOSGEB'den destek alan işletmelerin yüzde 65'inin destekten sonra cirolarında, yüzde 42'sinin de istihdamlarında artış olduğunu belirlendi.
KOSGEB desteği öncesi ihracat yapmakta olan işletmelerin yüzde 65'i, destek sonrasında ihracatlarında artış olduğunu tespit edildi.
KOSGEB desteklerden önce Ar-Ge yapamayan işletmelerin yüzde 82'sinin destekten sonra Ar-Ge faaliyetlerine başladıkları kayıt edildi.
İlgili bakanlığa 2013 yılı için ayrılmış 460 milyonluk bir bütçenin 300 milyonluk büyük bölümünde KOBİ'ler bulunmaktadır. Bu desteklerin hizmet ve imalat sektörlerine bakan en önemli kaynağı KOSGEB tarafından sağlanmaktadır.
KOBİ'lerimiz kendi kapasitelerini ve kalitelerini arttırmak, nitelikli elemanlarla istihdam etmek, yeni ürünler geliştirmek, pazar payı etkinliği sağlamak, ihracat ile ilgili çalışmalar yapmak, mevcut faaliyetlerini sürdürmek gibi konularda "Devlet Desteklerinden" faydalanmaları şüphesiz işletmeler açısından çok önemlidir. KOBİ' lerin markalaşma sürecindeki çalışmalarına yönelik, çeşitli düzenlemelerle zorunlu hale getirilen bir diğer önemli unsur, Patent ve Marka Tescili gibi değerlerin işletmelere kazandırılmasıdır. Dedi.

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2728153/esnaf-ve-is-adamlarina-tesvik-prim