Özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat! İşte nedeni...

Alınan bilgilere göre Adapazarı'nda inşaat ustası olarak çalışan evli ve iki çocuklu Ayhan İşcan, sol dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle 2014 yılında Sakarya'da özel bir hastaneye gitti. Muayene sonrasında İşcan'aomuriliğinin üst bölümünde fıtık oluştuğu ve ameliyat olması gerektiği söylenildi.

Ancak İşcan, ameliyatın olası riskleri ile ilgili ön bilgi verilmeden ertesi gün ameliyata alındı. Ancak ameliyat başarılı geçmedi.İşcan, acilen bir gün sonra yeniden ameliyata alındı. İki ayrı ameliyatın ardından belden aşağısını hissetmeyen Ayhan İşcan, doktorundan hayat boyu engelli kalacağını öğrendi.

Bu durumu kabullenemeyen Ayhan İşcan, belirli bir süre fizik tedavi sürecini denedi ancak hiçbir olumlu ilerleme göremedi. Bunun üzerine, engelli kalmasında ihmali olduğunu düşündüğü özel hastaneye karşı hukuk mücadelesi başlattı.
İşcan'ın avukatı Özgür Eray Taş, 2017 yılında açılan davada, hastanenin, ameliyatın olası riskleri konusunda müvekkilini yasaya uygun bir şekilde bilgilendirmediğini ileri sürerek tazminat talebinde bulundu.

SAĞLAMGİTTİĞİHASTANEDENFELÇOLARAK ÇIKTI

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, özel hastanenin tanığı olarak ameliyatı yapan doktor dinlendikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu, olayın komplikasyon olduğu ve yapılan ameliyatta doktorun bir kusurunun bulunmadığı ancak hastanın ameliyattan önce olası riskler konusunda bilgilendirildiğine dair hazırlanması gereken aydınlatılmış onamın yasaya uygun olup olmadığının mahkemecedeğerlendirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

Bunun üzerine mahkemece, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim dalı Başkanlığı'ndan, davaya konu olayda aydınlatılmış onama hususunun tıp kurallarına ve yasaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi istenildi. Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu raporda, "ameliyatın doğru yapıldığı ve olayın komplikasyon olduğu ancak ilk ameliyat için alınan aydınlatılmış rıza formunun, ameliyatı yapacak olan doktor tarafından alınması gerekirken hastane personeli tarafından alınmış olunduğu, ameliyatı yapan doktorun gerçekleştirdiği ameliyat ile aydınlatılmış rıza belgesinde yapılacağı belirtilen ameliyatın farklı ameliyat olduğu, kitle ameliyatı yapıldığı ifade edilmesine rağmen herhangi bir patoloji raporunun bulunmadığı ve ikinci ameliyat için ise hiçbir aydınlatılmış rıza formunun hazırlanmadığı" belirtilerek, özel hastanenin ve doktorun hastayı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu belirtilerek kusurlu olduğu değerlendirildi.

Hastanenin kusurlu olduğunun belirlenmesi sonrasında mahkeme, tazminat miktarının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, Ayhan İşcan'ın bakiye ömrünü dikkate alarak, iş göremezlik ve bakıcı gideri zararını hesapladı. Mahkemece, rapor da dikkate alınarak, özel hastanenin faizleri ile birlikte 3 Milyon Lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Mahkeme kararının, yeterli ve doğru bilgi verilmeden ameliyata alınan ve engelli kalanlar için emsal teşkil edeceğini belirten Ayhan İşcan, doktorların hastalara ön bilgi vererek ameliyat sürecini başlatmaları gerektiğini ifade ederken karara özel hastanenin avukatları itiraz etti,
Karar Bölge idare mahkemesinde görüşüldükten sonra tazminat miktarının 50 bin liranın üzerinde olması nedeniyle Yargıtay'a gönderilecek

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2741219/ozel-hastaneye-3-milyon-liralik-tazminat-iste-nedeni