Kızılay'dan o iddialara cevap!

KIZALAY SERDİVAN ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN BASIN KURULUŞLARINA GÖNDERİLEN AÇIKLAMA ŞÖYLE..

Son zamanlarda Şube Başkanlığımız adı kullanılarak çeşitli söylemlerde bulunulmaktadır. Yapılan yazılı eleştirilerin mevcut hali ile tek taraflı ve son geldiği noktadan bakıldığında hiç de iyi niyetli olmadığı aşikardır. ve Şube Başkanlığımızın makbuzsuzpara topladığını iddia eden haber gerek şubemizce, gerekse Kızılayca kabul edilebilir bir iddia ve yaklaşım olamaz. Haberi yapan kişinin haberin içeriğinde yasal mevzuattan bahsetmesine karşın yasal mevzuat hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı, bilgisi olmayan konuda araştırma gereği de duymadığı açıkça ortadadır.

Şube Başkanlığımız Türk Kızılayı Genel Başkanlığına bağlı 772 şubeden birisi olup, Kızılay Genel Merkezine tanınmış hak ve sorumluluklara sahiptir. Yasal mevzuata göre Kızılay ve Şubeleri Kamu Yararına Çalışan Derneklerden olup, Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplama hakkına sahiptir. Yürürlükte olan 2860 sayılı Yardım Toplama kanununa göre 5. madde de ne tür şekillerde yardım toplanacağı açıkça yer almakta olup, Bu kanun uyarınca çıkartılmış olan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında ki Yönetmelik de yardımların nasıl toplanacağı, toplama sonrasında hangi işlemlerin yapılacağı açıkça bellidir.

Gerek Yardım toplama kanunu, gerekse Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında ki Yönetmelik bizleri bağlamakta ve işlemler bu çerçevede yürütülmektedir.

Şube Başkanlığımız ilgili Kanun, Yönetmelik, Genelgeler ve Genel Merkez Yönetim Kurlunca verilen yetkiler çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile kimlerle, ne tür şekillerde yardım toplanacağına ilişkin kararları almıştır ve çalışmalarını yürütmektedir.

Yardım toplama kanununa göre;

Elden tahsil edilen bağış veya yardımlar için ilgili kişiye yetkili kişi tarafından imzalanmış ve seri numarası olan makbuz kesilerek asıl sureti verilmekte diğer suret makbuz koçanında kalmaktadır. Kumbaralar ile toplanan yardım veya bağışlar ihtiyaca göre belirlenen periyotlarda Şube Yönetim Kurulunca yetki verilen kişilerden 4 kişinin bir araya gelmesi ile oluşturulan komisyon marifeti ile açılarak tutanak altına alınmakta bu tutanak açımda görevli kişilerce imzalanmakta, kumbaradan çıkan tutar Dernek Gelirleri Alındı Belgesi düzenlenmek sureti ile ikinci kez kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen bağışlar akabinde Şube Başkanlığımıza ait banka hesabına Kumbara geliri adı altında yatırılmaktadır. Gerek işyerlerinde, gerek stantlarımızda gerekse seyyar olarak gezen kumbaralarımızda Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen seri numaralı plastik mühürler yer almakta olup, her açım sırasında Kumbara açım ve sayım tutanağına kumbaranın seri numarası, kumbaradan sökülen mühür seri numarası ve yeni takılan mühür numarası da işlenmektedir.

Şube Başkanlığımız bugüne kadar geçen süre içinde bütün çalışmalarını bu usul ve esaslara göre yerine getirmiş olup, stantlarda küçük miktarlarda bağış yapan vatandaşlarımızı geri çevirmemek adına bankaya yatırılmış olan ve sonrasında stantlarda ki bozuk para ihtiyacını gidermek amacı ile kasaya alınan kasa hesabından karşılamakta ve bağış yapacak kişilere para üstünü verdikten sonra bağış yapılan miktarı yine bağışçımızın huzurunda bağış kumbarasına atmaktadır.

Yapılan bütün iş ve işlemler ile ilgili yasal mevzuat gereği Şube Başkanlığımız sorumlu olup, sorumluluğunu titizlikle yerine getirmektedir. Bu basın açıklamamızın ekinde 1 TL lik bağış içinde makbuz kesildiğini, stant kumbarasıve seyyar gezen kumbara içinde makbuz kesildiğini gösterir örnek makbuzları göreceksiniz.

