Milli Eğitimde üç şube müdürüne soruşturma!

Kocaali İlçesinde; Eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirme yapanKocaaliİlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ç., Şube Müdürleri Adem D., Selçuk A.hakkında ;görevleri gereğince kendilerine tanınmış olan yetkiyi yasaya aykırı olarak kullanarak diğer yöneticilerin haklarını gasp ettikleri ,maddi kazanımlarını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Türk Eğitim-Sen tarafından soruşturma izni talep edilmişti.

Soruşturma izninin verilmemesi üzerine; karara itiraz edilmiş Sakarya Bölge İdare Mahkemesiön inceleme raporu esas alınarak verilen kararın 4483 sayılı Yasanın yöntem ve usulüne uygunluk bulunmadığı eksik ön incelemenin ve bu eksik ön incelemeye dayalı kararın bozulmasına belirtilen eksiklikler giderildikten sonra yeniden karar verilmesine karar verildi.

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi?nin bu kararı doğrultusunda yeniden yapılan ön incelemeyle Kocaali Kaymakamlığı; Kocaali Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ç.ve Şube Müdürleri Adem D., Selçuk A.hakkında iddialara göreEk 1 Değerlendirme Formunda yer alan kriterlerin nesnel, somut bilgi ve belgelere dayanmadan objektiflikten uzak soyut ve dayanaksız olarak doldurulması sebebiyle okul müdürlerinin 75 puanın altında kalarak başarısız kaldıkları ve müdürlük unvanlarının sonaerdiği, böylece söz konusu müdürlerin mağduriyetine sebep verilerek TCK 257.maddesinde yer alan Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlediklerikanaatiyle soruşturma izni verilmesin yönünde karar alındı..

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2733591/milli-egitimde-uc-sube-mudurune-sorusturma