Şube Başkanlığımız kanunlarca tanınmış hak ve sorumluluklar kapsamında yasal mevzuata uygun bir biçimde işlemlerini yürütmekte olup, bundan sonra da kanunun kendisine verdiği haklar çerçevesinde vatandaşlarımızı bağışa teşvik etmeye yönelik gerek stant tarzında gerekse seyyar şekilde umuma açık her noktada sürdürmeye devam edecektir. Art niyet taşıyarak yapılan hiçbir yazı, haber veya eleştiri bizleri yürütmekte olduğumuz insancıl faaliyetlerden alıkoyamayacaktır. Şu mübarek ramazan ayında mutlu ettiğimiz insanların yüzlerinde ki tebessüm ve hayır duaları bizler için yeterli olmaktadır. Şube Başkanlığı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süre içinde ne tür faaliyetlerde bulunduğumuz, ne kadar fazla el'e iyilik için dokunduğumuz samimi ve dürüst halkımızca bilinmekte ve gözlemlenmektedir.
Dün olduğu gibi bugün de, yarında bağışçılarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak bağışçılarımızın destekleri ile hizmetlerimizi sürdürmeye çalışacağız.

Gönül isterdi ki bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kişiler Şube Başkanlığı olarak 17 Ağustos Depreminin öncesinde halkımızı bilinçlendirmeye ve bundan sonra olabilecek afetlerde bilinçli toplum olarak en az zararla geçiştirmemizi sağlayabilecek veilimizde ilk kez Şube Başkanlığımızca uygulanmaya başlanılan afet bilincini arttırma projesini de sütunların bu denli geniş bir şekilde taşısalar ve toplum bilinci oluşturmaya katkı sağlamış olsalardı.

Gönül isterdi ki Şube Başkanlığımızın hiçbir geliri olmamasına rağmen genç gönüllü kardeşlerimizle bu şehrin insanlarına hizmet adına 1 TL bağış toplayarak büyük işler başardıklarını görebilselerdi, gönül isterdi ki ramazan ayına rağmen gecenin ikisinde, üçünde Taraklıdan Kaynarcaya geniş bir alanda yağmura aldırış etmeden insanları mutlu etmek onların evlerinde sıcak aş pişmesine katkı sağlamak adına yapılan çalışmaları bizim bilemediğimiz onların daha iyi bildiği şekilde toplum ile paylaşmasını da bilselerdi. Gönül isterdi ki yaptığımız bütün faaliyetleri gönüllü arkadaşlarımızla, üyelerimizle birlikte yaptığımızı, Gönül isterdi ki Şube Başkanlığımız bünyesinde herhangi bir ücretli çalışan olmamasına, şubeye ait herhangi bir araç olmamasına rağmen yüzlerce insana ulaşabilmek adına ortaya koyduğumuz fedakarlığın ne olduğunu görebilmek adına standımızın önünden geçerken bir selamı bile çok görmeseler ve gönüllü gençlerimizi bir büyük olarak, sözde Sakaryalı sevdalıları olarak onure etselerdi ve onları böylesine güzel bir çalışma içinde oldukları için teşvik edebilselerdi.

Unutulmamalıdır ki Kızılay Büyük bir Ulu Çınardır ve bütün organları ile bir bütündür. Bu bilinçle Kızılay'ın manevi şahsiyetini ve gönül veren bağışçılarını üzmemek adına çok fazla konuya girmemek düşüncesindeyiz. Yapmış olduğumuz bu basın bildirisinin yeteri kadar açıklayıcı olduğuna inanmaktayız ve bundan sonra ki süreçte Gerek Şube Başkanlığımıza, Gerekse Şube Yönetici, üye ve gönüllülerini hedef alıcı açıklama, beyan ve yazılar hakkında hukuk zemininde çalışma yürüteceğimizin bilinmesini, bahse konu haber ile ilgili Basın Konseyi nezdinde ve hukuk zemininde gerekli girişimlerin yapılacağının kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2732646/kizilaydan-o-iddialara-cevap